Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης των Windows Millennium Edition

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR273738
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων του υπολογιστή σας, αν σταματήσει να ανταποκρίνεται ("κολλήσει") ή αν λάβετε ένα μήνυμα λάθους για "ανεπανόρθωτη εξαίρεση" (fatal exception) ή που αναφέρει ότι "Έγινε άκυρη κλήση σε δυναμικό δεσμό VxD" (invalid VxD).
Περισσότερες πληροφορίες
Για να κάνετε αντιμετώπιση προβλημάτων του υπολογιστή σας, αν σταματήσει να ανταποκρίνεται ("κολλήσει") ή αν λάβετε ένα μήνυμα λάθους για "ανεπανόρθωτη εξαίρεση" (fatal exception) ή που αναφέρει ότι "Έγινε άκυρη κλήση σε δυναμικό δεσμό VxD" (invalid VxD), χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuaration Utility) (Msconfig.exe). Αφού κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας αρκετές φορές, αυτό το εργαλείο μπορεί να σας βοηθήσει να απομονώσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο ή ένα κλειδί στο μητρώο που προκαλεί το σφάλμα. Αφού προσδιορίσετε το συγκεκριμένο αρχείο ή κλειδί μητρώου που προκαλεί το σφάλμα, επεξεργαστείτε το κατάλληλο αρχείο ή κλειδί μητρώου για να καταργήσετε την καταχώρηση και στη συνέχεια επαναφέρετε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) σε κατάσταση λειτουργίας κανονικής εκκίνησης.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της καθαρής εκκίνησης στα Windows Me χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
267288 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium Edition
Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:
 • Τρόπος εκκίνησης των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode)
 • Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode)
 • Είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode)

Τρόπος εκκίνησης των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode)Αν δεν γίνει κανονική εκκίνηση των Windows Me, δοκιμάστε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Όταν κάνετε εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), πολλά προγράμματα οδήγησης συσκευών των Windows Me απενεργοποιούνται και χρησιμοποιείται το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης standard VGA.

Για να ξεκινήσετε τα Windows 98 Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Safe mode στο μενού εκκίνησης Startup Menu Windows Me.

Εάν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ανατρέξτε στην ενότητα "Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode)" αυτού του άρθρου.

Εάν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ανατρέξτε στην ενότητα "Είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode)" αυτού του άρθρου.

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode)Οποιαδήποτε από τις αιτίες που ακολουθούν είναι δυνατό να μην επιτρέψει την εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode):
 • Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να έχει προσβληθεί από ιό. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ιούς που προσβάλουν υπολογιστές, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
  129972 Περιγραφή ιών υπολογιστών
 • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ιούς που προσβάλουν υπολογιστές, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): Οι ρυθμίσεις CMOS (complementary metal oxide semiconductor) του υπολογιστή σας μπορεί να μην είναι οι κατάλληλες.

  Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις CMOS είναι σωστές. Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή, για να επαληθεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις.
 • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ιούς που προσβάλουν υπολογιστές, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): Μπορεί να υπάρχει διένεξη υλικού στον υπολογιστή σας. Οι διενέξεις υλικού μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις PCI (Peripheral Component Interconnect) του BIOS (basic input/output system), διενέξεις αιτήσεων διακοπής (IRQ), περιττές θύρες επικοινωνιών (COM) (για παράδειγμα, δύο θύρες COM1 ή ένα εσωτερικό μόντεμ που έχει οριστεί στην ίδια θύρα COM με μια υπάρχουσα σειριακή θύρα) ή μια κατεστραμμένη λειτουργική μονάδα ή chip μνήμης.
 • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ιούς που προσβάλουν υπολογιστές, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): Ίσως να χρειάζεται να αλλάξετε μια ρύθμιση στο αρχείο Msdos.sys. Για παράδειγμα, στη ρύθμιση Logo θα πρέπει να έχει οριστεί η τιμή μηδέν (0).
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Msdos.sys, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
118579 Περιεχόμενα του αρχείου Msdos.sys των Windows
Αν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), ενδέχεται να υπάρχει κάποιο σφάλμα στο μητρώο. Για να διαγνώσετε ένα σφάλμα μητρώου, εκτελέστε το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanreg.exe).
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας με τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) στη μονάδα δισκέτας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Minimal boot.
 2. Πληκτρολογήστε scanreg /restore και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
Το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanreg.exe) δεν περιέχεται στη Δισκέτα εκκίνησης. Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας με τη Δισκέτα εκκίνησης, ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (C:\Windows\Command) προστίθεται στη διαδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
183887 Περιγραφή του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker) (Scanreg.exe)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση ενός μηνύματος λάθους που αναφέρει ότι το μητρώο σας είναι κατεστραμμένο, μετά την εκτέλεση του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
186909 Η Εξέταση Μητρώου (Registry Checker) συνεχίζει να εντοπίζει καταστροφή μητρώου
Αν τα Windows Me εξακολουθούν να μην ξεκινούν σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) μετά τη χρήση του εργαλείου "Εξέταση Μητρώου των Windows" (Windows Registry Checker), κάντε νέα εγκατάσταση των Windows Me στον ίδιο φάκελο όπου τα είχατε αρχικά εγκαταστήσει.

Αν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), εγκαταστήστε τα Windows Me σε έναν νέο, κενό φάκελο. Αυτό το βήμα σας βοηθά να εντοπίσετε εάν το ζήτημα σχετίζεται με κάποιο κατάλοιπο του προηγούμενου λειτουργικού συστήματος, όπως μια ρύθμιση παραμέτρων, ή με κάποιο σφάλμα υλικού.

Είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode)Όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode), εμφανίζεται το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αντιμετώπιση προβλημάτων της ασφαλούς λειτουργίας" (Safe Mode Troubleshooter). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της "Αντιμετώπισης προβλημάτων της ασφαλούς λειτουργίας" (Safe Mode Troubleshooter), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
274155 Περιγραφή της "Αντιμετώπισης προβλημάτων της ασφαλούς λειτουργίας" (Safe Mode Troubleshooter)
Αν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows Me σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να διαπιστώσετε αν κάποιες συσκευές δεν φορτώνονται κανονικά:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup). .ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) (Msconfig.exe) δεν μπορεί να απενεργοποιήσει ένα αρχείο με το χαρακτηριστικό "μόνο για ανάγνωση", συμπεριφέρεται όπως σαν να έχει αυτήν τη δυνατότητα. Για να διαπιστώσετε αν το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) έχει αντικαταστήσει το αρχείο που προσπαθείτε να απενεργοποιήσετε, ανοίξτε το αρχείο. Αν εμφανιστεί κείμενο όμοιο με το ακόλουθο κείμενο στην αρχή του αρχείου, τότε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) αντικατέστησε το αρχείο:
  remrem  *** ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ! ***remrem  Αυτό το αρχείο δημιουργήθηκε από το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισηςrem  παραμέτρων ως θέση για το αρχείο SYSTEM.INI. Το πραγματικόrem  αρχείο SYSTEM.INI έχει αποθηκευτεί με το όνομα SYSTEM.TSH.remremrem  *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***remrem  This file was created by the System Configuration Utility asrem  a placeholder for your SYSTEM.INI file. Your actualrem  SYSTEM.INI file has been saved under the name SYSTEM.TSH.rem
 3. : Το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) (Msconfig.exe) δεν μπορεί να απενεργοποιήσει ένα αρχείο με το χαρακτηριστικό "μόνο για ανάγνωση", συμπεριφέρεται όπως σαν να έχει αυτήν τη δυνατότητα. Για να διαπιστώσετε αν το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) έχει αντικαταστήσει το αρχείο που προσπαθείτε να απενεργοποιήσετε, ανοίξτε το αρχείο. Αν εμφανιστεί κείμενο όμοιο με το ακόλουθο κείμενο στην αρχή του αρχείου, τότε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) αντικατέστησε το αρχείο: Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τέσσερις διαφορετικές επιλογές εκκίνησης και τα στοιχεία που επαληθεύει κάθε επιλογή εκκίνησης. Για να χρησιμοποιήσετε μια επιλογή εκκίνησης, κάντε κλικ για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή των κατάλληλων πλαισίων ελέγχου για τις συγκεκριμένες επιλογές εκκίνησης που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες.
Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini file)ΝαιΌχιΝαιΝαι
Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini file)ΌχιΝαιΝαιΝαι
Φόρτωση στατικών VxD (Load Static VxD)ΝαιΝαιΌχιΝαι
Για προχωρημένους (Load Startup group items)ΝαιΝαιΝαιΌχι
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν τα Windows Me δεν ξεκινήσουν κανονικά με καμία από τις επιλογές εκκίνησης, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας" αυτού του άρθρου.

