Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

PRJ: Περιγραφή του MPX Project File Exchange Format

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:270139
Περίληψη
Η μορφή αρχείου MPX 4.0 είναι μια μορφή αρχείου ASCII που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά πληροφοριών έργου μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων του Microsoft Project, καθώς και τα προγράμματα άλλων κατασκευαστών που υποστηρίζει τη μορφή αρχείου MPX, όπως Primavera χρονοδιάγραμμα έργου και εκτίμηση ακρίβεια Timberline.

Το αρχείο Mpxfile.wri (Windows) και το αρχείο MPX File Format (Macintosh) περιγράφει τη μορφή MPX 4.0 αρχεία που δημιουργήθηκαν στο Microsoft Project, εκδόσεις 4.0, 4.1 και 98. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα αρχεία στο φάκελο όπου εγκαταστήσατε το Microsoft Project έκδοση 4.0 ή 4.1. Στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" αυτού του άρθρου περιέχει ολόκληρο το κείμενο του αρχείου Mpxfile.wri. (Σημείωση: το αρχείο Mpxfile.wri δεν περιλαμβάνεται με το Microsoft Project 98 ή το Microsoft Project 2000.)

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις εκδόσεις του Microsoft Project που μπορεί να δημιουργήσει ή να διαβάσετε τη μορφή αρχείου MPX 4.0:
                   Create   Read                   ----------------   Microsoft Project 4.0     Yes     Yes   Microsoft Project 4.1     Yes     Yes   Microsoft Project 98      Yes     Yes   Microsoft Project 2000     No     Yes   Microsoft Project 2002     No     Yes   Microsoft Project 2003     No     Yes   Microsoft Project 2007     No     Yes   Microsoft Project 2010     No     Yes				
Το πρόγραμμα μετατροπής έργου της Microsoft είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε Windows, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε αρχεία που δημιουργήθηκαν σε τρίτο έργο διαχείρισης λογισμικού σε μορφή MPX 4.0. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
130206PRJ: Ο μετατροπέας Microsoft Project για το Project 4.0 και 4.1
221256PRJ: Ενημέρωση έργου Converter για ABT Project Workbench 4.x
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων μηνυμάτων λάθους που εμφανίζονται όταν ανοίγετε ένα αρχείο MPX που περιέχει μη έγκυρα δεδομένα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
141261PRJ: Τρόπος ερμηνείας των μηνυμάτων που λήφθηκαν κατά το άνοιγμα αρχείου .mpx
Περισσότερες πληροφορίες
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του αρχείου Mpxfile.wri.

Χρησιμοποιώντας τη μορφή αρχείου MPX

Πληροφορίες σχετικά με τη μορφή αρχείου MPX

Η μορφή αρχείου MPX είναι μια μορφή αρχείου ASCII που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μεταφορά πληροφοριών έργου μεταξύ του Microsoft Project και άλλες εφαρμογές που υποστηρίζουν τη μορφή αρχείου MPX, όπως Primavera χρονοδιάγραμμα έργου και εκτίμηση ακρίβεια Timberline. Η μορφή αρχείου MPX σάς επιτρέπει να μεταφορά πληροφοριών του έργου που δεν είναι δυνατό να εμφανίζονται σε έναν πίνακα, όπως πληροφορίες ανάθεσης πόρων λεπτομερείς, πληροφορίες για το ημερολόγιο, ή πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου πληροφορίες έργου.

Πριν να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Microsoft Project σε μορφή αρχείου MPX, ελέγξτε ότι η εφαρμογή στην οποία θέλετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες του έργου σας μπορεί να ερμηνεύσει τη μορφή MPX. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα μετατροπής για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο στην άλλη εφαρμογή.

Το Microsoft Project μπορεί επίσης να ανοίξετε αρχεία που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή αρχείου MPX. Το Microsoft Project έκδοση 4.1 για τα Windows 95 να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε τα αρχεία του Microsoft Project έκδοση 1.0, 3.0, 4.0 και 4.1 MPX.

Άνοιγμα ενός αρχείου MPX ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλο αρχείο του Microsoft Project. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο MPX, μπορείτε να συγχωνεύσετε το αρχείο στο ενεργό έργο ή τοποθετήστε τις πληροφορίες σε ένα νέο έργο. Εάν επιλέξετε να συγχωνεύσετε τα αρχεία και χρήση μοναδικών αναγνωριστικών, οι πληροφορίες στο νέο αρχείο θα αντικαταστήσει τις πληροφορίες στην αντίστοιχη εγγραφή. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία MPX που περιέχει μόνο τις πληροφορίες που θέλετε να συγχωνεύσετε στο υπάρχον έργο, καθώς και τις αναθέσεις πόρων. For example, you can create an MPX file that contains only cost information that has changed. By including the Unique ID and the new cost for that set of resources, only that information is replaced in your project.

To save a file in MPX format, see the Exporting a Project File in MPX Format topic in online Help. When you export an MPX file, you do not specify a table because the task and resource Export tables are automatically used. If you delete the Export tables from GLOBAL.MPT, you will not be able to export an MPX file unless you copy the Export tables from your backup global file to GLOBAL.MPT or your current project.

