Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του DCOM για εφαρμογές προγράμματος-πελάτη/διακομιστή της Visual Basic

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:269330
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει διάφορα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αντιμετωπίσετε ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα που αντιμετωπίζετε κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσει ένα αντικείμενο του απομακρυσμένου διακομιστή, χρησιμοποιώντας το DCOM (κατανεμημένων Component Object Model). Στη Visual Basic, είναι τα πιο συνηθισμένα μηνύματα λάθους:
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης 70: δεν επιτρέπεται Η δικαιωμάτων.
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης 429: δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντικειμένου από το στοιχείο ActiveX.
Σφάλμα χρόνου εκτέλεσης 462: Ο απομακρυσμένος διακομιστής υπολογιστής δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμη.
Περισσότερες πληροφορίες

Πού να ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα περισσότερα από τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσει μια COM αντικειμένου σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή χρησιμοποιώντας στοιχεία DCOM σχετίζονται με εσφαλμένες ρυθμίσεις στο Dcomcnfg ή πρόβλημα δικτύου. Πολύ σπάνια είναι το πρόβλημα σχετίζεται με τον κωδικό.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καταγράψετε τις πληροφορίες που σχετίζονται με το περιβάλλον και την εφαρμογή, όπως:
 1. Πληροφορίες για τον υπολογιστή-διακομιστή:

  Στον υπολογιστή-διακομιστή είναι ο υπολογιστής όπου θα βρίσκεται η εφαρμογή διακομιστή για την εκτέλεση. Συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:
  • Λειτουργικό σύστημα και το εγκατεστημένο service pack.
  • Είναι κάποιος συνδεθεί στον υπολογιστή;
  • Αν κάποιος είναι συνδεδεμένος, ποια είναι τα δικαιώματά τους; Αυτά είναι μέρος της ομάδας Administrators; Οι τους συνδεδεμένος με έναν τομέα χρήστη;
 2. Πληροφορίες για τον υπολογιστή-πελάτη:

  Ο υπολογιστής-πελάτης είναι ο υπολογιστής όπου η εφαρμογή-πελάτης πρόκειται να εκτελεστεί. Συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα:
  • Λειτουργικό σύστημα και το εγκατεστημένο service pack.
  • Ποιος είναι συνδεδεμένος αυτόν τον υπολογιστή; Τους συνδεθεί ως χρήστης τομέα ή ως τοπικό χρήστη; Εάν αυτοί συνδεθεί ως χρήστης τομέα ποια είναι τα δικαιώματά του στο διακομιστή; Are they part of the Administrators group on the server computer?
 3. About the server application:
  • With which language, version, and service pack was the server developed?
  • Does it call back to the client?
  • Does it raise events? If so, is DCOM security set on the client computer to grant access to theEveryoneaccount?
  • Does it have a user interface?
  • Is it marked asΕκτέλεση χωρίς παρακολούθηση?
  • Is it setting security parameters programmatically through the call of functions such asCoInitializeSecurityήCoSetProxyBlanket?
 4. About the client application:
  • With which language, version, and service pack was the application developed?
  • Is it setting security parameters programmatically through the call of functions such asCoInitializeSecurityήCoSetProxyBlanket?
 5. About the network:
  • Are the client and the server computers on the same Local Area Network (LAN)?
  • Are the client and the server computers connected through the Internet, without firewalls and proxies between them?
  • Are the client and the server computers connected through the Internet, with firewalls and proxies between them?

Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

 1. Check that all of the settings in Dcomcnfg are appropriate, based on the data you collected earlier.
  268550How To Use Dcomcnfg for a Visual Basic DCOM Client/Server Application
 2. If you are using Microsoft Windows 95 on the client or server computer, ensure that you have installed DCOM95 on it. You can download DCOM95 from the following Microsoft Web site:
 3. If you are using Windows 95, Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition (Me) on the server computer, you need to have the server component running before you try to use the client. As a check, verify that the server is running and that it is waiting for the client to connect.
  165101How To Use Windows 95, Windows 98, or Windows Me as a DCOM Server
 4. If your client and server computers are connected through the Internet with firewalls and proxies between them, DCOM does not work if there is any type of Address Translation (NAT) in between them. If there is no address translation, you need to configure these proxies and firewalls to enable DCOM to communicate. You can find several white papers related to this subject on the Microsoft Developers Network (MSDN) or at the following Microsoft Web site:This subject is not covered in this article.

Additional Troubleshooting

If you still have problems after setting Dcomcnfg to the right settings based on your environment and application features, here are several additional steps you can take to solve your problem:
 1. Use Task Manager to verify that the server is not running while you make changes in the settings using Dcomcnfg. All settings are assigned to a process when it starts so, if the server is running while you change the settings, the new settings only take effect the next time the server is launched.
 2. Verify that the server and client run correctly on the same computer. You should always test that your client and server run correctly locally; that is, on the same computer, before running remotely.
 3. Check if the problem you are facing is really a DCOM issue, which is usually not related to the code itself, or if it's a coding issue specific to your application. Do this by creating a very simple client/server application with just one or two very simple methods. Follow the normal procedures of packaging and installation. If your server raises events, then your small sample should also raise events.For additional information, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  266717How To Create a DCOM Client/Server Application by Using Visual Basic
  267836How To Create a DCOM Client/Server with Events by Using Visual Basic
  Ideally, you should use the preceding articles as a guideline because they take you step-by-step from scratch through to the final packaging and deployment. Use the same settings as you are using for your application and see if this works. If your problem is related to DCOM, you face the same problems on the small sample as you do in your application. Keep troubleshooting the problem with the small sample until you find the problem. If the small application works fine but your own application doesn't work with the same settings, then you can be facing two problems:
  • Something in your code is creating the problem. For example, if you access a database in your code and the identity of your server doesn't have rights to do so. The same problem can happen if you are trying to access files or instantiate other objects.
  • Your code is fine, but you have some problems in the Registry, such as multiple entries to your server.For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
   180525PRB: Dcomcnfg Reports Multiple Copies of DCOM Server
  • You are pointing the client computer to the wrong server computer. Check the location tab in Dcomcnfg on the client computer.For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
