Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το System Center 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2686249
Εισαγωγή
Αυτό το άρθρο ασχολείται με τις οδηγίες εγκατάστασης για τη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft System Center 2012 και τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στη συλλογή ενημερωμένων.

Ακολουθήστε το οδηγίες εγκατάστασης Για να κάνετε λήψη και κατόπιν εγκαταστήστε τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για το System Center 2012, διαχείριση εικονικής μηχανής, System Center 2012 App ελεγκτή και System Center 2012 Operations Manager.

Ζητήματα που επιδιορθώνονται στη συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1

Διαχείριση εικονικής μηχανής Server Update (KB2663959)

Θέμα 1
Εάν ένα στιγμιότυπο συγχώνευση με το γονικό εικονικό σκληρό δίσκο (VHD), και η εικονική μηχανή έχει διαγραφεί, δεν διαγράφεται το αρχείο VHD.

Θέμα 2
Το κατάστημα-VM και Μετακίνηση VM Windows PowerShell cmdlets αγνοεί το διακόπτη - RunAsynchronously .

Θέμα 3
Όταν χρησιμοποιείται μια διεύθυνση IP από ένα χώρο συγκέντρωσης IP, δημιουργία συμπλέγματος δεν είναι επιτυχής και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα (25342)

Ρύθμιση παραμέτρων δικτύου κεντρικών υπολογιστών σε σε σύμπλεγμα απαιτεί τουλάχιστον μία στατική διεύθυνση IP για τη δημιουργία ενός συμπλέγματος.

Θέμα 4
Εάν εκτελείται μια εικονική μηχανή υψηλής διαθεσιμότητας σε έναν κόμβο συμπλέγματος που αποτύχει, η κατάσταση εικονικής μηχανής αλλάζει σε "Αποτυχία ενημέρωσης". Επιπλέον, η κατάσταση δεν ενημερώνεται, μέχρι να συνδεθείτε ξανά τον κόμβο συμπλέγματος.

Θέμα 5
Κατά την εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο τον παράγοντα διαχείριση εικονικής μηχανής (VMM) σε έναν κεντρικό υπολογιστή περίμετρο, το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης καταγράφονται απροσδόκητα στο αρχείο AgentSetup.log στον κεντρικό υπολογιστή.

Θέμα 6
Δημιουργίες διαδοχικές εικονική μηχανή διαρκέσει περισσότερο Εάν πολλές εικονικές μηχανές δημιουργούνται και διαγράφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Θέμα 7
Παράγοντας αναβάθμισης αποτυγχάνει κατά την αναβάθμιση VMM εάν είναι εγκατεστημένο το Microsoft Virtual C++ 2008 πακέτο αναδιανομής στον κεντρικό υπολογιστή. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα (2916)

VMM δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της αίτησης. Χάθηκε η σύνδεση με το servername.domainname.com παράγοντα.

Άγνωστο σφάλμα (0x80338126)

Διαχείριση εικονικής μηχανής κονσόλα ενημέρωσης (KB2663960)

Θέμα 1
PowerShell.exe χρήση μνήμης ενδέχεται να αυξηθεί όταν το Σύνολο SCGuestInfo και SCGuestInfo ανάγνωση Windows PowerShell cmdlets χρησιμοποιούνται για να αποκτήσετε ή για τον ορισμό τιμών εικονική μηχανή ζεύγος τιμή κλειδιού (KVP).

Σημείωση Αυτό είναι ένα ζήτημα VMM πελάτη και του διακομιστή. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης κονσόλας Διαχείριση εικονικής μηχανής (KB2663960) και το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή διαχείριση εικονικής μηχανής (KB2663959).

Θέμα 2
Η Κονσόλα διαχείρισης εικονικής μηχανής σταματά να ανταποκρίνεται όταν πολλές εικονικές μηχανές είναι ταξινομημένα.

Θέμα 3
Εάν ο ελεγκτής App κέντρο συστήματος και το διακομιστή VMM εγκαθίστανται σε ξεχωριστούς διακομιστές, καθολικής σύνδεσης δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείται ελεγκτής App.

Θέμα 4
Εάν αλλάξει μια ρύθμιση ιδιοτήτων του προσαρμογέα δικτύου κεντρικού υπολογιστή, οι ρυθμίσεις VLAN υποδικτύου αλλάζουν ακόμα και αν δεν έχουν αλλάξει τις ρυθμίσεις από το διαχειριστή.

Θέμα 5
Ένα εσωτερικό δίκτυο εικονικού δημιουργείται ως ένα ιδιωτικό δίκτυο, εάν το όνομα του εικονικού δικτύου περιέχει οποιονδήποτε από τους ακόλουθους ειδικούς χαρακτήρες:
/ ? ! @ # % ^ & * ( ) _ + } { " : ] [ \
Σημείωση Αυτό είναι ένα ζήτημα VMM πελάτη και του διακομιστή. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης κονσόλας Διαχείριση εικονικής μηχανής (KB2663960) και το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή διαχείριση εικονικής μηχανής (KB2663959). Εάν έχει εγκατασταθεί η πύλη VMM από το χρήστη, πρέπει επίσης να εγκατασταθεί του πακέτου ενημέρωσης από το χρήστη πύλη του εικονική μηχανή διαχείρισης (KB2663961).

Θέμα 6
Ζητήματα επιδόσεων ενδέχεται να προκύψει, εάν η κονσόλα είναι ανοικτό για μερικές ημέρες και πολλές εργασίες που έχουν δημιουργηθεί.

