Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) δεν εμφανίζει σωστά τα εγκατεστημένα προγράμματα

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Κατά την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση προγραμμάτων, το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) ενδέχεται να μην εμφανίζει σωστά τα εγκατεστημένα προγράμματα. Το πλαίσιο Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs) ενδέχεται να περιέχει μόνο μία συμβολοσειρά κειμένου ή ενδέχεται να εμφανίζει ένα μεγάλο κενό διάστημα πριν από τις καταχωρήσεις των προγραμμάτων. Ένα άλλο ζήτημα εμφάνισης μπορεί να είναι ότι δεν παρατίθεται κανένα πρόγραμμα. Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:

Μήνυμα 1
Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα. Η κλάση δεν καταχωρήθηκε
res://appwiz.cpl/listbox.htc
Γραμμή:225 (An unexpected error occurred. Class not registered res://appwiz.cpl/listbox.htc Line:225)
Μήνυμα 2
Το αντικείμενο δεν υποστηρίζει αυτήν την ιδιότητα ή μέθοδο res://appwiz.cpl/default.hta (Object doesn't support this property or method res://appwiz.cpl/default.hta)
Γραμμή: 75
Αιτία
Αυτό το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν το πρόγραμμα κατάργησης εγκατάστασης ενός προγράμματος καταργήσει εσφαλμένα τις καταχωρήσεις μητρώου που χρησιμοποιούνται από τα Windows και το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εαν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows


Για να επιδιορθώσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να επιδιορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από τον χρήστη".

Αυτόματη επίλυσηΓια να γίνει αυτόματη επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση Fix it. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυσης.Σημειώσεις
 • Εάν το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά μετά την εκτέλεση της επίλυσης Fix it, εκτελέστε μια επιτόπια αναβάθμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση μιας επιτόπιας αναβάθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την επίλυση Fix it σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Έπειτα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;".Επίλυση από τον χρήστη

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε CMD.
 2. Στη γραμμή εντολών , πληκτρολογήστε REGSVR32 APPWIZ.CPL.
 3. Εάν αυτή η μέθοδος αποτύχει, αναζητήστε τις καταχωρήσεις μητρώου που παρατίθενται παρακάτω. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ελέγξτε το μητρώο για τα ακόλουθα κλειδιά και τιμές. Δημιουργήστε ξανά τα κλειδιά και τις τιμές που λείπουν. Σημειώστε ότι αυτά τα κλειδιά χρησιμοποιούν το γράμμα της μονάδας δίσκου συστήματος. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε αυτές τις καταχωρήσεις για να ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις παραμέτρων του υπολογιστή σας.
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "ADODB.Recordset"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "ThreadingModel"="Apartment"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\ProgID] "ADODB.Recordset.2.5"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\VersionIndependentProgID]
   "ADODB.Recordset"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "Microsoft OLE DB Row Position Library"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\InprocServer32
   "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" "ThreadingModel"="Both"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\ProgID
   "RowPosition.RowPosition.1"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\VersionIndependentProgID
   "RowPosition.RowPosition"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
   "%SystemRoot%\System32\appwiz.cpl"
 4. Ακολουθήστε τα βήματα μίας από τις παρακάτω διαδικασίες, όπως εφαρμόζονται στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ελέγξτε αν επιλύθηκε αυτό το ζήτημα. Εάν το ζήτημα έχει επιλυθεί, παραλείψτε τα υπόλοιπα βήματα. Εάν το θέμα δεν έχει επιλυθεί, μεταβείτε στο βήμα 5.
  • Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα με εγκατεστημένο τον Internet Explorer 6.0, επιδιορθώστε τον Internet Explorer 6.0:
   1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
   2. Επικολλήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Επειδή σε αυτήν την εντολή γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων, η Microsoft συνιστά να αντιγράψετε την εντολή από αυτό το άρθρο και, στη συνέχεια, να την επικολλήσετε το πλαίσιο Άνοιγμα (Open).
  • Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα με εγκατεστημένο τον Internet Explorer 5.0 ή 5.5, επιδιορθώστε τον Internet Explorer 5.0 ή 5.5:
   1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
   2. Επικολλήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Επειδή σε αυτήν την εντολή γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων, η Microsoft συνιστά να αντιγράψετε την εντολή από αυτό το άρθρο και, στη συνέχεια, να την επικολλήσετε το πλαίσιο Άνοιγμα (Open).
 5. Εκτελέστε μια επιτόπια αναβάθμιση:

  Σημείωση Πριν εκτελέσετε μια επιτόπια αναβάθμιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η εκτέλεση μιας επιτόπιας αναβάθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".
  1. Εκτελέστε το Winnt32.exe από τον κατάλογο \I386 του CD-ROM εγκατάστασης των Windows 2000.
  2. Όταν εμφανιστεί η οθόνη της Εγκατάστασης (Setup) των Windows 2000, κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση του συστήματός σας σε Windows 2000 (Upgrade to Windows 2000).
  3. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Στην περίπτωση που το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, δεν εμφανίζει περιεχόμενα ή όταν θέλετε να προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε αυτό το ζήτημα χωρίς να κάνετε αναβάθμιση σε νεότερες εκδόσεις του Internet Explorer, ελέγξτε τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου, για να βεβαιωθείτε ότι περιέχουν καταχωρήσεις:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache
Σημείωση Εάν τα προηγούμενα κλειδιά μητρώου είναι κενά, το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) μπορεί επίσης να είναι κενό.

