Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο CD-ROM και εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Κωδικός 31" (Code 31) στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) μετά την κατάργηση του Easy CD Creator από τον υπολογιστή σας

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο 314060.

Αυτό το άρθρο ισχύει επίσης για το πρόγραμμα Adaptec Easy Creator 5.01. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Συμπτώματα
Μετά την κατάργηση του Adaptec Easy CD Creator έκδοση 5.01 και παλαιότερων εκδόσεων ή του DirectCD, έκδοση 3.01 ή 3.01c από τον υπολογιστή σας, ο υπολογιστής ενδέχεται να αντιμετωπίσει την ακόλουθη συμπεριφορά:
 • Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα CD-ROM από το φάκελο "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer).
 • Στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους για όλες τις συσκευές CD-ROM που είναι συνδεδεμένες στο σύστημά σας:
  Αυτή η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, επειδή τα Windows δεν είναι δυνατό να φορτώσουν τα προγράμματα οδήγησης που απαιτούνται για αυτήν τη συσκευή. (Κωδικός 31)

  (The device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device (Code 31).)
 • Η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα κωδικού σφάλματος:
  Δεν ήταν απαραίτητο το πρόγραμμα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή και απενεργοποιήθηκε (Κωδικός 32 ή Κωδικός 31).

  (A driver for this device was not required, and has been turned off (Code 32 or Code 31).)
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μήνυμα με κωδικό σφάλματος 39 που δηλώνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης είναι κατεστραμμένο.

 • Η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα κωδικού σφάλματος:
  Το μητρώο σας ίσως έχει καταστραφεί. (Κωδικός 19)

  (Your registry might be corrupted. (Code 19))
Αυτός ο κωδικός σημαίνει ότι το μητρώο επέστρεψε ένα άγνωστο αποτέλεσμα.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Υπάρχουν δύο υποστηριζόμενες μέθοδοι για την επίλυση αυτού του ζητήματος.

Πρώτη μέθοδος

 1. Καταργήστε εντελώς τις τιμές Upperfilters και Lowerfilters από το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανίζεται ένα μήνυμα κωδικού 39, ενδέχεται να οφείλεται στην προσθήκη επιπλέον προγραμμάτων οδήγησης φίλτρου άλλων κατασκευαστών στις τιμές UpperFilters και LowerFilters, εκτός από τα προγράμματα οδήγησης φίλτρου της Adaptec. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να δοκιμάσετε να καταργήσετε πρώτα τα προγράμματα οδήγησης φίλτρου που δεν είναι της Adaptec, αφήνοντας στη θέση τους τα φίλτρα του Easy Creator για να διαπιστώσετε αν θα σταματήσει να εμφανίζεται ο κωδικός 39. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται ένα μήνυμα κωδικού σφάλματος 39, 32 ή 31, καταργήστε εντελώς τις τιμές Upperfilters και Lowerfilters του παραπάνω κλειδιού.

 2. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Μέθοδος δύο

Εάν η παραπάνω μέθοδος δεν επιλύσει το μήνυμα κωδικού σφάλματος 31 και δεν επαναφέρει την πρόσβαση στα CD-ROM σας, εάν έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Media Player έκδοση 7.0, μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του Media Player έκδοση 7.0 και να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης που δημοσιεύτηκε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Κατάσταση
Αυτό είναι ένα γνωστό ζήτημα με το πρόγραμμα Easy CD Creator έκδοση 5.01 και παλαιότερες εκδόσεις και με το DirectCD, έκδοση 3.01c και παλαιότερες εκδόσεις.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει επίσης με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Easy CD Creator 5.01 και του DirectCD 3.01d ή νεότερων εκδόσεων.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να υπάρχει λογισμικό εγγραφής CD άλλων κατασκευαστών που παρουσιάζει την ίδια συμπεριφορά. Ορισμένα ή όλα τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του άρθρου ενδέχεται να ισχύουν για αυτά τα προϊόντα αν προσθέτουν επίσης καταχωρήσεις στις τιμές μητρώου UpperFilters ή LowerFilters, είτε προσθέτοντας τα δικά τους προγράμματα οδήγησης φίλτρων είτε καταργώντας τα κλειδιά μητρώου και τις τιμές που περιγράφονται στο παρόν άρθρο και τα οποία ξεκινούν με:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου σας πριν να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 270008 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/20/2006 05:31:52 - Αναθεώρηση: 5.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbprb KB270008
Σχόλια