Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν τις καταστάσεις αναμονής, αδρανοποίησης και τερματισμού λειτουργίας του υπολογιστή στα Windows 2000

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Ίσως να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:
 • Όταν προσπαθείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 2000, ο υπολογιστής ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται, εμφανίζοντας ίσως μαύρη οθόνη. Επίσης, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή να μην τερματίζεται η λειτουργία του όταν εμφανίζεται η οθόνη "Τώρα μπορείτε να σβήσετε τον υπολογιστή σας με ασφάλεια" (It is now safe to turn off your computer).
 • Δεν εμφανίζεται η επιλογή Αναμονή (Standby) όταν προσπαθείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας.
 • Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται ή εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους διακοπής "stop 0x9F" όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Standby).
 • Δεν εμφανίζεται η επιλογή Αδρανοποίηση (Hibernate) όταν προσπαθείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας και δεν εμφανίζεται η καρτέλα Αδρανοποίηση (Hibernate) στο εργαλείο "Επιλογές ενέργειας" (Power Options) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες αναμονής (Standby) και αδρανοποίησης (Hibernate) δεν είναι διαθέσιμες όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση, επειδή κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία φορτώνεται το πρόγραμμα οδήγησης του τυπικού προσαρμογέα οθόνης (VGA).
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να εκδηλωθεί όταν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής άλλου κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με αυτή τη συμπεριφορά, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
242495 Αντιμετώπιση προβλημάτων Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας στα Windows 2000
246243 Troubleshooting STOP 0x9F Error Messages in Windows 2000
Αν κανένα από τα άρθρα αυτά δεν σας βοηθά να επιλύσετε τη συμπεριφορά που εκδηλώνεται κατά τον τερματισμό λειτουργίας, χρησιμοποιήστε τα βήματα στις παρακάτω ενότητες για να βρείτε το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής ή την υπηρεσία που προκαλεί αυτήν τη συμπεριφορά.

Αυτό το άρθρο περιέχει τις ακόλουθες ενότητες:
 • Τρόπος εκκίνησης του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία
 • Τρόπος αποθήκευσης ενός αντιγράφου των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στον υπολογιστή
 • Τρόπος αποθήκευσης ενός αντιγράφου των υπηρεσιών που εκτελούνται στον υπολογιστή
 • Τρόπος σύγκρισης των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στον υπολογιστή
 • Τρόπος δημιουργίας δεύτερου προφίλ για ζητήματα προγραμμάτων οδήγησης
 • Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν υπηρεσίες
 • Τρόπος δημιουργίας δεύτερου προφίλ για ζητήματα υπηρεσιών
 • Τρόπος χρήσης παράλληλης εγκατάστασης για τον προσδιορισμό του προγράμματος οδήγησης ή του προγράμματος που προκαλεί τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό λειτουργίας

Τρόπος εκκίνησης του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω διαδικασίες προϋποθέτουν ότι μπορείτε να τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας όταν βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία. Ορισμένες φορές, ένα πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να λειτουργεί ως κατώτερο ή ανώτερο φίλτρο για ένα άλλο πρόγραμμα οδήγησης που φορτώνεται κατά την ασφαλή λειτουργία. Το γεγονός αυτό είναι επίσης δυνατό να εμποδίσει τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή σας κατά την ασφαλή λειτουργία. Αν το ζήτημα αφορά κάποια υπηρεσία, ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας "Τρόπος αποθήκευσης ενός αντιγράφου των υπηρεσιών που εκτελούνται στον υπολογιστή", και στη συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας "Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν υπηρεσίες" σε αυτό το άρθρο.

Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία και συνδεθείτε με δικαιώματα διαχειριστή. Για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), επανεκκινήστε τον υπολογιστή, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο F8 και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Ασφαλής λειτουργία (Safe mode) από το Μενού εκκίνησης (Startup menu) των Windows 2000.

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους "Διακοπή: 0x0000001e KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" (STOP: 0x0000001e KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) κατά την προσπάθεια εκκίνησης του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
261807 DirectCD 3.01 Prevents Starting in Safe Mode in Windows 2000

Τρόπος αποθήκευσης ενός αντιγράφου των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στον υπολογιστή

Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στον υπολογιστή:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage) για να ανοίξετε τη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 2. Στην περιοχή Εργαλεία συστήματος (System Tools), αναπτύξτε τον κλάδο Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 3. Αναπτύξτε τον κλάδο Περιβάλλον λογισμικού (Software Environment) και κάντε κλικ στο φάκελο Προγράμματα οδήγησης (Drivers).
 4. Κάντε κλικ στη στήλη Όνομα (Name), για να ταξινομήσετε τα προγράμματα οδήγησης κατά όνομα, και κατόπιν κάντε κλικ στη στήλη Κατάσταση (State), για να ταξινομήσετε τη στήλη με βάση την κατάσταση. Σημειώστε ότι όλα τα προγράμματα οδήγησης που εκτελούνται εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.
 5. Εξαγάγετε τη λίστα προγραμμάτων οδήγησης:
  • Στο μενού Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή λίστας (Export list).
  • Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε drivers.
  • Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως (Save as type), κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο (Οριοθετημένο με κόμματα) (*.csv) (Text (Comma Delimited) (*.csv)).
  • Αποθηκεύστε το αρχείο σε μια δισκέτα ή σε άλλη θέση και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι το αρχείο είναι αποθηκευμένο με το όνομα Drivers.csv.