You can change the Export tables by choosing Tables from the View menu, choosing More Tables, selecting Export and clicking the Edit button; however, you should do so only if instructed by the application into which you will be transferring the exported information. The Export tables supplied with Microsoft Project are the standard tables used by most applications that support the MPX file format.

If the incoming tasks or resources include the Unique ID number in the first or second position and you are merging two files, Microsoft Project merges the information into the matching record; if no match is found, a new record is created at the end of the tasks or resources. If you are not merging the file you are opening and the incoming tasks or resources include an ID number as the first field, Microsoft Project inserts each task or resource in the row with the corresponding ID number so that the ID number of each task or resource in Microsoft Project is the same as the original ID number. If the incoming file skips an ID number, the task or resource row with that ID number is left blank so that you can import blank rows between tasks or resources.

The following differences exist between Microsoft Project version 3.0 MPX files and version 4.0 and 4.1 MPX files:

- When you open an MPX file in Microsoft Project, you no longer get the prompt to merge the file into the existing project by default. If you would like to merge the information in the MPX file into the current file you must specify this in the parameter list of the FileOpen command. For instructions on how to do this, search Help for Merging MPX File Format.

- A new record has been added to store the information used by the Workgroup features.

- A new record has been added to store information about recurring tasks.

- The Symbol Position setting in the Currency Settings record now supports one space between the currency symbol and the number.

- Note: there are no differences between the MPX file format for Microsoft Project version 4.1 for Windows 95 and the MPX file format for Microsoft Project version 4.0.

MPX File Format Specifications

This section is intended for developers who are creating utility programs for transferring information between another application and Microsoft Project. If you are transferring MPX files between Microsoft Project and another application that already supports the MPX file format, you do not need to read this section.

An MPX file consists of records separated by carriage returns and line feeds. Within each record are fields that contain the information for the project. The types of records and the order of those records are set. The following table lists all the record types, the record number used to identify each record type, and the number of records of each type that can be included in the MPX file. The MPX file does not have to contain all the record types; the only required record is the File Creation record. Any records included in the MPX file must be in the order shown in the table, except that Comment records can be inserted anywhere in the file.
Record name            Record number  Maximum number of Records----------------------------------------------------------------------------File Creation (required)      none      1Currency Settings         10       1Default Settings          11       1Date and Time Settings       12       1Base Calendar Definition      20       250Base Calendar Hours        25       7 per Base Calendar                          Definition recordBase Calendar Exception      26       250 per Base Calendar                          Definition recordProject Header           30       1Text Resource Table Definition   40       1 (Or you can use the Numeric Resource Table Definition record)Numeric Resource Table Definition 41       1Resource              50       9,999Resource Notes           51       1 per Resource recordResource Calendar Definition    55       1 per Resource recordResource Calendar Hours      56       7 per Resource Calendar                          Definition recordResource Calendar Exception    57       250 per Resource Calendar                          Definition recordText Task Table Definition     60       1 (Or you can use the Numeric Task Table Definition record)Numeric Task Table Definition   61       1Task                70       9,999Task Notes             71       1 per Task recordRecurring Task           72       1 per Task recordResource Assignment        75       100 per Task recordAssignment Workgroup fields    76       1 per Assignment recordProject Names           80       500DDE and OLE Client Links      81       500Comments              0        unlimited				
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Some records within the file must follow other records. The records in the preceding table that list a maximum number "per" the preceding record must be listed immediately following that record. For example, up to 100 resource assignments can be listed per Task record. If a task has 10 resource assignments, those 10 Resource Assignment records must be located immediately following that Task record, and before the next Task record.

An MPX file always begins with the File Creation record; this record identifies the file format (MPX), the list separator character used to separate fields within records, the application and version number used to create the MPX file, the version of MPX format that the file uses, and the code page used to create the file. Each record, except the File Creation record, starts with the record number. The record number is followed by the list separator character and the information for each of the fields; each field is separated by the list separator character.

The general rules for field contents are:

- Calculated fields do not need to be imported because they will be ignored.

- If the list separator character, usually a comma or semicolon, is included in a field, for example, to separate predecessors, the field is enclosed in quotation marks.

- If a field contains a quotation mark, two quotation marks are used.

- The list separator character need not be included for blank fields at the end of a record.

- The list separator character must be included for blank fields between fields that contain information.

- When exporting a Microsoft Project file in MPX format, dates and times are written in the default date format for the Export table. Microsoft Project can import dates entered in any of the formats of the dates shown in the Options dialog box. For information about date and time formats, search Microsoft Project Help for Dates, and go to the Dates topic.

- Microsoft Project ignores blank space (spaces and tabs) at the beginning and end of fields when importing an MPX file.

- Blank imported fields do not replace existing information when merging MPX files.

Η σειρά και ακριβώς το περιεχόμενο των πεδίων σε κάθε εγγραφή περιγράφονται οι ακόλουθοι ορισμοί εγγραφής. Τον αριθμό εγγραφής που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του τύπου εγγραφής ακολουθεί το όνομα της καρτέλας. Το παράδειγμα σε κάθε εγγραφή ορισμού χρησιμοποιεί το κόμμα ως το διαχωριστικό λίστας.