Η επιλογή "Εκκίνηση A"

Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας την επιλογή "Εκκίνηση A". Εάν τα Windows Me ξεκινήσουν κανονικά με την επιλογή "Εκκίνηση Α", τότε υπάρχει σφάλμα στο αρχείο Win.ini. Για να βρείτε τη γραμμή στο αρχείο Win.ini που προκαλεί το σφάλμα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini file) της καρτέλας Γενικά (General), για να επαναφέρετε το αρχικό αρχείο.
 3. Στην καρτέλα Win.ini, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Windows.
 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου load=, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου run= και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
Αν τα Windows Me ξεκινήσουν κανονικά, υπάρχει ένα πρόγραμμα που παραμένει στη μνήμη (terminate-and-stay-resident) (TSR), το οποίο φορτώνεται από τη γραμμή run ή load του αρχείου Win.ini και προκαλεί το σφάλμα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για περαιτέρω βοήθεια.

Αν τα Windows Me δεν ξεκινήσουν κανονικά, όταν χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Εκκίνηση A", δοκιμάστε την επιλογή "Εκκίνηση B".

Η επιλογή "Εκκίνηση B"

Αν τα Windows Me ξεκινήσουν κανονικά όταν χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Εκκίνηση B", υπάρχει πρόβλημα με το αρχείο System.ini. Το σφάλμα εντοπίζεται πιθανότητα στην ενότητα [386Enh] του αρχικού αρχείου System.ini.

Για να βρείτε τη γραμμή στο αρχείο System.ini που προκαλεί το σφάλμα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini file) της καρτέλας Γενικά (General), για να επαναφέρετε το αρχικό αρχείο.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο 386Enh της καρτέλας System.ini.
 4. Καταργήστε την επιλογή κάθε πλαισίου ελέγχου, δίπλα στο οποίο δεν υπάρχει η σημαία των Windows.
Αν τα Windows Me ξεκινήσουν κανονικά, υπάρχει ένα πρόγραμμα οδήγησης που φορτώνεται από το φάκελο 386Enh και το οποίο προκαλεί το σφάλμα.

Αν τα Windows Me δεν ξεκινήσουν κανονικά, καταργήστε την επιλογή των υπολοίπων πλαισίων ελέγχου στην καρτέλα System.ini, ένα κάθε φορά, ξεκινώντας από το φάκελο Boot. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας κάθε φορά που καταργείτε την επιλογή ενός πλαισίου ελέγχου. Όταν το σφάλμα παρουσιαστεί πάλι, τότε το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου που επιλέξατε φορτώνει ένα πρόγραμμα οδήγησης που εμποδίζει τη σωστή εκκίνηση των Windows Me.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν τα Windows Me ξεκινήσουν κανονικά αφού καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου display.drv=pnpdrvr.drv, τότε υπάρχει σφάλμα με το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων βίντεο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
127139 Αντιμετώπιση προβλημάτων βίντεο στα Windows
Αν τα Windows Me δεν ξεκινήσουν κανονικά όταν χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Εκκίνηση Β", δοκιμάστε την επιλογή "Εκκίνηση Γ".

