Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS12-076: Θέματα ευπάθειας στο Microsoft Excel θα μπορούσαν να επιτρέψουν την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα: 13 Νοεμβρίου 2012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft κυκλοφόρησε τις ανακοινώσεις ασφαλείας MS12-076. Για να προβάλετε τις πλήρεις ανακοινώσεις ασφαλείας, επισκεφτείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Βοήθεια για την εγκατάσταση ενημερώσεων: Υποστήριξη για το Microsoft Update

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας TechNet και υποστήριξη

Προστατέψτε τον υπολογιστή σας που εκτελεί Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Κέντρο λύσεων ιών και ασφάλειας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Γνωστά ζητήματα και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Τα ακόλουθα άρθρα περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας, εφόσον σχετίζεται με εκδόσεις μεμονωμένων προϊόντων. Τα άρθρα ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για γνωστά ζητήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, το εκάστοτε γνωστό ζήτημα παρατίθεται κάτω από τη σύνδεση του κάθε άρθρου.
  • 2597126 MS12-076: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Excel 2010: 13 Νοεμβρίου 2012 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  • 2687307MS12-076: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Excel 2007: 13 Νοεμβρίου 2012 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  • 2687311 MS12-076: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Excel 2007 (xlconv-x-none.msp): 13 Νοεμβρίου 2012 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  • 2687313MS12-076: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Excel Viewer: 13 Νοεμβρίου 2012 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  • 2687481 MS12-076: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το Excel 2003: 13 Νοεμβρίου 2012 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  • 2764047 Περιγραφή της ενημέρωσης 14.2.5 για το Microsoft Office for Mac 2011 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  • 2764048 Περιγραφή της Ενημέρωσης 12.3.5 για το Microsoft Office 2008 για Mac (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πίνακας κατακερματισμού αρχείων

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις αποτυπώσεις των πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται για την υπογραφή των ενημερώσεων ασφαλείας. Επαληθεύστε την αποτύπωση πιστοποιητικού σε αυτό το άρθρο KB έναντι της αποτύπωσης πιστοποιητικού που υποδεικνύεται στην ενημέρωση ασφαλείας της οποίας πραγματοποιείτε λήψη.
Όνομα αρχείου του PublisherSha1SHA2
excel2007-kb2687307-fullfile-x86-glb.exe47D0A6D18A603AE0E52163F7F31EA432CF2B57923103025849BD53B7C48C00A004D43FD1B19B706EBE6CB9CD2C62680066FC7D95
excel2010-kb2597126-fullfile-x64-glb.exe31B476AC8431E8B99713D529AE5441839B68C254F54A47ACB97419646FCAED259867DF120A2BCAC91621548A2504B2B20E36784D
excel2010-kb2597126-fullfile-x86-glb.exe32A866AC9D5B6BCBA1581A2714B1CC106A8C66DD5B1D196BDAB56D6570174C2586134ADEB7FE0EBB5EE8F237C57FDC522035F8B0
