Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Διαφορές των προφίλ χρήστη στα Windows

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR269378
Περίληψη
Τα Windows 95, Windows 98, Windows NT και Windows 2000 περιέχουν και υποστηρίζουν προφίλ χρήστη και από πολλές απόψεις παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες διαφορές. Αυτές οι διαφορές ενδέχεται να προκαλέσουν αδυναμία χρήσης ή μεταφοράς ενός προφίλ χρήστη των Windows 95 ή Windows 98 στο προφίλ χρήστη των Windows NT 4. x ή των Windows 2000, με εξαίρεση τους υπολογιστές-πελάτες Windows 95 και Windows 98 που έχουν αναβαθμιστεί σε Windows 2000 Professional. Σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται μετατροπή αυτών των προφίλ χρήστη.
Περισσότερες πληροφορίες
Ακολουθούν οι βασικές διαφορές συμπεριφοράς των προφίλ χρήστη για κάθε ομάδα λειτουργικού συστήματος.

Windows 95 και 98

Όταν συνδέεστε σε έναν υπολογιστή με Windows 95 ή Windows 98, το προφίλ χρήστη αντιγράφεται από τον κεντρικό κατάλογο του χρήστη στο τοπικό μηχάνημα. Όταν αποσυνδέεστε, το προφίλ χρήστη αντιγράφεται πάλι στον κεντρικό κατάλογο του χρήστη. Ο κεντρικός κατάλογος καθορίζεται από το λογαριασμό χρήστη στους διακομιστές Windows NT 4. x Server, Windows 2000 Server, Advanced Server ή Data Center. Η διαδρομή αυτή θα πρέπει να ανήκει στη Διεθνή Σύμβαση Ονομάτων (Universal Naming Convention-UNC) και θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί πριν από την υλοποίηση. Άλλες διαφορές είναι:
 • Δεν υπάρχει υποστήριξη για κοινές ομάδες.
 • Δεν υπάρχει υποστήριξη για ένα προεπιλεγμένο προφίλ χρήστη που είναι κεντρικά αποθηκευμένο.
 • Διαφορετικά αρχεία για το τμήμα μητρώου των προφίλ χρήστη. Το αρχείο User.dat στα διάφορα λειτουργικά συστήματα των Windows δεν αντικαθίσταται από το αρχείο Ntuser.dat στα προφίλ των Windows NT 4. x ή των Windows 2000 και αντίστροφα, κυρίως επειδή το μητρώο, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του προφίλ χρήστη, δεν είναι συμβατό στις διάφορες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων.
 • Τα προφίλ χρήστη στα Windows 95 και Windows 98 μπορούν να αποθηκευτούν σε διακομιστές NetWare.

Windows NT και Windows 2000

Τα προφίλ χρήστη των Windows NT και των Windows 2000, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Αυτά τα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν τοπικά και υποχρεωτικά προφίλ καθώς και προφίλ περιαγωγής. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες διαφορές.
 • Τα Windows NT 4. x χρησιμοποιούν το φάκελο %SystemRoot%\Profiles για την αποθήκευση των προφίλ.
 • Στα Windows 2000, χρησιμοποιείται ο φάκελος Systemdrive \Documents and Settings. Οι υπολογιστές που αναβαθμίζονται από τα Windows NT 4. x σε Windows 2000 διατηρούν και χρησιμοποιούν το φάκελο %SystemRoot%\Profiles.
 • Τα Windows NT 4. x χειρίζονται διπλότυπα ονόματα προηγούμενων λογαριασμών προσθέτοντάς τα στο όνομα χρήστη του προφίλ
  .000
  όπου σε κάθε επόμενη σύνδεση με διαφορετικό χρήστη που έχει το ίδιο όνομα το επίθημα επαυξάνεται κατά ένα.
 • Τα Windows 2000 χειρίζονται και αυτά διπλότυπα ονόματα παλαιότερων λογαριασμών, αλλά με περισσότερο διαισθητικό τρόπο. Στο όνομα χρήστη του προφίλ προστίθεται ένα επίθημα που είτε είναι το όνομα τομέα, εάν ο λογαριασμός χρήστη είναι ένας λογαριασμός τομέα, είτε το όνομα του υπολογιστή, εάν ο λογαριασμός χρήστη είναι ένας τοπικός λογαριασμός χρήστη. Σε περίπτωση που, κατά τύχη, κάποιος άλλος χρήστης με το ίδιο όνομα από τον ίδιο τομέα ή υπολογιστή συνδεθεί στο μηχάνημα, τα Windows 2000 προσθέτουν το επίθημα .000 στο όνομα τομέα ή υπολογιστή. Εάν αυτή η ενέργεια ξανασυμβεί, τότε τα Windows 2000 αρχίζουν να επαυξάνουν και το επίθημα .000.
 • Ο αλγόριθμος συγχώνευσης προφίλ των Windows NT 4. x δεν πραγματοποιεί συγχώνευση αλλά μάλλον ένα Xcopy με υποστήριξη πλήρους συγχρονισμού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 269378 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/29/2004 21:04:00 - Αναθεώρηση: 2.2

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
 • kbinfo kbtool kbenv win98se win98 win95 KB269378
Σχόλια