Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Stalls Active Directory εγκατάστασης στο στάδιο "Δημιουργία αντικειμένου ρυθμίσεων NTDS"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2737935
Συμπτώματα
Αφού ξεκινήσετε εγκατάστασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στον Windows Server 2012 χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση διακομιστή ή τη λειτουργική μονάδα AddsDeployment Windows PowerShell, την εγκατάσταση stalls κατά το στάδιο στο οποίο λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα:

Δημιουργία του αντικειμένου ρυθμίσεων NTDS για αυτό ενεργό ελεγκτή τομέα του καταλόγου στον απομακρυσμένο dc1 AD DC-full.corp.contoso.com

Ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο θα περιμένει, ποτέ η εγκατάσταση συνεχίζεται πέρα από αυτό το σημείο. Επιπλέον, όταν εξετάζετε αρχεία καταγραφής συμβάντων υπηρεσιών καταλόγου, μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα συμβάντα επανειλημμένη:

Συμβάν 1


Όνομα αρχείου καταγραφής: Η υπηρεσία καταλόγου
Πηγή: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Ημερομηνία: 7/24/2012 7: 16: 55 μμ
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1963
Κατηγορία εργασίας: Πελάτη DS RPC
Επίπεδο: σφάλμα
Λέξεις-κλειδιά: κλασικό
Χρήστη: ΣΎΝΔΕΣΗ ΑΝΏΝΥΜΟΥ
Υπολογιστή: ελεγκτή τομέα dc2 πλήρους
Περιγραφή:
Εσωτερικό συμβάν: Η ακόλουθη υπηρεσία τοπικού καταλόγου έλαβε μια εξαίρεση από σύνδεση απομακρυσμένης διαδικασίας κλήση (RPC). Ζητήθηκε εκτενείς πληροφορίες RPC. Πρόκειται για ενδιάμεσο πληροφορίες και δεν μπορεί να περιέχει μια πιθανή αιτία.

Αναγνωριστικό διεργασίας:
556

Ανέφερε σφάλμα πληροφορίες:
Η τιμή σφάλματος:
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ελεγκτή τομέα για αυτόν τον τομέα. (1908)
υπηρεσία καταλόγου:
dc1 full.corp.contoso.com

Σφάλμα εκτενείς πληροφορίες:
Η τιμή σφάλματος:
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα που αφορά το πακέτο ασφαλείας. 1825
υπηρεσία καταλόγου:
ΕΛΕΓΚΤΉ ΤΟΜΈΑ DC2 ΠΛΉΡΟΥΣ

Πρόσθετα δεδομένα
Εσωτερικό Αναγνωριστικό:
5000dfcΣυμβάν 2


Όνομα αρχείου καταγραφής: Η υπηρεσία καταλόγου
Πηγή: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Ημερομηνία: 7/24/2012 7: 16: 55 μμ
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1962
Κατηγορία εργασίας: Πελάτη DS RPC
Επίπεδο: σφάλμα
Λέξεις-κλειδιά: κλασικό
Χρήστη: ΣΎΝΔΕΣΗ ΑΝΏΝΥΜΟΥ
Υπολογιστή: ελεγκτή τομέα dc2 πλήρους
Περιγραφή:
Εσωτερικό συμβάν: Η υπηρεσία του τοπικού καταλόγου έλαβε μια εξαίρεση από σύνδεση απομακρυσμένης διαδικασίας κλήση (RPC). Εκτεταμένες πληροφορίες σφαλμάτων δεν είναι διαθέσιμη.

