Μήνυμα λάθους: Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης απέτυχε να προσδιορίσει τον τύπο σύνδεσης

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο 315244.
Συμπτώματα
Όταν αντιστοιχίζετε μια μονάδα δίσκου δικτύου σε ένα τοπικό κοινόχρηστο στοιχείο, ενδέχεται να αναφερθεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα στο αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος:
Αναγνωριστικό συμβάντος: 3019
Προέλευση: MRxSmb
Περιγραφή: Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης απέτυχε να προσδιορίσει τον τύπο σύνδεσης.

(Event ID: 3019
Source: MRxSmb
Description: The redirector failed to determine the connection type.)
Αιτία
Αυτό το μήνυμα ενδέχεται να εμφανιστεί όταν το NetBIOS σε TCP/IP (NetBT) προσπαθεί να υποβάλλει ερώτημα στη συσκευή προορισμού (σε αυτήν την περίπτωση, τον προσαρμογέα Loopback) σχετικά με την ταχύτητα δικτύου. Ο προσαρμογέας Loopback, ο οποίος δεν χειρίζεται διαπραγματεύσεις ταχύτητας, δεν έχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης της ταχύτητας και το προειδοποιητικό μήνυμα καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος.

Η συμπεριφορά αυτή παρουσιάζεται μόνο με το πρωτόκολλο TCP/IP, αφού το TCP/IP είναι το μόνο πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί τον προσαρμογέα Loopback.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και είναι ασφαλές να το αγνοήσετε.

Αυτό το συμβάν καταγράφεται όταν αποκτάτε για πρώτη φορά πρόσβαση σε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου και δημιουργείτε μια νέα περίοδο λειτουργίας με το διακομιστή. Το μήνυμα μπορεί επίσης να εμφανιστεί όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δικτύου με ένα κοινόχρηστο στοιχείο του τοπικού σας υπολογιστή. Επομένως, το συμβάν μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου μετά τη σύνδεσή σας.
  • Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου μετά την επαναφορά του υπολογιστή από κατάσταση λειτουργίας αδρανοποίησης (Hibernation).
  • Την πρώτη φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο τοπικού δικτύου μετά την αυτόματη αποσύνδεση του υπολογιστή από την αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου (χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα αυτόματης αποσύνδεσης).
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
138365 Τρόπος λειτουργίας της αυτόματης αποσύνδεσης στα Windows NT
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 267934 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 20:58:29 - Αναθεώρηση: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbenv kbpending KB267934
Σχόλια