Λίστα εκδόσεων του προγράμματος ανάλυσης Microsoft XML Parser (MSXML)

Περίληψη
Αυτό το άρθρο αναγράφει τους αριθμούς έκδοσης των υπηρεσιών Microsoft XML Core Services ή του προγράμματος ανάλυσης Microsoft XML (MSXML). Διαφορετικές εκδόσεις του MSXML περιλαμβάνονται σε διαφορετικά προϊόντα της Microsoft, όπως τα Microsoft Windows, ο Microsoft Internet Explorer, το Microsoft Office και ο Microsoft SQL Server. Το MSXML ενημερώνεται επίσης κατά την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού για διάφορα προϊόντα της Microsoft.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft παρέχει αρκετά διαφορετικά προγράμματα ανάλυσης XML. Το πρόγραμμα ανάλυσης System.xml και το πρόγραμμα ανάλυσης System.XML.XmlReader XML περιλαμβάνονται στο Microsoft .NET Framework 2.0. Το πρόγραμμα ανάλυσης MSXML περιλαμβάνεται στα αρχεία Msxml.dll, Msxml2.dll, Msxml3.dll, Msxml4.dll, Msxml5.dll, Msxml6.dll και σε ένα ή περισσότερα αρχεία πόρων. Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες HTTP των Windows (Winhttp*.dll) περιλαμβάνονται επίσης σε ορισμένες εκδόσεις του MSXML.

Το πρόγραμμα ανάλυσης Microsoft XML είναι μια υλοποίηση COM (Component Object Model) του μοντέλου W3C DOM. Δύο εκδόσεις συσχετίζονται με κάθε πρόγραμμα ανάλυσης: η έκδοση κυκλοφορίας του προγράμματος ανάλυσης MSXML και η πραγματική έκδοση αρχείου του DLL που περιέχει το πρόγραμμα ανάλυσης. Η έκδοση κυκλοφορίας της μονάδας ανάλυσης MSXML (για παράδειγμα, οι εκδόσεις 2.5, 2.6, 3.0, 4.0, 5.0 και 6.0) προσδιορίζει το ορόσημο της ανάπτυξης.

