Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση ετοιμότητας του IPv6 για τα Windows 7 και τον Windows Server 2008 R2

Εισαγωγή
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει την ενημέρωση ετοιμότητας του IPv6 για τα Windows 7 και τον Windows Server 2008 R2.

Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει τις επιδόσεις όταν πραγματοποιείτε μετεγκατάσταση από ένα περιβάλλον IPv4 σε ένα περιβάλλον IPv6.

Σημείωση Με την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, τα αρχεία Tcpip.admx και Tcpip.adml ενημερώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις γλώσσας εμφάνισης που έχετε ορίσει. Ωστόσο, όταν εγκαθιστάτε ένα νέο πακέτο γλωσσών και ρυθμίζετε μια νέα γλώσσα εμφάνισης για το σύστημα, το αρχείο .adml του πακέτου γλωσσών αντικαθιστά το αρχείο Tcpip.adml. Συνεπώς, το αρχείο .adml που περιλαμβάνεται στο πακέτο γλωσσών δεν μπορεί να αναλύσει τους ορισμούς στο αρχείο Tcpip.admx που ενημερώθηκε με την άμεση επιδιόρθωση. Όταν παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν ανοίγετε το Gpedit.msc στο σύστημα. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να επαναλάβετε την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης αφού ρυθμίσετε μια νέα γλώσσα εμφάνισης για το σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ζητήματα που επιδιορθώνονται σε αυτήν την ενημέρωση

Ζήτημα 1

Όταν αντιστοιχίζετε μια δημόσια διεύθυνση IPv4 σε ένα περιβάλλον, οι διευθύνσεις 6to4 αντιστοιχίζονται αυτόματα στους διακομιστές και στους υπολογιστές-πελάτες. Αυτή η συμπεριφορά είναι προεπιλεγμένη και παρατηρείται ακόμα και όταν ο υπολογιστής δεν έχει σύνδεση IPv6 E2E ή 6to4. Επομένως, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να συνδεθείτε σε τοποθεσίες IPv6.

Σημείωση Η αναμενόμενη συμπεριφορά είναι ότι οι υπολογιστές-πελάτες των Windows δεν αντιστοιχίζουν διευθύνσεις 6to4 εκτός εάν επιβεβαιωθεί η σύνδεση.

Αυτή η ενημέρωση δίνει τη δυνατότητα στα Windows να ελέγχουν αν είναι δυνατή η πρόσβαση στη μεταγωγή προτού προσθέσουν μια διαδρομή προς αυτή. Τα Windows διαγράφουν τη διαδρομή εάν η σύνδεση προς τη μεταγωγή δεν είναι διαθέσιμη. Αυτή η συμπεριφορά αποτρέπει τα Windows από την απόπειρα σύνδεσης σε διευθύνσεις IPv6 στις οποίες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω της μεταγωγής.

Σημείωση Η μεταγωγή είναι η δημόσια διαδρομή 6to4 που χρησιμοποιεί το πακέτο 6to4 για να φτάσει στον προορισμό του.

Ζήτημα 2

Εάν χρησιμοποιείτε πολλές διευθύνσεις IPv6 και διαδρομές IPv6, η μνήμη του πυρήνα εξαντλείται και η χρήση της CPU φτάνει στο 100 τοις εκατό.

Αυτή η ενημέρωση περιορίζει τον αριθμό κοινοποιημένων προθημάτων και διαδρομών που μπορεί να επεξεργαστεί κάθε περιβάλλον εργασίας σε 100.

Ζήτημα 3

Εάν ένας υπολογιστής έχει δημόσια διεύθυνση IPv4 κι εάν είναι ενεργοποιημένη η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet, ο υπολογιστής εκπέμπει ένα μήνυμα κοινοποίησης διαδρομής (RA) για τη διεύθυνση 6to4 που δημιουργείται. Επομένως, αντιστοιχίζονται διευθύνσεις IPv6 σε άλλους υπολογιστές. Αυτή η συμπεριφορά αποσυνδέει τους συγκεκριμένους υπολογιστές εάν ο υπολογιστής που εκπέμπει το RA 6to4 δεν έχει σύνδεση 6to4 E2E.

Σημείωση Λόγω συστάσεων στο έγγραφο RFC 6343, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση 6to4.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, η αυτόματη λειτουργικότητα κοινής χρήσης Κοινόχρηστη σύνδεση 6to4 στα Windows απενεργοποιείται από προεπιλογή.