Θέμα 7
Ταυτόχρονο συνδέσετε και να αποσπάσετε λειτουργίες ενδέχεται να διαρκέσει αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί σε ένα σύμπλεγμα που φιλοξενεί πολλές εικονικές μηχανές.

Σημείωση Αυτό είναι ένα ζήτημα VMM πελάτη και του διακομιστή. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης κονσόλας Διαχείριση εικονικής μηχανής (KB2663960) και το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή διαχείριση εικονικής μηχανής (KB2663959). Εάν έχει εγκατασταθεί η πύλη VMM από το χρήστη, πρέπει επίσης να εγκατασταθεί του πακέτου ενημέρωσης από το χρήστη πύλη του εικονική μηχανή διαχείρισης (KB2663961).

Διαχείριση εικονικής μηχανής από το χρήστη πύλη ενημέρωσης (KB2663961)

Ζητήματα 5 και 7 της ενότητας "Διαχείριση εικονικής μηχανής ενημέρωση Κονσόλα (KB2663960)" επιδιορθώνονται σε αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.

Ενημερωμένη έκδοση πακέτου διαχείρισης για τη διαχείριση εικονικής μηχανής

Θέμα 1

Ειδοποιήσεις "Δεν έχει εγκατασταθεί VGS" ενεργοποιούνται για κάθε εικονική μηχανή, ανεξάρτητα από το αν έχουν εγκατασταθεί οι υπηρεσίες εικονικού επισκέπτη.

Θέμα 2

Λειτουργίες διαχείρισης εντοπισμού αποτυγχάνει με το ακόλουθο μήνυμα λάθους, εάν ένας κεντρικός υπολογιστής έχει ονόματα εικονικών μηχανών που συνδυάζονται υπερβαίνει τους 255 χαρακτήρες:

Λειτουργίες διαχείρισης εντοπισμού απέτυχε με σφάλμα: "Εξαίρεση τύπου 'Microsoft.VirtualManager.EnterpriseManagement.Common.DiscoveryDataInvalidRelationshipSourceExceptionOM10' δημιουργήθηκε".

Θέμα 3

Εικονικές μηχανές σε κατάσταση μη υποστηριζόμενη ρύθμιση παραμέτρων συμπλέγματος δεν εμφανίζονται σωστά στη Διαχείριση εργασιών.

Θέμα 4

Η οθόνη StorageUsageGB σύννεφο δεν μετακινηθεί σε μια προειδοποίηση ή μια κρίσιμη κατάσταση κατά την χρήση χώρου αποθήκευσης προσεγγίζει τη δυναμικότητα καθορισμένο σύννεφο ιδιωτικό.

Θέμα 5

Οι ειδοποιήσεις "Κεντρικός υπολογιστής έχει υπερβεί το μέγιστο αριθμό που υποστηρίζεται ΣΠΣ που εκτελούνται" ενεργοποιούνται, ακόμα και αν ο κεντρικός υπολογιστής δεν έχει υπερβεί το μέγιστο αριθμό των εικονικών μηχανών που εκτελούνται.

Θέμα 6

Πακέτο διαχείρισης δεν έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται από τη διαχείριση εικονικής μηχανής.

Θέμα 7

Η συνολική μνήμη RAM για κεντρικούς υπολογιστές στην αναφορά αξιοποίηση του κεντρικού υπολογιστή αναφέρεται εσφαλμένα.

Θέμα 8

Το συνολικό κόστος που παρέχονται στην αναφορά ετοιμάζετε είναι εσφαλμένη.

Η ενημερωμένη έκδοση App ελεγκτή (KB2677596)

Θέμα 1
Οι χρήστες ζητούνται πιστοποιήσεις, αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μόνο εισόδου για App ελεγκτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση καθολικής σύνδεσης για App ελεγκτή, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web του Microsoft TechNet:
Θέμα 2
Όταν η επιλογή επιδιόρθωσης εκτελείται χρησιμοποιώντας το στοιχείο προγράμματα και δυνατότητες του πίνακα ελέγχου, καταργείται η ρύθμιση παραμέτρων βάσης δεδομένων SQL για App ελεγκτή.

Σημείωση Την εγκατάσταση αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για το App ελεγκτή θα επαναφέρει τη ρύθμιση παραμέτρων της βάσης δεδομένων SQL. Ο διαχειριστής επαναφέρει επίσης τη ρύθμιση παραμέτρων της βάσης δεδομένων SQL, ακολουθώντας τα βήματα του "Οδηγίες κατάργησης για App ελεγκτή".