   268550How To Use Dcomcnfg for a Visual Basic DCOM Client/Server Application
 4. Verify that you have packaged and installed the client and the server correctly. Creating the distribution packages correctly is fundamental to a successful installation.For additional information about a step-by-step sample on how to create a DCOM client/server application using Visual Basic, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  266717How To Create a DCOM Client/Server Application by Using Visual Basic
  267836How To Create a DCOM Client/Server with Events by Using Visual Basic
 5. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυό σας λειτουργεί σωστά, εκτελώντας τη λειτουργία ping στον υπολογιστή-πελάτη από τον υπολογιστή-διακομιστή και ο διακομιστής από τον υπολογιστή-πελάτη. Στον υπολογιστή-διακομιστή, ανοίξτε ένα παράθυρο εντολών και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή όπου το προηγούμενοόνομα_υπολογιστή-πελάτηθα πρέπει να είναι το όνομα του υπολογιστή-πελάτη:
  Ping ClientcomputerName
  Εάν όλα όσα λειτουργεί σωστά, πρέπει να δείτε τρεις ή τέσσερις απαντήσεις και το χρόνο που χρειάστηκε η κάθε μία. Εάν δείτε χρονικά όρια ή άλλα σφάλματα, έχετε προβλήματα με την εγκατάσταση του δικτύου σας και χρειάζεται να διορθώσετε αυτά τα πριν να συνεχίσετε. Επαναλάβετε τα βήματα του ίδιου του υπολογιστή-πελάτη χρησιμοποιώντας το όνομα υπολογιστή του διακομιστή.
 6. Στο Dcomcnfg του υπολογιστή-πελάτη, αλλαγή θέσης του διακομιστή, αντικαθιστώντας το όνομα του διακομιστή με διεύθυνση IP του διακομιστή. Εάν λειτουργεί με τη διεύθυνση IP και όχι με το όνομα υπολογιστή του διακομιστή, τότε μεγαλύτερη πιθανότητα έχετε προβλήματα με τις ρυθμίσεις του δικτύου σας.
 7. Δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του διακομιστή και του υπολογιστή-πελάτη. Μερικές φορές κάποιες ρυθμίσεις αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη και επανεκκίνηση μετά την πραγματοποίηση αλλαγών στο Dcomcnfg λύνει το πρόβλημα.
 8. Με τα Windows 95 ή Windows 98, χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο TCP/IP. Για να γίνει αυτό, καταργήστε όλα τα υπόλοιπα πρωτόκολλα στην προεπιλεγμένη λίστα πρωτοκόλλων στο Dcomcnfg.
 9. Συνήθως, εάν έχετε κάποιο πρόβλημα DCOM, λαμβάνετε ένα σφάλμα κατά την προσπάθειά σας να ξεκινήσει τον απομακρυσμένο αντικείμενο καλώντας τοCreateObjectλειτουργία ή όταν ορίζετε τη μεταβλητή αντικειμένου με τη λέξη-κλειδί New. Είναι σημαντικό να μπορείτε να διακρίνετε εάν λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους λόγω για τη δημιουργία του ίδιου του αντικειμένου ή λόγω για την εργασία που εκτελείτε στο συμβάν προετοιμασία του αντικειμένου. Εάν το συμβάν προετοιμασία του αντικειμένου που θέλετε να ξεκινήσει δεν διαθέτει οποιονδήποτε κώδικα, τότε υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σφάλμα που λαμβάνετε είναι που σχετίζονται με τη δημιουργία του αντικειμένου. Εάν, ωστόσο, έχει κώδικα στο συμβάν προετοιμασίας, όπως τη σύνδεση με μια βάση δεδομένων ή δημιουργία άλλων αντικειμένων, πρέπει να περιλαμβάνουν την παγίδευση σφαλμάτων μέσα στο συμβάν προετοιμασίας και ανεβάστε ένα σφάλμα προσαρμοσμένης χρήστη. Εάν δεν παγιδεύει τα λάθη στο εσωτερικό του συμβάντος προετοιμασίας και ενεργοποιείται το σφάλμα, bubbles έξω στον υπολογιστή-πελάτη και ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση. Ίσως να νομίσετε ότι το πρόβλημα είναι η δημιουργία αντικειμένου όταν το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα τον κωδικό στην προετοιμασία του συμβάντος.
 10. Εάν ο διακομιστής λειτουργεί με Microsoft Windows NT 4 ή τα Microsoft Windows 2000, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή συμβάντων για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ελέγχου σε γιατί απέτυχε η σύνδεση DCOM. Ωστόσο, η καταγραφή αυτούς τους τύπους των συμβάντων συνήθως δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πρέπει να ορίσετε τις επιλογές ελέγχου για να το ενεργοποιήσετε.

