Ένας χρήστης δεν είναι δυνατό να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας το Outlook, αφού μετακινήσετε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο από περιβάλλον Exchange Server εσωτερικής εγκατάστασης Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2745710
ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ
Μετά τη μετακίνηση του γραμματοκιβωτίου ενός χρήστη από ένα περιβάλλον Microsoft Exchange Server εσωτερικής εγκατάστασης του Microsoft Office 365, ο χρήστης δεν είναι δυνατό να πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας το Microsoft Outlook. Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί να πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας το Outlook Web App.

Επιπλέον, ενδέχεται να βλέπετε ένα μήνυμα σφάλματος στην κονσόλα διαχείρισης Exchange παρόμοια με την ακόλουθη, αφού μετακινήσετε το αποτυχημένες απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο:
<Date>[] <Time> <Date> <Time>[] Απέτυχε η μετατροπή του γραμματοκιβωτίου προέλευσης 'Κύρια (00000000-0000-0000-0000-000000000000)' χρήστη με δυνατότητα αλληλογραφίας μετά τη μετακίνηση. Η προσπάθεια 6/6. Σφάλμα: UpdateMovedMailboxPermanentException.</Time> </Date> </Time></Date>
ΑΙΤΊΑ
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν απενεργοποιήσετε την μεταβίβαση δικαιωμάτων σε χρήστη προορισμού του σχήματος της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης.

Επομένως, ακόμα και όταν το γραμματοκιβώτιο του χρήστη εσωτερικής εγκατάστασης έχει επισημανθεί ως μετακινείται στον Exchange Server, δεν μετατρέπεται σε ένα γραμματοκιβώτιο του απομακρυσμένου χρήστη όπως αναμένεται. Το γραμματοκιβώτιο του χρήστη εσωτερικής εγκατάστασης συνεχίζει να περιλαμβάνονται οι συνήθεις χρήστες με δυνατότητα γραμματοκιβωτίου.
ΛΎΣΗ
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Προσδιορισμό όλων των ιδιοτήτων χρήστη στο γραμματοκιβώτιο και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες σε ένα αρχείο κειμένου. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το κέλυφος διαχείρισης Exchange και, στη συνέχεια, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:
  Get-Mailbox <UserMailbox> | fl | Out-File C:\UserMailbox.txt
 2. Απενεργοποιήστε το γραμματοκιβώτιο του χρήστη εσωτερικής εγκατάστασης. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Χρησιμοποιήστε την Κονσόλα διαχείρισης του Exchange για να απενεργοποιήσετε το γραμματοκιβώτιο του χρήστη εσωτερικής εγκατάστασης.
  • Χρησιμοποιήστε το κέλυφος διαχείρισης Exchange για να απενεργοποιήσετε το γραμματοκιβώτιο του χρήστη εσωτερικής εγκατάστασης. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στο κέλυφος διαχείρισης Exchange:
   Disable-Mailbox <UserMailbox>
   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το cmdlet, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft TechNet στο Web:
 3. Για να μετατρέψετε το γραμματοκιβώτιο του χρήστη εσωτερικής εγκατάστασης σε ένα γραμματοκιβώτιο του απομακρυσμένου χρήστη. Για να γίνει αυτό, εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet κέλυφος διαχείρισης Exchange:
  Enable-RemoteMailbox -Identity <UserName> -RemoteRoutingAddress <UserName@domain.mail.onmicrosoft.com>
 4. Αφού αποδοθεί στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, τροποποιήσετε οποιαδήποτε προσαρμοσμένη γραμματοκιβωτίου χαρακτηριστικά (για παράδειγμα, το legacyExchangeDN χαρακτηριστικό) ότι που θέλετε και που δεν έχουν αντιστοιχιστεί από μια πολιτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το λογαριασμό χρήστη.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σημείωση Στο Microsoft Exchange 2010, ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο αποτελείται από ένα χρήστη με δυνατότητα αλληλογραφίας που υπάρχει στο Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης και συσχετισμένο γραμματοκιβώτιο που υπάρχει στην υπηρεσία βασίζεται στο νέφος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cmdlets που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web του Microsoft TechNet:
Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε το Κοινότητα του Office 365 τοποθεσία Web.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2745710 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/18/2016 00:31:00 - Αναθεώρηση: 11.0

Microsoft Exchange Online

 • o365 o365e o365a o365m o365022013 kbmt KB2745710 KbMtel
Σχόλια