ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Όταν εφαρμόζετε μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα, ο Windows Installer πρέπει να διαθέτει αρχικά αρχεία προέλευσης

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Συμπτώματα
Όταν εφαρμόζετε μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα για ένα υπάρχον πρόγραμμα που έχει εγκατασταθεί με τον Windows Installer, ίσως σας ζητηθούν τα αρχεία προέλευσης από την αρχική εγκατάσταση. Σας ζητείται να παρέχετε τα αρχεία προέλευσης από τον αρχικό δίσκο ακόμα και όταν δεν χρειάζονται για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα αυτή καθεαυτή.
Αιτία
Στα περισσότερα σενάρια ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, η προέλευση είναι απαραίτητη για την επανεγκατάσταση των απαραίτητων αρχείων. Μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα χρησιμοποιεί τους κανόνες έκδοσης αρχείου του Windows Installer, όταν αποφασίζετε αν θα κάνετε επανεγκατάσταση ενός αρχείου που περιέχεται σε μια δυνατότητα που ενημερώνεται.

Η εμφάνιση του μηνύματος με το οποίο σας ζητείται η προέλευση όταν δεν γίνεται επανεγκατάσταση αρχείων οφείλεται σε ένα σφάλμα του αλγόριθμου ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του Windows Installer.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Όταν εκτελέσετε την αρχική εγκατάσταση από μια μονάδα δίσκου δικτύου, ο Windows Installer έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τα απαραίτητα αρχεία. Ωστόσο, η θέση δικτύου πρέπει να είναι διαθέσιμη κατά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, ώστε να είναι δυνατή η εύρεση των αρχείων προέλευσης. Επίσης, αν έχετε πραγματοποιήσει την αρχική εγκατάσταση από CD-ROM και ο δίσκος εξακολουθεί να είναι διαθέσιμος, τοποθετήστε το δίσκο CD-ROM όταν σας ζητηθεί.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα σφάλμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.

Το περιττό μήνυμα με το οποίο σας ζητείται η αρχική προέλευση της εγκατάστασης, όταν εφαρμόζετε μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα του Windows Installer βελτιώνεται στην έκδοση 2.0 του Windows Installer. Στον Windows Installer 2.0, ίσως σας ζητηθεί η αρχική προέλευση της εγκατάστασης κατά την εφαρμογή μιας ενημερωμένης έκδοσης κώδικα.

Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ερωτήματος με το οποίο σας ζητείται η αρχική προέλευση της εγκατάστασης:
  • Στην περίπτωση που η δυνατότητα για την οποία εγκαθίσταται μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα έχει στοιχεία με αρχεία χωρίς έκδοση τα οποία δεν τροποποιούνται στον υπολογιστή, ο Windows Installer απαιτεί την προέλευση εκτός αν τα αρχεία χωρίς έκδοση δημιουργούνται στις κατάλληλες καταχωρήσεις πίνακα MsiFileHash του αρχικού πακέτου εγκατάστασης.
  • Όταν καλείτε την τυπική ενέργεια ResolveSource του Windows Installer από μια προσαρμοσμένη ενέργεια κατά τη διάρκεια μιας εφαρμογής ενημερωμένης έκδοσης κώδικα απαιτείται η αρχική προέλευση.
  • Όταν καλείτε την τυπική ενέργεια ResolveSource του Windows Installer στην αρχική εγκατάσταση προϊόντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ενημερωμένης έκδοσης κώδικα απαιτείται η αρχική προέλευση.
  • Όταν η δυνατότητα στην οποία πρόκειται να εφαρμόσετε μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα έχει οριστεί ως Run-From-Source.
    Η ρύθμιση κάποιας δυνατότητας ώστε να εκτελείται από μια προέλευση, υπονοεί ότι η δυνατότητα δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί τοπικά και πρέπει εκτελείται από την αρχική προέλευση εγκατάστασης.
  • Το αρχείο cached .msi για το προϊόν που ενημερώνεται λείπει από τον υπολογιστή. Αυτό συμβαίνει όταν τα αρχεία που υπάρχουν στον κατάλογο %windir%\installer του υπολογιστή διαγράφονται εσφαλμένα από έναν τελικό χρήστη ή από ένα πρόγραμμα λογισμικού.
Περισσότερες πληροφορίες
Windows Installer 2.0 Redistributable για Windows NT 4.0 και Windows 2000 (στα αγγλικά)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F

Windows Installer 2.0 Redistributable για Windows 95, Windows 98 και Windows Millenniium Edition (στα αγγλικά)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 268800 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/27/2006 10:06:38 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows Installer 1.0, Microsoft Windows Installer 1.1, Microsoft Windows Installer 1.2

  • kbmsccsearch kbpubtypekc kbappsetup kbbug kbfix KB268800
Σχόλια