Ζήτημα 4

Ας υποθέσουμε ότι οι παράμετροι ενός υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί για χρήση σύνδεσης IPv6 ως προεπιλεγμένης σύνδεσης. Επιπλέον, ας υποθέσουμε ότι ο υπολογιστής δεν έχει σύνδεση σε δίκτυο IPv6. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογιστής χρειάζεται πολύ χρόνο για να συνδεθεί σε μια τοποθεσία IPv6. 

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή τα Windows δοκιμάζουν πρώτα τη σύνδεση IPv6. Μετά την αποτυχία της σύνδεσης λόγω σφάλματος λήξης χρόνου, τα Windows δοκιμάζουν τη σύνδεση IPv4.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, τα Windows χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα NCSI για να εξετάσουν τη σύνδεση Ipv6. Εάν η σύνδεση έχει διακοπεί, τα Windows χρησιμοποιούν IPv4 αντί για IPv6.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Windows Update
Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από το Windows Update.
Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Λειτουργικό σύστημαΕνημέρωση
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει σαρώσει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να χρησιμοποιείτε Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ή Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Πληροφορίες μητρώου

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά κάποια ενημέρωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημέρωσης εγκαθιστά αρχεία με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό σας υπολογιστή εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με τις δικές σας ρυθμίσεις θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν, όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, ορόσημο (RTM,SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν με εξέταση των αριθμών έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
    ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσιών
    6.1.760 1,17xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1GDR
    6.1.760 1,22xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1LDR
  • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
  • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται σε κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2". Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα σχετικά αρχεία καταλόγου ασφάλειας (.cat), είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφάλειας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Iphlpsvc.dll6.1.7601.17964499,71203-Oct-201216:40
Iphlpsvcmigplugin.dll6.1.7601.1796451,20003-Oct-201216:40
Iphlpsvc.dll6.1.7601.22124500,73603-Oct-201216:27
Iphlpsvcmigplugin.dll6.1.7601.2212451,20003-Oct-201216:27
Tcpipreg.sys6.1.7601.1796435,32803-Oct-201215:21
Tcpipreg.sys6.1.7601.2212435,32803-Oct-201215:10
Netcorehc.dll6.1.7601.17964175,10403-Oct-201216:42
Netcorehc.dll6.1.7601.22124175,10403-Oct-201216:29
Netevent.dll.mui6.1.7601.17964232,44803-Oct-201216:44
Netevent.dll.mui6.1.7601.22124232,96003-Oct-201216:30
Netevent.dll6.1.7601.1796418,94403-Oct-201216:42
Netevent.dll6.1.7601.2212418,94403-Oct-201216:29
Netio.sys6.1.7601.17939240,49622-Aug-201217:16
Netio.sys6.1.7601.22124240,49603-Oct-201216:43
Ncsi.dll6.1.7601.17964156,67203-Oct-201216:42
Nlaapi.dll6.1.7601.1796452,22403-Oct-201216:42
Nlasvc.dll6.1.7601.17964242,17603-Oct-201216:42
Nlasvc.ptxmlNot applicable2,49413-Jul-200920:54
Ncsi.dll6.1.7601.22124160,76803-Oct-201216:29
Nlaapi.dll6.1.7601.2212452,22403-Oct-201216:29
Nlasvc.dll6.1.7601.22124242,17603-Oct-201216:29
Nlasvc.ptxmlNot applicable2,49413-Jul-200920:54
Tcpip.admlNot applicable13,41103-Oct-201216:49
Tcpip.admlNot applicable13,41103-Oct-201216:27
Tcpip.admxNot applicable10,64203-Sep-201211:00
Tcpip.admxNot applicable10,64203-Sep-201210:54
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939187,76022-Aug-201217:16
Tcpip.sys6.1.7601.179641,293,68003-Oct-201216:58
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22124187,76003-Oct-201216:43
Tcpip.sys6.1.7601.221241,308,04003-Oct-201216:44
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iphlpsvc.dll6.1.7601.17964569,34403-Oct-201217:42x64
Iphlpsvcmigplugin.dll6.1.7601.1796460,41603-Oct-201217:42x64
Iphlpsvc.dll6.1.7601.22124570,36803-Oct-201217:31x64
Iphlpsvcmigplugin.dll6.1.7601.2212460,41603-Oct-201217:31x64
Tcpipreg.sys6.1.7601.1796445,56803-Oct-201216:07x64
Tcpipreg.sys6.1.7601.2212445,56803-Oct-201215:59x64
Netcorehc.dll6.1.7601.17964246,27203-Oct-201217:44x64
Netcorehc.dll6.1.7601.22124246,27203-Oct-201217:32x64
