Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS13-003: Θέματα ευπάθειας στο System Center Configuration Manager θα μπορούσαν να επιτρέψουν προβιβασμό δικαιωμάτων: 12 Μαρτίου 2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει την ανακοίνωση ασφάλειας MS13-003. Για να προβάλετε την πλήρη ανακοίνωση ασφάλειας, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας TechNet και υποστήριξη

Προστατέψτε τον υπολογιστή σας που εκτελεί Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Αντιμετώπιση ιών και Κέντρο ασφάλειας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημέρωση για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του System Center Operations Manager 2007 SP1

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12 Μαρτίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Ενημέρωση για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του System Center Operations Manager 2007 R2

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 8 Ιανουαρίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει σαρώσει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Τα ακόλουθα άρθρα περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας, εφόσον σχετίζεται με εκδόσεις μεμονωμένων προϊόντων. Τα άρθρα ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για γνωστά ζητήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, το εκάστοτε γνωστό ζήτημα παρατίθεται κάτω από τη σύνδεση του κάθε άρθρου.
  • 2783850 Αθροιστική ενημέρωση 7 για System Center Operations Manager 2007 R2
  • 2809182 MS13-003: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφαλείας για το System Center Operations Manager 2007 SP1: 12 Μαρτίου 2013 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου για 2783850

Όνομα αρχείουΚατακερματισμός SHA1Κατακερματισμός SHA256
SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-CHS.MSIEB79C58B062D49B02DD54EA6C4067877DCCE713A07E0F9F30E5F5723BBA85C47A6A25ECA624092573FE298831B8A8CCC0BAA8315
SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-DEU.MSI5915522422CC5A14B1BA222F21EB383FE3C36E86D145D62FB0D8462F2F18F4810CE93F0450DB3D7BCE2DBE115DC34F305E3DDAB1
SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-ENU.MSICCBD4B9324B44C6955F0EE41253D3B35382226D65657BFEA17091A0586C8EDB4266468FC6BDF087CBE9A67DC19DCCB25C596CB91
SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-ESN.MSIE6F2CCB6E73B2E7D8855C2C4D53B0AEE8C40AC2E39264189B29BEDDF32E20BA192478CEFEC311C84796C591FA1168A326F4A3D8F
SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-FRA.MSI88B18EC8E40EA3EF6011E5AC30CC40492A6EADB97509663DA20834A6C8A164C7583FE2DBFF17490E7AAF1501A8898CF190A87064
SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-ITA.MSI6F6D8A919BF46C4E8175ADFD8FD35059C5D28707055CAA377A261BA812BEEF0CFB93D64DDF22B13808965C2D7DAD103B18A80088
SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-JPN.MSID7B01773CF22426A21130559D4D27DDD550358032C30B7949EBDED7123285F63CA1E23ED275ED159DAC24FE8988D03B7E0787DCB

Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου για 2809182

Όνομα αρχείουΚατακερματισμός SHA1Κατακερματισμός SHA256
SCOM-KB2809182-AMD64.msi231A2ED8036F832F68F6FE30B9673D1BE3FC856884389B9EC9B36B64685BCC97AE7CCF57C831276F12240AB742EEE4E193D25936
SCOM-KB2809182-AMD64.msi381F5E19E6C85F0DDA52D691EB273CD346ABECE1FF78B1DD7BECB1C93BDB601F8EF90D632DCE2AD098E5DCACCEF3C40B01F57933
SCOM-KB2809182-AMD64.msi56AB32E074F08A24F9238BF0ECB99C1E191D3DA4C67E7C2FA858D65EEEA35BC923B9B267C405FF30FBDE427F7A78696BC355794F
SCOM-KB2809182-AMD64.msi85EFFD192EE3200A16D93741F4F8B049A5631EAFCE57E5D3A246A0AF0490983EF58AB5FB5691E051DEDA05C54E333A52918EB0F8
SCOM-KB2809182-AMD64.msiA9CC2EDF7D23DB0EE4B05517CBD03ADC3FA4D69DFAA7B95866760FC4D5D7172114EC1DF6A6EEDFBF77022CEED736F1377C489D1E
SCOM-KB2809182-AMD64.msiBE9CA29C198BBD1ECE4FD850A8B8EBA232D856B30DB7D0CEEF8D753D8AAAC38796BF750816DB064A661AF21E429B4AFE08116306
SCOM-KB2809182-AMD64.msiCAD7BE63213D63CABC2551FBFD967DA42A887CCBFCC0CF3B36AC0E5CB262700E33E9A29519BF2E0929641D50270195E57AFA5591
SCOM-KB2809182-AMD64.msiCE61E1102F5B2559A88CD65306FC3A274BB416128A1C1309F4B4ABDF51D9E4259F59F56F650D1E56AE1B1EA936B3A04839DC7F47
SCOM-KB2809182-AMD64.msiD5BFBABC15632FDE7954AB08AD054DE4B3E472885F1E42D8601A8CE97581E9F5331B10B00E8C4CDFFF1618A23FB886A82C67147D
SCOM-KB2809182-AMD64.msiE3B660F0EB890D8B8CDEB90AAAC4C22CD66EE21033D7E53AA3F11129D63C620671D3962AD62631FED2E557CB9B6499D0E2D3504A
SCOM-KB2809182-AMD64.msiFDE57BFEED228EE333C30853B359BFE643798103CE9B36B8FD152A2633A612436051733FB983411C2A6CDA5E867F1D4472665CAD
SCOM-KB2809182-i386.msi18526E86F7F3133859A453813A40AE43A50501EBECC2663574F9B3223461E70CD49938F7CB9D9E9EFBA28A2CD40A177A30F76E20
SCOM-KB2809182-i386.msi2298C713D202D0375AE8C8503B82DB312E219A1F2E1BF6C506A0580C69C07DA0075789BF311E86CDFCC377D81EC0E9EDE32DACE1
SCOM-KB2809182-i386.msi482635F5330E200EC9ACAE1FF35EECB0BD1124BA44D014A058724E080EBC54DAD27AECDB31A830CE5E6B9E50E1724B18FCAAA827
SCOM-KB2809182-i386.msi49BC093E1000FA5B10417CE3651443D8BB8CA656A8A276B80148C63CDA03AE9EC77E6FD8ADA18828646ECCF3958B5B003FFA1766
SCOM-KB2809182-i386.msi4B9BB78D480F8A7BADA1B35B0601D79A7FB1106C48B72144E195EF11158158ABE39AB0AC772C2B9B0F803A9372478A6B3B6D52B2
SCOM-KB2809182-i386.msi9601B5775CC1857F9B11C7D17EEDF620C29B39AE276BDDE0B7C4C0A0A1DDFF9E1FBCC0A2190722225EC01A8B69DAC4A299456CC4
SCOM-KB2809182-i386.msiB2C078A26C01FFBD694ACC867AB13DF6E8B6C530CFDD3E69D5F96B48DA6EDA0FFC0881231EFB8C7D174ECDD4318447BF46A01630
SCOM-KB2809182-i386.msiCD4FBE56AA11C60A676B1206B974B0ED757332F9EDFC37C9051CB67B0AFED3C7962EB75ABFBF1ACFB5F51C10BD704EFF379DD0FA
SCOM-KB2809182-i386.msiDE62C8644D31548D02532DD324547DFB4FC6B977C08A351CA777BB2633DC9061BBC91048B086AA4DAE54F8BFD26E096A8408CF99
SCOM-KB2809182-i386.msiEAE6186631CD15A24F165D0887D8B19F46B0FA06A2232056986BADCF8244C406EEB61FC83994A5B60FCA02EDD699D4040D415CD9
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2748552 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/15/2013 09:40:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2, Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2748552
Σχόλια