Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Μήνυμα λάθους Fatal Exception (ανεπανόρθωτης εξαίρεσης) ή οι συσκευές USB ίσως να μην λειτουργούν μετά την εισαγωγή κάρτας PC

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR263764
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν εισάγετε μια συσκευή κάρτας PC (PC Card) στον υπολογιστή σας, ίσως να παρατηρήσετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους fatal exception (ανεπανόρθωτης εξαίρεσης) σε μπλε οθόνη.
 • Οι συσκευές σας USB δεν λειτουργούν.
 • Το Msgsrv εμφανίζεται με την ένδειξη "not responding" στο παράθυρο διαλόγου Task Manager.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ξεκινήσετε το στοιχείο Task Manager, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα CTRL+ALT και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο DELETE μία φορά.
Αιτία
Αυτό το θέμα μπορεί να προκύψει, εάν η εισαγωγή της κάρτας PC (PC Card) προκαλέσει νέα εξισορρόπηση των πόρων του συστήματος για τον κεντρικό ελεγκτή USB.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, καταργήστε τη δυνατότητα των Windows ή του BIOS για αλλαγή (νέα εξισορρόπηση) των πόρων του κεντρικού ελεγκτή, ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start, επιλέξτε Settings, και από εκείControl Panel. Επιλέξτε το εικονίδιο System (εάν το εικονίδιο System δεν εμφανίζεται στο Control Panel, κάντε κλικ στη σύνδεση View all Control Panel icons στο αριστερό τμήμα του Control Panel).
 2. Στην καρτέλα Device Manager, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Universal Serial Bus Controllers.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή USB Host Controller και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Properties.
 4. Στην καρτέλα Resources, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Use Automatic Settings, για να το αποε[ιλέξετε.
 5. Επιλέξτε από τη λίστα ένα Basic Configuration (ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) , τέτοια ώστε να μην κάνει τις συσκευές να εμφανίζονται στο Conflicting Device List και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Ίσως να λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα που αναφέρει ότι η λειτουργία Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας περιορίζεται από μια συγκεκριμένη παράμετρο (Plug and Play functionality is limited by forcing a specific configuration). Κάντε κλικ στο κουμπί Yes για να συνεχίσετε.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Close.
 8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να μην μπορείτε να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τις βασικές παραμέτρους για τον κεντρικό ελεγκτή USB, κατά συνέπεια αυτός ο τρόπος επίλυσης δεν θα λειτουργεί.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 263764 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/11/2014 05:40:04 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive blue card exception exeption fatal kberrmsg kbhw kbprb kbtool manager msgsrv pc screen task usb ανεπανόρθωτη εξαίρεση κάρτα μπλε οθόνη συσκευές KB263764
Σχόλια