Λειτουργίες διαχείρισης ενημέρωση (KB2674695) – Windows παρακολούθησης

Θέμα 1
Περιβάλλον διακόπτεται στη Διαχείριση εργασιών λόγω λειτουργική μονάδα RoleInstanceStatusProbe στο AzureMP.
Θέμα 2
Όταν εκτελούνται πολλές κονσόλες (δύο ή τρεις) στον ίδιο υπολογιστή με τον ίδιο λογαριασμό χρήστη, τις κονσόλες μπορεί να διακοπεί.
Θέμα 3
Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε ανίχνευσης για την υποβολή εκθέσεων και την κονσόλα Web αν έχουν εγκατασταθεί σε έναν αυτόνομο διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες IIS.
Θέμα 4
Προβολή ειδοποίησης ομάδας έγινε σύνδεση δεν λειτουργεί, αλλά δεν υπάρχει σφάλμα δίνεται στην κονσόλα.
Θέμα 5
Αποτέλεσμα εργασίας - CompletedWithInfo δεν υποστηρίζεται με τις συγκροτήσεις SDK2007.
Θέμα 6
SeriesFactory και Microsoft.SystemCenter.Visualization.DatatoSeriesController πρέπει να είναι δημόσια, να δώσετε τα στοιχεία ελέγχου επεκτασιμότητας και να χρησιμοποιήσετε ξανά.
Θέμα 7
WebConsole δεν είναι FIPS συμβατό με εκτός του πλαισίου.
Θέμα 8
Πίνακας εργαλείων του δικτύου πρέπει να επικαλύπτουν διαθεσιμότητα κατά την εμφάνιση της εύρυθμης λειτουργίας.
Το ζήτημα 9
Οι πίνακες εργαλείων: Επιλογή ομάδας δεν εμφανίζει όλες τις ομάδες σε μεγάλο περιβάλλον.
Θέμα 10
Εντοπισμός των υπηρεσιών IIS: Εμποδίζει την αποτυχία κατά την έκδοση του framework εντοπίστηκε εσφαλμένα από API των υπηρεσιών IIS GetAdminSection.
Το ζήτημα 11
Οι μετρητές επιδόσεων δεν εμφανίζονται στην προβολή λίστας εφαρμογής του AppDiagnostics.
Το ζήτημα 12
Κονσόλα διακόπτεται όταν ανοίγεται προβολή κατάστασης με κλάση αυτοτελές αντικείμενο.
Το ζήτημα 13
PerformanceWidget εμφανίζει την παλιά "τελευταία τιμή" στο υπόμνημα λόγω πυρήνα πρόσβασης δεδομένων DataModel.
Θέμα 14
Αναφορά διαθεσιμότητας και "Υπολογιστή δεν υπάρχει πρόσβαση" οθόνη εμφανίζει εσφαλμένα δεδομένα.
Το ζήτημα 15
Παράγοντας εγκατάστασης αποτυγχάνει στον πυρήνα του Win8 λόγω εξάρτηση από το .NET Framework 2.0.
Το ζήτημα 16
Οδηγός διαθεσιμότητα παρακολούθηση Web Services - κονσόλα διακόπτεται, εάν ολοκληρωθεί ο οδηγός, πριν ολοκληρωθεί η δοκιμή.
Το θέμα 17
Διάφορες αλλαγές του Windows PowerShell είναι απαραίτητες:
 • Αλλαγή άδεια παράμετρο στο Get-SCOMAccessLicense για να ShowLicense
 • Τροποποιημένα SCOMConnectorForTier για να SCOMTierConnector
 • Ορισμένες αλλαγές μορφοποίησης

Λειτουργίες διαχείρισης της ενημερωμένης έκδοσης (KB2674695) – Unix και το Linux παρακολούθησης

Θέμα 1
Το Schannel συμβάντα σφάλματος καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συστήματος σε διακομιστές διαχείρισης Διαχείριση λειτουργιών και πύλες που διαχειρίζονται UNIX/Linux παράγοντες.
Θέμα 2
Στο HP-UX, Operations Manager δεν είναι δυνατό να ανακαλύψετε και να παρακολουθεί ένας λογικός τόμος αποτελείται από περισσότερα από 127 φυσικούς τόμους.
Θέμα 3
Αναβάθμιση UNIX και το Linux παραγόντων αποτυγχάνει όταν χρησιμοποιείτε την εκτέλεση ως διαπιστευτήρια σε το cmdlet παράγοντα του "Οδηγού αναβάθμισης" ή SCXAgent ενημερωμένη έκδοση Windows PowerShell.

Λειτουργίες διαχείρισης ενημέρωση (KB2674695) – νέα δυνατότητα

Rollup1 ενημερωμένη έκδοση για το διευθυντή λειτουργιών προσθέτει υποστήριξη για την Oracle Solaris 11 (x 86 και SPARC).

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το System Center 2012


Τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για διαχείριση εικονικής μηχανής και App ελεγκτή είναι διαθέσιμες από το Microsoft Update. Για να κάνετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης του πακέτου διαχείρισης για VMM, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Κέντρου λήψης της Microsoft:
Για να λήψη τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για εργασίες διαχείρισης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web του Κέντρου λήψης της Microsoft:
 • Για να αποκτήσετε και να εγκαταστήσετε τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων από το Windows Update, ακολουθήστε τα εξής βήματα σε ένα σύστημα που έχει εγκατεστημένο ένα στοιχείο Διαχείριση εικονικής μηχανής ή App ελεγκτή:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.
  2. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο Windows Update.
  3. Στο παράθυρο "Windows Update", κάντε κλικ στην εντολή Ηλεκτρονική έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις από το Microsoft Update.
  4. Κάντε κλικ στην υπερ-σύνδεση που διαθέσιμες σημαντικές ενημερώσεις .
  5. Επιλέξτε τη συνάθροιση ενημερώσεων 1και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί εγκατάσταση ενημερώσεων για την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων.

  Σημείωση Ο παράγοντας VMM των διαχειριζόμενων υπολογιστών πρέπει να ενημερωθεί μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης διακομιστή διαχείριση εικονικής μηχανής (KB2663959).