Δημιουργία αρχείου - δεν υπάρχει αριθμός εγγραφήςΑυτό είναι απαιτούμενο εγγραφής που προσδιορίζει τη μορφή αρχείου (MPX), το διαχωριστικό λίστας που χρησιμοποιούνται στο αρχείο, το πρόγραμμα και τον αριθμό έκδοσης χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου, τον αριθμό έκδοσης από τη μορφή αρχείου MPX που χρησιμοποιείται στο αρχείο και την κωδικοσελίδα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου. Πρέπει να είναι η πρώτη εγγραφή του αρχείου. Κατά την εξαγωγή από το Microsoft Project, το διαχωριστικό λίστας καθορίζεται από το στοιχείο "Τοπικές ρυθμίσεις" στον πίνακα ελέγχου των Windows.

Τα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εγγραφή είναι:
-MPX ακολουθούμενο αμέσως από το διαχωριστικό λίστας
-Όνομα/Identifier πρόγραμμα
-Αριθμός έκδοση του αρχείου
-Κωδικός σελίδας (850, 437, MAC, ANSI)

Παράδειγμα: MPX, το Microsoft Project, 3.0

Αυτό το παράδειγμα καθορίζει ότι χρησιμοποιείται το κόμμα ως το διαχωριστικό λίστας αυτού του αρχείου MPX και την έκδοση της μορφής MPX που χρησιμοποιείται στο αρχείο που εξάγεται από το Microsoft Project έκδοση 3.0.

Ρυθμίσεις νομισματικής μονάδας - 10Αυτή η καρτέλα καθορίζει τις ρυθμίσεις για τις επιλογές νομισματικής μονάδας στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Εάν συμπεριλάβετε νομισματικές τιμές στο αρχείο εισαγωγής, καθορίστε τις ρυθμίσεις νομισματικής μονάδας, έτσι ώστε οι τιμές που εισάγονται σωστά. Εάν αυτή η καρτέλα δεν περιλαμβάνεται, χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις νομισματικής μονάδας, αναζητήστε στη Βοήθεια για το Microsoft Project για τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις νομισματικής μονάδας. Το χιλιάδων και δεκαδικά διαχωριστικά καθορίζονται από το στοιχείο "Τοπικές ρυθμίσεις" στον πίνακα ελέγχου των Windows.

Τα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εγγραφή είναι:
-Σύμβολο νομίσματος
-Σύμβολο θέσης (0 = μετά, 1 = πριν, 2 = μετά με κενό διάστημα, 3 = πριν με κενό διάστημα)
-Νόμισμα ψηφίων (0,1,2)
-Χιλιάδες διαχωριστικό
-Δεκαδικού διαχωριστή

Παράδειγμα: 10, $, 1,2, ",".

Αυτό το παράδειγμα καθορίζει ότι νομισματικές τιμές περιλαμβάνουν ένα σύμβολο δολαρίου ($) πριν από αυτούς, ότι είναι περιλαμβάνονται δύο ψηφία μετά την υποδιαστολή, ότι θα χρησιμοποιείται ένα κόμμα για να διαχωρίσετε τις χιλιάδες και ότι χρησιμοποιείται τελεία ως δεκαδικό σημείο. Επειδή το διαχωριστικό λίστας περιλαμβάνεται στο πεδίο διαχωριστικό χιλιάδων, το πεδίο περικλείεται σε εισαγωγικά.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις - 11Αυτή η εγγραφή Καθορίζει τις ρυθμίσεις για τις προεπιλεγμένες επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Εάν οι διάρκειες που εισάγετε δεν περιλαμβάνει μια συντομογραφία διάρκειας, καθορίστε την προεπιλεγμένη διάρκεια μονάδας εδώ, έτσι ώστε οι μονάδες διάρκειας είναι σωστές. Εάν αυτή η καρτέλα δεν περιλαμβάνεται, χρησιμοποιούνται οι τρέχουσες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές. Για πληροφορίες σχετικά με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, αναζητήστε στη Βοήθεια για το Microsoft Project προεπιλεγμένες τιμές διάρκειας.

Τα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εγγραφή είναι:
-Οι προεπιλεγμένες μονάδες διάρκειας (0 = λεπτά, 1 = 2 ώρες, ημέρες, = 3 = εβδομάδες)
-Τύπος διάρκειας προεπιλογή (0 = δεν διορθωθεί, 1 = σταθερό)
-Οι προεπιλεγμένες μονάδες εργασίας (0 = λεπτά, 1 = 2 ώρες, ημέρες, = 3 = εβδομάδες)
-Προεπιλεγμένες ώρες/ημέρα
-Προεπιλεγμένες ώρες/εβδομάδα
-Προεπιλεγμένη τυπική χρέωση
-Προεπιλεγμένη χρέωση υπερωριών
-Ενημέρωση κατάστασης πόρων ενημερώσεις κατάστασης εργασίας (0 = όχι, 1 = Ναι)
- Split In-Progress Tasks (0 = no, 1 = yes)

Example: 11,2,0,1,8,40,$10/h,$15/h,1

This example specifies the following default settings: durations are in days and are not fixed, work units are in hours, there are eight hours in a workday and 40 hours in a workweek, the standard pay rate is $10 per hour, the overtime pay rate is $15 per hour, and the Updating Task Status Updates Resource Status check box is selected.