Εκδόσεις MSXML που έχουν κυκλοφορήσει από τη Microsoft

ΈκδοσηΌνομα αρχείουΑριθμός έκδοσης αρχείου
1.0Msxml.dll4.71.1712.5
1.0aMsxml.dll4.72.2106.4
1.0 SP1Msxml.dll4.72.3110.0
2.0 Msxml.dll5.0.2014.0206
2.0aMsxml.dll5.0.2314.1000
2.0bMsxml.dll5.0.2614.3500
2.5 Beta 2Msxml.dll5.0.2919.38
2.5aMsxml.dll5.0.2919.6303
2.5Msxml.dll5.0.2920.0
2.5 SP1Msxml.dll8.0.5226
2.5 SP2Msxml.dll, Msxmlr.dll (το τελευταίο DLL είναι ένα DLL μόνο για πόρους)8.0.5718.1
2.5 SP3Msxml.dll, Msxmlr.dll (το τελευταίο DLL είναι ένα DLL μόνο για πόρους)8.00.6730.0
2.6 Web ReleaseMsxml2.dll7.50.4920.0
2.6 SP1Msxml2.dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.1.7502.0
2.6 SP2Msxml2.dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.2.8307.0
3.0 Web ReleaseMsxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)7.50.5108.0
3.0Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.0.7820.0
3.0 SP1Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.10.8308.0
3.0 SP2Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.20.8730.1
3.0 SP3Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.30.9926.0
3.0 SP4Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.40.9419.0
3.0 SP5Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.50.2162.0
3.0 SP7Msxml3.dll, Msxml3a.dll, Msxml3r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.70.1104
3.0 μετά την κυκλοφορία του SP7 MS06-061 (στα αγγλικά)Msxml3.dll8.70.1113.0
3.0 μετά την κυκλοφορία του SP8Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.80.1185.0
3.0 SP9Msxml3.dll, Msxml3a.dll (8.20.8730.1), Msxml3r.dll (8.20.8730.1) (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.90.1002.0
3.0 μετά την κυκλοφορία του SP9 MS06-061 (στα αγγλικά)Msxml3.dll8.90.1101.0
4.0Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)4.0.9004.0
4.0 SP1Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)4.10.9404.0
4;0 SP2Msxml4.dll, WinHTTP5.dll (5.0.2613.0), Msxml4a.dll (4.10.9404.0), Msxml4r.dll (4.10.9404.0) (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)4.20.9818.0
4.0 μετά την κυκλοφορία του SP2 MS06-061 (στα αγγλικά)Msxml4.dll, Msxml4r.dll (4.10.9404.0) (το τελευταίο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)4.20.9839.0
4.0 μετά την κυκλοφορία του SP2 MS06-071 (στα αγγλικά)Msxml4.dll4.20.9841.0
4.0 μετά την κυκλοφορία του SP2 MS07-042 (στα αγγλικά)Msxml4.dll4.20.9848.0
5.0 (Office 2003)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.0.2916.0) (το τελευταίο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)5.0.2916.0
5.0 (Office 2003 SP1)Msxml5.dll, Msxml5r.dll (5.10.2925.0) (το τελευταίο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)5.10.2925.0
5.0 (Office 2003 SP2)Msxml5.dll, Msxml5r.dll ( 5.10.2927.0) (το τελευταίο DLL είναι DLL μόνο για πόρους) 5.10.2927.0
5.0 (Office 2003 μετά την κυκλοφορία του SP2) MS06-061 (στα αγγλικά)Msxml5.dll5.10.2930.0
5.0 (Office 2007)Msxml5.dll5.20.1076
5.0 (Έκδοση μετά την κυκλοφορία του Office 2007) MS07-042 (στα αγγλικά)Msxml5.dll5.20.1081.0
6.0Msxml6.dll, Msxml6r.dll (6.0.3883.0) (το τελευταίο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)6.0.3883.0
Έκδοση μετά την κυκλοφορία της 6.0 MS06-061 (στα αγγλικά)Msxml6.dll, Msxml6r.dll (6.0.3883.0) (το τελευταίο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)6.0.3888.0
Έκδοση μετά την κυκλοφορία της 6.0 MS06-071 (στα αγγλικά)Msxml6.dll6.0.3890.0
6.0 SP1Msxml6.dll6.10.1129.0
6.0 μετά την κυκλοφορία του SP1 MS07-042 (στα αγγλικά)Msxml.dll6.10.1200.0
Σημειώσεις
 • Οι MSXML εκδόσεις 1.x και 2.x δεν υποστηρίζονται πλέον από τη Microsoft.
 • Το MSXML 3.0 υποστηρίζεται από τη Microsoft μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Service Pack 5 (SP5) ή ένα νεότερο service pack.
 • Το MSXML 4.0 υποστηρίζεται από τη Microsoft μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Service Pack 2 (SP2).
 • Το MSXML 5.0 και το MSXML 6.0 υποστηρίζονται από τη Microsoft.
 • Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει την έκδοση του MSXML που περιλαμβάνεται στις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησαν στις 10 Οκτωβρίου 2006 (MS06-061), στις 14 Νοεμβρίου 2006 (MS06-071) και στις 14 Αυγούστου 2007 (MS07-042). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  924191 MS06-061: Θέματα ευπάθειας στις υπηρεσίες Microsoft XML Core Services θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
  928088 MS06-071: Θέματα ευπάθειας στις υπηρεσίες Microsoft XML Core Services θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
  936227 MS07-042: Θέματα ευπάθειας στις υπηρεσίες Microsoft XML Core Services θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα
 • Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας που περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS06-061 της Microsoft, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MSXML 2.6 στον Internet Explorer. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση. Τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας ορίζουν το bit "kill" για το MSXML 2.6. Το bit "kill" αποτρέπει την εκτέλεση του MSXML 2.6 στον Internet Explorer.
 • Οι εκδόσεις 32 bit του MSXML (Wmsxml*.dll.) σε εκδόσεις 64 bit των Windows χρησιμοποιούν τους ίδιους αριθμούς έκδοσης MSXML και αρχείου που αναγράφονται σε αυτόν τον πίνακα.
 • Εάν το MSXML 4.0 είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows 98 ή τα Windows Millennium Edition, εγκαθίσταται το αρχείο Msxml4a.dll. Εάν το πρόγραμμα ανάλυσης είναι εγκατεστημένο σε υπολογιστή που εκτελεί τα Windows NT, τα Windows 2000 ή τα Windows XP, εγκαθίσταται το αρχείο WinHTT5.dll.