Netevent.dll.mui6.1.7601.17964232,44803-Oct-201217:45Not applicable
Netevent.dll.mui6.1.7601.22124232,96003-Oct-201217:35Not applicable
Netevent.dll6.1.7601.1796418,94403-Oct-201217:44x64
Netevent.dll6.1.7601.2212418,94403-Oct-201217:32x64
Netio.sys6.1.7601.17939376,68822-Aug-201218:12x64
Netio.sys6.1.7601.22124376,68803-Oct-201217:44x64
Ncsi.dll6.1.7601.17964216,57603-Oct-201217:44x64
Nlaapi.dll6.1.7601.1796470,65603-Oct-201217:44x64
Nlasvc.dll6.1.7601.17964303,10403-Oct-201217:44x64
Nlasvc.ptxmlNot applicable2,49403-Oct-201211:47Not applicable
Ncsi.dll6.1.7601.22124222,20803-Oct-201217:32x64
Nlaapi.dll6.1.7601.2212470,65603-Oct-201217:32x64
Nlasvc.dll6.1.7601.22124303,10403-Oct-201217:32x64
Nlasvc.ptxmlNot applicable2,49403-Oct-201211:48Not applicable
Tcpip.admlNot applicable13,41103-Oct-201217:41Not applicable
Tcpip.admlNot applicable13,41103-Oct-201217:30Not applicable
Tcpip.admxNot applicable10,64203-Sep-201210:59Not applicable
Tcpip.admxNot applicable10,64203-Sep-201210:53Not applicable
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939288,62422-Aug-201218:12x64
Tcpip.sys6.1.7601.179641,914,24803-Oct-201217:56x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22124288,64803-Oct-201217:44x64
Tcpip.sys6.1.7601.221241,902,47203-Oct-201217:44x64
Iphlpsvcmigplugin.dll6.1.7601.1796451,20003-Oct-201216:40x86
Iphlpsvcmigplugin.dll6.1.7601.2212451,20003-Oct-201216:27x86
Ncsi.dll6.1.7601.17964156,67203-Oct-201216:42x86
Nlaapi.dll6.1.7601.1796452,22403-Oct-201216:42x86
Ncsi.dll6.1.7601.22124160,76803-Oct-201216:29x86
Nlaapi.dll6.1.7601.2212452,22403-Oct-201216:29x86
Ncsi.dll6.1.7601.17964156,67203-Oct-201216:42x86
Nlaapi.dll6.1.7601.1776152,22413-Jan-201207:12x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNot applicable2,49413-Jan-201202:02Not applicable
Ncsi.dll6.1.7601.22124160,76803-Oct-201216:29x86
Nlaapi.dll6.1.7601.2212452,22403-Oct-201216:29x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNot applicable2,49413-Jul-200920:54Not applicable
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iphlpsvc.dll6.1.7601.17964979,96803-Oct-201216:28IA-64
Iphlpsvcmigplugin.dll6.1.7601.17964133,12003-Oct-201216:28IA-64
Iphlpsvc.dll6.1.7601.22124981,50403-Oct-201216:34IA-64
Iphlpsvcmigplugin.dll6.1.7601.22124133,12003-Oct-201216:34IA-64
Tcpipreg.sys6.1.7601.1796490,62403-Oct-201215:16IA-64
Tcpipreg.sys6.1.7601.2212490,62403-Oct-201215:23IA-64
Netcorehc.dll6.1.7601.17964478,72003-Oct-201216:30IA-64
Netcorehc.dll6.1.7601.22124478,72003-Oct-201216:36IA-64
Netevent.dll.mui6.1.7601.17964232,44803-Oct-201216:30Not applicable
Netevent.dll.mui6.1.7601.22124232,96003-Oct-201216:36Not applicable
Netevent.dll6.1.7601.1796418,94403-Oct-201216:30IA-64
Netevent.dll6.1.7601.2212418,94403-Oct-201216:36IA-64
Netio.sys6.1.7601.17939711,02422-Aug-201216:51IA-64
Netio.sys6.1.7601.22124711,02403-Oct-201216:48IA-64
Ncsi.dll6.1.7601.17964480,76803-Oct-201216:30IA-64
Nlaapi.dll6.1.7601.17964156,67203-Oct-201216:31IA-64
Nlasvc.dll6.1.7601.17964603,13603-Oct-201216:31IA-64
Nlasvc.ptxmlNot applicable2,49403-Oct-201211:40Not applicable
Ncsi.dll6.1.7601.22124482,81603-Oct-201216:36IA-64
Nlaapi.dll6.1.7601.22124156,67203-Oct-201216:36IA-64
Nlasvc.dll6.1.7601.22124603,13603-Oct-201216:36IA-64
Nlasvc.ptxmlNot applicable2,49403-Oct-201211:39Not applicable
Tcpip.admlNot applicable13,41103-Oct-201216:26Not applicable
Tcpip.admlNot applicable13,41103-Oct-201216:42Not applicable
Tcpip.admxNot applicable10,64203-Sep-201210:53Not applicable
Tcpip.admxNot applicable10,64203-Sep-201210:52Not applicable
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17939483,18422-Aug-201216:50IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.179643,794,28803-Oct-201216:45IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.22124483,18403-Oct-201216:47IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.221243,819,37603-Oct-201216:48IA-64
Iphlpsvcmigplugin.dll6.1.7601.1796451,20003-Oct-201216:40x86
Iphlpsvcmigplugin.dll6.1.7601.2212451,20003-Oct-201216:27x86
Ncsi.dll6.1.7601.17964156,67203-Oct-201216:42x86
Nlaapi.dll6.1.7601.1776152,22413-Jan-201207:12x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNot applicable2,49413-Jan-201202:02Not applicable
Ncsi.dll6.1.7601.22124160,76803-Oct-201216:29x86
Nlaapi.dll6.1.7601.2212452,22403-Oct-201216:29x86
Wow64_nlasvc.ptxmlNot applicable2,49413-Jul-200920:54Not applicable
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για τα Windows 7 και τον Windows Server 2008 R2