MPX 1.0 format: Since only integers are allowed for Default Hours/Day and Default Hours/Week in Microsoft Project version 1.0, a noninteger value for either option is rounded to the nearest integer when you create a file in MPX 1.0 format. Options not in Microsoft Project version 1.0 are not written when you create a file in MPX 1.0 format.

Date and Time Settings - 12This record specifies settings for the date and time options in the Options dialog box, and the Bar Text Date Format option in the Layout dialog box. If this record is not included, the current settings in the Options dialog box are used. For information about the date and time settings, search Help for Dates, and go to the Dates topic.

The fields included in this record are:
- Date Order (0 = month/day/year, 1 = day/month/year, 2 = year/month/day)
- Time Format (0 = 12 hour, 1 = 24 hour)
- Default Time (number of minutes after midnight)
- Date Separator
- Time Separator
- 0:00 to 11:59 Text
- 12:00 to 23:59 Text
- Date Format (0 -14)*
- Bar Text Date Format (0 -194)*

* There are 20 different formats available for dates. To see the date formats available, from the Tools menu, choose Options, select the View tab and select the date option you want from the Date Format list. For more information, search Help for Dates, and go to the Dates topic.

Example: 12,0,0,480,/,:,am,pm

This example specifies that dates are in the order month/day/year, that times are in 12-hour format, that the default time is 8:00 A.M. (or 480 minutes after midnight), that the month, day, and year are separated by a slash, that hours and minutes are separated by a colon, and that "am" and "pm" are used to indicate morning and evening.

Base Calendar Definition - 20These records define base calendars and their working and nonworking days of the week. When merging an MPX file, calendar information is merged into the active project, and calendars with the same name are overwritten. The default settings are used if there is no entry for a day. The default settings are Monday through Friday for working days, and Saturday and Sunday for nonworking days. In this record, the Name field is required. For each of the days, an entry of 0 indicates that the day is a nonworking day, and an entry of 1 indicates that the day is a working day.

The fields included in this record are:
- Name
- Sunday
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday

Example: 20,writers,0,1,1,1,1,1,0

This example specifies that Monday through Friday are working days, and Saturday and Sunday are nonworking days for the base calendar named writers.

Base Calendar Hours - 25These records specify the working hours for the days of the week, if they differ from the default settings. The default working hours are 8:00 A.M. to 12:00 P.M. and 1:00 P.M. to 5:00 P.M. Each Base Calendar Hours record refers to the preceding Base Calendar Definition record. Up to seven of these records can follow each Base Calendar Definition record.

- Day of the Week (1 - 7, where 1 = Sunday and 7 = Saturday)
- From Time 1
- To Time 1
- From Time 2
- To Time 2
- From Time 3
- To Time 3

Example: 25,2,7:00,11:00,12:00,4:00

This example specifies that on Mondays, the working hours are from 7:00 A.M. to 11:00 A.M. and 12:00 P.M. to 4:00 P.M.

Base Calendar Exception - 26These records define the exceptions to the days and hours specified in the previous two record types. Up to 250 of these records can follow each Base Calendar Definition record. These records must be listed in chronological order. If an exception is one day, you can leave the To Date field empty. If no times are indicated, the default times of 8:00 A.M. to 12:00 P.M. and 1:00 P.M. to 5:00 P.M. are used.

The fields included in this record are:
- From Date
- To Date
- Nonworking/Working (0 = nonworking, 1 = working)
- From Time 1
- To Time 1
- From Time 2
- To Time 2
- From Time 3
- To Time 3

Example 1: 26,12/24/95,12/25/95,0
Example 2: 26,10/4/95,,1,8:00,12:30

Example 1 makes December 24 and 25, 1995, nonworking days.
Example 2 makes Sunday, October 4, 1995, a working day from 8:00 A.M. to 12:30 P.M.
Example 2 requires an extra comma to hold the place of the To Date field.

MPX 1.0 format: Since only 50 exceptions are allowed in Microsoft Project version 1.0, any exceptions after the first 50 will be ignored when you create a file in MPX 1.0 format.

Project Header - 30This record sets global project fields, such as the project start date and project finish date. The fields in this record correspond to the information in the Project Info and Statistics dialog boxes.

The fields and tabs included in this record are:
- Project tab
- Company
- Manager
- Calendar (Standard used if no entry)
- Start Date (either this field or the next field is calculated for an imported file, depending on the Schedule From setting)
- Finish Date
- Schedule From (0 = start, 1 = finish)
- Current Date*
- Comments
-Κόστος *
-Κόστος γραμμής βάσης *
-Πραγματικό κόστος *
-Εργασία *
-Εργασία γραμμής βάσης *
-Πραγματική εργασία *
-Εργασία *
-Διάρκεια *
-Γραμμή βάσης διάρκεια *
-Πραγματική διάρκεια *
-Ποσοστό ολοκλήρωσης *
-Έναρξη γραμμής βάσης *
-Λήξη γραμμής βάσης *
-Πραγματική έναρξη *
-Πραγματική λήξη *
-Έναρξη διακύμανσης *
-Λήξη διακύμανσης *
-Θέμα
-Συντάκτη
-Λέξεις κλειδιά

* Τα πεδία αυτά υπολογίζονται από το Microsoft Project, ώστε να έχει εισαχθεί τιμές παραβλέπονται.