Η επιλογή "Εκκίνηση Γ"

Αν τα Windows Me ξεκινήσουν κανονικά όταν χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Εκκίνηση Γ", τότε υπάρχει σφάλμα σε ένα στατικό πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής (VxD), το οποίο φορτώνεται από το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VxD
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων στατικών VxD" αυτού του άρθρου.

Αν τα Windows Me δεν ξεκινήσουν κανονικά όταν χρησιμοποιήσετε τις επιλογές "Εκκίνηση A", "Εκκίνηση Β" ή "Εκκίνηση Γ", δοκιμάστε την επιλογή "Εκκίνηση Δ".

Η επιλογή "Εκκίνηση Δ"

Αν τα Windows Me ξεκινήσουν κανονικά όταν χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Εκκίνηση Δ", τότε υπάρχει σφάλμα σε κάποιο πρόγραμμα που εκτελείται κατά την εκκίνηση. Για πληροφορίες σχετικά με την επίλυση αυτού του ζητήματος, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων του φακέλου "Εκκίνηση" (Startup)" αυτού του άρθρου.

Αν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η κανονική εκκίνηση των Windows Me, αφού ανατρέξετε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων του φακέλου "Εκκίνηση" (Startup)" αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας" αυτού του άρθρου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων στατικών VxDΤο σφάλμα μπορεί να προκαλείται από ένα πρόγραμμα οδήγησης ή ένα VxD, το οποίο φορτώνεται από το μητρώο. Για να εξακριβώσετε αν αυτή είναι η αιτία του σφάλματος:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Φόρτωση στατικών VxDs (Load Static VxDs) για να καταργήσετε την επιλογή του.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.
Αν το ζήτημα επιλυθεί, τότε το ελαττωματικό VxD φορτώνεται από το μητρώο. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Στατικά VxDs (Static VxDs), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πρώτο πλαίσιο ελέγχου στη λίστα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.
Αν το ζήτημα επιλυθεί και πάλι, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3, αλλά κάντε κλικ για να επιλέξετε το επόμενο πλαίσιο ελέγχου στην καρτέλα Στατικά VxDs (Static VxDs).

Όταν το σφάλμα εμφανιστεί πάλι, τότε το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου που επιλέξατε φορτώνει το πρόγραμμα οδήγησης ή το πρόγραμμα TSR που προκαλεί το σφάλμα. Αν το ελαττωματικό αρχείο είναι κάποιο από τα ακόλουθα, τότε το σφάλμα εντοπίζεται πιθανότατα στον προσαρμογέα δικτύου:
Vnetsup.vxd
Ndis.vxd
Vnetbios.vxd
Vredir.vxd
Dfs.vxd
Vserver.vxd
Ndiswan.vxd
Αν η αιτία του σφάλματος είναι το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα δικτύου, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα δικτύου και αποκτήστε ένα νεότερο πρόγραμμα οδήγησης που λειτουργεί με τα Windows Me.

Αν η αιτία του σφάλματος είναι μια διένεξη υλικού, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας" αυτού του άρθρου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του φακέλου "Εκκίνηση" (Startup)Το ζήτημα που αντιμετωπίζετε μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός προγράμματος που εκτελείται κατά την εκκίνηση. Για να διαπιστώσετε ποιο πρόγραμμα προκαλεί το σφάλμα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup) και κατόπιν κάντε κλικ σε κάθε πλαίσιο ελέγχου, για να καταργήσετε την επιλογή τους.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.
Αν το σφάλμα επιλυθεί:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πρώτο πλαίσιο ελέγχου στη λίστα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.
Αν το σφάλμα επιλυθεί και πάλι, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3, αλλά κάντε κλικ για να επιλέξετε το επόμενο πλαίσιο ελέγχου στη λίστα.