Τρόπος αποθήκευσης ενός αντιγράφου των υπηρεσιών που εκτελούνται στον υπολογιστή

Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των υπηρεσιών που εκτελούνται στον υπολογιστή:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage) για να ανοίξετε τη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 2. Στη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management), εντοπίστε και αναπτύξτε τον κλάδο Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες (Services) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Λεπτομέρειες (Details) από το μενού Προβολή (View).
 4. Κάντε κλικ στη στήλη Κατάσταση (Status) και κατόπιν κάντε κλικ ξανά στη στήλη Κατάσταση (Status) για να ταξινομήσετε τις υπηρεσίες κατά κατάσταση, με τις υπηρεσίες που έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας.
 5. Εξαγάγετε τη λίστα υπηρεσιών:
  • Στο μενού Ενέργεια (Action), κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή λίστας (Export list).
  • Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε services.
  • Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως (Save as type), κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο (Οριοθετημένο με κόμματα) (*.csv) (Text (Comma Delimited) (*.csv)).
  • Αποθηκεύστε το αρχείο σε μια δισκέτα ή σε άλλη θέση και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι το αρχείο είναι αποθηκευμένο με το όνομα Services.csv.
 6. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας.

Τρόπος σύγκρισης των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στον υπολογιστή

Για να συγκρίνετε τα προγράμματα οδήγησης που εκτελούνται με εκείνα που εκτελούνταν κατά την ασφαλή λειτουργία:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε και κατόπιν ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 στην ενότητα "Τρόπος αποθήκευσης ενός αντιγράφου των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στον υπολογιστή" σε αυτό το άρθρο.
 2. Συγκρίνετε τα προγράμματα οδήγησης που εκτελούνται με εκείνα που εκτελούνταν κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία:
  • Ξεκινήστε το Microsoft Excel ή κάποιο άλλο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων το οποίο είναι δυνατό να ανοίξει αρχεία κειμένου οριοθετημένου με κόμματα (.csv) και κατόπιν ανοίξτε το αρχείο Drivers.csv που αποθηκεύσατε όταν ξεκινήσατε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία. Σημειώστε ότι μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το αρχείο σε άλλον υπολογιστή, αν ο υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων.
  • Συγκρίνετε τη λίστα των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνται στον υπολογιστή σας με τη λίστα των προγραμμάτων οδήγησης που εκτελούνταν στον υπολογιστή σας κατά την ασφαλή λειτουργία. Σημειώστε ότι κάποια προγράμματα άλλων κατασκευαστών που εκτελούνται στον υπολογιστή σας αλλά δεν εκτελούνταν κατά την ασφαλή λειτουργία ενδέχεται να προκαλούν αυτήν τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό λειτουργίας.
  • Αν μπορείτε να προσδιορίσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα οδήγησης άλλου κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) που εκτελείται, δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης συσκευών. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μέσα από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Σημειώστε ότι αν απεγκαταστήσετε μια συσκευή Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play) στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), τα Windows 2000 ενδέχεται να εντοπίσουν ξανά τη συσκευή όταν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Αν χρειάζεται, μπορείτε να αφαιρέσετε το υλικό από τον υπολογιστή σας ή να μετονομάσετε το αρχείο .inf της εγκατάστασης OEM για αυτήν τη συσκευή.

   Όταν εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα οδήγησης κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM), το πρόγραμμα Windows Installer αντιγράφει το αρχείο oemsetup.inf του κατασκευαστή OEM στο φάκελο %SystemRoot%\INF και κατόπιν μετονομάζει το αρχείοoemsetup.inf σε OEM#.inf, όπου # είναι ένας αύξων αριθμός για κάθε πρόγραμμα οδήγησης OEM που εγκαθίσταται.

   Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης OEM, ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) και μετακινήστε προσωρινά τα αρχεία %SystemRoot%\INF\Oem#.inf και Oem#.pnf (όπου# είναι ένας αριθμός) σε άλλη θέση. Εάν θέλετε να προσδιορίσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο Oem#.inf, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο στο Σημειωματάριο (Notepad).Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   199276 How to Manage Devices in Windows 2000
   268852 How to Force Windows 2000 to Use Standard VGA Compatible Driver
 3. Αφού απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή που προκαλεί τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας αρκετές φορές για να βεβαιωθείτε ότι ο τερματισμός λειτουργίας πραγματοποιείται σωστά και στη συνέχεια επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή OEM για να αναφέρετε το ζήτημα και να ρωτήσετε αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης για η συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η συσκευή που προκαλεί τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ υλικού σύμφωνα με το οποίο να μπορείτε να ξεκινάτε τον υπολογιστή με τη συσκευή ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ως απενεργοποιημένη στο προεπιλεγμένο προφίλ υλικού σας και να ρυθμίσετε την ελαττωματική συσκευή ως ενεργοποιημένη στο νέο προφίλ υλικού.

Τρόπος δημιουργίας δεύτερου προφίλ για ζητήματα προγραμμάτων οδήγησης

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ως απενεργοποιημένη στο προεπιλεγμένο προφίλ υλικού σας και κατόπιν να ρυθμίσετε την ελαττωματική συσκευή ως ενεργοποιημένη στο νέο προφίλ υλικού:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προφίλ υλικού (Hardware Profiles) στην καρτέλα Υλικό (Hardware).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή (Copy), πληκτρολογήστε no-shutdown στο πλαίσιο Στο (To) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του προφίλ.
 4. Στην καρτέλα Υλικό (Hardware), κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε δεξιό κλικ στη συσκευή που εμποδίζει τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 6. Στο πλαίσιο Χρήση συσκευής (Device usage), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή στο τρέχον προφίλ υλικού (απενεργοποίηση) (Do not use this device in the current hardware profile (disabled)).
Όταν το κάνετε αυτό, η λειτουργία του υπολογιστή σας θα τερματίζεται πλέον κανονικά μετά από κάθε εκκίνηση με το προεπιλεγμένο προφίλ. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή που προκαλεί τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό, ξεκινήστε τον υπολογιστή με το νέο προφίλ no-shutdown, στο οποίο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Αν το ζήτημα κατά τον τερματισμό δεν προκαλείται από πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, η συμπεριφορά ενδέχεται να οφείλεται σε μια υπηρεσία άλλου κατασκευαστή. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν υπηρεσίες, ακολουθήστε την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για να επιλύσετε τα ζητήματα που αφορούσαν τα προγράμματα οδήγησης.

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν υπηρεσίες

Για την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός ζητήματος του υπολογιστή σας που οφείλεται σε μια υπηρεσία:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε και κατόπιν συγκρίνετε τις υπηρεσίες που εκτελούνται με εκείνες που εκτελούνταν κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία:
  • Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) στην επιφάνεια εργασίας και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage) για να ανοίξετε τη Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
  • Εντοπίστε και αναπτύξτε τη λίστα Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications).
  • Κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες (Services) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Λεπτομέρειες (Details) από το μενού Προβολή (View).
  • Κάντε κλικ στη στήλη Κατάσταση (Status) και κατόπιν κάντε κλικ ξανά στη στήλη Κατάσταση (Status) για να ταξινομήσετε τις υπηρεσίες κατά κατάσταση, με τις υπηρεσίες που έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας.
  • Ξεκινήστε το Excel ή κάποιο άλλο πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων το οποίο είναι δυνατό να ανοίξει αρχεία κειμένου οριοθετημένου με κόμματα και κατόπιν ανοίξτε το αρχείο Services.csv που αποθηκεύσατε. Σημειώστε ότι μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το αρχείο σε άλλον υπολογιστή, αν ο υπολογιστής σας δεν έχει εγκατεστημένο ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων.
  • Συγκρίνετε τη λίστα των υπηρεσιών που εκτελούνται στον υπολογιστή σας με τη λίστα των υπηρεσιών που εκτελούνταν κατά την ασφαλή λειτουργία. Σημειώστε ότι κάποιες υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών που εκτελούνται στον υπολογιστή σας αλλά δεν εκτελούνταν κατά την ασφαλή λειτουργία ενδέχεται να προκαλούν αυτήν τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό.
  • Αν μπορείτε να προσδιορίσετε οποιαδήποτε υπηρεσία άλλου κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) που εκτελείται, δοκιμάστε να την απεγκαταστήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.
 2. Αφού απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε την υπηρεσία που προκαλεί τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας αρκετές φορές για να βεβαιωθείτε ότι ο τερματισμός της λειτουργίας πραγματοποιείται σωστά και στη συνέχεια επικοινωνήστε με τον προμηθευτή OEM για να αναφέρετε το ζήτημα και να ρωτήσετε αν υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση για την επίλυση της συμπεριφοράς κατά τον τερματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η υπηρεσία που προκαλεί τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ υλικού σύμφωνα με το οποίο να μπορείτε να ξεκινάτε τον υπολογιστή με την υπηρεσία ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη. Μπορείτε να ρυθμίσετε την υπηρεσία ως απενεργοποιημένη στο προεπιλεγμένο προφίλ υλικού σας και να ρυθμίσετε την ελαττωματική συσκευή ως ενεργοποιημένη στο νέο προφίλ υλικού.