  Στα Windows NT 4, ενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές ως εξής:

  • Στο διακομιστήStartμενού επιλογήςΠρογράμματα (Programs)ΕπιλογήΕργαλεία διαχείρισης, και στη συνέχεια επιλέξτεΔιαχείριση χρηστών.
  • Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστή NT 4, πρέπει να επιλέξετε έναν τομέα, σε αυτήν την περίπτωση, από τοΧΡΗΣΤΗΣμενού επιλογής τουΤΟΜΕΑΣεπιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τοπικό σας υπολογιστή.
  • Στο διακομιστήPoliciesμενού επιλογής τουAuditΕπιλογή. Enable auditing for both success and failure for the first three entries: Logon/Logoff, File and Object Access, Use of User Rights. Κάντε κλικOkand close User Manager.

  In Windows 2000, enable these options as follows:

  • Στο διακομιστήStartμενού επιλογήςΠρογράμματα (Programs)ΕπιλογήΕργαλεία διαχείρισης, και στη συνέχεια επιλέξτεLocal Security Policy.
  • On the left-hand pane, you see a tree view. Click the plus (+) sign at the left of theΤοπικές πολιτικές (Local Policies), and you see theAudit PolicyΚαταχώρηση (Entry). Επιλέξτε τοAudit Policyentry, and note that the right pane contains all audit options, which one is enabled and which one is not. Right-clicking at any of these options allows you to enable or disable them.
  • Enable auditing for success and failure for the following options: Audit logon events, Audit object access, Audit privilege use.
  • Κλείστε το παράθυρο διαλόγουLocal Security Policyπαράθυρο.

  Once you have activated these logging options, test your client again. After you get the error message, use Event Viewer to see if there are any DCOM events. The event may tell you why access was denied. Also, it can tell you who is logged on to the client computer and if this is a domain user or a local user. It can tell you that the protocol requested by the client is not available on the server, and so forth. COM logs are usually added to the system log.
 11. If your server has more than one class, and some of these classes work and others don't, check each class entry in Dcomcnfg on the client computer. By default, each class has its own AppID and, consequently, its own settings, so it's possible that some of your classes are set correctly and others are not.For additional information about Locating your server in the client's application list, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  268550How To Use Dcomcnfg for a Visual Basic DCOM Client/Server Application

Run-Time Error 70: Permission Denied

This error is usually related to security settings. This error is a good indication that the call reached the target computer, so networking is probably not a problem here. Here are a few things to check:
 • If you set the authentication level toΣύνδεση, verify that the user logged in to the client computer is logged in as a domain user and not a local user.
 • If you set the authentication level toΣύνδεση, verify that the server computer actually belongs to the domain. If it's a standalone computer, it cannot authenticate the users unless you have a matching user name/password on both the client and server computer.
 • If you set the authentication level toNONE, check if you've set this option to none on both client and server computers.
 • If you set the authentication level toNONEand you have verified that both computers have this setting correct, be sure that neither the client nor the server application is setting authentication programmatically using functions such asCoInitializeSecurityήCoSetProxyBlanket. Setting authentication programmatically overrides the registry entries from Dcomcnfg.
 • If you set the authentication level toNONE, and you have non-domain users, check if you have included "Everyone" (or "The World" for Windows 95 and Windows 98) in the access and launch permissions.
 • Check the access and launching permissions in Dcomcnfg and verify that the user logged on to the client computer is explicitly included in these lists, or belongs to one of the groups included.
 • See "Known Issues to Check" later in this article.For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  216051FIX: Dcomcnfg NT 4.0 SP4 Does Not Write .Exe File Name Under HKCR\APPID

Run-Time Error 429: ActiveX Component Can't Create Object

Following are a few things that could cause this error:
 • The server is not correctly installed on the server computer. Run Dcomcnfg on the server computer, select the server application on the list of applications, and then clickΙδιότητες (Properties). ΣτοΘέσηtab, verify that the only option checked isRun application on this computer.
 • You recompiled the server without binary compatibility, and didn't recompile the client. The client may be looking for old class IDs. Even if you recompiled the client, you may have multiple entries in the registry, old ones and new ones.For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  180525PRB: Dcomcnfg Reports Multiple Copies of DCOM Server
 • You may be using the wrong server name in the location tab. For example, you installed the server on computer ServerA, and for some reason you defined the location in Dcomcnfg as being ServerB. Run Dcomcnfg on the client computer, locate the server on the list of applications, and then clickΙδιότητες (Properties). Επιλέξτε τοΘέσηκαρτέλα και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το όνομα υπολογιστή του διακομιστή είναι σωστό. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το διακομιστή στη λίστα των εφαρμογών, αναζήτηση για "Εντοπισμός του διακομιστή στη λίστα εφαρμογών του υπολογιστή-πελάτη" στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  268550Τρόπος χρήσης Dcomcnfg για μια εφαρμογή προγράμματος-πελάτη/διακομιστή DCOM της Visual Basic
 • Δείτε επίσης "Γνωστά θέματα για να ελέγξτε την" παρακάτω σε αυτό το άρθρο.Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  193143BUG: Πρόγραμμα-πελάτης DCOM σταματά να ανταποκρίνεται και, στη συνέχεια, παρουσιάζει μήνυμα σφάλματος 429