Όταν το σφάλμα εμφανιστεί πάλι, τότε το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου που επιλέξατε φορτώνει ένα πρόγραμμα που εμποδίζει τη σωστή εκκίνηση των Windows Me. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για περαιτέρω βοήθεια.

Αντιμετώπιση προβλημάτων προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίαςΤο σφάλμα μπορεί να οφείλεται σε ένα πρόγραμμα οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας των Windows Me. Για να εξακριβώσετε εάν συμβαίνει αυτό, κάντε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πρώτο πλαίσιο ελέγχου.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
Εάν το σφάλμα δεν επιλυθεί, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, επιλέγοντας όμως το επόμενο πλαίσιο ελέγχου στο βήμα 3. Όταν το σφάλμα επιλυθεί, τότε το τελευταίο πλαίσιο ελέγχου που επιλέξατε είναι αυτό που το προκαλεί. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για προχωρημένους, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
181966 Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους (Advanced Troubleshooting Settings) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility)
Εάν το σφάλμα δεν επιλυθεί, απενεργοποιήστε το IRQ steering για το δίαυλο PCI στα Windows. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης του IRQ Steering για δίαυλο PCI, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
182628 Τρόπος απενεργοποίησης του IRQ Steering για το δίαυλο PCI στα Windows
Εάν το σφάλμα δεν επιλυθεί, απενεργοποιήστε συσκευές στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager):
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
 3. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές που εμφανίζονται στους παρακάτω κλάδους:

  • Προσαρμογείς οθόνης (Display adapters)
  • Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers)
  • Ελεγκτές σκληρού δίσκου (Hard disk controllers)
  • Πληκτρολόγιο (Keyboard)
  • Ποντίκι (Mouse)
  • Κάρτες δικτύου (Network adapters)
  • Θύρες (Ports)
  • Υποδοχή PCMCIA (PCMCIA socket)
  • Ελεγκτές SCSI (SCSI controllers)
  • Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών (Sound, video, and game controllers)
  Για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager):
  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο που περιέχει τη συσκευή που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile) για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 4. Αν το σφάλμα επιλυθεί, ενεργοποιήστε τις συσκευές που είχατε απενεργοποιήσει και στη συνέχεια επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν συσκευές σε διένεξη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενεργοποιήστε τις συσκευές με την εξής σειρά:

  • Θύρες Com (COM ports)
  • Ελεγκτές σκληρού δίσκου (Hard disk controllers)
  • Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers)
  • Άλλες συσκευές
  Για να ενεργοποιήσετε μια συσκευή και να ελέγξετε για πιθανές διενέξεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο που περιέχει τη συσκευή που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile) για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι (Resources) και βεβαιωθείτε ότι δεν αναφέρονται διενέξεις στην περιοχή Λίστα συσκευών με διένεξη (Conflicting Device List). Σημειώστε ότι η καρτέλα Πόροι (Resources) δεν εμφανίζεται για κάθε συσκευή.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
Αν μια συσκευή παρουσιάζει κάποιο ζήτημα, προβάλετε το παρακάτω άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος Επαναφορά Συστήματος (System Restore), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
267951 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος Επαναφορά Συστήματος (System Restore) στα Windows Millennium Edition
Vnetsup Ndis Vnetbios Vredir Dfs Vserver Ndiswan System Win ini
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 273738 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/26/2006 03:58:59 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbhowto kbtshoot kbwinme vxd αντιμετώπιση ασφαλής βοηθητικό δικτύου εικονική εκκίνηση εξέταση λειτουργία μητρώου οδήγησης παραμέτρων προβλημάτων πρόγραμμα προσαρμογέας προστατευμένη ρύθμιση στατικά συσκευή KB273738
Σχόλια