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameX86_0033fecc0cf92de8350d63d7e2f3689c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_6a37ec2ee8326951.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_086757c47e56485d4c9cce6fa1726220_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_17e1043c36da274d.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_092acac30983b5ceb45ac586e28a2160_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_f10b1aeec28809eb.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_0b9365f3a054f5129c97422cdeff09c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5f47993cd9053ce7.manifest
File versionNot applicable
File size717
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_0e1b90b2358ae74516affbf6257c0719_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_d98714a10396aa62.manifest
File versionNot applicable
File size726
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_11f7b199fb769702e012e39073a07db5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_03144eb998b7f6b8.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_145d214c37ac84e1d7dbf6058d51fa8a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_80f9aa9a5900805d.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_20f4a32293fccc37995060f055b2431e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_2f9b38b7e6d1a536.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_211f1e9629547eb2295373234e7034b2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_761b88f6013ee9db.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_24d732fe532d7867ab419af7f9a57f38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5622f861b3426102.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_2c5cef8ad7424d2b798f2e2872a9fe75_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_62d85eff18344d7c.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_2ddab1ef94d5772fa2da31b5aa07e31b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_0ff79e081fc260e3.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_2e98fe9c32e3235176ab97568bc72d31_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_66e9a772e7fd9327.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_30dc67677d826c200e95ddc5ff814bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7ac464e391f4b136.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_3337b64bbcad75031114aee1928f1e39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_fa47d9ccaeed7542.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_33d4e1fe1ee4e588f7bdcd002a9f0f19_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_115157496f3f9f07.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_39b4eb45183b77e20dc16f92b1f0bb09_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_d9eee0d42a5a3a2b.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_3b6eebb010f57c939c37f5f5dbc295c5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_6b10c00d203e1315.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_3b7a7a07b8bf088dd8807cceca3d93a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_9fc609d07a5a8f5e.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_3d0c7d8114f3c5f37a5393a74b0ef78e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_5aabb177d14133db.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_493bc796faa9982b7768b52fa28eb647_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_fc3845c66e4bf776.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_498ce20030b11f3872d81e6b747fa5b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_8157124027cad461.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_4a2a3557d741c9d16ddf6493c17eaf7e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_8be6787fff708129.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_4f87c9bbdb66c37eb0622c24f5066d1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_cc687d928f034d26.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_52035a9d6a979273416b993534b28d54_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_b2767693b522c685.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_54425b4ba475bf3aa0cfe9ec5306059e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_eb8292ac51da9e83.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_56749786eea74d8d54cb2087baabbd52_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_303590c1123adc81.manifest
File versionNot applicable
File size1,068
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_57eff6dc5f147abdafe115dbf1c48345_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_4dacee42ebee6b44.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_58ed7761781237a960956705107aa78f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_6097401c9b20357d.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_5a2436c923c4095906e613aa3e97a59c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_134307ab84b42ad6.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_5ab80c2ed70a917ab802f8cde3db18db_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_0b648cbe2d52fe0d.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_5b7dbf4e909466b443870164d198c4a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_19ba7ae081e74acf.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_648cb3ec5975b04933b463e399932823_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_bca85ece76d38d64.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_67105449f5e1695c99ae9972f262f4ba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_a8122182a12d83cd.manifest
File versionNot applicable
File size717
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_6921c08f6561b5bab70afd59997ba11b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_9479842bbff7a8da.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_6ac408f30c009384418e25671b191011_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_5d1c5b92b81d8203.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_6ff5e3523fd674c82e14a9e783612f47_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5cdfa9aa82f854ed.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_7124eb7022f5f6fb543dad8e380af56e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_ce3f2334a318803e.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_72acc4f05b8350a3a680a478d145cd44_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_1ebd7e23075d689c.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_73296924fcc930e34b6b6fbffd5c7bfb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_ddcba8890262f97e.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_73d1ec200dfdc7243a7463cf3e8fd97d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_8541fa556382305d.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_742ad7e813d3e460388ecdfe0c3cd643_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_ab34c6a6c36950e5.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_75a638b8c9b7e8b38057ee3859be5361_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_98ae5f6994757b4d.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_7a071f038ca74e105f63fbf0a8945b5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_28febe381acf2215.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_7afec0c38721cfe3754a2e6a10c61df9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_81201513f9b99495.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_7bfd87da4348f46572589fc75e19b9e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_79467ce20de9b9ea.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_7f33c45cc556c776defa30512c687435_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_a9e07e5a101ed0d0.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_80b1c1a77c37f828f4e8b7cd4de1145f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_4a17fdf71ca5ea79.manifest
