Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος δημιουργίας Δισκέτας εκκίνησης (Startup Disk) στα Windows Me

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR267287
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας Δισκέτας εκκίνησης (Startup Disk) στα Windows Millennium Edition (Me).
Περισσότερες πληροφορίες
Για να δημιουργήσετε μια Δισκέτα εκκίνησης (Startup Disk):
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs Properties) , κάντε κλικ στην καρτέλα Δισκέτα εκκίνησης (Startup Disk).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία δισκέτας (Create Disk), για να δημιουργήσετε τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk).

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CD-ROM των Windows Me, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία δισκέτας (Create Disk). Αυτό μπορεί να συμβεί, εάν τα αρχεία εγκατάστασης που απαιτούνται για τη δημιουργία της Δισκέτας εκκίνησης (Startup disk) δεν βρίσκονται στον σκληρό δίσκο.
  5. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε μια διαμορφωμένη δισκέτα στη μονάδα δισκέτας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, για να επιβεβαιώσετε ότι τα περιεχόμενα της δισκέτας θα αντικατασταθούν.
  6. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας της Δισκέτας εκκίνησης (Startup disk), αφαιρέστε τη δισκέτα από τη μονάδα δισκέτας.
Αντίθετα με τα Microsoft Windows 98 ή τα Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Microsoft Windows 98 Second Edition), το πρόγραμμα δημιουργίας Δισκέτας εκκίνησης (Startup disk) (Fat32ebd.exe) δεν συμπεριλαμβάνεται στην επίσημη έκδοση του CD-ROM των Windows Me.

ebd emergency boot disk
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 267287 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/30/2004 21:34:28 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows Millennium Edition

  • disk kbfaq kbhowto kbtool kbwinme startup αρχεία δημιουργία δισκέτα δισκέτας εγκατάστασης εκκίνησης προγραμμάτων προσθαφαίρεση KB267287
Σχόλια
html>