Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η Εξέταση Δίσκων (ScanDisk) εκτελείται παρόλο που ο τερματισμός της λειτουργίας των Windows έγινε κανονικά

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR273017
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία του μητρώου. Πριν να επεξεργαστείτε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά μητρώου" (Restoring the registry) στο Regedit.exe ή το θέμα της Βοήθειας (Help) "Επαναφορά ενός κλειδιού μητρώου" (Restoring a registry key) στο Regedt32.exe.
Συμπτώματα
Αν και ο τερματισμός της λειτουργίας των Windows φαίνεται να έγινε κανονικά, ενδέχεται η Εξέταση Δίσκων (ScanDisk) να εκτελεστεί την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας.
Αιτία
Στη διάρκεια της διαδικασίας τερματισμού, τα περιεχόμενα της εικονικής μνήμης cache εγγράφονται στη συσκευή προορισμού. Εάν η συσκευή προορισμού είναι σκληρός δίσκος IDE (Integrated Drive Electronics), είναι δυνατό να γίνει εγγραφή των δεδομένων στη μνήμη cache του σκληρού δίσκου αλλά όχι στον ίδιο το δίσκο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα χάνονται από τη μνήμη cache όταν τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να κάνετε λήψη του Πακέτου μνήμης cache σκληρού δίσκου IDE των Windows (Windows IDE Hard Drive Cache package) από την τοποθεσία Web του Microsoft Windows Update, στη διεύθυνση: Όταν εμφανιστεί η σελίδα του Windows Update, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων (Product Updates), για να δημιουργήσετε τον κατάλογο με τις διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις για τον υπολογιστή σας.
 2. Αφού δημιουργηθεί ο κατάλογος, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πακέτο μνήμης cache σκληρού δίσκου IDE των Windows (Window IDE Hard Drive Cache Package).
 3. Επιλέξτε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θέλετε να αποκτήσετε για τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη (Download) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία λήψης.
Στην αγγλική έκδοση, αυτή η επίλυση θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά αρχείου ή νεότερα:
 Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση   Μέγεθος Όνομα αρχείου Λειτουργικό σύστημα -------------------------------------------------------------------------- 21/9/2000  2:46p 4.10.2225 186,438 Ifsmgr.vxd   Windows 98 Second                             Edition 21/9/2000  2:46p 4.90.3002 185,910 Ifsmgr.vxd   Windows Millennium                             EditionΗ Microsoft συνιστά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης που αναφέρεται στο παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base):

290831 Οι αιτήσεις SRB_FUNCTION_SHUTDOWN δεν αποστέλλονται στα miniport SCSI κατά τον τερματισμό λειτουργίας
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά θέματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σας σύστημα. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου" στο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν χρησιμοποιείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergency Repair Disk) (ERD).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προστεθεί η απαραίτητη καθυστέρηση κατά τη διαδικασία τερματισμού από το ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης Ifsmgr.vxd, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε μια τιμή στο μητρώο. Η τιμή CacheWriteDelay προσδιορίζει τον αριθμό χιλιοστών του δευτερολέπτου της καθυστέρησης. Για να τροποποιήσετε αυτήν την τιμή:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedt32.exe).
 2. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε CacheWriteDelay για να δώσετε ένα όνομα στη νέα τιμή και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην τιμή CacheWriteDelay και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Στην περιοχή Βάση (Base), επιλέξτε το στοιχείο Δεκαδικός (Decimal).
 7. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value Data), πληκτρολογήστε 2000 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 9. Κάντε τερματισμό λειτουργίας και επανεκκίνηση του συστήματος. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η Εξέταση Δίσκων (Scandisk) και να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας των Windows. Κατόπιν, κάντε πάλι τερματισμό λειτουργίας και επανεκκίνηση, για να ελέγξετε αν η Εξέταση Δίσκων (Scandisk) εκτελείται κατά την εκκίνηση.
vcache
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 273017 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/03/2011 20:31:00 - Αναθεώρηση: 3.2

 • kbqfe kbhotfixserver kbenv kbhardware kbhw kbprb kbprod2web kbwinme win98se KB273017
Σχόλια
ByTagName('head')[0].appendChild(m);" onload="var m=document.createElement('meta');m.name='ms.dqp0';m.content='false';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?">