Χρησιμοποιήστε την εντολή της γραμμή εντολών REGSVR32 [διαδρομή\όνομα αρχείου], για να καταχωρήσετε κάθε ένα από τα παρακάτω αρχεία:
%systemroot%\System32\Appwiz.cpl
%systemroot%\System32\Mshtml.dll
%systemroot%\System32\Jscript.dll
%systemroot%\System32\Msi.dll
Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
Program Files\Common Files\System\Ado\Msado15.dll
%systemroot%\System32\Msdart32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Mshtmled.dll
%systemroot%\System32\Mswstr10.dll [χωρίς δυνατότητα καταχώρησης]
Εάν το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" εμφανίζει ελλιπείς πληροφορίες ή είναι κενό, ελέγξτε τις ημερομηνίες των αρχείων. Όπου είναι δυνατόν, καταχωρήστε τα ακόλουθα αρχεία:
%systemroot%\System32\Gdi32.dll [χωρίς δυνατότητα καταχώρησης]
%systemroot%\System32\User32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Msvcrt.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Ole32.dll
%systemroot%\System32\Shlwapi.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Imm32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Indicdll.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Urlmon.dll
%systemroot%\System32\Version.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Lz32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Comctl32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Clbcatq.dll
%systemroot%\System32\Oleaut32.dll
%systemroot%\System32\Mlang.dll
%systemroot%\System32\Shell32.dll
%systemroot%\System32\Shdoclc.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\NetapI32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Secur32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Netrap.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Samlib.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Ws2_32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Ws2help.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Wldap32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Dnsapi.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Wsock32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Plugin.ocx
%systemroot%\System32\Wininet.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Crypt32.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Msasn1.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Msls31.dll [μη καταχωρήσιμο]
%systemroot%\System32\Imgutil.dll
%systemroot%\System32\Cscui.dll
%systemroot%\System32\Cscdll.dll [μη καταχωρήσιμο]
Εάν το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) είναι δυνατό να σχεδιάσει το περιβάλλον εργασίας παραθύρου διαλόγου, αλλά δεν εμφανίζει περιεχόμενο από κανένα εγκατεστημένο πρόγραμμα, ελέγξτε το μητρώο για την ύπαρξη του ακόλουθου κλειδιού:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32
Εάν λείπει αυτό το κλειδί μητρώου, αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο σε ένα αρχείο κειμένου, αποθηκεύστε το αρχείο με την επέκταση .reg και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο του υπολογιστή που επηρεάζεται για να επαναφέρετε τις κατάλληλες καταχωρήσεις.

Για τον Επεξεργαστή Μητρώου των Windows (Windows Registry Editor) έκδοση 5.00:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,61,00,70,00,70,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για". Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει όλα τα κλειδιά μητρώου που χρησιμοποιούνται από το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs). Τα κλειδιά αυτά πρέπει να οριστούν μέσω της καταχώρησης του αρχείου Appwiz.cpl, αλλά παρέχονται εδώ για διασταύρωση, για να επιβεβαιωθεί ότι η καταχώρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
  @="%DESC_ShellAppMgr%"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8C-91F0-11D1-B8B5-006008059382}]
  @="Installed Apps Enumerator"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"

  Σημείωση Αυτό το κλειδί είναι διαθέσιμο μόνο στα Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}]
  @="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell Application Manager"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Installed Apps Enumerator"

  Σημείωση Αυτό το κλειδί είναι διαθέσιμο μόνο στα Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\App Management\Publishers\Darwin App Publisher]
  @="{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\InProcCPLs]
  "appwiz.cpl"=""

  Καταχωρήσεις μητρώου που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση του ARP.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppInstallPath
  Κάνει ανάγνωση του αρχείου INF. Ο κώδικας κάνει ανάγνωση του ονόματος αρχείου INF. Η ενότητα INF που χρησιμοποιείται είναι η "AppInstallList"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Terminal Server\EnableAdminRemote
  Ορίστε την τιμή 1 κατά την εκτέλεση του ARP. Αναφέρει στο TS ότι το ARP εκτελείται.
  Ορίστε την τιμή 0 όταν τερματιστεί το ARP.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\Publishers Απαριθμεί τους εκδότες εφαρμογών
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Wx86\cmdline
  Κάνει ανάγνωση για να εξακριβώσει αν έχει ενεργοποιηθεί το wx86.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NewShortcutHandlers
  Γίνεται απαρίθμηση για να αποκτηθεί λίστα προγραμμάτων χειρισμού "νέων συνδέσεων". Φαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα χειρισμού μπορεί να προσθέσουν μια σύνδεση για ένα δεδομένο στοιχείο - για παράδειγμα, στο μενού "Έναρξη" (Start), στην επιφάνεια εργασίας ή σε άλλα στοιχεία.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown\ForceReboot
  Γίνεται ανάγνωση για να προσδιοριστεί αν απαιτείται επανεκκίνηση μετά την εκτέλεση της εγκατάστασης.
  Η παρουσία της τιμής σημαίνει ότι η απαίτηση για επανεκκίνηση == αληθής.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOSOptions
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
265829 Το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) ενδέχεται να μην λειτουργεί μετά την εγκατάσταση του Internet Explorer 5.5 ή του Internet Explorer 6 στα Windows 2000
315341 Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP
292175 Τρόπος εκτέλεσης μιας επιτόπιας αναβάθμισης των Windows 2000

Επιδιορθώθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν το πρόβλημα επιδιορθώθηκε. Εάν το πρόβλημα έχει επιδιορθωθεί, έχετε τελειώσει με αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιδιορθωθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.
 • Εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτή τη λύση, αφήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
fixit fix it fixme επίλυση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 266668 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/18/2011 00:36:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kb3rdparty kbprb kbmsifixme kbfixme KB266668
Σχόλια