Η Microsoft δεν υποστηρίζει την εγκατάσταση στοιχείων του Exchange Server και του Outlook στον ίδιο υπολογιστή

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Η Microsoft δεν υποστηρίζει την εγκατάσταση του Microsoft Outlook και του Microsoft Exchange Server 2003 (συμπεριλαμβανομένου του Exchange System Manager), του Microsoft Exchange 2000 Server (συμπεριλαμβανομένου του Exchange System Manager) ή του Microsoft Exchange Server 5.5 στον ίδιο υπολογιστή. Η ομάδα Υποστήριξης Προϊόντων (Product Support) δεν υποστηρίζει τη συνύπαρξη του Outlook και του Exchange στον ίδιο υπολογιστή σε περιβάλλον παραγωγής.

Αν τα προγράμματα άλλων κατασκευαστών δεν έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί για εκτέλεση σε αυτήν τη διαμόρφωση, αυτά τα προγράμματα ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και να επηρεάσουν αρνητικά έναν υπολογιστή με Exchange. Οι τύποι προγραμμάτων MAPI (Messaging Application Programming Interface) που μπορεί να επηρεαστούν είναι οι υπηρεσίες παροχής προσαρμοσμένου χώρου αποθήκευσης MAPI, οι υπηρεσίες παροχής προσαρμοσμένης πύλης και μεταφοράς και τα εκτεταμένα προγράμματα-πελάτες MAPI. Αυτά τα θέματα προκύπτουν, επειδή οι εκδόσεις των δύο αυτών προϊόντων δημιουργούν μια διένεξη του υποσυστήματος MAPI, που ενδέχεται να μην επιλυθεί σαφώς χωρίς να διακοπεί είτε το Exchange είτε το Outlook.
Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Outlook στον ίδιο υπολογιστή με τον Exchange Server 5.5 ή το Exchange 2000, για να αξιοποιήσετε ορισμένα στοιχεία του Outlook σε προγράμματα διακομιστή. Για τις περισσότερες ανάγκες ανάπτυξης προγραμμάτων, το Outlook δεν είναι απαραίτητο σε έναν υπολογιστή με Exchange 2000. Το Exchange 2000 και ο Exchange Server 5.5 περιλαμβάνουν αντικείμενα δεδομένων συνεργασίας (Collaboration Data Objects - CDO), και τα αντικείμενα CDO μπορούν να παρέχουν λειτουργίες που είναι παρόμοιες με το μοντέλο αντικειμένων (Object Model) του Outlook. Τα αντικείμενα CDO έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε διακομιστές, και με αυτά αποφεύγονται οι επιπλοκές που περιλαμβάνονται σε νεότερες εκδόσεις του Outlook. Αυτές οι επιπλοκές περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

290500 Περιγραφή δυνατοτήτων ασφαλείας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προγραμματιστές στο Outlook 2002
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προφίλ MAPI.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας προφίλ MAPI χωρίς να έχει εγκατασταθεί το Outlook, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306962 Τρόπος δημιουργίας προφίλ MAPI χωρίς να έχει εγκατασταθεί το Outlook
Μπορείτε να εγκαταστήσετε και το Outlook και το Exchange στον ίδιο υπολογιστή για σκοπούς επίδειξης. Οι ακόλουθες διαμορφώσεις έχουν ελεγχθεί για σκοπούς επίδειξης:
  • Exchange 2000 με Outlook 2000
  • Exchange 2000 με Outlook 2002

Θέματα και εξηγήσεις για χρήση του Exchange 2000 με Outlook 2000 και Outlook 2002

Το Exchange 2000 εγκαθιστά ένα αντίγραφο του αρχείου Mapi32.dll στο φάκελο Winnt\System32. Στο Outlook 2000 και νεότερες εκδόσεις, το υποσύστημα MAPI μετακινείται στο φάκελο Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT. Συνήθως, το Outlook εγκαθιστά μια έκδοση "αποκόμματος" του MAPI στο φάκελο Winnt\System32, η οποία δρομολογεί τις κλήσεις MAPI στην υλοποίηση του Outlook. Αν το Exchange 2000 εκτελείται όταν εγκαθίσταται το Outlook, το αρχείο Mapi32.dll φορτώνεται και πάλι, και από σχεδίαση δεν αντικαθίσταται από το απόκομμα DLL. Επομένως, το Exchange 2000 συνεχίζει να χρησιμοποιεί το υποσύστημα MAPI που έχει βελτιστοποιηθεί για το Exchange 2000.

Αυτή η διαμόρφωση μπορεί να διακόψει την εγκατάσταση προσαρμοσμένων υπηρεσιών παροχής MAPI. Κάθε έκδοση του MAPI αναμένει να βρει το αρχείο Mapisvc.inf σε διαφορετική θέση. Για παράδειγμα, η μέθοδος IMsgServiceAdmin::CreateMsgService μπορεί να αποτύχει με το MAPI_E_NOT_FOUND, αν το αναμενόμενο αρχείο Mapisvc.inf δεν ενημερωθεί με τις πληροφορίες της υπηρεσίας παροχής. Για να αποφύγετε τη διακοπή της εγκατάστασης των προσαρμοσμένων υπηρεσιών παροχής MAPI, κάντε όλες τις ενημερώσεις και στα δύο αντίγραφα του αρχείου Mapisvc.inf, ώστε οι αλλαγές να είναι ορατές και στις δύο εκδόσεις του MAPI.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή όλων των ενημερώσεων και στα δύο αντίγραφα του αρχείου Mapisvc.inf, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
229700 Τρόπος εντοπισμού της σωστής διαδρομής προς το αρχείο Mapisvc.inf στο Microsoft Outlook
Επειδή το απόκομμα βιβλιοθήκης Mapi32 δεν βρίσκεται στη θέση του, η ρύθμιση των κλειδιών μητρώου του αποκόμματος βιβλιοθήκης δεν επηρεάζει τον υπολογιστή. Όλα τα προγράμματα, εκτός από το Outlook, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υλοποίηση MAPI του Exchange. Το Outlook είναι δυνατό να φορτώσει το αρχείο Msmapi32.dll από το φάκελο Program files\Common files\System\Mapi\1033\NT. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το απόκομμα βιβλιοθήκης Mapi32, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web (στα αγγλικά):
xmrp mapisvc inf fixmapi exe
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 266418 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/14/2011 20:20:00 - Αναθεώρηση: 11.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 98 Standard Edition

  • kbproductlink kbinfo kbmsg KB266418
Σχόλια