ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Drivers ISAM για Paradox χωρίς BDE και dBase

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:263561
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Microsoft έχει δημιουργήσει νέα Paradox και dBASE προγράμματα οδήγησης ISAM για Microsoft Jet 4.0, τα οποία δεν απαιτούν την εγκατάσταση του μηχανισμού βάσεων δεδομένων Borland (BDE) για την παροχή πρόσβασης πλήρους ανάγνωσης/εγγραφής σε αρχεία Paradox και dBASE. Η τρέχουσα βασίζονται σε Jet 4.0 Paradox και dBase ISAM οδήγησης που συνοδεύουν το Data Access Component (MDAC) 2.1 και νεότερα, επιτρέπουν πρόσβαση μόνο για ανάγνωση σε αρχεία Paradox και dBASE, εκτός αν έχει εγκατασταθεί το BDE. Η έκδοση του Jet 3.51 από αυτά τα προγράμματα οδήγησης ISAM παρέχει αυτήν τη λειτουργικότητα χωρίς τη χρήση της BDE.
Περισσότερες πληροφορίες
Αρχεία dBase και Paradox γίνεται μέσω datasources Microsoft Open Database Connectivity (ODBC). Το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ODBC χρησιμοποιεί το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet για να φορτώσετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ISAM, και στη συνέχεια διαβάστε το αρχείο που ζητήθηκε.Επιλογή,INSERT,ΕνημέρωσηANDDeleteόλες τις προτάσεις που εκτελούνται από αυτά τα προγράμματα οδήγησης ISAM.

Στο Jet βάσης δεδομένων μηχανισμό έκδοσης 4.0 (εγκατεστημένα με τα MDAC 2.1 και νεότερα, καθώς και με το Microsoft Office 2000), τα προγράμματα οδήγησης ISAM για Paradox και dBase απαιτούν ότι έχει εγκατασταθεί το BDE στον υπολογιστή για να επιτρέπει τις διαγραφές, οι ενημερωμένες εκδόσεις και εισαγωγές, διατηρεί τα ευρετήρια και επιτρέπει την πρόσβαση πολλών χρηστών σε αρχεία Paradox και dBase. Τα προγράμματα οδήγησης ISAM, χρησιμοποιήστε το BDE για την παροχή λειτουργικότητας πέρα από την επιλογή, εισαγωγή και εξαγωγή. Ανατρέξτε στα άρθρα της Γνωσιακής βάσης που αναφέρονται στην ενότητα "Αναφορές" για περισσότερες πληροφορίες.

Το νέο οδήγησης Jet 4.0 Paradox και dBase ISAM επαναφορά στο σχέδιο που χρησιμοποιήθηκε με τα προγράμματα οδήγησης Jet 3.51 και δεν εξαρτάται από το BDE. Αυτά τα νέα προγράμματα οδήγησης ISAM συμπεριλαμβάνονται με το Jet 4.0 Service Pack 5. Για να κάνετε λήψη αυτών των νέων προγραμμάτων οδήγησης, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
239114ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Απόκτησης του τελευταίου Service Pack για το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 4.0
Service Pack 5 επιλύει επίσης ορισμένα υπάρχοντα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Για να αποκτήσετε αυτά τα προγράμματα οδήγησης ISAM ξεχωριστά, πρέπει να επικοινωνήσετε με υποστήριξη της Microsoft και αίτηση που τους αποστέλλονται σε εσάς από έναν επαγγελματία υποστήριξης.The new ISAM drivers load and use the BDE if it exists on the computer, but functionality comparable to the Jet 3.51 ISAM is available if the BDE is not loaded. When the drivers are initially loaded by a process, they verify values in the following registry key to determine if the BDE exists on the computer:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Borland\Database Engine
If the values in this registry key indicate that the BDE is present on the computer, then the values are used to locate and load the BDE. If this key does not exist, then the ISAM drivers create the key and add a few rudimentary values.
The new ISAM drivers have the following file attributes:
  Name      Date    Version   Size       File name    ---------------------------------------------------------------------  Paradox ISAM  04/21/00  4.00.4021.0 344,336 bytes  Mspbde40.dll  dBase ISAM   04/21/00  4.00.4021.1 344,336 bytes  Msxbde40.dll				
Please note that these ISAM drivers are used with Jet 4.0 only. Do not use these drivers to resolve any issue with the Jet 3.51 ISAM drivers.
Αναφορές
For additional information more information on the Paradox and dBase ISAM drivers dependency on the BDE, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
230126ACC2000: Using Paradox Data with Access 2000 and Jet
230125ACC2000: Using dBASE Data with Access 2000 and Jet
238431dBase Driver Cannot Update DBF in MDAC 2.1 and Later Versions
248841ACC2000: How to Control Whether Access Loads the BDE
244040HOWTO: Have Your ODBC Jet 3.5 and 4.0 Applications Co-exist
new dbase paradox isam drivers isams bde borland database engine dependency insert update delete mspbde40.dll msxbde40.dll iisam

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 263561 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 20:23:12 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Data Access Components 2.1, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbinfo kbjet kbmt KB263561 KbMtel
Σχόλια