Περιγραφή του αρχείου βάσης δεδομένων Sfpdb.sfp

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR267282
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Το αρχείο Sfpdb.sfp είναι ένα αρχείο βάσης δεδομένων, το οποίο περιέχει μια λίστα με προστατευμένα αρχεία που χρησιμοποιούνται από την "Προστασία αρχείων συστήματος" (System File Protection) (SFP).
Περισσότερες πληροφορίες
Το αρχείο Sfpdb.sfp βρίσκεται στον κατάλογο \Windows\System\Sfp και δεν προστατεύεται από την "Προστασία αρχείων συστήματος" (SFP). Όταν ένα αρχείο που παρατίθεται στο αρχείο Sfpdb.sfp τροποποιείται, διαγράφεται ή μετονομάζεται, οι πληροφορίες σχετικά με το αρχείο συγκρίνονται με τις πληροφορίες στο αρχείο System.cat. Εάν το αρχείο συμφωνεί με τις πληροφορίες στο αρχείο System.cat, δεν γίνεται καμία αλλαγή. Εάν οι πληροφορίες για το νέο αρχείο δεν συμφωνούν με τις πληροφορίες στο αρχείο System.cat, το νέο αρχείο μεταφέρεται στον κατάλογο \Windows\System\Sfp\Archive. Στη συνέχεια, η σωστή έκδοση του αρχείου αντικαθιστά το αρχείο που λείπει ή μετονομάστηκε. Η λίστα των αρχείων στο Sfpdb.sfp συμφωνεί επίσης με τη λίστα των αρχείων στο Filelist.xml.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 267282 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/02/2014 22:22:47 - Αναθεώρηση: 2.3

  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • kbnosurvey kbarchive file kbinfo kbtool protection sfpdb.sfp system αρχεία αρχείο αρχείων βάσης δεδομένων προστασία προστατευμένα συστήματος KB267282
Σχόλια