File versionNot applicable
File size708
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_814736ac08151829d055db392b15e522_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_b3c8de45d1205c66.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_89c8c44fbf6db42016d9f8746d921bdc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_41abb9c6f2a405f0.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_8a0af551e8131a927f70f529a9239902_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_70f4edad7ed4f4cb.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_8a3e41502c8761c3c948715292cdf6c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_edeca72dbf2d8cc8.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_8bec291d252e544ba90e35cdd20209cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_2c32ab992ad3723f.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_8f93ddb0c009307955ae6bbe22f87f41_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_df567ef65ecda2f3.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_91c11f5edbb3e3bb1531ae3be8177f14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_688081eea8afc7a7.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_9503dd0329f03b5f7e6b3d2c65b1eb0a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_a28f1f8513870bca.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_96d7ebea1e01b70c357c435a2d4299c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_8c81e4bdc65670fe.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_9a0ba2ed7aa80db92a61f61cac4dff0c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_eb8ad306126e3300.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_9f0d1a2889bdeba486db1d57a6b6de27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_fdd730a82a71a9bf.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_9f7878a84154467311c3e6dea730cddb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_57ad048f515474f1.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_a225988e149f0e5454cdffaaddbe133b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_793f7513c7209561.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_a3e410656aae8db983276d77c819868b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_83b049b9777402c9.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_a4e092ab575bc38d4be4247649be1533_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_d7cbfa9e3bad8cc0.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_a8d58686f6c287ab8cfeab56bd0f38d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_12b27a5f1a9043f3.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_a9a083a4ea407a2bc03eb4b497f1a291_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_2571f31f75a30195.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_aef847e9151666ebaaf86b6ae1169c52_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_fcbd1d1ba8d80eff.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_af9f60d285376cb7697093e9693571a3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_b6a056ad6ec11dcf.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_afa92e8273bcc089c6d2688769c229d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_59300bc0cd976f4d.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_b03c3dcf947c115193a3cb3c32e4b4eb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7bd795a6a0ceca96.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_b1ec483a7a80450025bceb02f7136540_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_dcd69bf9f1dd21d6.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_b243ed7a8b6c5fd90d1440aae9d91fed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_93f6b94afbf3a4f8.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_b3181db71fcb11e601863fffa4c68c48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_5cd30fda25eab279.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_b35f6d9bb27184712525f3cba88d0f4c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_cee7ff1229388518.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_b95bb067addb2fe360b70a3ced9d736f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_1adcdbefb8e49017.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_be11ccfe0ef0d33ee32c02bd9c95b199_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_4a69554d5df58bf3.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_be75e4d97200838bc744d139d764b578_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_361f1da6f660e656.manifest
File versionNot applicable
File size708
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_c19fe1c556f9ae20eb49d791dd699d38_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_f84a3dce6d04e68e.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_c393fa5fb288105fe7013814b41cdc89_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_ff31d04190858732.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_c5627b64d5a9dd9ef21c805cea94ec4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_aede6ee2216d6589.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_c65ae637ac5cf412b70b6bacb4ee5d82_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5a3e35ad3e942532.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_c6aad9730c9070b7fe1e52f2322a67be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_8034c0a5225fec75.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_c6c63f222a43ff7bbfbc9d6ce52041d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_22b3f82c1d386375.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_c82e2232bf1fe58aba725d05bab60495_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_18df95dcced7e2a5.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_cc543776af2488bbb4aa793124d35446_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_b1987109dcc55aba.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_cd29587d302c00a3f73140f058ee5b66_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5efe5f4b68610c64.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_d0482e1670e014ad91537ba20b6a1ce2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_2614a7f522404bd1.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_d1179a5e09009f663e7522747a0c1e5c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_fb012af501d8aab2.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_d5631437e14db50ecbd4b71695c55ee9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_d477b7507fc778ed.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_d647cb08a384057daafbd8b9e311a9da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_a36b46a32ea6544b.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_d6a6991619badb6dcf836e87db82719e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_9928de9ad4b67588.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_d9293eac7f06720019d2fb5e6e6df9c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_dbbb6472b29ea204.