Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αλλαγής των τιμών μητρώου ή δικαιώματα από μια γραμμή εντολών ή δέσμη ενεργειών

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:264584
Περίληψη
Για να αλλάξετε μια τιμή μητρώου ή δικαιώματα μητρώου από μια γραμμή εντολών ή από μια δέσμη ενεργειών, χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Regini.exe. Το βοηθητικό πρόγραμμα Regini.exe περιλαμβάνεται στο Resource Kit των Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Resource Kit και Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit.

Σημείωση Το βοηθητικό πρόγραμμα Regini.exe για τα Windows 2000 δεν υποστηρίζεται πλέον και δεν είναι διαθέσιμο για λήψη από τη Microsoft. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο στο αρχικό Microsoft CD-ROM του Windows 2000 Resource Kit μόνο.
Περισσότερες πληροφορίες
Η σύνταξη για αλλαγή τιμών μητρώου ή δικαιωμάτων με Regini είναι:
REGINI [-m \\όνομα_υπολογιστή] αρχεία
Εδώ, το -m \\όνομα_υπολογιστή η επιλογή χρησιμοποιείται για να τροποποιήσετε το μητρώο του απομακρυσμένου υπολογιστή, και αρχεία αντιπροσωπεύει τα ονόματα των αρχείων δέσμης ενεργειών που περιέχουν τις αλλαγές στο μητρώο.

Το αρχείο κειμένου ή τα αρχεία πρέπει να περιέχει τις αλλαγές στο μητρώο με την ακόλουθη μορφή.
Η τιμή μητρώου \Registry\Hiveroot\Subkeys = δεδομένων [δικαιώματα]
Το βοηθητικό πρόγραμμα Regini λειτουργεί με συμβολοσειρών μητρώου πυρήνα. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο μητρώο σε κατάσταση λειτουργίας χρήστη με HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_CURRENT_USER και ούτω καθεξής, η ακολουθία χαρακτήρων μετατρέπεται σε λειτουργία πυρήνα ως εξής:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE μετατρέπεται σε \registry\machine.
  • HKEY_USERS μετατρέπεται σε \registry\user.
  • HKEY_CURRENT_USER μετατρέπεται σε \registry\user\user_sid, όπου user_sid είναι το Αναγνωριστικό ασφαλείας που σχετίζονται με το χρήστη.
  • Το κλειδί HKEY_CLASSES_ROOT μετατρέπεται σε \registry\machine\software\classes.
Για παράδειγμα, ένα αρχείο δέσμης ενεργειών για να αλλάξετε την τιμή μητρώου DiskSpaceThreshold βρίσκεται στην ομάδα HKEY_LOCAL_MACHINE τιμή 0x00000000 θα εγγραφούν ως εξής.
\registry\machine\system\currentcontrolset\services\lanmanserver\parameters DiskSpaceThreshold = REG_DWORD 0x00000000
Δικαιώματα του κλειδιού μητρώου καθορίζονται από δυαδικοί αριθμοί διαχωρίζονται από διαστήματα, αντιστοιχεί σε Regini.doc αριθμούς αρχείων που καθορίζουν ορισμένα δικαιώματα που δίνονται σε συγκεκριμένες ομάδες. (Για παράδειγμα, ο αριθμός 1 καθορίζει διαχειριστές - Full Control). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Resource Kit REGDMP για να λάβετε τα τρέχοντα δικαιώματα ενός κλειδιού μητρώου σε δυαδική μορφή αριθμού.

Προσοχή Όταν χρησιμοποιείτε το Regini για να αλλάξετε δικαιώματα, τα τρέχοντα δικαιώματα αντικαθίστανται, η επεξεργασία δεν.

Το παρακάτω παράδειγμα αρχείου δέσμης ενεργειών δείχνει τη σύνταξη για την αλλαγή των δικαιωμάτων σε ένα κλειδί μητρώου.
\Registry\Machine\Software [1 5 10]
Αυτή η δέσμη ενεργειών τροποποιεί HKEY_LOCAL_MACHINE\Software να έχετε δικαιώματα.
Administrators - Full ControlCreator/Owner - Full ControlEveryone - Read
Στα Windows XP και στον Windows Server 2003, πρέπει να περικλείσετε την τιμή σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη δέσμη ενεργειών για την κλήση AUoptions.txt.
regini.exe -m \\remoteworkstation auoptions.txt HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update "ConfigVer"= REG_DWORD 1 "AUOptions"= REG_DWORD 4 "ScheduledInstallDay"= REG_DWORD 0 "ScheduledInstallTime"= REG_DWORD 1
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο Regini.doc που περιλαμβάνεται στο resource kit για το σύστημά σας συγκεκριμένη λειτουργία.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 264584 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2011 13:58:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

  • kbfile kbhowto kbmt KB264584 KbMtel
Σχόλια