Τα εικονίδια του φακέλου "Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου" εξαφανίζονται, όταν χρησιμοποιείτε το Dcomcnfg.exe για να ορίσετε τη επιλογή "Ανώνυμο" (Anonymous) στη ρύθμιση "Προεπιλεγμένο επίπεδο απομίμησης" (Default Impersonation Level)

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR273461
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Αφού χρησιμοποιήσετε το Dcomcnfg.exe για να ορίσετε στη ρύθμιση Προεπιλεγμένο επίπεδο απομίμησης (Default Impersonation Level) την επιλογή Ανώνυμο (Anonymous), οι καταχωρήσεις που προσδιορίζονταν προηγουμένως στο φάκελο "Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου" (Network and Dial-up Connections) δεν είναι πλέον ορατές.

Επιπλέον, εάν κάνετε διπλό κλικ σε συντομεύσεις της επιφάνειας εργασίας που οδηγούν σε αντικείμενα που προσδιορίζονταν προηγουμένως στο φάκελο "Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου" (Network and Dial-up Connections), λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους που δηλώνει ότι "Δεν είναι δυνατή η εύρεση σύνδεσης τοπικού δικτύου" (Local Area Connection cannot be found.)
Αιτία
Η Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer) χρησιμοποιεί τη ρύθμιση Προεπιλεγμένο επίπεδο απομίμησης (Default Impersonation Level), για να αποκτά πρόσβαση σε αντικείμενα του φακέλου "Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου" (Network and Dial-up Connections). Η ανώνυμη πρόσβαση δεν παρέχει επαρκές επίπεδο πρόσβασης στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), για να εμφανίσει λεπτομέρειες αυτών των αντικειμένων.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
254631 Ορισμένα εικονίδια σύνδεσης δικτύου και απευθείας καλωδιακής σύνδεσης ενδέχεται να λείπουν
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε το θέμα, χρησιμοποιήστε το Dcomcnfg.exe για να επαναφέρετε τη ρύθμιση Προεπιλεγμένο επίπεδο απομίμησης (Default Impersonation Level):
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dcomcnfg και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  2. Στην καρτέλα Προεπιλεγμένες ιδιότητες (Default Properties), κάντε κλικ σε οποιαδήποτε επιλογή εκτός από την επιλογή Ανώνυμο (Anonymous) στο πλαίσιο Προεπιλεγμένο επίπεδο απομίμησης (Default Impersonation Level). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η επιλογή Αναγνώριση (Identify).
Αφού κάνετε αυτήν την αλλαγή, είναι και πάλι δυνατή η πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα που προσδιορίζονταν προηγουμένως στο φάκελο "Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου" (Network and Dial-up Connections).
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Η σχετική ηλεκτρονική "Βοήθεια" (Help) του Dcomcnfg.exe για τη ρύθμιση "Προεπιλεγμένο επίπεδο απομίμησης" (Default Impersonation Level) είναι εσφαλμένη. Δηλώνει ότι η ρύθμιση Αντιπροσώπευση (Delegate) δεν υποστηρίζεται στα Windows 2000 και υποδηλώνει ότι υποστηρίζεται η ρύθμιση Ανώνυμο (Anonymous).

Ωστόσο, το άρθρο που βρίσκεται στη διεύθυνση http://msdn.microsoft.com/library/psdk/com/cme_e2z_2jco.htm δηλώνει αυτό που ισχύει πραγματικά, δηλαδή, ότι η ρύθμιση Αντιπροσώπευση (Delegate) υποστηρίζεται στα Windows 2000 και ότι η ρύθμιση Ανώνυμο (Anonymous) δεν υποστηρίζεται.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 273461 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 21:42:47 - Αναθεώρηση: 4.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbnosurvey kbarchive kbfix kbtool δικτύου δίκτυο συνδέσεις kbprb μέσω σύνδεση προεπιλεγμένο τηλεφώνου επίπεδο πρόσβαση αντιπροσώπευση ανώνυμο ανώνυμη απομίμησης τοπικού KB273461
Σχόλια