Τρόπος δημιουργίας δεύτερου προφίλ για ζητήματα υπηρεσιών

Για να δημιουργήσετε δεύτερο προφίλ, ρυθμίστε την υπηρεσία ως απενεργοποιημένη στο προεπιλεγμένο προφίλ υλικού σας και ρυθμίστε την ελαττωματική συσκευή ως ενεργοποιημένη στο νέο προφίλ υλικού:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 3. Στην καρτέλα Υλικό (Hardware), κάντε κλικ στο κουμπί Προφίλ υλικού (Hardware Profiles).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή (Copy), πληκτρολογήστε no-shutdown στο πλαίσιο Στο (To) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του προφίλ.
Για να απενεργοποιήσετε μια υπηρεσία στο προεπιλεγμένο προφίλ:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Για αρχεία ή φακέλους (For Files or Folders) .
 2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση αρχείων και φακέλων με το όνομα (Search for files or folders named), πληκτρολογήστε services.msc.
 3. Στη λίστα Διερεύνηση σε (Look In) κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικοί σκληροί δίσκοι (Local Harddrives) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search Now).
 4. Κάντε κλικ στο αρχείο Services.msc.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες (Services), κάντε δεξιό κλικ στην υπηρεσία που προκαλεί τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση (Disable) στην καρτέλα Σύνδεση (Log On) για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία στο προεπιλεγμένο προφίλ.
Όταν το κάνετε αυτό, η λειτουργία του υπολογιστή σας θα τερματίζεται πλέον κανονικά μετά από κάθε εκκίνηση με το προεπιλεγμένο προφίλ. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή που προκαλεί τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό, ξεκινήστε τον υπολογιστή με το νέο προφίλ no-shutdown, στο οποίο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Τρόπος χρήσης παράλληλης εγκατάστασης για τον προσδιορισμό του προγράμματος οδήγησης ή του προγράμματος που προκαλεί τη συμπεριφορά κατά τον τερματισμό λειτουργίας

Εγκαταστήστε ένα νέο αντίγραφο των Windows 2000 σε ξεχωριστό διαμέρισμα του υπολογιστή σας. Μετά την εγκατάσταση του νέου αντιγράφου, εγκαταστήστε στην παράλληλη εγκατάστασή σας τα προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών (ή τα προγράμματα εγκατάστασης ή εκκίνησης υπηρεσιών), ένα κάθε φορά. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας αρκετές φορές μετά από κάθε εγκατάσταση νέου προγράμματος οδήγησης ή προγράμματος. Όταν η παράλληλη εγκατάσταση εκδηλώσει την ίδια συμπεριφορά κατά τον τερματισμό λειτουργίας, το τελευταίο πρόγραμμα οδήγησης ή πρόγραμμα που εγκαταστήσατε είναι εκείνο που προκαλεί τη συμπεριφορά. Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, καταργήστε το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα από την αρχική εγκατάσταση. Μετά από αυτήν την ενέργεια, διαγράψτε την παράλληλη εγκατάσταση.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν τον τερματισμό λειτουργίας και τις καταστάσεις αναμονής και αδρανοποίησης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
257562 Hibernate and Standby Are Not Available When Using Standard VGA
237551 Advanced Power Management Features Are Disabled with Terminal Services
259889 Standby Option Not Available in Multiple-Processor Configuration
255182 Hibernate Tab Is Not Available in Power Options Tool in Control Panel
197477 The System Cannot Go to Standby Mode Because the...
257199 Device Driver Error Message Is Displayed When the Computer Enters Standby or Hibernate Mode
247480 Error Message After Setting Hibernation on Computer with Modem
247290 APM Standby Option Is Missing on PCs Without a Battery
252471 Error Message: Removable Storage Manager Refused the Request to Hibernate or Suspend the System
259623 Standby Feature Is Available on Computers with a Battery or ACPI
211205 Dell and IBM Notebook Computers May Not Suspend
247238 Standby in Shut Down Not Available in IBM ThinkPad 380XD When APM Is Enabled
211271 Cannot Hibernate Windows 2000 After Installing or Uninstalling McAfee AntiVirus 3.1.4
pnp kbfaqw2ksetup
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 266169 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 20:46:31 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbhowto kbpowerman kbsafemod KB266169
Σχόλια