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_dddc0458148226a4a6ea5c652c409eeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_94dc8a92d0125741.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_e167bc5be3c3209916da7fc4c9e342e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_e713637c27eb8605.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_e195690bcf86894c3a125a99d123debf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_4c371622b09b08c7.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_e341c34f8bfc73a334ac6a0c5c0cafae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_d76bd91cd89ab5f0.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_e4c74f85fe91cce3e2562fd93d1106c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_e50f9aeda0561b61.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_e6b9fcb9809aaf094fc617a9b36c7deb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_4661209205b9856e.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_e87b176415bf75f875875f970f06e8fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_c3c06017f227c909.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_ea905ae9a9e7a3d23bada8c00edaf2f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_36e1c5c69a8cdaf5.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_eb64a19d9dff539d183da3914089b251_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_a8488e0ad1b21076.manifest
File versionNot applicable
File size726
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_eda76f5014a7466cc5723a07110ee5b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5764f9ead8790360.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_efe937780927633f5550ccf0c7941378_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_0e8c16ceedbca014.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_f3426bfd42ee82db520469745c496e0d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_819414a7558d67af.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_f685b0fc12a59668bae3b5e4d4e58d63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_db9865e8b8b063dd.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_f7e092f6d708aa3e317458da85b5cb13_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_debfb6f1d7d746b1.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_f7e8acd077669a763d865127580102bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_715bc116fc979ea4.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_f87eca9c85ab10b73573ad87a3b60d07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_8d99f9483055a4b6.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_fc18cac9aac2398f56847f236681cba1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_04c19d34e236c39d.manifest
File versionNot applicable
File size1,068
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_fccee7723c24e12fefefbb248e321a7f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_1a728cd4ea8c2bde.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_fec848f79964ec359b73f77a3db9d9ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_cc8ee44bf1215477.manifest
File versionNot applicable
File size704
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_13b474b9dac50502.manifest
File versionNot applicable
File size126,735
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:17
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_14692956f3c2684a.manifest
File versionNot applicable
File size126,735
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:02
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_87ee97ee63d793e8.manifest
File versionNot applicable
File size7,032
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:19
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_88a34c8b7cd4f730.manifest
File versionNot applicable
File size7,032
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:04
File nameX86_microsoft-windows-netcorehelperclasses_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_e3f99fdedbec5948.manifest
File versionNot applicable
File size52,774
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:23
File nameX86_microsoft-windows-netcorehelperclasses_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_e4ae547bf4e9bc90.manifest
File versionNot applicable
File size52,774
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:08
File nameX86_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_en-us_8459df361a01f0ec.manifest
File versionNot applicable
File size2,185
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:11
File nameX86_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_es-es_84253c1a1a28e291.manifest
File versionNot applicable
File size2,185
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)19:47
File nameX86_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_en-us_850e93d332ff5434.manifest
File versionNot applicable
File size2,185
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:00
File nameX86_microsoft-windows-netevent_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_5c17ba68c8f9698f.manifest
File versionNot applicable
File size18,953
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:19
File nameX86_microsoft-windows-netevent_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5ccc6f05e1f6ccd7.manifest
File versionNot applicable
File size18,953
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:04
File nameX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_58923ff3139b4b9b.manifest
File versionNot applicable
File size2,540
Date (UTC)22-Aug-2012
Time (UTC)17:35
File nameX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5921835a2cb58403.manifest
File versionNot applicable
File size2,540
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:02
File nameX86_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_695757ae6954dec1.manifest
File versionNot applicable
File size49,457
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:23
File nameX86_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_6a0c0c4b82524209.manifest
File versionNot applicable
File size49,457
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:08
File nameX86_microsoft-windows-t..onfiguration-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_2ea4728e4c892f3f.manifest
File versionNot applicable
File size1,187
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:13
File nameX86_microsoft-windows-t..onfiguration-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_2f59272b65869287.manifest
File versionNot applicable
File size1,187
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)16:58
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-adm.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_en-us_d8d950866c36bb30.manifest
File versionNot applicable
File size2,378
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:11
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-adm.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_en-us_d98e052385341e78.manifest
File versionNot applicable
File size2,378
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:00
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-adm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_34dae0bfe6666efd.manifest
File versionNot applicable
File size2,676
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:23
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-adm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_358f955cff63d245.manifest