graph2007-kb2687308-fullfile-x86-glb.exeD168AEB33D89FA78A95ED064D55A15063671A13096EEA02B24A6EBC8FF373B3CDF2B4526B14E96488A11825F0958A4B64184FBAB
office2003-kb2687481-fullfile-ara.exe18CD34D0FCF5A924C3DF29F4664482A50EC39F8639862266B345F88E3AF3ACDB9259CE7B6A391575C7995D623983E3AAB72C510C
office2003-kb2687481-fullfile-bgr.exe13E264E8AB6E14AE806D4074CE90571FCC829F66D8161E83C6DE0ADDDF070A082246AB44A502A937DBA395C0500D9A62EB1A984D
office2003-kb2687481-fullfile-chs.exe6E81B05E457B0BE78BEB2B24F55A6B7EF2A9DD1AB5A57C3ADDDD8FB397CA062E7959880184AF728B705972BE1B871C23A2B9303C
office2003-kb2687481-fullfile-cht.exe648C4A110362BA9A844594850FBCF39A465C72CAAA66D50A9399DA03E3B83E9E614DCC85C6B087359F7A334D34610219803738DC
office2003-kb2687481-fullfile-csy.exeEAE1BCF7A77F5730E7115BD77062D7ECCCFE0BFF9CC90915B33381B72C0874B8E9370ACADDDA22E3CBEFA53B4EB5B1A6D37732AF
office2003-kb2687481-fullfile-dan.exe9F904F20B46319D5110467F9A9CA90F19C8AFEF51E05AC3594F52A290257148C1228B5FA438489DCF7C08C328FB22C9D088D8C8D
office2003-kb2687481-fullfile-deu.exe03E3AC2430D7CDAC064B57669DE1E8CC9F1D12401AF780D9BD34CBA1EAA2B7D0115ECAD97D16A07B40DC0188782E29D4511AFC41
office2003-kb2687481-fullfile-ell.exeBAAEE701342CADAD907BB8FFEEBC8372082F25B0DF9EC06B1FFCD3AFC29E356741EF3ABA2E7D4EFBAC0729CE2BF771202A961CC0
office2003-kb2687481-fullfile-enu.exeE4065B8F897E726A15612598D9C0E98CC0C7322AA43534DF2B0D0686C0162E39144BAD3AB787E1D64B7C2DEF88971F3C75FA9BDE
office2003-kb2687481-fullfile-esn.exe740FECE8656DB177CB4CE37B25D2D5A3143B140536A46E72A1860459E73346692BA83D56E4DA994074D7BB1C1F4D11EB98D2FF95
office2003-kb2687481-fullfile-eti.exeE1F9324DCA7752E522A3DDA902A4BDF3DDFD5EC58E851B1450A70DF8BD1F68D891D2FEC8D3C0ED54B2CE8F6AC53039C437BCF616
office2003-kb2687481-fullfile-fin.exeA05D324E3E831287E939FA300E264CA69E72CF1B428D318584253445CA54AF6DFB8F9408B6283DBF62BEAEDD63AF94CD7F9E9693
office2003-kb2687481-fullfile-fra.exeAFEEC0FA9E113EA0EFBDB99CD09449C7698AA7A458059AFEBD4283C2978BC2240387445166B8727D565A805461916F3735EFDA9F
office2003-kb2687481-fullfile-heb.exe36BE99F99D2CA47D93FDC60C6EF98268A0BD1DBE61CFC60D9C1B38A7196C1227F9CF87B4E30D5547A0D5832025D622FB59E9DC7D
office2003-kb2687481-fullfile-hin.exe936E103DF037FA527D4CD8F0E5564F4ABA94DEF9F0C1FECB28592CC23F5387E46BF8DAEC0713179B17629BCFABFD520D41C26ECB
office2003-kb2687481-fullfile-hrv.exeE3B66ADC09BFC2467C978433A9D35D9541D66187DEEBF6E60EEA95B0BB8095F746687AF51CFE6C4264D484548C881645254F0D8A
office2003-kb2687481-fullfile-hun.exe5F88647A6E375FD50A2091601BE5D24E5C91406D39C4BB06387DC9B1B9341F4F503BD778A8575FC962BDB57D2E3FEC35339368FD
office2003-kb2687481-fullfile-ita.exe31DE072FA9437B4526E8C1DB56280859ED306A45092B2BDE52AC1B4DE95D5963F13DEB541AC0E9E620FE2B805CDD4FB16DFA0F48
office2003-kb2687481-fullfile-jpn.exe78FD5F4119349E45D4F0C3D7DD71247CDE6A345F5E8AD55F9B2D81F56CF2FB11F9D57F36CAF329068D90DA1906182E6638A3A323
office2003-kb2687481-fullfile-kor.exe4B93C425B813D3D83731AA07F15B5A90689900C192A481CC26C8F33A6F1CD29388C96350A8247A2DABBE516B0650E709BB8A4116