Παράδειγμα: 30, έργο ρολόγια, Εθνικό Museum, Μιχάλης Γρηγορίου, βασικά, 1/2/95

Στο παράδειγμα αυτό, τα ρολόγια εμφανίζουν έργου για το Εθνικό Museum διαχειρίζεται Μιχάλης Γρηγορίου, χρησιμοποιεί το τυπικό ημερολόγιο και ξεκινά στις 2 Ιανουαρίου, 1995.

MPX 1.0 και 3.0 μορφές: πεδία, όχι στο Microsoft Project έκδοση 1.0 ή 3.0 δεν εγγράφονται όταν δημιουργείτε ένα αρχείο σε μορφή 3.0 ή MPX 1.0.

Ορισμός πίνακα πόρων κείμενο - 40Αυτή η καρτέλα παραθέτει τα πεδία πόρου, με τη σειρά, που την εισαγωγή ή εξαγωγή. Για τα εισαγόμενα αρχεία, τα ονόματα πρέπει να ταιριάζουν με τα ονόματα πεδίων που χρησιμοποιούνται στο Microsoft Project. Για αρχεία που έχουν εξαχθεί, η εγγραφή αυτή προέρχεται από τον πίνακα εξαγωγής πόρων. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εγγραφή ή την εγγραφή Numeric Ορισμός πίνακα πόρων που περιγράφεται παρακάτω. Κατά την εξαγωγή από το Microsoft Project, περιλαμβάνονται και οι δύο αυτές τις εγγραφές. Για μια ολοκληρωμένη περιγραφή των διαθέσιμων πεδίων, κάντε αναζήτηση στη Βοήθεια για το Microsoft Project για εξαγωγή πίνακα και μεταβείτε στη σύνοψη της εξαγωγής πίνακα (Resource) ή το θέμα σύνοψη της εξαγωγής πίνακα (εργασίας).

Για αυτήν την εγγραφή σε λίστα τα ονόματα των πεδίων πόρου που θέλετε, διαχωρίζοντας τις με το χαρακτήρα διαχωριστικού λίστας.

Παράδειγμα: 40, όνομα, τις μέγιστες μονάδες, τυπική χρέωση

Αυτό το παράδειγμα καθορίζει ότι κάθε εγγραφή πόρων στο αρχείο περιέχει το όνομα του πόρου, μέγιστες μονάδες και τυπική χρέωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τα εισαγόμενα αρχεία, εάν δεν συγχώνευση στο νέο αρχείο με το έργο ανοιχτό και το Αναγνωριστικό είναι το πρώτο πεδίο που εμφανίζεται μετά από τον αριθμό εγγραφής της εγγραφής κειμένου ή αριθμητικής Ορισμός πίνακα πόρων, οι εγγραφές πόρων εισάγονται με τον ίδιο Αναγνωριστικό αριθμό όπως αναφέρεται στην εγγραφή. Για παράδειγμα, εάν εισαχθεί την πρώτη εγγραφή πόρων έχει Αναγνωριστικό αριθμό 1 και τη δεύτερη εγγραφή πόρων έχει εισαχθεί έχει έναν Αναγνωριστικό αριθμό 3, οι εγγραφές εισάγονται στο Microsoft Project ως πόρου 3, αφήνοντας κενό 2 πόρου και πόρου 1. Εάν κάνετε συγχώνευση και το πεδίο "μοναδικό Αναγνωριστικό" είναι το πρώτο πεδίο ή το παρακάτω πεδίο πεδίο Αναγνωριστικό, το Microsoft Project θα αναζητήσει μια εγγραφή με το ίδιο μοναδικό Αναγνωριστικό και να αντικαταστήσετε τις υπάρχουσες πληροφορίες με τις νέες πληροφορίες. Εάν δεν ταιριάζει, προστίθεται μια νέα εγγραφή, στο τέλος της λίστας.

Μορφές 3.0 και MPX 1.0: πεδία, όχι στο Microsoft Project εκδόσεις 1.0 ή 3.0 δεν εγγράφονται όταν δημιουργείτε ένα αρχείο σε μορφή MPX 1.0.

Ένα αρχείο MPX πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο εργασιών και τα δύο πεδία πόρου.

Ορισμός πίνακα αριθμητική πόρων - 41Χρησιμοποιώντας τους αριθμούς και όχι ονόματα, αυτή η καρτέλα παραθέτει τα πεδία πόρου, με τη σειρά, που την εισαγωγή ή εξαγωγή. Αυτή είναι μια εναλλακτική μέθοδο για τον προσδιορισμό τα πεδία πόρου που περιλαμβάνονται σε κάθε εγγραφή πόρων και είναι χρήσιμο κατά τον καθορισμό ενός αρχείου MPX δημιουργήθηκε από ένα προϊόν της ξένης γλώσσας.

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τους κωδικούς πεδίου για όλα τα πεδία πόρου στο Microsoft Project. Για μια ολοκληρωμένη περιγραφή των διαθέσιμων πεδίων, κάντε αναζήτηση στη Βοήθεια για το Microsoft Project για εξαγωγή πίνακα και μεταβείτε στο θέμα σύνοψη της εξαγωγής πίνακα (Resource).

