Τρόπος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR264887
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της δυνατότητας Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) στα Windows Millennium Edition (Me).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απενεργοποίηση της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) καταργεί όλα τα προηγούμενα σημεία επαναφοράς (Restore points). Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), προκειμένου να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε προηγούμενο σημείο επαναφοράς, μην απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore).
Περισσότερες πληροφορίες
Η δυνατότητα Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore):
  1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  2. Στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance), κάντε κλικ στο κουμπί Σύστημα αρχείων (File System) ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F.
  3. Στην καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshooting), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση Επαναφοράς Συστήματος (Disable System Restore), για να το επιλέξετε.
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ δύο φορές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  5. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), ακολουθήστε τα βήματα 1-3, αλλά στο βήμα 3 κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση Επαναφοράς Συστήματος (Disable System Restore), για να καταργήσετε την επιλογή του.
Η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) είναι η δυνατότητα που επιτρέπει την επαναφορά ενός συστήματος υπολογιστή στο σημείο που βρισκόταν πριν να πραγματοποιηθούν ορισμένες ενέργειες, όπως για παράδειγμα, πριν από την εγκατάσταση συγκεκριμένου λογισμικού ή υλικού. Η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) είναι ένα ισχυρό εργαλείο που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρέπει να απενεργοποιείται.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 264887 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/30/2004 21:32:56 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbfaq kbhowto kbtool kbwinme millennium restore system windows winme απενεργοποίηση αρχείων ενεργοποίηση επαναφορά επαναφοράς σημείο σύστημα συστήματος KB264887
Σχόλια