Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος επιδιόρθωσης του αρχείου προσωπικού σας φακέλου του Outlook (.pst).

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την επιδιόρθωση του αρχείου προσωπικού σας φακέλου του Outlook (.pst) χρησιμοποιώντας το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε ως αναφορά το Βίντεο: Πώς να επιδιορθώσετε τα αρχεία προσωπικού φακέλου του Outlook (.pst) από την εντολή "Για περισσότερες πληροφορίες".

Βήμα 1: Πραγματοποιήστε έξοδο από το Outlook και εκκινήστε το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων

Αυτόματη εκκίνηση του εργαλείου επιδιόρθωσης εισερχομένων

Κάντε κλικ στις παρακάτω συνδέσεις. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open) ή Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείων (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού Αυτόματης επίλυσης.Μόλις εκκινηθεί το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων, συνεχίστε με το Βήμα 2. (Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του εργαλείου επιδιόρθωσης εισερχόμενων;)

Μη αυτόματη εκκίνηση του εργαλείου επιδιόρθωσης εισερχόμενων

Για να εκκινήσετε μη αυτόματα το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχόμενων, εντοπίστε έναν από τους φακέλους χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Microsoft Windows και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Scanpst.exe.

Σημείωση Το αρχείο ή οι φάκελοι μπορεί να είναι κρυφά. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επανεμφάνισης των αρχείων και φακέλων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού σας συστήματος.
Τυπική θέσηΠαρατήρηση
<μονάδα δίσκου>\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15Για το Outlook 2013 σε έκδοση 32 bit των Windows
<μονάδα δίσκου>\Program Files(x86)\Microsoft Office 15\root\office15Για το Outlook 2013 σε έκδοση 64 bit των Windows
<μονάδα δίσκου>:\Program Files\Microsoft Office\Office14Για το Outlook 2010 σε έκδοση 32 bit των Windows
<μονάδα δίσκου>:\Program Files\Microsoft Office(x86)\Office14Για το Outlook 2010 σε έκδοση 64 bit των Windows
<μονάδα δίσκου>:\Program Files\Microsoft Office\Office12Για το Outlook 2007 σε έκδοση 32 bit των Windows
<μονάδα δίσκου>:\Program Files(x86)\Microsoft Office\Office12Για το Outlook 2007 σε έκδοση 64 bit των Windows
<μονάδα δίσκου>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\Άλλη τυπική θέση
<μονάδα δίσκου>:\Program Files\Common Files\System\MSMAPI\1033Άλλη τυπική θέση
<μονάδα δίσκου>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT Άλλη τυπική θέση (για τα Windows NT και Windows 2000)
<μονάδα δίσκου>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\95Άλλη τυπική θέση (για τα Windows 95 και Windows 98)
(Δεν μπορείτε να βρείτε το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων;)
Βήμα 2: Επιδιόρθωση του αρχείου .pst
Στο εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχόμενων, πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου προσωπικών φακέλων (.pst) ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας το σύστημα αρχείων των Windows και, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start).
Σημείωση Αν δεν γνωρίζετε πού βρίσκεται το αρχείο .pst, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας Πώς να εντοπίζετε, να μετακινείτε ή να δημιουργείτε αντίγραφα ασφάλειας για το αρχείο .pst.
Ένα στιγμιότυπο οθόνης για το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων.
Σημείωση Το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων δεν μπορεί να διορθώσει κάθε πρόβλημα που εντοπίζεται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ανάκτηση των στοιχείων εάν είχαν διαγραφεί οριστικά ή καταστραφεί χωρίς να επιδέχονται επιδιόρθωση.

Βήμα 3: Ανάκτησης επιδιορθωμένων στοιχείων σε νέο αρχείο .pst
Αφού εκτελέσετε το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων, μπορείτε να εκκινήσετε το Outlook και να επαναφέρετε τα επιδιορθωμένα στοιχεία. Προαιρετικά, μπορείτε να προσπαθήσετε να ανακτήσετε επιπλέον επιδιορθωμένα στοιχεία από τον προσωπικό φάκελο αντιγράφων ασφαλείας.

