Ο Personal Web Server δεν συμπεριλαμβάνεται στα Windows Millennium Edition

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR266456
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Τα Microsoft Windows Millennium Edition (Me) δεν συμπεριλαμβάνουν τον Microsoft Personal Web Server (PWS) 4.0 και ο PWS 4.0 δεν υποστηρίζεται στα Windows Me.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows 2000 Professional έχουν σχεδιαστεί για χρήστες σε επιχειρήσεις και περιέχουν τις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS) 5.0. Οι υπηρεσίες IIS 5.0 περιλαμβάνουν υποστήριξη διακομιστή Web και FTP, καθώς και υποστήριξη για συναλλαγές του Microsoft FrontPage, ενεργές σελίδες διακομιστή και συνδέσεις βάσης δεδομένων. Οι υπηρεσίες IIS 5.0, που είναι διαθέσιμες ως προαιρετικό στοιχείο, εγκαθίστανται αυτόματα εάν κάνετε αναβάθμιση από εκδόσεις των Windows που έχουν εγκατεστημένο τον PWS.

Ο PWS 4.0 συμπεριλαμβάνεται στο Microsoft Windows NT 4.0 Option Pack και σχεδιάστηκε για τα Microsoft Windows 95 και τα Microsoft Windows NT Workstation 4.0 με Microsoft Internet Explorer 4.01 ή νεότερες εκδόσεις. Παρόλο που ο PWS 4.0 δεν υποστηρίζεται στα Windows Me, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να τον εγκαταστήσετε στα Windows Me για δοκιμή.

Αυτή η λύση παρέχεται στους προχωρημένους χρήστες που ελέγχουν τακτικά παραμέτρους λογισμικού που δεν υποστηρίζονται. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, συνιστάται να μην κάνετε λήψη ούτε να εγκαταστήσετε τον PWS στα Windows Me. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε τον PWS στα Windows Me, η Microsoft συνιστά να τον εγκαταστήσετε σε περιβάλλον ελέγχου, όχι σε κύριο υπολογιστή ή λειτουργικό σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Microsoft FrontPage 2000 μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εναλλακτική λύση περιεχόμενα Web που βασίζονται σε δίσκο στα Windows Me.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης ενός αντιγράφου του Personal Web Server, προβάλετε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα γνωστό θέμα εγκατάστασης με το στοιχείο Microsoft Transaction Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
246081 Μήνυμα λάθους: "Εμφανίστηκε ένα άγνωστο σφάλμα κατά τη δημιουργία αλλαγών στο μητρώο του συστήματος σχετικά με την υπηρεσία MTS" (An Unknown Error Occurred While Making MTS Specific Changes to the System Registry)
winmil winme frontpage pws
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 266456 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/12/2014 01:41:09 - Αναθεώρηση: 2.4

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive 5.0 iis kbinfo kbtool kbwinme personal pws server web βάσης δεδομένων διακομιστή ελέγχου ενεργές περιβάλλον σελίδες συνδέσεις υπηρεσίες KB266456
Σχόλια