File versionNot applicable
File size2,676
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:08
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_b4ef7439c4d0da52.manifest
File versionNot applicable
File size3,780
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)16:06
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_b5a428d6ddce3d9a.manifest
File versionNot applicable
File size3,834
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:06
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameAmd64_05119e2e680729fe1cc5b6bd5e7e028b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_b9407ae0bf1662ac.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_062cbdb3b6978f23ddb9dfc2801f5eb3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_ae141c6f41141bfc.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_072b67fc95d40110f03ba0625641d93a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_9222cbf7f62aa0d7.manifest
File versionNot applicable
File size721
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_0923784cfe1387aaf11ae2e94aadb64d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_544b59742ed9da4b.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_0c738679ba3429f72fbbe4fb7189fbba_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_b3b49fdd12ea8ab5.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_0d15247b7bfa3607e08586c2d31464c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_2a49d66fa3d3c92d.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_11dfba702cbc2f49ff5270ec3d397fbe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_22b211e75a74597f.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_1310cb570ac824f7378031972210b9c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_d0a5e1bed64ab468.manifest
File versionNot applicable
File size720
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_15b61fe021393de38a813d10ec819ce9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_6a2dd35ebfec4dbc.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_16d29c1298a3d8312687cfc77a5a8a5b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_5deceb2d74682ce2.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_186fef2c71a24d69086dd0c036cc6c71_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_9ab6d8febab0548f.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_193f899242876d014d6ad1814c063299_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_88261acf7f48098b.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_1d577c45e0781c1e91ea2fe0fa9060cd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_67b33f8b260a4e73.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_1ec3ce6ab0a24bed2ae8ae9ee6804e4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_23477be02447bed0.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_1ed3a5e15dacd06774dddd4d7c8ba7c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_777b5e53f52932dc.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_1f2e54a26d6b1e0f0c9bbc0f01264f64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_3d3ea0b7a81765fb.manifest
File versionNot applicable
File size720
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_20e1ada538d5220213684481aa8142bf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_acbe6cfb2acb70a4.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_2192d5352448586664e3440fd360b478_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_e8ab4aaeebce8f11.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_24d48e9def03c0d7dcc72eeadb294bb1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_289bff0380d1a253.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_25cf10edf7cdf410fea729ebb28c5df9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_cd737b0c2405e65e.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_267cfe17b04e793862dbc32dabbc377d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_a4a759d72f9f88a9.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_29d423ce3d72d379af6bf42187be7eea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_9822628302432032.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_2b71e18ccbe306a5cbde7739d011cfd2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_9a3aa461878715ba.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_2f5992f088ae78a4a1dc44b3f0124874_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_2cde68b47b05e5e0.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_3127d66e89f573d10e60fbfb4ae23b31_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7c41f0bb1ffe5ef8.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_316ea03beaeec1eb9e1bb420e2441377_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_ba5fc3438cc73da5.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_3284c62536c1e0812c2f2c241cce8f27_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_980622ced3430a18.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_3435f6d10b2d61423d3efe2a76cfa236_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_94bf0fde8f7edda1.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_3617aab7085f312f9c95326359a18072_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_f0facb291d844c57.manifest
File versionNot applicable
File size701
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_37c6960e027a447f8b53ab99e126876a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_773fbebdf69c1336.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_3885c56a9a1c2432b722f9e2785fd4b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_e5d8b8916dab5b42.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_3b5890cd3cb329a09f08d1a263550ac6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_3245f1c3ef07cbb8.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_3dcafb06c1e2f565a0da4a967e129c3a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_471726e7a2f65f9a.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_403c942c49a64b9d4e2540ba75a6c83e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_4fee9a24b42c09df.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_434923f2f6cc38ec570af2f71200d0f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_2da9ab41e5a7aa5d.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_43b761746e572f507dde6c81e98d3d98_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_7da4bf3a0db73097.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_465acf389b2161bf101a3124a14affec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_04b1bd92005ad6b8.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_4992b73426960b2c303e5fe7ddd13a46_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7cbc4ffced2a1b8e.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_4a0dd1cc11e09bf966d6792bfd2a8086_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_7c6a7064e55ed9d3.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_4ca56126e2f8cfee31f7ab1413df5732_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_3272fd9dfe60810f.manifest
File versionNot applicable
File size1,082