office2003-kb2687481-fullfile-lth.exe5005B62411EA1B95D9C39EC6557333206719470A50BB57B304953B43BD750AA19EEC29C633187102E02C69B69D6338D9934B08C3
office2003-kb2687481-fullfile-lvi.exe3A98BFA2E7AA472982BA7B3C9BA2534512E3D4FAD8558EC7CC1670258936AEAFC7DC42D0E320040CB887D7FE70D199A23A3D57A3
office2003-kb2687481-fullfile-nld.exe61E786372794BA3F1D125829346FA739F998B06CD48BF57E6C3D9B6F812387CFEF69F913955100A8B38DF15967254BA6CAEFE59A
office2003-kb2687481-fullfile-nor.exeF737E0A339D8BCB62F53544B81E88C65D045CB3E64BE128EC896A2701B7DCED3AC2CD3F0D20EA4D2E0F3E34FAC2057F1DFE35FF6
office2003-kb2687481-fullfile-plk.exe741A26B0995CB2DEDF46AB00FF61619F007CD16E6C9C2C4FA661579AE0BEB7F256DFADE24E2F859558BDC0915488D656021F41EB
office2003-kb2687481-fullfile-ptb.exe65E24303E58F68A11BF64141B93FB717B4A1B9365DFD040F1317250D92C18479B45049E055C1F3643A7A582A5281649D805D86F8
office2003-kb2687481-fullfile-ptg.exe5F8B885449011F79412326DF64ED1528AB09030821C0F7FFCC02B3A2AF02C53674EBBB1642C59CF9B234C35F98FB9FDFA67499A8
office2003-kb2687481-fullfile-rom.exe413AC8E3421917BF8B921DCB58FC845287657A950F2F43B6FA6B31A82CFB2C3B5067F5E97F00B25A3E8628F50CCF81988647A4E8
office2003-kb2687481-fullfile-rus.exe8C14C7633E62B71426F7FEF6A0A37814B9E7AFE18CD1DDC8E64A017678FF251CD47D64A72C249FD15D588586B38A4026E818999E
office2003-kb2687481-fullfile-sky.exeB5469CFECE2FC35E282C13673ACE5F3539B331FA772D000751DFE044B83D0BBDC4A340A84A2EB0C2F98BC6C12CBD6893607E96EA
office2003-kb2687481-fullfile-slv.exe84544290EEA39A31D4EED448B8C5342A8F56D8A3B82A62C39769DF71FD8F4BFD3B1880AD2EDC65691462DB89136F8D8B386F335A
office2003-kb2687481-fullfile-srl.exe9194BD73D3AD77620D60B0F854FAF33A55757FB8142FE97BF0BAD5B47DFCAB06A89510FB1D12CA14C77FA58465347B95504275B9
office2003-kb2687481-fullfile-sve.exe06367831C3D46D4489F37819D80F2C9C103EFB45FA596907E8D4486D065BEDB1F0747FE766B3496969AC9698D341433B3E1BCC1C
office2003-kb2687481-fullfile-tha.exe3AB0A4F2EB6E34E5710A56CB138B094BAA8A48B3556E4611098FEA48FB2D0BBA49A8FE71EE58A5D050AFAED8714D49D092558CC6
office2003-kb2687481-fullfile-trk.exeBA7B900E96552DD93767D88A40A5EDB79E395E0C851E3AD157800820A4C34E770BA453CF7CF7168D535E26B3D09AB48DF36A7630
office2003-kb2687481-fullfile-ukr.exeB35842D2D6887FB8E5777FD2FF1F11379DB66A73D2365289CF541FAB87BC391B3894D892D171F33C7C3E03D5956DB237FDA00F11
office2003-kb2687481-fullfile-zhh.exeAD4F4F738569FE7340BD2E31BC24FE82FDE0D0CFB6AA113709E96E9160A2207D34EAC91AE112EBBF5652FC288F6A7D51E14AA893
xlconv2007-kb2687311-fullfile-x86-glb.exe4E0583D1E3436F95C780F5EA939C20999AAB7CF13A83A4E2CE7C916C553F55E76669093D496C7ACBC34446B25463293B14347961
xlview2007-kb2687313-fullfile-x86-glb.exe4A3F0C3C95CB6058F43C76642560E7B7DAB38C4BE8D7FD348CF1720A7EA60EBFF9D424987676E6CFBC438C89B912EC42D2C9CBC6
ενημέρωση ενημέρωση_κώδικα_ασφαλείας ενημέρωση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_δημιουργημένο άρνηση εξυπηρέτησης dos
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2720184 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/16/2012 16:29:00 - Αναθεώρηση: 1.0

  • kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew KB2720184
Σχόλια