  Για να ενημερώσετε τον παράγοντα VMM των διαχειριζόμενων υπολογιστών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ανοίξτε την κονσόλα VMM.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί ύφασμα, και στη συνέχεια επιλέξτε τους διακομιστές.
  3. Στην περιοχή Διαχείριση υπολογιστών, επιλέξτε τους διακομιστές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Update Agent.

  Σημείωση Πριν από την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για το App ελεγκτή, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να εξετάσετε το "Οδηγίες εγκατάστασης για τον ελεγκτή App".

  Σημαντικό Το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων για τον ελεγκτή App εμφανίζει στο Microsoft Update μόνο μετά την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για την ενημερωμένη έκδοση διαχείριση εικονικής μηχανής Κονσόλα (KB2663960). Για να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης και του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για το App ελεγκτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα στο διακομιστή App ελεγκτή:
  1. Στο παράθυρο "Windows Update", κάντε κλικ στην εντολή Ηλεκτρονική έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις από το Microsoft Update.
  2. Επιλέξτε Ενημέρωση κονσόλας Διαχείριση εικονικής μηχανής (KB2663960)και στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων.
  3. Επανεκκινήστε το διακομιστή App ελεγκτή.
  4. Ανοίξτε ξανά το Windows Update.
  5. Στο παράθυρο "Windows Update", κάντε κλικ στο κουμπίΕλέγξτε ηλεκτρονικά για ενημερωμένες εκδόσεις από το Microsoft Update.
  6. Επιλέξτε App ελεγκτή ενημέρωση (KB2677596) και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων.

 • Για να κάνετε μη αυτόματη λήψη τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων από τον κατάλογο του Microsoft Update, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

  Διαχείριση εικονικής μηχανής Server Update (KB2663959)Διαχείριση εικονικής μηχανής κονσόλα ενημέρωσης (KB2663960)Διαχείριση εικονικής μηχανής από το χρήστη πύλη ενημέρωσης (KB2663961)Η ενημερωμένη έκδοση App ελεγκτή (KB2677596)
  Για να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών με αυξημένα δικαιώματα:
  / Update Msiexec.exe PackageName
  Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση διακομιστή διαχείριση εικονικής μηχανής (KB2663959), εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  / Update Msiexec.exe KB2663959_vmmServer_amd64.msp

Οδηγίες εγκατάστασης και κατάργησης


Οδηγίες εγκατάστασης για τον ελεγκτή App

Για να εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 1 για Microsoft System Center 2012 App ελεγκτή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο διακομιστή App ελεγκτή, εγκαταστήστε το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων για διαχείριση εικονικής μηχανής Κονσόλα (KB2663960).

  Σημείωση Το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων για τον ελεγκτή App δεν θα εγκατασταθεί Εάν δεν έχει εγκατασταθεί KB2663960.

 2. Επαναλάβετε την εισαγωγή των πιστοποιητικών βιβλιοθήκη για κάθε διακομιστή VMM. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Συνδεθείτε στον ελεγκτή εφαρμογής ως διαχειριστής.
  2. Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή συνδέσεις.
  3. Για κάθε διακομιστή VMM, επιλέξτε το διακομιστή VMM και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πιστοποιητικά εισαγωγής.

  Σημειώσεις
  • Μπορείτε να εισαγάγετε τα πιστοποιητικά βιβλιοθήκη VMM ξανά πριν ή μετά την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για το App ελεγκτή.
  • Μέχρι να γίνει νέα εισαγωγή τα πιστοποιητικά βιβλιοθήκη, ελεγκτής App δεν αντιγράψετε τα αρχεία στη βιβλιοθήκη VMM.
 3. Εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft System Center 2012 App ελεγκτή (KB2677596).

Οδηγίες εγκατάστασης για τη Διαχείριση εργασιών

Γνωστά θέματα για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση
 • Δεν υπάρχουν στοιχεία ενημερωμένες εκδόσεις που εμφανίστηκαν στο στοιχείο ελέγχου πίνακα ARP μετά την εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 (UR1). Μετά την εγκατάσταση του UR1 σε διακομιστή και όλους τους ρόλους (εκτός από την εταιρεία και την πύλη), κανένα στοιχείο ενημερωμένης έκδοσης εμφανίζεται στη λίστα ελέγχου πίνακα ARP.
 • Ο αριθμός έκδοσης της κονσόλας δεν αλλάζει μετά την εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 στο περιβάλλον Χρήστη. Μετά την εγκατάσταση της συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1, τον αριθμό έκδοσης της κονσόλας εξακολουθεί να είναι 7.0.8560.0 στο περιβάλλον Εργασίας.
 • Μετά την εγκατάσταση του UR1 στην κονσόλα web, σφάλμα διακομιστή στο "/ OperationsManager" εφαρμογή εμφανίζεται στον Internet Explorer. Κλείσιμο και επανεκκίνηση του Internet Explorer επιλύει αυτό το ζήτημα.
Σημειώσεις για την εγκατάσταση
 • Λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένων εκδόσεων 1 στην αρχή θα διατίθεται μόνο στα Αγγλικά και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε προϊόντα εκτός της αγγλικής. Ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη συνάθροιση ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ θα μεταφραστεί σε μελλοντική έκδοση.
 • Χρήστης πρέπει να εκτελέσει τις ενημερωμένες εκδόσεις ως διαχειριστής.
 • Εάν είναι ενεργοποιημένο το UAC, MSPs πρέπει να εκτελούνται από ένα παράθυρο εντολών με αυξημένα δικαιώματα.
 • Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή συστήματος σε οι εμφανίσεις της βάσης δεδομένων για την επιχειρησιακή βάση δεδομένων και η αποθήκη δεδομένων για να εκτελεστεί ενημερώσεις σε αυτές τις βάσεις δεδομένων.
 • Χρήστης πρέπει να κλείσετε την κονσόλα πριν την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης της κονσόλας για να αποφύγετε την επανεκκίνηση.
 • Κάντε επανεκκίνηση και διαγραφή της μνήμης cache του προγράμματος περιήγησης για να αποκτήσετε νέα παρουσία του Silverlight.
 • Δεν πρέπει να εγκαθίστανται αυτήν τη συνάθροιση ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ, αμέσως μετά την εγκατάσταση του διακομιστή. Διαφορετικά, το χρήστη μπορεί να αντιμετωπίσετε ένα ζήτημα στο οποίο η κατάσταση υπηρεσίας περιθάλψεως παραμένει δεν έχει προετοιμαστεί.
 • Ενημερώσεις κώδικα κονσόλα Web θα λειτουργούν μετά την προσθήκη της ακόλουθης γραμμής στο αρχείο %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:

  <machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps"></machineKey>
  decryptionKey = "Αυτόματη δημιουργία, IsolateApps" επικύρωση = αποκρυπτογράφησης "3DES" = "3DES" / >

  Η γραμμή θα πρέπει να προστεθεί στην περιοχή <system.web>, όπως περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:</system.web>
  911722 Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά την πρόσβαση σε ιστοσελίδες του ASP.NET που έχουν ενεργοποιημένο το ViewState μετά την αναβάθμιση από το ASP.NET 1.1 στο ASP.NET 2.0
Υποστηριζόμενη σειρά εγκατάστασης
Συνιστούμε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση με την ακόλουθη σειρά.

Σημείωση Αυτήν την ενημερωμένη έκδοση μπορεί να εγκατασταθεί σε παράγοντες, είτε πριν είτε μετά τη δομή του διακομιστή.
 1. Διακομιστής υποδομής:
  1. Διακομιστής ή διακομιστές διαχείρισης
  2. Διακομιστές πύλης
  3. Διακομιστές αναφοράς
  4. Υπολογιστή του ρόλου διακομιστή Web κονσόλας
  5. Υπολογιστές σε ρόλο κονσόλας λειτουργιών
  6. Πακέτα διαχείρισης που εισάγονται με μη αυτόματο τρόπο
 2. Εφαρμόστε την ενημερωμένη έκδοση του παράγοντα σε παράγοντες εγκατεστημένο με μη αυτόματο τρόπο ή πιέστε εγκατάστασης από το εκκρεμότητας προβολή στην κονσόλα λειτουργίες.
Σημείωση Εάν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση MG/Tiering, θα πρέπει να μπάλωμα πρώτα η επάνω σειρά.
Πληροφορίες εγκατάστασης
Για να εξαγάγετε τα αρχεία που περιέχονται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αντιγράψτε το ακόλουθο αρχείο σε έναν τοπικό φάκελο ή σε ένα διαθέσιμο κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου και, στη συνέχεια, εκτελέστε το αρχείο για να εξαγάγετε:
  SystemCenter2012OperationsManager-CU1-KB2674695-X86-X64-IA64-ENU.exe
 2. Εφαρμόστε το κατάλληλο MSPs για κάθε υπολογιστή. Όλα τα MSPs που εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή πρέπει να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, εάν ένα διακομιστή διαχείρισης έχει επίσης Κονσόλα Web και κονσόλα ρόλους εγκατεστημένο, τρία πακέτα MSP πρέπει να εφαρμόζονται στο διακομιστή διαχείρισης. Το παρακάτω MSPs περιλαμβάνονται στην ενημερωμένη έκδοση:
  • KB2674695-AMD64-Agent.msp
  • KB2674695-AMD64-Console.msp
  • KB2674695-AMD64-Gateway.msp
  • KB2674695-AMD64-Reporting.msp
  • KB2674695-AMD64-Server.msp
  • KB2674695-AMD64-WebConsole.msp
  • KB2674695-i386-Agent.msp
  • KB2674695-i386-Console.msp
  • KB2674695-ia64-Agent.msp
 3. Εισαγάγετε τα ακόλουθα πακέτα διαχείρισης:
  1. Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  2. Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  3. Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb

   Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή ενός πακέτου διαχείρισης από το δίσκο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft TechNet στο Web:
Εγκατάσταση πακέτα διαχείρισης Linux/UNIX και ενημέρωση παραγόντων Linux/UNIX
Ενημέρωση συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το System Center 2012 Operations Manager περιέχει νέοι παράγοντες και πακέτα διαχείρισης για όλες τις υποστηριζόμενες Linux και UNIX λειτουργικά συστήματα. Επομένως, για να εγκαταστήσετε πλήρως τη συνάθροιση ενημερώσεων 1, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να βεβαιωθείτε ότι σας παρακολούθηση υπολογιστών UNIX και το Linux είναι ενημερωμένο.
 1. Κάντε λήψη και στη συνέχεια να εγκαταστήσετε τα πακέτα διαχείρισης ενημερωμένα από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Εισαγάγετε το ενημερωμένο management pack για κάθε έκδοση του Linux ή UNIX που παρακολουθείτε στο περιβάλλον σας.
 3. Χρησιμοποιήστε το cmdlet Windows PowerShell Ενημερωμένη έκδοση SCXAgent ή τον "Οδηγό αναβάθμισης παράγοντα UNIX/Linux" στο παράθυρο της κονσόλας λειτουργίες διαχείρισης για την αναβάθμιση κάθε παράγοντα στην πιο πρόσφατη έκδοση.

