Μήνυμα λάθους: Το Windows Media Player δεν είναι ρυθμισμένο για το Internet

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR265494
Συμπτώματα
Όταν εκτελείτε για πρώτη φορά το Windows Media Player και χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Οδηγός πολυμέσων" (Media Guide), ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Windows Media Player δεν είναι ρυθμισμένο για το Internet. Πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του "Οδηγού πολυμέσων" ή του "Δέκτη ραδιοφώνου", θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Για τη σύνδεση στο Internet, εκτελέστε τον "Οδηγό σύνδεσης στο Internet" και προσπαθήστε πάλι.

(Windows Media Player is not configured for the Internet. Before you can use the Media Guide or Radio Tuner features, you must be connected to the internet. To connect to the Internet, run the Internet Connection Wizard and try again.)
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει, ακόμα και αν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος ή οι παράμετροί του είναι ρυθμισμένες εκ των προτέρων για σύνδεση στο Internet.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει στην περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει τον "Οδηγό σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Wizard) ή όταν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων άλλου κατασκευαστή, το οποίο τροποποιεί την κατάσταση σύνδεσης του Windows Media Player που έχει εντοπιστεί.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, κλείστε το Windows Media Player και κατόπιν εκτελέστε τον "Οδηγό σύνδεσης στο Internet".
Περισσότερες πληροφορίες
Αφού εκτελέσετε τον "Οδηγό σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Wizard), η συμπληρωμένη δυαδική τιμή αλλάζει από 00 σε 01 στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard
ΣημείωσηΜπορείτε να πραγματοποιήσετε την ίδια λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε το Windows Media Player 9 Series. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές (Options) του μενού Εργαλεία (Tools) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση στο Internet (Connect to the Internet) (Αντικαθιστά τις άλλες εντολές).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 265494 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2007 19:34:46 - Αναθεώρηση: 4.2

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 7.0

  • kberrmsg kbprb KB265494
Σχόλια