Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet
Είσοδος

Συμβουλευτικό δελτίο ασφάλειας της Microsoft: Θέματα ευπάθειας στις υπηρεσίες Microsoft XML Core Services θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Ενημέρωση
Η επίλυση Fix it που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο έχει αντικατασταθεί από την επίλυση Fix it που περιγράφεται στο άρθρο 2722479 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία web της Microsoft:

2722479 12-043: Θέμα ευπάθειας στις υπηρεσίες Microsoft XML Core Services που θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα: 14 Αυγούστου 2012


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο ασφάλειας για αυτό το ζήτημα για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Το συμβουλευτικό δελτίο ασφάλειας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για να προβάλετε το συμβουλευτικό δελτίο ασφάλειας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Το συμβουλευτικό δελτίο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα και περιλαμβάνει τα εξής:
 • Τα σενάρια στα οποία ενδέχεται να εφαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λύσεις
 • Παράγοντες μετριασμού
Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση".
Αυτόματη επίλυση
Η επίλυση που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα δεν προορίζεται ως αντικατάσταση για οποιαδήποτε ενημέρωση ασφαλείας. Συνιστάται να πραγματοποιείτε πάντα εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ασφάλειας. Ωστόσο, παρέχουμε αυτήν την άμεση επίλυση ως εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης σε ορισμένα σενάρια. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του συμβουλευτικού δελτίου ασφαλείας της Microsoft στο Web: Το συμβουλευτικό δελτίο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
 • Τα σενάρια στα οποία ενδέχεται να εφαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λύση.
 • Μη αυτόματος τρόπος εφαρμογής της λύσης.
Ειδικότερα, για να δείτε αυτές τις πληροφορίες, αναπτύξτε την ενότητα Προτεινόμενες ενέργειες και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την ενότητα Λύση.

Αυτόματη επίλυση Fix it για το MSXML έκδοση 3, MSXML έκδοση 4 ή το MSXML έκδοση 6

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις αυτόματες επιλύσεις, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Αυτόματη επίλυση (Fix it) στην κεφαλίδα Ενεργοποίηση (Enable) ή στην κεφαλίδα Απενεργοποίηση (Disable). Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό αυτόματης επίλυσης.
ΕνεργοποίησηΑπενεργοποίηση

Αυτόματη επίλυση Fix it για το MSXML, έκδοση 5

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την αυτόματη επίλυση, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Αυτόματη επίλυση (Fix it) στην κεφαλίδα Ενεργοποίηση (Enable) ή στην κεφαλίδα Απενεργοποίηση (Disable). Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό "Αυτόματη επίλυση".
ΕνεργοποίησηΑπενεργοποίηση
Σημειώσεις 
 • Οι οδηγοί αυτοί ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, οι αυτόματες επιδιορθώσεις λειτουργούν και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.
 • Εάν θέλετε να εκτελέσετε εγκατάσταση αυτής της αυτόματης επίλυσης Fix it χωρίς μηνύματα, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
  1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών με δικαιώματα διαχειριστή.
  2. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και πατήστε το πλήκτρο Enter:
   msiexec /i MicrosoftFixit50897.msi /quiet

Περισσότερες πληροφορίες

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων συμβατότητας εφαρμογών σε πολλούς υπολογιστές

Για να αναπτύξετε μια βάση δεδομένων συμβατότητας εφαρμογών σε πολλούς υπολογιστές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λύση διαχείρισης συστήματος, όπως το Microsoft System Center Configuration Manager 2007 και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γραμμής εντολών SDBInst.exe για να εγκαταστήσετε τη βάση δεδομένων. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής SDBInst, μεταβείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα του TechNet: Για να αναπτύξετε το Microsoft Fix it 50897 σε πολλούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας SDBInst, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές γραμμής εντολών για την εγκατάσταση αυτής της επιδιόρθωσης, ανατρέξτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα του MSDN:
 1. Εξαγάγετε το αρχείο CAB από το πακέτο Fix it. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  msidb.exe -x CabFile -d MicrosoftFixit50897.msi
  Σημείωση Το αρχείο Msidb.exe αποτελεί μέρος των εργαλείων ανάπτυξης του Windows Installer. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εξής ιστοσελίδα της Microsoft:
 2. Εξαγάγετε τα αρχεία SDB από το CabFile χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε βοηθητικό πρόγραμμα εξαγωγής CAB:
  extract.exe /E CabFile
 3. Χρησιμοποιήστε SDBInst για να εφαρμόσετε τα αρχεία sdb.που έχουν εξαχθεί προηγουμένως. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  SDBInst Διαδρομή_του_αρχείου_sdb\Όνομα_αρχείου.sdb

  Πίνακας κατακερματισμού αρχείων

  Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις αποτυπώσεις των πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται για την υπογραφή των αρχείων .sdb. Επαληθεύστε την αποτύπωση πιστοποιητικού σε αυτόν τον πίνακα έναντι της αποτύπωσης πιστοποιητικού που υποδεικνύεται στο .sdb που εξαγάγατε.
  Όνομα αρχείουΠληροφορίες κατακερματισμού
  msxml3_shim32.sdb(SHA1 FC673C013DE2D40D03FD2EFC94D0B9965BAA3253)
  msxml3_shim64.sdb(SHA1 45431F80CE38BBB14FCB107E87F5DD22CCE203A1)
  msxml4_shim32.sdb(SHA1 FE29173CAC4EFC68FF51E8EC04369044C4687AAF)
  msxml5_shim32.sdb(SHA1 33abdc0e4cfaa040cf0ff1a29bead2878fcd7673)
  msxml5_shim64.sdb(SHA1 c7c97f97f3895f69ba217908750ed61fa69390e9)
  msxml6_shim32.sdb(SHA1 6E69B741CD4CEF05F5B9FFB47B748EE97264131C)
  msxml6_shim64.sdb(SHA1 273BDFCBDBFE3D24B7F5D3586AF54BD0A93A6E63)
ενημέρωση ενημέρωση_κώδικα_ασφαλείας ενημέρωση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_δημιουργημένο άρνηση_υπηρεσίας DoS TSE
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2719615 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/05/2012 11:56:00 - Αναθεώρηση: 4.0

 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Service Pack 2 για Windows Vista
 • Service Pack 1 για Windows Vista
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3
 • kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme KB2719615
Σχόλια