Για αυτήν την εγγραφή, λίστα τους αριθμούς από τα πεδία πόρου που θέλετε, διαχωρίζοντας τις με το χαρακτήρα διαχωριστικού λίστας.
Field          Number------------------------------% Work Complete     26Accrue At        45Actual Cost       32Actual Work       22Base Calendar      48Baseline Cost*     31Baseline Work*     21Code          4Cost*          30Cost Per Use      44Cost Variance*     34Email Address      11Group          3ID           40Initials        2Linked Fields*     51Max Units        41Name          1Notes          10Objects*        50Overallocated*     46Overtime Rate      43Overtime Work*     24Peak*          47Remaining Cost*     33Remaining Work*     23Standard Rate      42Text1          5Text2          6Text3          7Text4          8Text5          9Unique ID        49Work*          20Work Variance*     25* When creating a file to be imported into Microsoft Project, you do not have to include this field as it will be ignored.				
Παράδειγμα: 41,1,41,42

This example lists the field numbers that correspond to the fields shown in the previous example (Name, Max Units, and Standard Rate).

MPX 1.0 and 3.0 Formats: Fields not in Microsoft Project version 1.0 or 3.0 are not written when you create a file in MPX 1.0 or 3.0 format.

Resource - 50These records contain the information for each resource being imported or exported. Each Resource record describes one resource. When you import information, the fields that are included are defined by the Text Resource Table Definition record or the Numeric Resource Table Definition record. When you export information, the fields that are included are those listed in the resource Export table.

For this record, list the field values for the resource, separating them with the list separator character.

Example: 50,carpenter,4,$10/h

This example shows the information for the resource carpenter that matches the resource table definition specified in the previous example. The Max Units is four and the Standard Rate is $10 per hour.

MPX 1.0 format: Text fields that are too long are truncated when you create a file in MPX 1.0 format. Only 2000 resources will be saved in MPX 1.0 format.

Resource Notes - 51These records contain notes about the immediately preceding Resource record. Use ASCII character 127 to indicate a new line within the note. If the note includes the list separator character, enclose the note in quotation marks.

MPX 1.0 format: If the note is too long, it is truncated when you create a file in MPX 1.0 format.

Resource Calendar Definition - 55These records define the working days for the resource specified in the immediately preceding Resource record. For imported files, if there is no entry for the Base Calendar Name field, Standard is used. No entry for the specific day indicates that the day is set to the default (2). If there are no Resource Calendar Definition records, Standard is used as the base calendar for the resource, with default used for the days. For each of the days, an entry of 0 indicates that the day is a nonworking day, 1 indicates that the day is a working day, and 2 specifies that the default is used. For information about resource calendars, search Microsoft Project Help for resource calendar and go to the Change Working Time Command topic.

Τα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εγγραφή είναι:
- Base Calendar Name
- Sunday
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday

Example: 55,standard,2,2,2,2,2,0,2

This example specifies that the resource defined immediately preceding this record (in this case, carpenter) has the same working days and hours as the Standard base calendar for Sunday through Thursday and Saturday, but does not work on Fridays.

Resource Calendar Hours - 56These records define the working hours for the resource that differ from the base calendar used by the resource. These records apply to the Resource Calendar Definition record immediately preceding this record. Up to seven of these records can follow each Resource Calendar Definition record.

Τα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εγγραφή είναι:
- Day of the Week (1-7, where 1 = Sunday and 7 = Saturday)
- From Time 1
- To Time 1
- From Time 2
- To Time 2
- From Time 3
- To Time 3

Example: 56,3,7:00,11:00,12:00,4:00

This example specifies that on Tuesdays, the immediately preceding resource (in this case, carpenter) works from 7:00 A.M. to 4:00 P.M. with an hour off from 11:00 A.M. to 12:00 P.M.

Resource Calendar Exception - 57These records define the exceptions to the days and hours specified in the previous two record types. Up to 250 of these records can follow each Resource Calendar Definition record. These records must be listed in chronological order. If the exception is only one day, you can leave the To Date field empty. If no times are indicated, the default times of 8:00 A.M. to 12:00 P.M. and 1:00 P.M. to 5:00 P.M. are used.

Τα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εγγραφή είναι:
- From Date
- To Date
- Nonworking/Working (0 = nonworking, 1 = working, 2 = default)
- From Time 1
- To Time 1
- From Time 2
- To Time 2
- From Time 3
- To Time 3

Example: 57,11/9/95,11/13/95,0

This example specifies that this resource (in this case, carpenter) does not work from November 9, 1995, to November 13, 1995.

MPX 1.0 format: Since only 50 exceptions are allowed in Microsoft Project version 1.0, any exceptions after the first 50 will be ignored when you create a file in MPX 1.0 format.

Text Task Table Definition - 60This record lists the task fields, in order, that are being imported or exported. For imported files, the names must match the field names used in Microsoft Project. If the file is being exported, this record comes from the task Export table. You can use either this record or the Numeric Task Table Definition record described next, but one or the other is required. When exporting from Microsoft Project, both of these records are included. For a complete description of the available fields, search Microsoft Project Help for export table, and go to the Summary of Export Table (Resource) or Summary of Export Table (Task) topic.

