Λαμβάνετε "Άγνωστο σφάλμα (0x80040e37)" System Center Data Protection Manager 2012, όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε σημεία επαναφοράς για βάσεις δεδομένων SQL Server ή του SharePoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2711168
Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση ή αναβάθμιση σε Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:

Παρουσιάστηκε μη αναμενόμενο σφάλμα κατά την εκτέλεση της εργασίας. (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ λεπτομερειών 104: Άγνωστο σφάλμα (0x80040e37) (0x80040E37))

Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν εκτελείτε ελέγχους συνέπειας ή όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε σημεία επαναφοράς για βάσεις δεδομένων του Microsoft SQL Server ή για βάσεις δεδομένων του Microsoft SharePoint.
Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν ο SQL server ή διακομιστές του SharePoint που είναι προστατευμένη από τη Διαχείριση προστασίας δεδομένων έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν συρραφή με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση:

Συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 2 για το System Center 2012 - Data Protection Manager:http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30413

Περισσότερες πληροφορίες

Για να εντοπίσετε αυτό το ζήτημα, ελέγξτε το αρχείο καταγραφής DPMRACURR.err στην ακόλουθη θέση:

C:\Program files\Microsoft δεδομένα προστασίας manager\dpm\temp\

Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο καταγράφεται στο αρχείο καταγραφής DPMRACURR.err:

12DC 10C 8 04/09 18:34:52.004 31 sqlwriterhelperplugin.cpp(1126) [0000000000 C 24190] ΚΑΝΟΝΙΚΉ λήψη ανάκτηση της βάσης δεδομένων model ερώτημα = ΕΠΙΛΈΞΤΕ RECOVERY_MODEL_DESC από SYS. Βάσεις ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ όπου ΌΝΟΜΑ = N 'SQL_DB_NAME' για παράδειγμα = όνομα_παρουσίας
12DC 10C 8 04/09 18:34:52.004 03 sqlqueryhelper.cpp(288) [000000000339F010] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ SQL - ICommandText::Execute της "ΕΠΙΛΟΓΉΣ RECOVERY_MODEL_DESC από SYS. Βάσεις ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ όπου ΌΝΟΜΑ = N 'SQL_DB_NAME' "- απέτυχε
12DC 10C 8 04/09 03-18:34:52.004 sqlqueryhelper.cpp(332) [000000000339F010] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ SQL - περιγραφή σφάλματος "μη έγκυρο όνομα αντικειμένου ' SYS. ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ."
Sqlqueryhelper.cpp(345) 18:34:52.004 8 04/09 03 10C 12DC ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ [000000000339F010] απέτυχε: Hr: = [0x80040e37] SQL - κώδικα sql = 208 (Errorlevel - 0)
12DC 10C 8 04/09 03-18:34:52.004 sqlqueryhelper.cpp(353) [000000000339F010] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ SQL - λεπτομερής περιγραφή "μη έγκυρο όνομα αντικειμένου ' SYS. ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ."
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 12DC 10C 8 04/09 18:34:52.004 31 sqlwriterhelperplugin.cpp(1133) [0000000000 C 24190] απέτυχε: Hr: = [0x80040e37] σφάλμα κατά την υποβολή ερωτήματος το μοντέλο ανάκτησης της βάσης δεδομένων SQL_DB_NAME από όνομα_παρουσίας SQLInstance
12DC 10C 8 04/09 18:34:52.004 31 sqlwriterhelperplugin.cpp(1135) [0000000000 C 24190] πληροφορίες σφάλματος SQL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: μη έγκυρο όνομα αντικειμένου ' SYS. ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ.
12DC 10C 8 04/09 18:34:52.004 31 aasubtask.cpp(906) [0000000000C704F0] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ <; xml έκδοση = "1.0"; >
12DC 10C 8 04/09 18:34:52.004 31 aasubtask.cpp(906) [0000000000C704F0] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ < κατάσταση xmlns = "http://schemas.microsoft.com/2003/dls/StatusMessages.xsd" StatusCode = λόγο "-2147217865" = "Σφάλμα" CommandID = "RAPreBackup" CommandInstanceID = "ddee385e-ace6-45fd-bb48-82bf5646eedb" GuidWorkItem = "231de959-e1ca-4255-a47f-387186b58d43" TETaskInstanceID = "8888c2d6-ec84-41f1-adb2-21b0e4368d38" >< ErrorInfo xmlns = "http://schemas.microsoft.com/2003/dls/GenericAgentStatus.xsd" Κωδικός σφάλματος = "998" DetailedCode = "-2147217865" DetailedSource = "2" / >< / κατάσταση >
12DC 10C 8 04/09 03-18:34:52.004 runtime.cpp(1389) [0000000000C07CE0] δευτερευουσών ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ σφάλμα κατά την, αποστολή απόκριση κατάστασης XML = [<; xml έκδοση = "1.0"; >
12DC 10C 8 04/09 03-18:34:52.004 runtime.cpp(1389) [0000000000C07CE0] ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ < κατάσταση xmlns = "http://schemas.microsoft.com/2003/dls/StatusMessages.xsd" StatusCode = λόγο "-2147217865" = "Σφάλμα" CommandID = "RAPreBackup" CommandInstanceID = "ddee385e-ace6-45fd-bb48-82bf5646eedb" GuidWorkItem = "231de959-e1ca-4255-a47f-387186b58d43" TETaskInstanceID = "8888c2d6-ec84-41f1-adb2-21b0e4368d38" >< ErrorInfo xmlns = "http://schemas.microsoft.com/2003/dls/GenericAgentStatus.xsd" Κωδικός σφάλματος = "998" DetailedCode = "-2147217865" DetailedSource = "2" / >< / κατάσταση >
12DC 10 C 8 04/09 03-18:34:52.004 runtime.cpp(1389) [0000000000C07CE0] ΑΝΕΠΑΝΌΡΘΩΤΟ]
Sqlqueryhelper.cpp(290) 18:34:52.020 8 04/09 03 10C 12DC ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ 8888C2D6-EC84-41F1-ADB2-21B0E4368D38 [000000000339F010] απέτυχε: Hr: = [0x80040e37]: Παρουσιάστηκε σφάλμα:: lVal: hr

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί με μηχανική μετάφραση

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2711168 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/17/2015 06:55:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager

  • kbtshoot kbmt KB2711168 KbMtel
Σχόλια