Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος Επαναφορά Συστήματος (System Restore) στα Windows Millennium Edition

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR267951
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει το βοηθητικό πρόγραμμα Επαναφορά Συστήματος (System Restore) στα Windows Millennium Edition (Me).

Σε αυτό το άρθρο εξετάζονται τα εξής θέματα:
 • Τι είναι η Επαναφορά Συστήματος (System Restore);
 • Εποπτευόμενοι τύποι αρχείων
 • Τρόπος εκκίνησης και χρήσης της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore)
 • Πότε δημιουργούνται σημεία επαναφοράς
 • Πότε πρέπει να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε μη αυτόματα σημεία επαναφοράς
 • Χώρος αποθήκευσης δεδομένων
 • Αποκατάσταση από λειτουργία επαναφοράς που απέτυχε
Περισσότερες πληροφορίες
Τι είναι η Επαναφορά Συστήματος (System Restore);
Η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) έχει σχεδιαστεί για την αυτόματη παρακολούθηση και καταγραφή των αλλαγών που πραγματοποιούνται στα βασικά αρχεία συστήματος των Windows και στο μητρώο. Κατόπιν, η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) σας επιτρέπει να αναιρέσετε (ή να επαναφέρετε) μια αλλαγή, η οποία προκάλεσε αστάθεια στο σύστημά σας. Αυτή η ενέργεια πραγματοποιείται με την περιοδική καταγραφή ενός "σημείου επαναφοράς" (ή σημείου ελέγχου συστήματος), που σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε το σύστημά σας στο χρονικό σημείο κατά το οποίο ήταν γνωστό ότι ο υπολογιστής σας λειτουργούσε κανονικά.

Η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) δεν προορίζεται να παίξει το ρόλο ενός προγράμματος απεγκατάστασης ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Εάν τα Windows δεν λειτουργούν κανονικά μετά την εγκατάσταση λογισμικού ή προγραμμάτων οδήγησης (drivers), πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) (ή να χρησιμοποιήσετε την απεγκατάσταση του προγράμματος) για να καταργήσετε το λογισμικό πριν να χρησιμοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore).

Εποπτευόμενοι τύποι αρχείων

Η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) παρακολουθεί τα περισσότερα αρχεία συστήματος με επέκταση .exe, .vxd, .dll, .com και .sys. Δεν παρακολουθεί τα αρχεία που δημιουργούνται από το χρήστη (για παράδειγμα, αρχεία με επέκταση .txt, .doc ή .xls), το φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents), τα προσωρινά αρχεία Internet (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων του Ιστορικού (History) του Internet Explorer, των Cookies ή των Αγαπημένων (Favorites)), τον Κάδο ανακύκλωσης (Recycle Bin) ή το αρχείο μετάθεσης (Swap) (.swp) των Windows.

Τρόπος εκκίνησης και χρήσης της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore)

Για να ξεκινήστε την Επαναφορά Συστήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά Συστήματος (System Restore).

  Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), υπάρχουν δύο επιλογές στη σελίδα υποδοχής:
  • Επαναφορά του υπολογιστή σε προηγούμενη χρονική στιγμή (Restore my computer to an earlier time)
  • Δημιουργία σημείου επαναφοράς (Create a restore point)
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά του υπολογιστή σε προηγούμενη χρονική στιγμή (Restore my computer to an earlier time) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Εμφανίζεται ένα ημερολόγιο.
 3. Στο ημερολόγιο, επιλέξτε σε ποιο σημείο επαναφοράς θέλετε να επαναφέρετε το σύστημά σας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).

  Σας ζητείται να κλείσετε όλες τις εφαρμογές, πριν να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαναφοράς, επειδή θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 5. Αφού ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση, εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας.
Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε την Επαναφορά Συστήματος, θα εμφανιστεί μια τρίτη επιλογή, Αναίρεση της τελευταίας επαναφοράς (Undo my last restoration). Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη στην περίπτωση που το σημείο επαναφοράς στο οποίο επαναφέρατε τον υπολογιστή δεν διορθώνει το αρχικό ζήτημα που αντιμετωπίζατε και επομένως μπορείτε εύκολα να επιστρέψετε στο χρονικό σημείο κατά το οποίο ξεκινήσατε την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πότε δημιουργούνται σημεία επαναφοράς

