Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος μορφοποίησης ενός βιβλίου εργασίας του Excel κατά τη ροή περιεχομένου MIME

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:271572
Περίληψη
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενεργών σελίδων διακομιστή (ASP) για να δημιουργήσετε ένα μορφοποιημένο βιβλίο εργασίας που μπορεί να ρέουν με το περιεχόμενο MIME στο Microsoft Excel.
Περισσότερες πληροφορίες
Excel μπορεί να εξακολουθούν να εμφανίζονται πληροφορίες αποθήκευσης σε μια μορφή που είναι μια υβριδική HTML/XML. Όταν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 2000 ως ιστοσελίδα, το Excel δημιουργεί ένα αρχείο που περιέχει ένα συνδυασμό από ετικέτες HTML και οι ετικέτες XML που έχουν ειδική σημασία στο Excel. Ένα βιβλίο εργασίας που είναι αποθηκευμένα στη μορφή αυτή να επιστρέψετε από το Excel στο πρόγραμμα περιήγησης και στο Excel ξανά ("γύρο ταξίδι") χωρίς να χάσετε την ακεραιότητα του βιβλίου εργασίας.

Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας αποθηκεύεται ως μια ιστοσελίδα στον Internet Explorer, τις ετικέτες HTML που χρησιμοποιούνται για την απόδοση του εγγράφου. Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας σε αυτήν τη μορφή του Excel, το Excel χρησιμοποιεί τις ετικέτες XML για ρυθμίσεις που ενδέχεται να αφορούν το βιβλίο εργασίας, φύλλα, γραμμές και στήλες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της HTML και XML με το Excel 2000, ανατρέξτε στην ενότητα "Microsoft Office HTML και XML Reference" στην ακόλουθη τοποθεσία του MSDN στο Web:Χρησιμοποιώντας τις ASP, μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας έγγραφα σε HTML/XML του Excel μορφοποίηση ώστε όταν το έγγραφο είναι ροής προς το πρόγραμμα περιήγησης-πελάτη, εμφανίζεται στο Excel. Μπορείτε να ελέγχουν την τοποθέτηση κελί των δεδομένων και να καθορίσετε τις ρυθμίσεις βιβλίου ή φύλλου εργασίας που υποστηρίζονται από τη μορφή HTML/XML του Excel. Για να δημιουργήσετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε μορφή HTML/XML και στη συνέχεια να τη ροή ως MIME περιεχομένου στο Excel, το πρόγραμμα-πελάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα στο Σημειωματάριο (Notepad):
  <%@ Language=VBScript %><% ' Check for a value passed on the address bar. if (Request.QueryString("i")) = "" then bFirst = true ' If we have a value for "i", we know that we can display the ' data in Excel. if (bFirst = false) then  ' Buffer the content and send it to Excel.  Response.Buffer = true  Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" %><HTML xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"><HEAD><style> <!--table @page   {mso-header-data:"&CMultiplication Table\000ADate\: &D\000APage &P";	mso-page-orientation:landscape;}   br   {mso-data-placement:same-cell;} --></style> <!--[if gte mso 9]><xml>  <x:ExcelWorkbook>  <x:ExcelWorksheets>   <x:ExcelWorksheet>   <x:Name>Sample Workbook</x:Name>   <x:WorksheetOptions>    <x:Print>    <x:ValidPrinterInfo/>    </x:Print>   </x:WorksheetOptions>   </x:ExcelWorksheet>  </x:ExcelWorksheets>  </x:ExcelWorkbook> </xml><![endif]--> </HEAD><BODY><TABLE><%  ' Build a multiplication table from 1,1 to i,j.  for i = 1 to CInt(Request.QueryString("i"))   Response.Write " <TR>" + vbCrLf   for j = 1 to CInt(Request.QueryString("j"))    if (j = 1) or (i = 1) then     Response.Write "  <TD bgcolor=""#FFF8DC"">"    else     Response.Write "  <TD bgcolor=""#B0C4DE"">"    end if	  Response.Write CStr(i*j) + "</TD>" + vbCrLf   next   Response.Write " </TR>" + vbCrLf  next%></TABLE></BODY></HTML><% else ' The user hasn't loaded the page yet. Prompt them for ' values for the table.%><HTML><BODY>Please enter indices for the multiplication table:<BR><FORM action="xlmime.asp" method=GET>  i = <INPUT type="text" name=i style="WIDTH: 25px"><BR> j = <INPUT type="text" name=j style="WIDTH: 25px"><BR><BR/> <INPUT type="submit" value="Submit"><BR/></FORM></BODY></HTML><% end if%>					
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο ως XLMime.asp στον κατάλογο εικονική ρίζα του διακομιστή σας web. (Η προεπιλεγμένη εικονική ρίζα είναι C:\Inetpub\Wwwroot.)
 3. Ξεκινήστε τον Internet Explorer και μεταβείτε στη διεύθυνση http://YourWebServer/xlmime.asp, όπουYourWebServerείναι το όνομα του διακομιστή σας Web.
 4. Στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται, παρέχονται προσφοράς αριθμητικές τιμές σε κάθε ένα από τα πλαίσια κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΥποβολή. Excel επιτόπια ενεργοποιείται στο πρόγραμμα περιήγησης με ένα νέο βιβλίο εργασίας. Το νέο βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει μορφοποιημένα δεδομένα με τον αριθμό των γραμμών (i) και τον αριθμό των στηλών (j) που έχετε καθορίσει. Επίσης, εάν ελέγχετε τη διαμόρφωση σελίδας πληροφορίες για το φύλλο εργασίας, θα παρατηρήσετε ότι ο προσανατολισμός έχει οριστεί σε οριζόντιο και ότι υπάρχει μια προσαρμοσμένη κεφαλίδα.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ροή περιεχομένου MIME για εφαρμογές του Office, κάντε κλικ στο παρακάτω αριθμούς άρθρων για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
266263BUG: Word 2000 και το Excel 2000 εμφανίζουν προέλευση ASP κατά τη χρήση τύπου MIME για ροή δεδομένων
199841Τρόπος εμφάνισης των αποτελεσμάτων του ASP χρησιμοποιώντας το Excel στο IE με τύπους MIME
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αυτοματοποίηση του Office, επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης του Microsoft Office ανάπτυξης:
xl2003 XL2007

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 271572 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/19/2010 17:22:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Active Server Pages 4.0

 • kbhowto kbmt KB271572 KbMtel
Σχόλια
in.windows-ppe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=7977a0ab-890d-4c02-9be0-ce24a6262667%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=4f0b38fb-1d93-4ab0-ad2c-97c5b957519f&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=2d3a5e71-8d22-4c4a-9a96-c720abcabf2f">