Για να ξεκινήσετε, δημιουργήστε μια νέα καταχώρηση αρχείου προσωπικών φακέλων (.pst) στο προφίλ σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να μετακινήσετε τα ανακτημένα στοιχεία στο νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst).
 1. Ξεκινήστε το Outlook. Αν χρησιμοποιείτε πολλά προφίλ στο Outlook, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το προφίλ που περιέχει το αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) που προσπαθήσατε να επιδιορθώσετε.
 2. Πιέστε CTRL+6 για να ενεργοποιήσετε την προβολή "Λίστα φακέλων".
 3. Στη "Λίστα φακέλων" (Folder List), πρέπει να βλέπετε τους εξής ανακτημένους φακέλους:
    Ανακτημένοι προσωπικοί φάκελοι   Ημερολόγιο   Επαφές   Διαγραμμένα (Deleted Items)   Εισερχόμενα (Inbox)   Χρονικό (Journal)   Σημειώσεις   Εξερχόμενα (Outbox)   Απεσταλμένα (Sent Items)   Εργασίες				
  Σημείωση Αυτοί οι ανακτημένοι φάκελοι συνήθως είναι κενοί, επειδή πρόκειται για αναδημιουργία του αρχείου .pst. Επίσης, θα να δείτε ένα φάκελο που ονομάζεται Χαμένα και εντοπισμένα. Αυτός ο φάκελος περιέχει φακέλους και στοιχεία που ανακτήθηκαν από το "Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων" (Inbox Repair Tool). Δυστυχώς, τα στοιχεία που λείπουν από το φάκελο "Χαμένα και εντοπισμένα" (Lost And Found) ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να επιδιορθωθούν.
 4. Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) στο προφίλ σας. Τα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την έκδοση του Outlook που εκτελείτε.

  Outlook 2010 και Outlook 2013
  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File) στην κορδέλα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες (Info) του μενού.
  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις λογαριασμών (Account Settings) και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στις Ρυθμίσεις λογαριασμών (Account Settings).
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχεία δεδομένων (Data Files).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ή άνοιγμα αρχείου δεδομένων του Outlook (Create or Open Outlook Data File).
  5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για το νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  6. Πρέπει να έχετε ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (.pst) στο προφίλ σας.
  Outlook 2007
  1. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση αρχείων δεδομένων (Data File Management).
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (New Outlook Data File).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Τύποι αποθήκευσης (Types of storage), κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Αρχείο προσωπικών φακέλων του Office Outlook (.pst) (Office Outlook Personal Folders File (.pst)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ή άνοιγμα αρχείου δεδομένων του Outlook (Create or Open Outlook Data File), επιλέξτε τη θέση και ένα όνομα αρχείου για το δικό σας νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  6. Πρέπει να έχετε ένα νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) στο προφίλ σας.
  Outlook 2003
  1. Στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αρχείο δεδομένων του Outlook (Outlook Data File).
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ή άνοιγμα αρχείου δεδομένων του Outlook (Create or Open Outlook Data File).
  3. Εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου για το δικό σας νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία προσωπικών φακέλων της Microsoft (Create Microsoft Personal Folders).
  4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για το νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  5. Πρέπει να έχετε ένα νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) στο προφίλ σας.
  Outlook 2002
  1. Στο μενού Αρχείο (File), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) (Personal Folders File (.pst)).
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Create), για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία προσωπικών φακέλων της Microsoft (Create Microsoft Personal Folders).
  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου για το νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  4. Πρέπει να έχετε ένα νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) στο προφίλ σας.
 5. Σύρετε τα ανακτημένα στοιχεία από το φάκελο "Χαμένα και εντοπισμένα" (Lost And Found) στο νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst).
 6. Όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνηση όλων των στοιχείων, μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο ανακτηθέντων προσωπικών φακέλων (.pst) από το προφίλ σας. Αυτό περιλαμβάνει το φάκελο Χαμένα και ανακτημένα (Lost and Found).
 7. Εάν είστε ικανοποιημένοι με τις πληροφορίες που ανακτήθηκαν, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εάν θέλετε να προσπαθήσετε να ανακτήσετε πρόσθετες πληροφορίες, μεταβείτε στη σύνδεση "Ανάκτηση επιδιορθωμένων στοιχείων από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας".