Πεδία που υπολογίζονται από το Microsoft Project, όπως η προγραμματισμένη έναρξη και προγραμματισμένη λήξη, παραβλέπονται αν εισαχθεί. Εάν έχετε έναρξης ή λήξης ημερομηνίες που επιδιορθώνονται την εργασία, χρησιμοποιήστε τα πεδία Τύπος περιορισμού και ημερομηνία περιορισμού.

For this record, list the names of the task fields you want, separating them with the list separator character.

Example: 60,name,duration,predecessors

This example specifies that each task record in the file contains the task name, duration, and predecessors.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
For imported files, if you don't merge the new file with the open project and task ID is the first field listed after the record number in the Text or Numeric Task Table Definition record, the task records are imported with the same task ID number as indicated in the record. For example, if the first imported task record has a task ID number of 1 and the second imported task record has a task ID number of 3, the records are imported into Microsoft Project as task 1 and task 3, leaving task 2 blank. If you do merge and the Unique ID field is either the first field or the second field following the task ID field, Microsoft Project will look for a record with the same Unique ID and replace the existing information with the new information. Εάν δεν ταιριάζει, προστίθεται μια νέα εγγραφή, στο τέλος της λίστας. If you merge on Unique IDs and want to maintain the correct relationships, include Unique ID Predecessors as a field to be imported, and remove the predecessors.

If you merge in the new file, you must include record 75 if you want to retain resource assignments. If you don't, resource assignments will be deleted.

MPX 1.0 and 3.0 formats: Fields not in Microsoft Project version 1.0 or 3.0 are not written when you create a file in MPX 1.0 or 3.0 format. The Priorities field in version 4.0 and 4.1 maps to versions 1.0 and 3.0 as follows: Do Not Level and Highest become Highest; Very High, Higher, and High become High; Medium is Medium; Low, Lower, and Very Low become Low; and Lowest is Lowest.

Ένα αρχείο MPX πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο εργασιών και τα δύο πεδία πόρου.

Numeric Task Table Definition - 61Using numbers rather than names, this record lists the task fields, in order, that are being imported or exported. This is an alternate method for identifying the task fields included in each Task record, and is useful when defining an MPX file created by a foreign language product.

The following table shows the field numbers for all task fields in Microsoft Project. For a complete description of the available fields, search Help for export table, and go to the Summary of Export Table (Task) topic.

For this record, list the numbers of the task fields you want separated by the list separator character.

Field          Number------------------------------% Complete       44% Work Complete     25Actual Cost       32Actual Duration     42Actual Finish      59Actual Start      58Actual Work       22Baseline Cost      31Baseline Duration    41Baseline Finish     57Baseline Start     56Baseline Work      21BCWP          86BCWS          85Confirmed        135Constraint Date     68Constraint Type     91Contact         15Cost          30Cost1          36Cost2          37Cost3          38Cost Variance*     34Created*        125Critical*        82CV*           88Delay          92Duration        40Duration1        46Duration2        47Duration3        48Duration Variance*   45Early Finish*      53Early Start*      52Finish         51Finish1         61Finish2         63Finish3         65Finish4         127Finish5         129Finish Variance*    67Fixed          80Fixed Cost       35Flag1          110Flag2          111Flag3          112Flag4          113Flag5          114Flag6          115Flag7          116Flag8          117Flag9          118Flag10         119Free Slack*       93Hide Bar        123ID           90Late Finish*      55Late Start*       54Linked Fields*     122Marked         83Milestone        81Name          1Notes          14Number1         140Number2         141Number3         142Number4         143Number5         144Objects*        121Outline Level      3Outline Number     99Predecessors      70Priority        95Project         97Remaining Cost     33Remaining Duration   43Remaining Work     23Resource Group*     16Resource Initials    73Resource Names     72Resume         151Resume No Earlier Than 152Rollup         84Start          50Start1         60Start2         62Start3         64Start4         126Start5         128Start Variance*     66Stop          150Subproject File     96Successors       71Summary*        120SV*           87Text1          4Text2          5Text3          6Text4          7Text5          8Text6          9Text7          10Text8          11Text9          12Text10         13Total Slack*      94Unique ID        98Unique ID Predecessors 74Unique ID Successors  75Update Needed      136WBS           2Work          20Work Variance*     24* When creating a file to be imported into Microsoft Project, you do not have to include this field as it will be ignored. If you have start or finish dates that are fixed, use the Constraint Type and Constraint Date fields.				
Example: 61,1,40,70

This example lists the field numbers that correspond to the fields shown in the previous example (name, duration, and predecessors).

MPX 1.0 and 3.0 format: Fields not in Microsoft Project version 1.0 or 3.0 are not written when you create a file in MPX 1.0 or 3.0 format.

Task - 70These records contain the information for each task being imported or exported. Each Task record describes one task. When you import information, the fields that are included are defined by the Text Task Table Definition record or the Numeric Task Table Definition record. When you export information, the fields that are included are those listed in the task Export table.

For this record, list the field values for the task, separating them with the list separator character.

Example: 70,pour cement,6d

This example shows the information for the task "Pour cement" that matches the task table definition specified in the previous example. The task duration is 6 days.

MPX 1.0 format: Outline levels greater than five are saved as level five. Text fields that are too long are truncated. Only 2000 tasks are saved.

Task Notes - 71These records contain notes about the immediately preceding Task record. Use ASCII character 127 to indicate a new line within the note. If the note includes the list separator character, enclose the note in quotation marks.