  Σημείωση Τα αρχεία διαχείρισης πακέτου δέσμη για κάθε έκδοση του λειτουργικού συστήματος UNIX και το Linux περιέχουν τα αρχεία διαχείρισης συσκευασίας και παράγοντα. Ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μετά την εισαγωγή της δέσμης πακέτο διαχείρισης για τα αρχεία παράγοντα για να καταστούν διαθέσιμες αναβαθμίσεις παράγοντα.
Για κάθε UNIX ή Linux Management Pack δέσμη που εισάγεται, η ενημερωμένη έκδοση εγκαθιστά νέοι παράγοντες UNIX και το Linux στον ακόλουθο φάκελο:
Πρόγραμμα Files\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\UnixAgents\DownloadedKits
Το ενημερωμένο παράγοντες έχουν ονόματα αρχείων που χρησιμοποιούν την εξής μορφή και 214 ο αριθμός έκδοσης:
Scx-1.3.0-214 -Τύπος διακομιστή.έκδοση διακομιστή.αρχιτεκτονική.τύπος πακέτου

Σημειώσεις
 • Το σύμβολο κράτησης θέσης Τύπος διακομιστή αντιπροσωπεύει το όνομα του προϊόντος διακομιστή UNIX ή Linux.
 • Το σύμβολο κράτησης θέσης έκδοση διακομιστή αντιπροσωπεύει τον αριθμό έκδοσης του τύπου διακομιστή.
 • Το σύμβολο κράτησης θέσης αρχιτεκτονική αντιπροσωπεύει την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή του υπολογιστή προορισμού.
 • Το σύμβολο κράτησης θέσης τύπος πακέτου αντιπροσωπεύει το είδος του αρχείου εγκατάστασης.
Για παράδειγμα, ακολουθεί τη μορφή του ονόματος αρχείου για τον παράγοντα για SUSE Linux εταιρικό διακομιστή 10 (x 86):
Scx-1.3.0-214-sles.10.x86.rpm
Τους παράγοντες που περιλαμβάνονται με την αρχική έκδοση του System Center 2012 Operations Manager έχει αριθμό έκδοσης 204. Αυτά τα αρχεία δεν καταργούνται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Αυτά τα αρχεία είναι οι εξής:
 • Scx-1.3.0-206.aix.5.ppc.lpp.gz
 • Scx-1.3.0-206.aix.6.ppc.lpp.gz
 • Scx-1.3.0-206.aix.7.ppc.lpp.gz
 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv2.ia64.depot.Z
 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv2.parisc.depot.Z
 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv3.ia64.depot.Z
 • Scx-1.3.0-206.hpux.11iv3.parisc.depot.Z
 • Scx-1.3.0-206.rhel.4.x64.rpm
 • Scx-1.3.0-206.rhel.4.x86.rpm
 • Scx-1.3.0-206.rhel.5.x64.rpm
 • Scx-1.3.0-206.rhel.5.x86.rpm
 • Scx-1.3.0-206.sles.10.x64.rpm
 • Scx-1.3.0-206.sles.10.x86.rpm
 • Scx-1.3.0-206.sles.9.x86.rpm
 • Scx-1.3.0-206.solaris.10.sparc.pkg.Z
 • Scx-1.3.0-206.solaris.10.x86.pkg.Z
 • Scx-1.3.0-206.solaris.9.sparc.pkg.Z

Οδηγίες κατάργησης για App ελεγκτή

Η ρύθμιση παραμέτρων βάσης δεδομένων SQL για ελεγκτή App θα χαθούν, εάν καταργηθεί η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης για το App ελεγκτή (KB2677596). Για να επαναφέρετε τη βάση δεδομένων ρύθμισης παραμέτρων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο Σημειωματάριο (Notepad), ανοίξτε το ακόλουθο αρχείο:
  Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.exe.config
 2. Αλλάξτε την ενότητα <connectionStrings>ως εξής:

  Αρχική ενότητα:</connectionStrings>
  <connectionStrings>
  </connectionStrings>
  <add name="CloudSystemsContainer" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  <add name="AuthorizationEntities" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  <add name="JobsDataContext" connectionstring="" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  Αλλαγή ενότητας:
  <connectionStrings>
  </connectionStrings>
  <add name="CloudSystemsContainer" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source= name="CloudSystemsContainer" connectionstring=""></add name="CloudSystemsContainer" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System/CloudSystems.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=>[ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ]-Αρχική καταλόγου ==[ΌΝΟΜΑ ΒΆΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ]-Ενσωματωμένη ασφάλεια = True.MultipleActiveResultSets = True.Χρονικό όριο σύνδεσης = 30 "" providerName="System.Data.EntityClient"/ >

  <add name="AuthorizationEntities" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source= name="AuthorizationEntities" connectionstring=""></add name="AuthorizationEntities" connectionString="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.System.Common/Authorization.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=>[ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ]-Αρχική καταλόγου ==[ΌΝΟΜΑ ΒΆΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ]-Ενσωματωμένη ασφάλεια = True.MultipleActiveResultSets = True.Χρονικό όριο σύνδεσης = 30 "" providerName="System.Data.EntityClient"/ >

