Είσοδος

"Σφάλμα SU0325" όταν έχει ολοκληρωθεί το 10 τοις εκατό του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows Me

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR270593
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν εκτελείτε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows Millennium Edition (Me), το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ενδέχεται να σταματήσει όταν έχει ολοκληρωθεί κατά 10 τοις εκατό. Όταν συμβεί αυτό, θα δείτε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα: SU0325, η Εγκατάσταση των Windows Millennium δεν μπορεί να συνεχίσει (Error : SU0325, Windows Millennium setup cannot continue)
Αιτία
Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να προκληθεί από ένα κατεστραμμένο αρχείο .cab, το οποίο έχει αντιγραφεί στο σκληρό δίσκο. Το σφάλμα αυτό μπορεί να προκληθεί από ιό ή από ελαττωματικό υλικό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα προκαλείται από κάποιο CD-ROM που είναι βρώμικο, έχει χαραχθεί ή καταστραφεί.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το CD-ROM και στη συνέχεια εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows Me. Επίσης, θα πρέπει να εξακριβώσετε ότι ο υπολογιστής δεν έχει ιό, χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα αρχεία υπογραφής εντοπισμού ιών για το λογισμικό εντοπισμού ιών που διαθέτετε. Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού, για να αποκλείσετε την πιθανότητα ελαττωματικού υλικού.
Περισσότερες πληροφορίες
Το μήνυμα λάθους SU0325, όταν έχει ολοκληρωθεί το 10 τοις εκατό του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), μπορεί να προκληθεί από κατεστραμμένα αρχεία .cab. Εάν παρουσιαστεί η συμπεριφορά αυτή, εξετάστε το αρχείο Setuplog.txt. Η τελευταία γραμμή του αρχείου μπορεί να είναι:
"Cannot copy to computer su0325" "Dummy"
Στη διάρκεια της φάσης αντιγραφής αρχείων του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows Me, δημιουργείται αντίγραφο του μέσου του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), όταν έχει ολοκληρωθεί το 0 έως 10 τοις εκατό του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αντιγράφει όλα τα αρχεία .cab από το μέσο προέλευσης στο φάκελο C:\Windows\Options\Install. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αρχίζει να αντικαθιστά αρχεία. Η διαδρομή προέλευσης στο μητρώο οδηγεί στο φάκελο C:\Windows\Options\Install. Εάν κάνετε αναβάθμιση από τα Microsoft Windows 95 ή τα Microsoft Windows 98, τα αρχεία .cab δεν αντιγράφονται στο φάκελο C:\Windows\Options\Install, εάν εκτελείτε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) από κάποιο φάκελο στη μονάδα δίσκου C και κάνετε εγκατάσταση των Windows Me στη μονάδα δίσκου C.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 270593 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/10/2014 09:32:52 - Αναθεώρηση: 1.3

  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • kbnosurvey kbarchive .cab complete error kberrmsg kbfaq kbprb kbsetup kbwinme percent setup stop su0325 ten αντιγραφή αρχεία αρχείο αρχείων δεκα εγκατασταση εκατο εντοπισμού ιών κατεστραμμένα λαθοσ λογισμικό μέσο μηνυμα ολοκληρωνεται προέλευσης σταματα σφαλμα σφάλμα υπογραφής KB270593
Σχόλια