Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Εξαίρεση 03h στην ενότητα..." (Exception 03h in Module...) κατά την εκκίνηση των Windows Me

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), για να δείτε περισσότερα άρθρα που περιγράφουν μηνύματα λάθους:
315854 Κέντρο πόρων για τα μηνύματα λάθους των Windows 98 και Windows Me
Στην περίπτωση που προβάλετε αυτό το άρθρο από τη Βοήθεια και υποστήριξη της Microsoft (Microsoft Help and Support) και θέλετε να το εκτυπώσετε, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P. Για να εμφανίσετε ένα μενού περιβάλλοντος, κάντε ΔΕΞΙΟ ΚΛΙΚ.
Συμπτώματα
Μετά τη χρήση του εργαλείου "Ανασυγκρότηση Δίσκων" (Disk Defragmenter) (ή ενός εργαλείου ανασυγκρότησης άλλου κατασκευαστή) για ανασυγκρότηση του σκληρού σας δίσκου, ο υπολογιστής σας θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Το Scandskw προκάλεσε μια ανεπανόρθωτη εξαίρεση O3H στην ενότητα user32.dll
(Scandskw caused Fatal exception O3H in module user32.dll)

Το Mprexe προκάλεσε μια εξαίρεση 03h στην ενότητα user32.dll
(Mprexe caused an exception 03h in module user32.dll)

Το Statemgr προκάλεσε μια εξαίρεση 03h στην ενότητα user32.dll
(Statemgr caused an exception 03h in module user32.dll)

Το Rundll32 προκάλεσε μια εξαίρεση 03h στην ενότητα user32.dll
(Rundll32 caused an exception 03h in module user32.dll)

Το Mstask προκάλεσε μια εξαίρεση 03h στην ενότητα user32.dll
(Mstask caused an exception 03h in module user32.dll)
Μπορεί επίσης να λάβετε μηνύματα λάθους από μια μεγάλη ποικιλία προελεύσεων, οι οποίες παραπέμπουν είτε στο Gdi32.dll είτε στο Winmm.dll.
Αιτία
Τα ακόλουθα αρχεία ενδέχεται να έχουν καταστραφεί από το Cmapieng.vxd:
User32.dll
Gdi32.dll
Winmm.dll
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Η Network Associates έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τους χρήστες των Windows Me. Για να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Network Associates στο Web (στα αγγλικά):

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε τη δισκέτα εκκίνησης των Windows Me και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Στην περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν παραδίδεται με δισκέτα εκκίνησης των Windows Me, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας δισκέτας εκκίνησης:

  267287 Τρόπος δημιουργίας "Δισκέτας εκκίνησης" (Startup Disk) στα Windows Me
 2. Στο Μενού εκκίνησης (Startup menu), κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση του υπολογιστή με υποστήριξη CD-ROM (Start computer with CD-ROM support).
 3. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές, πατώντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε εντολή, όπουwindows είναι το όνομα του φακέλου των Windows:
  c:
  cd windows\system
  ren user32.dll user32.dlx
  ren gdi32.dll gdi32.dlx
  ren winmm.dll winmm.dlx
  a:
  smartdrv.exe
  ext.exe
 4. Όταν εμφανιστεί η υπόδειξη "Καταχωρήστε τη διαδρομή για τα αρχεία CAB των Windows" (Please enter the path to the Windows CAB files), πληκτρολογήστε cd-rom:\win9x, όπου cd-rom είναι το γράμμα μονάδας δίσκου για τη μονάδα δίσκου CD-ROM και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Το γράμμα αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό όταν χρησιμοποιείτε δισκέτα εκκίνησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες εγκαταστάσεις OEM των Windows Me ενδέχεται να περιέχουν αρχειοθήκες, αποθηκευμένες στον σκληρό σας δίσκο. Η προεπιλεγμένη θέση για αυτές τις αρχειοθήκες είναι C:\Windows\Options\Install και μπορείτε να πληκτρολογήσετε αυτήν τη διαδρομή όταν εμφανιστεί η υπόδειξη "Καταχωρήστε τη διαδρομή για τα αρχεία CAB των Windows" (Please enter the path to the Windows CAB files). Ωστόσο, όταν οι αρχειοθήκες δεν βρίσκονται σε αυτήν τη θέση και δεν διαθέτετε CD-ROM των Windows Me , επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας για να εντοπίσετε τα αρχεία.
 5. Όταν εμφανιστεί η υπόδειξη "Καταχωρήστε τα ονόματα των αρχείων που θέλετε να εξαγάγετε" (Please enter the name(s) of the files you want to extract), πληκτρολογήστε user32.dll gdi32.dll winmm.dll και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Όταν εμφανιστεί η υπόδειξη "Καταχωρήστε τη διαδρομή στην οποία θα κάνετε εξαγωγή" (Please enter the path to extract to), πληκτρολογήστε μονάδα_δίσκου:\windows\system, όπου μονάδα_δίσκου:\windows είναι η μονάδα δίσκου και ο φάκελος στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα Windows και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Εξετάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται. Εάν είναι σωστές, πληκτρολογήστε Y και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές, όπουwindows είναι το όνομα του φακέλου των Windows, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε εντολή:
  c
  cd \windows
  ren cmapieng.vxd cmapieng.vxx
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το αρχείο Cmapieng.vxd δεν υπάρχει στο φάκελο C:\Windows, ελέγξτε αν υπάρχει αυτό το αρχείο στο φάκελο C:\Program Files\Cybermedia μετά την επανεκκίνηση των Windows και, στη συνέχεια, μετονομάστε το αρχείο. Ή, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) για να αποτρέψετε τη φόρτωση του αρχείου Cmapieng.vxd. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility), για την απενεργοποίηση των στοιχείων εκκίνησης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  267288 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium Edition
 9. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
 10. Επαναλάβετε την ανασυγκρότηση του σκληρού δίσκου.


Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα

Q: Υπάρχει ενημερωμένη έκδοση κώδικα για αυτό το ζήτημα;
A: Ναι, η Network Associates έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τους χρήστες των Windows Me. Για να αποκτήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Network Associates στο Web (στα αγγλικά):
Ε: Δεν παρέλαβα δισκέτα εκκίνησης μαζί με τον υπολογιστή μου, πώς μπορώ να αποκτήσω μία;
A: Προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για να ενημερωθείτε σχετικά με τη δημιουργία μιας δισκέτας εκκίνησης των Windows Me:

267287 Τρόπος δημιουργίας "Δισκέτας εκκίνησης" (Startup Disk) στα Windows Me

Ε: Πώς μπορώ να γνωρίζω αν αυτό το ζήτημα ισχύει για την περίπτωσή μου;
A: Ελέγξτε αν υπάρχει το αρχείο Cmapieng.vxd στον υπολογιστή σας. Εάν το αρχείο βρίσκεται στον υπολογιστή σας, το ζήτημα αυτό ισχύει και για την δική σας περίπτωση. Εάν το αρχείο δεν υπάρχει στον υπολογιστή σας, το ζήτημα αυτό δεν ισχύει για την δική σας περίπτωση. Για να αναζητήσετε αρχεία στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Για αρχεία ή φακέλους (For Files or Folders). Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου ή του φακέλου που θέλετε να εντοπίσετε. Στη λίστα Διερεύνηση στο (Look in), κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου, το φάκελο ή το δίκτυο που θέλετε να αναζητήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search Now).


Ε: Το αρχείο Cmapieng.vxd δεν υπάρχει στον υπολογιστή μου, αλλά εμφανίζονται ορισμένα από αυτά τα μηνύματα λάθους. Τι πρέπει να κάνω;
A: Για βοήθεια σχετικά με άλλα μηνύματα λάθους, επισκεφθείτε το "Κέντρο πόρων για τα μηνύματα λάθους" (Error Message Resource Center) των Windows 98 και των Windows Me:


Ε: Τι πρέπει να κάνω όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες με το εργαλείο "Ανασυγκρότηση" (Defragmenter);
A: Προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για να εμφανιστεί μια λίστα των άρθρων της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), τα οποία ισχύουν για το εργαλείο "Ανασυγκρότηση" (Defragmenter):

286263 Λίστα άρθρων που αφορούν το εργαλείο "Ανασυγκρότηση Δίσκων" (Disk Defragmentor)
Περισσότερες πληροφορίες
Τα ακόλουθα προϊόντα της Network Associates περιλαμβάνουν το αρχείο Cmapieng.vxd, το οποίο προκαλεί το ζήτημα:
Cybermedia's Oil Change
Έκδοση 5 του προγράμματος απεγκατάστασης και παλαιότερες εκδόσεις
Guard Dog, έκδοση 2.5 και παλαιότερες εκδόσεις
First Aid 97, 98 και 2000
McAfee Utilities 3.0
McAfee Office, έκδοση 2
McAfee Office 2000, (έκδοση 3.0)
Σημείο βοήθειας
Οι ακόλουθες τρέχουσες εκδόσεις αυτών των προϊόντων (από τον Οκτώβριο του 2000), δεν περιλαμβάνουν το αρχείο Cmapieng.vxd:
Έκδοση 6 του προγράμματος απεγκατάστασης και νεότερες εκδόσεις
Guard Dog, έκδοση 3.0 και νεότερες εκδόσεις
McAfee Utilities, έκδοση 3.1 και νεότερες εκδόσεις
McAfee Office, έκδοση 3.1 και νεότερες εκδόσεις


Αυτή είναι μια λίστα προϊόντων που απαιτούν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τη διόρθωση του ζητήματος ανασυγκρότησης με τα Windows Me:
McAfee Office 1.0
McAfee Office 2.0
McAfee Office 2000
McAfee Office 3.11***
First Aid 98**
First Aid 98 Deluxe
First Aid 2000
First Aid 2000 Deluxe
Guard Dog 2.01*
Guard Dog 2.5
Guard Dog 2.05
Internet Guard Dog 3.01
Internet Guard Dog 3.11
McAfee Utilities 3.0
McAfee Utilities 3.01
* Οι εκδόσεις του Guard Dog που προηγούνται της έκδοσης 2.0 χρειάζονται πλήρη αναβάθμιση του προϊόντος.

** Οι εκδόσεις του First Aid που προηγούνται της έκδοσης First Aid 98 χρειάζονται πλήρη αναβάθμιση του προϊόντος.

*** Το Cmapieng.vxd είναι εγκατεστημένο στον σκληρό δίσκο, μαζί με αυτά τα προϊόντα, αλλά δεν είναι καταχωρημένο στο μητρώο. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, θα χρειαστεί να επεξεργαστείτε το μητρώο και να προσθέσετε τη σωστή γραμμή για τη φόρτωση του αρχείου Cmapieng.vxd.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα δεν κάνει αυτά τα προϊόντα συμβατά με τα Windows Me. Ανατρέξτε στην τοποθεσία του McAfee η οποία παρατίθεται παραπάνω, για λεπτομέρειες σχετικά με την απόκτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης του προϊόντος σας, συμβατής με τα Windows Me.

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από την Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
qdefrag εκκίνηση έναρξη ανασυγκρότηση exe scandisk Οδηγός συντήρησης user32 wmehem wmehemapr wmehemmay
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 275003 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/11/2014 18:04:56 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbprod2web KB275003
Σχόλια