  <add name="JobsDataContext" connectionstring="metadata=res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.csdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.ssdl|res://Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.JobHandler/JobsEntityModel.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=[DATASOURCE];Initial Catalog==[DATABASENAME];Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True;Connect Timeout=30"" providername="System.Data.EntityClient"></add>

  Σε αυτήν την ενότητα, το σύμβολο κράτησης θέσης [προέλευση ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ] αντιπροσωπεύει το αρχείο προέλευσης δεδομένων SQL που χρησιμοποιείται για τη βάση δεδομένων App ελεγκτή, όπως το localhost\instance1και το σύμβολο κράτησης θέσης [όνομα βάσης ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ] αντιπροσωπεύει το όνομα της βάσης δεδομένων εφαρμογής ελεγκτή.

 3. Κάντε επανεκκίνηση των ακόλουθων υπηρεσιών:
  • Υπηρεσία παροχής συστήματος App ελεγκτή
  • Διαχείριση εικονικής μηχανής ελεγκτή App παροχής
  • Η υπηρεσία παροχής Microsoft Azure App ελεγκτή

Οδηγίες κατάργησης για τη διαχείριση εικονικής μηχανής

Εάν καταργηθεί η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης διαχείριση εικονικής μηχανής Server (2663959), τη BITSTcpPort και τη ρύθμιση θύρας WSMan επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους. Εάν έχουν αλλάξει τις προεπιλεγμένες τιμές, σημειώστε τις τιμές στο ακόλουθο κλειδί μητρώου, πριν να καταργήσετε την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Server\Settings
Αφού καταργηθεί η εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων, αλλάξτε τις τιμές της θύρας στο κλειδί μητρώου που παρατίθεται εδώ και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση της υπηρεσίας System Manager εικονική μηχανή κέντρο. Επίσης, κεντρικούς υπολογιστές που γίνεται από VMM θα είναι σε κατάσταση Δεν ανταποκρίνεται. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να απεγκαταστήσετε και, στη συνέχεια, επανεγκατάσταση των υπαλλήλων με μη αυτόματο τρόπο σε κάθε κεντρικό υπολογιστή ή εγκαταστήστε ξανά το πακέτο συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1.

Αρχεία που έχουν ενημερωθεί στα πακέτα συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων 1

Διαχείριση εικονικής μηχανής κονσόλα ενημέρωσης (KB2663960)
Τα αρχεία που έχουν αλλάξειΜέγεθος αρχείουΈκδοση
Manager\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft162,7363.0.6019.0
Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft2,672,5603.0.6019.0
Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Jobs.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft128,9443.0.6019.0
Manager\bin\Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft636,8483.0.6019.0
Manager\bin\Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft1,525,6803.0.6019.0
Manager\bin\Remoting.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft640,9443.0.6019.0
Manager\bin\VmmAdminUI.exe μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft137,1363.0.6019.0
Manager\setup\Engine.Deployment.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft427,9523.0.6019.0
Manager\setup\ImgLibEngine.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft1,263,5363.0.6019.0
Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft162,7363.0.6019.0
Manager\setup\Remoting.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft640,9443.0.6019.0
Manager\setup\WSManAutomation.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft34,7363.0.6019.0
Manager\setup\WsManWrappers.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft2,078,6403.0.6019.0

Διαχείριση εικονικής μηχανής Server Update (KB2663959)
Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
Manager\bin\Engine.Adhc.Operations.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft694,1923.0.6019.0
Manager\bin\Engine.BitBos.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft186,2883.0.6019.0
Manager\bin\Engine.Deployment.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft427,9523.0.6019.0
Manager\bin\Engine.IndigoAccessLayer.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft317,3603.0.6019.0
Manager\bin\Engine.VmOperations.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft1,189,8083.0.6019.0
Manager\bin\ImgLibEngine.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft1,263,5363.0.6019.0
Manager\bin\Remoting.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft640,9443.0.6019.0
Manager\bin\vmmAgent.exe μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft3,143,6003.0.6019.0
Manager\bin\WSManAutomation.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft34,7363.0.6019.0
Manager\bin\WsManWrappers.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft2,078,6403.0.6019.0
Manager\setup\Engine.Deployment.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft427,9523.0.6019.0
Manager\setup\ImgLibEngine.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft1,263,5363.0.6019.0
Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft162,7363.0.6019.0
Manager\setup\Remoting.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft640,9443.0.6019.0
Manager\setup\WSManAutomation.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft34,7363.0.6019.0
Manager\setup\WsManWrappers.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft2,078,6403.0.6019.0
Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\msiInstaller.dat μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft12Δεν ισχύει
Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\msiInstaller.exe μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft210,3523.0.6005.0
Manager\agents\amd64\3.0.6019.0\vmmAgent.msi μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft3,831,808Δεν ισχύει
Manager\agents\i386\3.0.6019.0\msiInstaller.dat μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft12Δεν ισχύει
Manager\agents\i386\3.0.6019.0\msiInstaller.exe μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft174,0003.0.6005.0
Manager\agents\i386\3.0.6019.0\vmmAgent.msi μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft3,381,248Δεν ισχύει