Σφάλμα 462: Ο απομακρυσμένος υπολογιστής Server δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμη

Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για αυτό το μήνυμα λάθους:
 • Μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομα του διακομιστή λάθος στην καρτέλα "θέση". Για παράδειγμα, έχετε εγκαταστήσει το διακομιστή στον υπολογιστή ServerA, και για κάποιο λόγο έχετε ορίσει τη θέση στο Dcomcnfg ως ServerB και ServerB δεν είναι έγκυρος υπολογιστής. Εκτέλεση Dcomcnfg στον υπολογιστή-πελάτη, εντοπίστε το διακομιστή στη λίστα των εφαρμογών και στη συνέχεια κάντε κλικ στοΙδιότητες (Properties)το κουμπί. Επιλέξτε τοΘέσηκαρτέλα και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το όνομα υπολογιστή του διακομιστή είναι σωστό. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το διακομιστή στη λίστα των εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα "Εντοπισμός του διακομιστή στη λίστα εφαρμογών του υπολογιστή-πελάτη" στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  268550Τρόπος χρήσης Dcomcnfg για μια εφαρμογή προγράμματος-πελάτη/διακομιστή DCOM της Visual Basic
 • Ping στο διακομιστή από τον υπολογιστή-πελάτη και βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση. Ping επίσης τον υπολογιστή-πελάτη από το διακομιστή για να δείτε αν είναι δυνατή η πρόσβαση. Ping από το όνομα και τη διεύθυνση IP. Δείτε το στοιχείο 5 της ενότητας "Επιπλέον αντιμετώπιση προβλημάτων" αυτού του άρθρου.
 • Ο διακομιστής λειτουργεί με Windows 95, Windows 98 ή Windows Me υπολογιστή, και ο διακομιστής δεν εκτελείται στους υπολογιστές-πελάτες για να συνδεθούν σε αναμονή ή RPCSS.EXE δεν εκτελείται.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  165101Τρόπος χρήσης των Windows 95 ή Windows 98 ως διακομιστής DCOM
 • Ο υπολογιστής σας διαθέτει περισσότερες από μία κάρτες δικτύου.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  183930ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: IP είναι παραμορφωθεί κατά τη χρήση του UDP σε υπολογιστές που υποστηρίζουν πολλά δίκτυα
 • Ανατρέξτε στην ενότητα "Γνωστά θέματα για να ελέγξτε την" αυτού του άρθρου.
 • Στον υπολογιστή-διακομιστή δεν εκτελείται ή βρίσκεται ακόμα στην κατάσταση επανεκκίνησης.

Το Server σταματά να ανταποκρίνεται

Εάν ο διακομιστής σας δεν διαθέτει ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο τοΕκτέλεση χωρίς παρακολούθησηΕπιλογή. Εάν δεν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, είναι πιθανό ότι ένα πλαίσιο μηνύματος που εμφανίζεται από το διακομιστή λόγω σφάλματος untrapped, για παράδειγμα. Εάν ο διακομιστής δεν λειτουργεί με την ταυτότηταΑλληλεπιδραστικός χρήστης, κανείς δεν μπορεί να δείτε αυτό το πλαίσιο μηνύματος και ο διακομιστής απλώς περιμένει κάποιος για να κλείσετε το πλαίσιο, η οποία ποτέ δεν συμβαίνει. Χρησιμοποιώντας τοΕκτέλεση χωρίς παρακολούθησηεπιλογή μηνύματος πλαίσια ανακατευθύνονται σε ένα αρχείο καταγραφής.

