Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο στο Outlook για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2743766
Συμπτώματα
Όταν έχετε πρόσβαση σε πολλούς κοινόχρηστους φακέλους Ημερολόγιο, δεν μπορείτε να ανοίξετε έναν ή περισσότερους από τους κοινόχρηστους φακέλους ημερολογίου στο Microsoft Outlook 2016 για Mac ή του Outlook για Mac 2011.
Αιτία
Στο Outlook 2016 για Mac και το Outlook για Mac 2011, δεν μπορείτε να ανοίξετε έναν κοινόχρηστο φάκελο ημερολογίου που δεν είναι ένα δευτερεύον ημερολόγιο προεπιλεγμένο κοινόχρηστο φάκελο "Ημερολόγιο" του χρήστη.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης χρησιμοποιεί τους ακόλουθους φακέλους Ημερολόγιο μαζί σας:
  • Ημερολόγιο
  • Δεύτερο ημερολόγιο
  • Τρίτη ημερολογίου

Τρίτη στιγμιότυπο ημερολογίου


Σε αυτό το παράδειγμα, ο φάκελος "Ημερολόγιο δεύτερο" είναι ένα δευτερεύον ημερολόγιο προεπιλεγμένο κοινόχρηστο φάκελο "Ημερολόγιο" του χρήστη. Επομένως, μπορείτε να ανοίξετε το φάκελο "Δεύτερο ημερολόγιο" στο Outlook για Mac. Ωστόσο, ο φάκελος "Ημερολόγιο τρίτη" δεν είναι ένα δευτερεύον ημερολόγιο στον προεπιλεγμένο φάκελο "Ημερολόγιο". Επομένως, δεν μπορείτε να ανοίξετε αυτόν το φάκελο στο Outlook για Mac.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, έχετε τον κάτοχο του ημερολογίου δημιουργήσετε όλα τα κοινόχρηστα ημερολόγια στον προεπιλεγμένο φάκελο "Ημερολόγιο".

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2743766 - Τελευταία αναθεώρηση: 08/11/2015 10:27:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Outlook 2016 for Mac, Outlook for Mac for Office 365, Microsoft Outlook 2011 for Mac

  • kbmt KB2743766 KbMtel
Σχόλια