Εκδόσεις του MSXML που περιλαμβάνονται σε άλλα προϊόντα και ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού της Microsoft

Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας του MSXML που αντικαθίσταται - MS02-008

Αριθμός άρθρουΈκδοση του MsxmlΌνομα αρχείουΑριθμός έκδοσης αρχείου
3182022.6 SP2 (περιλαμβανομένης της επείγουσας επιδιόρθωσης)Msxml2.dll, Msxml2a.dll, Msxml2r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)8.20.8307.0
3172443.0 SP2 (περιλαμβανομένης της επείγουσας επιδιόρθωσης)Msxml3.dll8.20.9415.0
3172444.0 (περιλαμβανομένης της επείγουσας επιδιόρθωσης)Msxml4.dll, WinHTTP5.dll, Msxml4a.dll, Msxml4r.dll (τα τελευταία δύο DLL είναι DLL μόνο για πόρους)4.00.9406.0

Εκδόσεις του MSXML που περιλαμβάνονται στον Microsoft Internet Explorer

Έκδοση του Microsoft Internet ExplorerΈκδοση του Microsoft XML (έκδοση αρχείου)
4.01.0 (4.71.1712.5)
4.0a1.0a (4.72.2106.4)
4.01 (SP1)2.0a (5.0.2014.0206)
5.0a2.0a (5.0.2314.1000)
5.0b2.0b (5.0.2614.3500)
5.012.5a (5.0.2919.6303)
5.01 SP12.5 SP1 (8.0.5226)
5.52.5 SP1 (8.0.5226)
5.5 SP22.5 μετά το SP2 (8.00.6611.0)
6.03.0 SP2 (8.20.8730.1)
6.0 SP13.0 SP3 (8.30.9926.0)

Εκδόσεις του MSXML που περιλαμβάνονται στα MDAC

Έκδοση των MDAC (προϊόντα)Έκδοση του Microsoft XML (έκδοση αρχείου)
MDAC 2.5 (Windows 2000)2.5 (5.0.2920.0)
MDAC 2.5 SP1 (Windows 2000 SP1)2.5 SP1 (8.0.5226)
MDAC 2.5 SP2 (Windows 2000 SP2)2.5 SP2 (8.0.5718.1)
MDAC 2.5 SP3 (Windows 2000 SP3)2.5 SP3 (8.00.6730.0)
MDAC 2.6 (SQL Server 2000)2.6 (8.0.6518.1)
MDAC 2.6 SP1 (SQL Server 2000 SP1)2.6 SP1 (8.1.7502.0)
MDAC 2.6 SP2 (SQL Server 2000 SP2)2.6 SP2 (8.2.8307.0)
MDAC 2.7 (Windows XP)3.0 SP2 (8.20.8730.1)
MDAC 2.7 SP1 (Windows XP SP1)3.0 SP3 (8.30.9926.0)
MDAC 2.8 (Windows Server 2003)3.0 SP4 (8.40.9419.0)
MDAC 2.8 SP1 3.0 SP7 (8.70.1104.0)

Εκδόσεις του MSXML που περιλαμβάνονται σε άλλα προϊόντα της Microsoft

Αυτή δεν είναι μια πλήρης λίστα των εκδόσεων του MSXML που περιλαμβάνονται σε άλλα προϊόντα της Microsoft.
Άλλα προϊόνταΈκδοση του Microsoft XML (έκδοση αρχείου)
Windows Live OneCare (υπολογιστής-πελάτης)4.0
BizTalk Server 2004 4.0
Microsoft Office Project Server 20034.0
Encarta 2003, 2004, 2005, και Student/Encarta 20064.0
Works Suite 2006, Works Suite 2005, Works Suite 2004, Works Suite 20034.0
Live Communications Server4.0, 6.0
Application Compatibility Toolkit4.0, 6.0
URGE 6.0
Microsoft .NET Framework 3.0 6.0
Microsoft Visual Studio 20056.0
Microsoft SQL Server 20056.0
Student/Encarta 20076.0
Zune software έκδοση 1.06.0
Windows SharePoint Services 3.06.0
Σημείωση Εάν το πρόγραμμα ανάλυσης MSXML ενημερώνεται σε υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Microsoft Application Center 2000, πρέπει να επανεγκαταστήσετε το Application Center 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289510 Το Application Center 2000 εγκαθιστά μια ειδική έκδοση του MSXML 3.0
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
278636 Παρουσιάζονται σφάλματα εφαρμογών μετά την εκτέλεση του Xmlinst.exe σε διακομιστές παραγωγής
324460 Τρόπος εγκατάστασης της μονάδας ανάλυσης Microsoft XML και των υπηρεσιών Microsoft XML Core Services (MSXML)
321924 Το MSXML 3.0 Service Pack 2 εγκαθίσταται μόνο σε λειτουργία αντικατάστασης
305019 Συγκεκριμένα GUID και ProgID του MSXML 4.0
KB925672 KB925673 KB924424 KB924191
Eigenschaften

Artikelnummer: 269238 – Letzte Überarbeitung: 01/05/2011 07:49:00 – Revision: 2.0

 • kbexpertiseinter kbhowto kbarttypeverlist kbdatabase kbinfo KB269238
Feedback