Αιφνίδιες διακοπές του υπολογιστή-πελάτη μετά την εγκατάσταση

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στο κουμπί αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
185193PRB: Clireg32 αποτυγχάνει για να καταχωρήσετε τη βιβλιοθήκη τύπων του διακομιστή DCOM
221173PRB: Εγκατάσταση VB6 δεν ενημέρωση Clireg32.exe

Γνωστά θέματα για τον έλεγχο

Following is a list of known problems that could be affecting your installation. They are documented in other Microsoft Knowledge Base articles. Their article IDs are provided here. If you are still having problems with your DCOM application after reviewing the troubleshooting steps in this article and the list of known issues, be sure to search the Knowledge Base for additional articles that may not be included in this article.
 1. The following error message affects server applications created with Visual Basic 6.0 Initial Release, before Service Pack 1.
  193143DCOM Client Hangs and Then Gives Error Message 429
 2. The following problem was introduced in the Dcomcnfg that shipped with Service Pack 4 for NT 4.0 and fixed in Service Pack 6 for NT 4.0. However, even if you already have the fixed version shipped with SP6 but your server was installed before you installed SP6, you may still be experiencing this problem. The problem is that Dcomcnfg did not include one needed registry key under Hkey_Classes_Root\AppID. The HKCR\AppID is the key that maps the executable of a server to its AppID. For example, if your server's executable is MyServer.exe, there must be a key under HKCR\AppID with this name. One of the values under this key should be AppID that contains the AppID GUID of your server. See instructions in the following Microsoft Knowledge Base article on how to add the missing entry manually.
  216051Dcomcnfg NT 4.0 SP4 Does Not Write .Exe Name Under HKCR\APPID
  The consequence of this error is that the system ignores all custom entries that you defined in Dcomcnfg for this server. For example, if you defined a list of users that has rights to access and launch your server, and this list includes User1, but you still get error 70 "Access Denied" when User1 tries to connect to your server, chances are you have this problem. Another problem, for example, is if you defined the Identity of your server to be Interactive User, but the server continues to behave as if it has Identity Launching User - which is the default.
 3. There was a bug in Clireg32.exe that shipped with Visual Basic 5.0. The consequence was that the client crashed after installation. The version of Clireg32 shipping with Visual Basic 6.0 has this bug fixed, but if you had the old version on the computer when you installed Visual Basic 6.0, the installation procedure does not update the file, so you may have the old version.

  Clireg32.exe is a utility that registers the VBR and TLB files in the client computer. When you create a distribution package for a client and add a VBR file, the Package and Deployment Wizard (PDW) automatically adds Clireg32.exe to your distribution package. If you have the bad version of clireg32.exe on your development computer, you may be distributing the bad version with your application. If the target computer doesn't already have a newer version, this bad version is the one that is being used. The version with problems that shipped with Visual Basic 5.0 is 5.00.3716, dated 1/16/1997 12:00.
  185193Clireg32 Fails to Register the Type Library of DCOM server
  221173Installing VB6 Doesn't Update Clireg32.exe
 4. The following bug can cause problems when you are using DCOM on a computer with more than one network card. One possible error message is:
  462 Remote server computer is unavailable.
  To avoid this problem, keep only TCP/IP on the list of protocols on this computer. This issue is fixed in NT4 SP4.
  183930IP Is Mangled When Using UDP on Multihomed Computers
 5. When a COM client on a Windows NT computer runs under an identity that cannot be authenticated on the remote computer, a COM server started by the client shuts down in approximately six minutes.
  175020Remote COM Server Shuts Down After Six Minutes
70 429 462

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 269330 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 21:10:15 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdcom kbhowto kbmt KB269330 KbMtel
Σχόλια