MPX 1.0 format: If the note is too long, it is truncated when you create a file in MPX 1.0 format.

Recurring Task - 72These records indicate if the task is a recurring task.

The fields included in this record if the task is a parent recurring task are:
- Start of the occurrences as entered in the Recurring Task Info dialog box.
- Finish date entered in Recurring Task Info dialog box.
- Duration of each occurrence.
- Duration type (Day,Month, etc. ).
- Number of occurrences.
- The type chosen. (1 - DAILY, 4 - WEEKLY, 8 - MONTHLY, 16 - YEARLY) in the Recurring Task Info dialog box.
- The combo index in Daily dialog (1 for every, 2 for every other etc.).
- The combo index in the Weekly box.
- The combo index (first,second, third...) in the Monthly box.
- The combo index (Monday, Tuesday...) in the Monthly box.
- The combo index (every, every other) if bottom option button is selected in the Monthly box.
- The value of day in the Monthly box.
- The combo index (every, every other...) if top option button is selected in the Monthly box.
- The combo index (first, second...) in the Yearly box.
- The combo index (Monday,...) in the Yearly box.
- The combo index (January, Feb...) in the Yearly box.
- The date shown in the Yearly box.

If the task is a child recurring task, the field included in this record is:
- Unique ID of parent

Example: 72,1

This example specifies that the task is a child recurring task and that the parent recurring task has Unique ID 1.

Resource Assignment - 75These records list information about the resources assigned to the task that was defined in the preceding Task record. If you are merging files, and you want resource assignment information retained, you need to include the information in the MPX file. If you merge, all existing assignments on merged tasks will be deleted. If you are merging files based on Unique IDs, resources are assigned using the Resource Unique IDs, rather than IDs.

Τα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εγγραφή είναι:
- ID
- Units
- Work
- Planned Work
- Actual Work
- Overtime Work
- Cost
- Planned Cost
- Actual Cost
- Start*
- Finish*
- Delay
- Resource Unique ID

* Since these fields are calculated by Microsoft Project, imported values are ignored.

Example: 75,3,0.5,40h

This example specifies that the resource with ID number 3 be assigned to the immediately preceding task. If the incoming resources do not have ID numbers, then the third incoming resource is assigned. In this example, the resource is assigned to the "Pour cement" task for 40 hours of work, with 0.5 units.

MPX 1.0 format: The Delay field is ignored if you create a file in MPX 1.0 format.

Resource Assignment Workgroup Fields - 76These records list the information that is stored with each assignment for the Workgroup features of Microsoft Project 4.0 and 4.1. If you are using the Workgroup features you need to include this record to insure that none of the information is lost.

Τα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εγγραφή είναι:
- Message Unique ID
- Confirmed (0 = False, 1 = True)
- Response Pending (0 = False, 1 = True)
- Update Start (Date)
- Update Finish (Date)
- Schedule+ ID

Example: 76,1,0,1,6/1/95,6/2/95

This example specifies that the resource assignment specified in the above Assignment record (75) has Message Unique ID 1, has not confirmed the assignment, has not responded to the last message sent, and was notified that the task start and finish dates are 6/1/95 and 6/2/95.

Project Names - 80These records list all of the DDE link names that are stored in the project.

Τα πεδία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την εγγραφή είναι:
- Name
- Description

Example: 80,DDE_Link_T1,"T((1,3,5),(Name,Duration))"

This example lists the DDE link named DDE_Link_T1 and its description. For more information about DDE, search Help for DDE, and go to the Dynamic Data Exchange (DDE) definition topic. Because the list separator character is included in the description, the field is surrounded by quotation marks.

MPX 1.0 format: If you are saving in MPX 1.0 format, this record is not written.

DDE and OLE Client Links - 81These records list all of the DDE links into the project.

- Source
- Link To

Example: 81,Winword|d:\winword\MPX.doc!DDE_Link1,"T(1,Name)"

Σε αυτό το παράδειγμα, Winword|d:\winword\MPX.doc!DDE_Link1 είναι το όρισμα σύνδεση από και T(1,Name) είναι το όρισμα σύνδεση. Επειδή περιλαμβάνονται στη σύνδεση με το διαχωριστικό λίστας, το πεδίο περικλείεται σε εισαγωγικά. OLE συνδέσεις προγράμματος-πελάτη διακρίνονται από τις συνδέσεις υπολογιστή-πελάτη DDE, ορίζοντας τον πρώτο χαρακτήρα ":". Για παράδειγμα: 81,:\LINK_1,"T(2,1)", το":" στην αρχή της σύνδεσης από το όρισμα καθορίζει μια σύνδεση OLE.

Μορφή MPX 1.0: Αν πρόκειται να αποθηκεύσετε σε μορφή MPX 1.0, δεν εγγράφεται αυτήν την εγγραφή.

Σχόλια - 0Οι εγγραφές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσθέσετε σχόλια στο αρχείο και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε θέση στο αρχείο. Κάθε εγγραφή σχόλια πρέπει να αρχίζει με "0".
mpxfile wri prj2000 prj98 prj4 prj41 mprj4

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 270139 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/18/2011 07:12:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 για Macintosh, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project Standard 2010

 • kbinfo kbmt KB270139 KbMtel
Σχόλια