Τα σημεία επαναφοράς δημιουργούνται κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Τα αυτόματα σημεία ελέγχου συστήματος δημιουργούνται κάθε 10 ώρες λειτουργίας του υπολογιστή, αλλά μόνο αφού ο υπολογιστής έχει μείνει αδρανής για 2 λεπτά. Εάν αυτό το κριτήριο δεν πληρείται, τότε το σημείο ελέγχου συστήματος δημιουργείται κάθε 24 ώρες εφόσον το σύστημα έχει μείνει αδρανές για 2 λεπτά.
 • Τα σημεία επαναφοράς δημιουργούνται από πακέτα του προγράμματος Εγκατάστασης (Installer), τα οποία χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία Εγκατάστασης λογισμικού της Microsoft (Microsoft Software Installer) (MSI).
 • Τα σημεία επαναφοράς δημιουργούνται από πακέτα του προγράμματος Εγκατάστασης (Installer), τα οποία χρησιμοποιούν το InstallShield 6.1 Pro ή νεότερο.
 • Τα σημεία επαναφοράς δημιουργούνται κατά την εγκατάσταση ενός πακέτου ενημέρωσης από την Αυτόματη Ενημέρωση (AutoUpdate).
 • Τα σημεία επαναφοράς δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), για να επαναφέρετε το σύστημά σας σε ένα διαφορετικό σημείο επαναφοράς. Ωστόσο, εάν αυτό πραγματοποιηθεί σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode), δεν θα δημιουργηθεί ένα σημείο επαναφοράς.
 • Τα σημεία επαναφοράς δημιουργούνται με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη διασύνδεση (interface) της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore).
Τα αρχεία του σημείου επαναφοράς και του σημείου ελέγχου συστήματος, τα οποία δημιουργούνται στις παραπάνω συνθήκες, αποθηκεύονται σε συμπιεσμένη μορφή (.cab) και βρίσκονται στο φάκελο _Restore (που είναι επίσης γνωστός ως "Χώρος αποθήκευσης δεδομένων"), στη μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows Millennium. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά ή η τροποποίηση του χώρου αποθήκευσης δεδομένων. Κάθε σκληρός δίσκος στον υπολογιστή σας θα περιέχει επίσης ένα φάκελο _Restore για λόγους δημιουργίας ευρετηρίου και παρακολούθησης, και καθένας από αυτούς τους φακέλους θα περιέχει ένα αρχείο με το όνομα Srdiskid.dat.

Πότε πρέπει να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε μη αυτόματα σημεία επαναφοράς

Είναι δυνατή η δημιουργία μη αυτόματων σημείων επαναφοράς πριν από την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών ή λογισμικού, εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάσουν τη συνολική απόδοση των Windows. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απεγκατάσταση του προγράμματος για να καταργήσετε το λογισμικό, μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή πίσω στο σημείο επαναφοράς που δημιουργήσατε. Για να δημιουργήσετε ένα μη αυτόματο σημείο επαναφοράς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία σημείου επαναφοράς (Create a restore point) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Πληκτρολογήστε την περιγραφή του σημείου επαναφοράς και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), για να επιβεβαιώσετε τη δημιουργία.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ ή στο κουμπί Κεντρική σελίδα (Home).
Χώρος αποθήκευσης δεδομένων
Το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων προσδιορίζεται από το μέγεθος της μονάδας δίσκου των Windows και έχει ως εξής:
 • Το ελάχιστο μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων είναι 200 megabyte (MB). Εάν η μονάδα δίσκου των Windows έχει λιγότερα από 200 MB ελεύθερου χώρου μετά τη εγκατάσταση των Windows Millennium, η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) απενεργοποιείται αυτόματα και θα πρέπει να ενεργοποιήσετε εσείς την Επαναφορά Συστήματος (System Restore) , αφού αποδεσμεύσετε επαρκή χώρο στο δίσκο. Εάν η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) είναι απενεργοποιημένη λόγω της προειδοποίησης για ανεπάρκεια χώρου στο δίσκο, η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) ενεργοποιείται ξανά αυτόματα, αφού αποδεσμευτεί επαρκής χώρος στο δίσκο.
 • Σε λογικές μονάδες δίσκου μεγέθους μικρότερου από 4 gigabyte (GB), το μέγιστο μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων είναι 400 MB.
 • Σε λογικές μονάδες δίσκου μεγέθους 4 GB ή περισσότερων, ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων αντιστοιχεί περίπου στο 12 τοις εκατό της λογικής μονάδας δίσκου, στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows Millennium.
Μόλις ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων φτάσει στο 90 τοις εκατό του μεγέθους που του έχει εκχωρηθεί, ξεκινά την "εκκαθάριση" παλαιότερων σημείων επαναφοράς, εκκαθαρίζοντας πρώτα το σημείο που είχε εισαχθεί πρώτο (first-in first-out - FIFO), έως ότου ο χώρος αποθήκευσης δεδομένων να φτάσει στο 50 τοις εκατό του μεγέθους που του έχει εκχωρηθεί. Ο πραγματικός αριθμός των διαθέσιμων σημείων επαναφοράς μετά από αυτήν την εκκαθάριση ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με το λογισμικό που εγκαταστάθηκε πρόσφατα.