Διαχείριση εικονικής μηχανής από το χρήστη πύλη ενημέρωσης (KB2663961)
Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
Manager\setup\Engine.Deployment.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft427,9523.0.6019.0
Manager\setup\ImgLibEngine.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft1,263,5363.0.6019.0
Manager\setup\Microsoft.EnterpriseManagement.DataCenterManager.UI.DataGrid.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft162,7363.0.6019.0
Manager\setup\Remoting.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft640,9443.0.6019.0
Manager\setup\WSManAutomation.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft34,7363.0.6019.0
Manager\setup\WsManWrappers.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft2,078,6403.0.6019.0
Manager\wwwroot\bin\Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft1,525,6803.0.6019.0
Manager\wwwroot\bin\Remoting.dll μηχανή 2012\Virtual system Center %programfiles%\Microsoft640,9443.0.6019.0

Η ενημερωμένη έκδοση App ελεγκτή (KB2677596)
Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
%PROGRAMFILES%\Microsoft system Center 2012\App Controller\api\bin\Microsoft.SystemCenter.CloudManager.Providers.Vmm.exe424,8161.0.1201.0

Λειτουργίες
ενημερωμένη έκδοση παράγοντα διαχείρισης (KB2674695) - x 64

Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
Manager\Agent\MomIISModules.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System559,7447.0.8560.1021
Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System686,7207.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
Manager\Agent\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System1,188,9927.0.8560.1021

Λειτουργίες διαχείρισης κονσόλας ενημερωμένη έκδοση (KB2674695) - x 64

Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll1,772,160 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll495,256 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll107,6487.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.MOM.UI.Components.dll6,150,7847.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll318,0807.0.8560.1021

Λειτουργίες διαχείρισης πύλη ενημέρωσης (KB2674695) - x 64


Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstaller.exe λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System307,3287.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstaller.exe λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System576,640 7.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstallerPS.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System52,8647.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstallerPS.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System101,5047.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\x86\MOMAgentInstallerPS.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System46,2087.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\x86\MOMAgentInstaller.exe λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System278,656 7.0.8560.1021
Manager\Gateway\MomIISModules.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System559,7447.0.8560.1021
Manager\Gateway\MOMScriptAPI.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System686,7207.0.8560.1021
Manager\Gateway\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System1,188,9927.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\ia64\OMVersion.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System8,8327.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\amd64\OMVersion.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Gateway\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Gateway\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
Manager\Gateway\AgentManagement\x86\OMVersion.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System8,8327.0.8560.1021

Επιχειρησιακός διευθυντής αναφοράς ενημερωμένη έκδοση (KB2674695) - x 64


Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,832 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\TraceFmtSM.exe576,1287.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Reporting\Tools\TraceLogSM.exe326,2727.0.8560.1021

Λειτουργίες διαχείρισης ενημερωμένη έκδοση διακομιστή (KB2674695) - x 64


Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.OperationsManager.dll318,080 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\Microsoft.EnterpriseManagement.RuntimeService.dll307,328 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll576,640 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstaller.exe52,8647.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstaller.exe101,5047.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64\MOMAgentInstallerPS.dll46,2087.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\ia64\MOMAgentInstallerPS.dll278,6567.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\x86\MOMAgentInstallerPS.dll559,744 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\x86\MOMAgentInstaller.exe686,720 7.0.8560.1021
%%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\MomIISModules.dll1,188,992 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\MOMScriptAPI.dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\ia64\OMVersion.dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\amd64\OMVersion.dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Server\AgentManagement\x86\OMVersion.dll8,8327.0.8560.1021

Λειτουργίες ενημέρωσης κονσόλα Web διαχείρισης (KB2674695) - x 64


Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\TraceFmtSM.exe447,104 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\TraceLogSM.exe107,136 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll496,256 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll107,648 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\bin\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Security.Cryptography.dll82,560 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\WebConsole\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\WebConsole\WebHost\ClientBin\silverlightclientconfiguration.exe2,115,712 7.0.8560.1021

Λειτουργίες διαχείρισης παράγοντα ενημερωμένη έκδοση (KB2674695) - x 86


Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
Manager\Agent\MomIISModules.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System401,0247.0.8560.1021
Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System646,7847.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
Manager\Agent\APMDOTNETAgent\PerfCounterMonitor.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System769,1527.0.8560.1021

Λειτουργίες διαχείρισης κονσόλας ενημερωμένη έκδοση (KB2674695) - x 86


Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll1,772,160 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Core.dll495,256 7.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.DataProviders.Library.dll107,6487.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Microsoft.MOM.UI.Components.dll6,150,7847.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Console\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Powershell\OperationsManager\OM10.Commands\Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.dll318,0807.0.8560.1021

Λειτουργίες διαχείρισης παράγοντα ενημερωμένη έκδοση (KB2674695) - ia64

Τα αρχεία που θα προστεθούνΜέγεθος αρχείουΈκδοση
Manager\Agent\MomIISModules.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System1,089,1527.0.8560.1021
Manager\Agent\MOMScriptAPI.dll λειτουργίες κέντρο %programfiles%\System938,6247.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Agent\Tools\TMF\OMTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021
%PROGRAMFILES%\System κέντρο 2012\Operations Manager\Agent\Tools\OpsMgrTraceTMFVer.Dll8,8327.0.8560.1021

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2686249 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/22/2014 07:59:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft System Center 2012, Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager, Microsoft System Center 2012 App Controller

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2686249 KbMtel
Σχόλια