Περισσότερες πληροφορίες
Τι είναι το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων
Το "Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχόμενων" (Scanpst.exe) έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά στην επιδιόρθωση ζητημάτων που σχετίζονται με τα αρχεία προσωπικών φακέλων (.pst).
Το "Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχόμενων" (Inbox Repair tool) εγκαθίσταται αυτόματα με όλες τις επιλογές εγκατάστασης του Microsoft Outlook στην αγγλική γλώσσα, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση ή η έναρξη του εργαλείου επιδιόρθωσης εισερχομένων
Αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε το εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων αυτόματα ή μη αυτόματα, ίσως χρειαστεί να κάνετεεπιδιόρθωση των προγραμμάτων του Office.
Ανάκτηση επιδιορθωμένων στοιχείων από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας (Προαιρετικό)
Σημείωση Εάν δεν μπορέσατε να ανοίξετε το αρχικό αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) σας πριν την εκτέλεση του εργαλείου επιδιόρθωσης εισερχομένων, οι ακόλουθες διαδικασίες ενδέχεται να μην λειτουργήσουν. Εάν δεν λειτουργήσουν, δυστυχώς, δεν θα μπορείτε να ανακτήσετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία. Εάν δεν μπορέσατε να ανοίξετε το αρχείο, η ακόλουθη διαδικασία ενδέχεται να σας βοηθήσει να ανακτήσετε πρόσθετα στοιχεία από το κατεστραμμένο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) σας.

Όταν εκτελείτε το "Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων" (Inbox Repair Tool), η επιλογή δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του αρχικού αρχείου προσωπικών φακέλων (.pst) είναι αυτόματα ενεργοποιημένη. Αυτή η επιλογή δημιουργεί ένα αρχείο στον σκληρό δίσκο σας που ονομάζεται "Όνομα αρχείου.bak" (χωρίς τα εισαγωγικά). Αυτό το αρχείο είναι ένα αντίγραφο του αρχικού αρχείου Όνομα αρχείου.pst με διαφορετική επέκταση. Εάν πιστεύετε ότι έχετε και άλλα αρχεία που λείπουν μετά την εκτέλεση των βημάτων στην προηγούμενη ενότητα, μπορείτε να προσπαθήσετε να ανακτήσετε πρόσθετες πληροφορίες από αυτό το αρχείο αντιγράφων ασφαλείας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Εντοπίστε το αρχείο .bak. Βρίσκεται στο φάκελο του αρχικού αρχείου προσωπικών φακέλων (.pst) σας.
 1. Εντοπίστε το αρχείο .bak. Βρίσκεται στο φάκελο του αρχικού αρχείου προσωπικών φακέλων (.pst) σας.
 2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του αρχείου .bak και δώστε στο αρχείο ένα νέο όνομα με επέκταση .pst. Για παράδειγμα, ονομάστε το αρχείο "Νέο όνομα.pst" (χωρίς τα εισαγωγικά).
 3. Εισαγάγετε το αρχείο Νέο όνομα.pst που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής (Import and Export Wizard) στο Outlook. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή και εξαγωγή (Import and Export).
   Σημείωση Στο Outlook 2010, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο (File) στην κορδέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή (Import).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο (Import from another program or file). και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) (Personal Folder File (.pst)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  4. Στην περιοχή Αρχείο για εισαγωγή (File to import), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Newname.pst.
  5. Στην περιοχή Επιλογές (Options), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Χωρίς εισαγωγή διπλότυπων (Do not import duplicates) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
  6. Στην περιοχή Επιλογή του φακέλου προς εισαγωγή από (Select the folder to import from), κάντε κλικ για να επιλέξετε το αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Να συμπεριληφθούν οι υποφάκελοι (Include subfolders).
  7. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο Εισαγωγή στοιχείων στον ίδιο φάκελο στο (Import items into the same folder in) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το νέο αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) σας.
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
  Σημείωση Μην ξεχνάτε ότι το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας ήταν το αρχικό κατεστραμμένο αρχείο και ίσως διαπιστώσετε ότι μπορείτε να ανακτήσετε μόνο τα στοιχεία που είχαν ανακτηθεί στο φάκελο "Χαμένα και εντοπισμένα" (Lost And Found). Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε το αρχείο Newname.pst στο Outlook, τότε δυστυχώς, έχετε χάσει όλες τις πληροφορίες που δεν υπάρχουν στο φάκελο "Χαμένα και εντοπισμένα" (Lost And Found).
Βίντεο: Τρόπος επιδιόρθωσης των αρχείων προσωπικού φακέλου του Outlook (.pst) σας (το βίντεο είναι στα Αγγλικά)


fixit fix it fixme
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 272227 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/03/2015 18:40:00 - Αναθεώρηση: 10.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Outlook 2016

 • kbrepair kbhowto kbcip kbvideocontent kbfixme kbmsifixme kbquadranttechsupp kbconsumer KB272227
Σχόλια
html>