Για να προσαρμόσετε μη αυτόματα το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης δεδομένων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύστημα αρχείων (File System).
 4. Στην καρτέλα Σκληρός δίσκος (Hard Disk), μετακινείστε το ρυθμιστικό Χρήση χώρου στο δίσκο για επαναφορά του συστήματος (System Restore disk space use) στο μέγεθος που προτιμάτε.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μείωση του χώρου του δίσκου που χρησιμοποιείται από την Επαναφορά Συστήματος (System Restore) ενδέχεται να προκαλέσει διαγραφή FIFO των υπαρχόντων σημείων επαναφοράς, για το λόγο αυτό απαιτείται προσοχή κατά την εκτέλεση αυτής της ενέργειας.

Αποκατάσταση από λειτουργία επαναφοράς που απέτυχε
Εάν ο υπολογιστής σας σταματήσει να έχει δυνατότητα εκκίνησης και η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) ήταν η τελευταία λειτουργία που εκτελέστηκε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφεδρική δισκέτα εκκίνησης (Emergency Boot Disk) (EBD), για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από τη λειτουργία επαναφοράς. Όταν χρησιμοποιείτε την Εφεδρική δισκέτα εκκίνησης (Emergency Boot Disk) για να κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή σας, θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα:
Η Επαναφορά Συστήματος εντοπίζει ότι η τελευταία λειτουργία που ολοκληρώθηκε ήταν μια επαναφορά. Συνιστάται να αναιρέσετε τώρα τις αλλαγές που έγιναν στο σύστημά σας από την Επαναφορά Συστήματος και να κάνετε επανεκκίνηση πριν να προχωρήσετε. Εάν επιλέξετε να μην αναιρέσετε αυτές τις αλλαγές, αυτή η επιλογή δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

1)Αναίρεση των αλλαγών επαναφοράς που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημά μου.
2)Χωρίς αναίρεση των αλλαγών Επαναφοράς που πραγματοποιήθηκαν στο σύστημά μου.

Πληκτρολογήστε μια επιλογή (System Restore detects that a restore was the last operation completed. It is recommended you now revert the changes to your system made by System Restore and restart before you proceed. If you choose not to revert these changes, this option will no longer be available.

1)Revert the Restore changes made to my system.
2)Do not revert the Restore changes made to my system.

Enter a choice)
Εάν ορίσετε την πρώτη επιλογή, ο υπολογιστής σας επανέρχεται στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από τη διαδικασία επαναφοράς και σας ζητείται να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή:

Η Επαναφορά Συστήματος αναίρεσε τις αλλαγές που έγιναν από την τελευταία λειτουργία επαναφοράς.

Αφαιρέστε όλες τις δισκέτες από τις μονάδες δισκέτας και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE, για να ξεκινήσει πάλι ο υπολογιστής σας (System Restore reverted the chances made by the last restore operation.

Remove all disks from the floppy disk drives and press CTRL+ALT+DELETE to restart your computer.).
Παρόλο που αυτή η ενέργεια δεν συνιστάται, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore) ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύστημα αρχείων (File System).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshooting).
 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση Επαναφοράς Συστήματος (Disable System Restore).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
 7. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 267951 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/30/2004 21:41:49 - Αναθεώρηση: 1.3

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbfaq kbfile kbtool kbui kbwinme restore system αναίρεση αποθήκευσης αποκατάσταση δεδομένων επαναφορά επαναφοράς σημείο στιγμή συστήματος χρονική χώρος KB267951
Σχόλια