υπηρεσία καταλόγου:
dc1 full.corp.contoso.com

Πρόσθετα δεδομένα
Η τιμή σφάλματος:
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση του ελεγκτή τομέα για αυτόν τον τομέα. (1908)Συμβάν 3

Όνομα αρχείου καταγραφής: Η υπηρεσία καταλόγου
Πηγή: Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Ημερομηνία: 7/24/2012 7: 16: 55 μμ
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1125
Εργασία κατηγορία: διαμόρφωση
Επίπεδο: σφάλμα
Λέξεις-κλειδιά: κλασικό
Χρήστη: ΣΎΝΔΕΣΗ ΑΝΏΝΥΜΟΥ
Υπολογιστή: ελεγκτή τομέα dc2 πλήρους
Περιγραφή:
Active Directory τομέα υπηρεσιών οδηγού εγκατάστασης (Dcpromo) δεν μπόρεσε να δημιουργήσει σύνδεση με τον παρακάτω ελεγκτή τομέα.

Ελεγκτής τομέα:
dc1 full.corp.contoso.com

Πρόσθετα δεδομένα
Η τιμή σφάλματος:
1908 Δεν βρέθηκε ο ελεγκτής τομέα για αυτόν τον τομέα.


Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
  • Ενσωματωμένος λογαριασμός διαχειριστή του διακομιστή έχει τον ίδιο κωδικό πρόσβασης με το ενσωματωμένο λογαριασμό διαχειριστή τομέα.
  • Το πρόθεμα τομέα NetBIOS ή UPN δεν δόθηκαν ως διαπιστευτήρια για εγκατάσταση. Αντίθετα, παρέχεται μόνο το όνομα χρήστη "Administrator".
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Επανεκκινήστε το διακομιστή στον οποίο δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση των Active Directory.
  2. Χρησιμοποιήστε Dsa.msc ή Dsac.exe σε έναν υπάρχοντα ελεγκτή τομέα για να διαγράψετε το λογαριασμό υπολογιστή του διακομιστή που απέτυχε. (Ο ελεγκτής τομέα δεν θα ακόμη είναι αντικείμενο ελεγκτή τομέα αλλά μόνο σε ένα διακομιστή μέλος.) Στη συνέχεια, αφήστε αναπαραγωγής καταλόγου Active Directory που συγκλίνουν.
  3. Στο διακομιστή απέτυχε, επιβεβλημένη Κατάργηση διακομιστή από τον τομέα, χρησιμοποιώντας τοΙδιότητες συστήματοςΣτοιχείο πίνακα ή netdom.exe.
  4. Στο διακομιστή απέτυχε, πρέπει να καταργήσετε το ρόλο των υπηρεσιών τομέα Active Directory (AD DS), χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση διακομιστή ήΚατάργηση εγκατάστασης WindowsFeature.
  5. Επανεκκινήστε το διακομιστή απέτυχε.
  6. Εγκαταστήστε το ρόλο AD DS και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά την προώθηση. Όταν το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι παρέχετε πιστοποιήσεις προώθηση στη μορφή "τομέας\χρήστης" ή "user@domain.tld".

Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό είναι ένα ελάττωμα κώδικα στο Windows Server 2012.

Εάν ορίσετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης σε δύο λογαριασμούς διαχειριστή, αλλά δεν παρέχουν στον τομέα, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους του εσφαλμένου κωδικού πρόσβασης.

Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο διαχειριστή για τη διαχείριση του τομέα. Αντίθετα, προτείνεται να δημιουργήσετε ένα νέο χρήστη τομέα, για κάθε διαχειριστή στο περιβάλλον. Στη συνέχεια, τις ενέργειες διαχειριστών μπορούν να ελεγχθούν ξεχωριστά.

Εμείς ιδιαίτερα αποθαρρύνουν μπορείτε από τη χρήση κωδικών πρόσβασης διαχειριστή που ταιριάζουν σε διακομιστές-μέλη και το λογαριασμό διαχειριστή τομέα. Τοπικό κωδικοί πρόσβασης είναι πιο εύκολα έχει παραβιαστεί από τους λογαριασμούς AD DS και γνώσεις για το αντίστοιχο κωδικών πρόσβασης διαχειριστή παραχωρεί enterprise πλήρη διαχειριστική πρόσβαση.


Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2737935 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/10/2012 14:36:00 - Αναθεώρηση: 1.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard

  • kbmt KB2737935 KbMtel
Σχόλια