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_4d6c2e503f069a46f434d3f71c9fd98c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_767948a81680a171.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_4e896102c2149c114b3fd700b1f3d912_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_c08fb4de0b99756c.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_4e9431730c16dc3037e66b96e2de8478_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5e7cbc5e7055f60a.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_52437e4130b7469ef1ae1522a8b4766d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_c503f45beed3db41.manifest
File versionNot applicable
File size730
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_53915f29120f2bd47c25f5e820773bb4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_130ebb3aaa022d6e.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_5555b38e451859ab7f0a760397325bb0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_23706a70a7302bf8.manifest
File versionNot applicable
File size1,414
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_560aff23b0fa3c676924221bfaa5a4b8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_28636dfb62f8bfba.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_56d87a53f3b1704bd3a061292236445b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_7e1b1e06b21bf8e9.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_5bf16ff3a3c25cfbfcb285e0b73fd01f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_474a11d51aae1f4f.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_5fadd699718a849dbecdc3d156fb3fef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_362a616753930cdf.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_644af47278429f848df4b18153232e3c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_26052d45d9482cef.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_651ca9ccf6b55c5da2e1335005451b97_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_8d258aa5edcfd325.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_6687631a44ba565b39dacd15fa5a9ba4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_3c2698989403d369.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_70e20d3f44e783eb25b4df743457c0a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_a72d12ff10b7b160.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_71c4700a99382f9404a61b76c6b14035_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_8bc1e5004c08e3b9.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_7316725bb7b6a3d04e43de722fc3b180_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_3bb464afdd906f68.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_7e1a4886b1524695fbf3d5970a3a04aa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_0c6609146db10476.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_7ef45e3b3031846c6aa65a35e15706dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_9d62ea53a3a97fdb.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_80bc3b8acc22acf089e19f0455c317ee_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_fdf2202ae4c33fba.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_87866f36c0faac4cec70f6b51ff597a7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_610e089acf7fb2f8.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_879c84dbba12c0961f8ebd4620310725_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_e8b556388cf241e0.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_87caf32ab169b9f9784186f5e639d204_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_3635cb51c786602e.manifest
File versionNot applicable
File size1,064
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_891262e995608e384c539b6a0d113d67_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_78f9adbb3b3b1dac.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_8b5b0a2f0992af806b6de2d82403460c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_53613d2208db8ced.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_8c590746eac42e3625bd145983dadb37_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_1cf40a81acd9a6dc.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_8d5f7fe61a36e24fde61d88c1f1556fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_ef14ed071b3ddee2.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_9122f4550e94e88c6a7cc1ee438bfef4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_d7f2236b8378916c.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_9230067aac4e50163dea9a2d731f38dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_08281483f7d21664.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_941c91ac7a4277627d0c8565a0962822_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_da3ad82c1aa7906c.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_9b9265d16bad95436a4b58c302dfff10_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_f9a011cac81004e0.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_9f1e13c7e434f0a45aba1e8a3bda8c96_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_dd115fd694c00ad5.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_a237704d9dd562fbf3b725d55f4e110e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_48a7a843118abbca.manifest
File versionNot applicable
File size1,082
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_a4edbb7fd79af0c9dc08b771503a2dac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_3b81480c5c1700a2.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_a8f39d8904651e40dea1890c69218237_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_f3afdadb5e64db21.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_aad82b2e81a530d5e7d99776765fbaaa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_31aa8d63e6d87b12.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_ac5ab6bf75eee2ae9238e8bc20f25b4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_d5fc67d0fd67a790.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_ad9df612ac7f4d00430b1a657c2d746d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_bcd6171da9d319b2.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_b392e5f4fb649796351bd5b4e26b2e2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_aead2e1710e28cbe.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_b4409e5b80554bc268592d39c4483c8d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_83b63eaec7410426.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_b9fde62e5416529733e185c12e2e7366_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_f2fa535a47a21638.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_bb039a034427ab09194df0392dfb9126_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_03f3c8e14bd387c8.manifest
File versionNot applicable
File size721
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_bbbdce06b2618ffbb49dcd362c1061be_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_9195856603aa6cef.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_bbc6bed7792acce6c749ba0b32de93dc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_c4c68d0a9c535ba9.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_beebbc213f4a55ae5496cac8d439fa6c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_205f05066e573282.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_c3f0db01e2f868a3937fc3c18ed2b822_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_ac25a123babee3f7.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_c49143b14590595f591e1d4f902941a2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7c7fef5e2214268c.manifest
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_c566c9757f535178b51b2434220133b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_26381bc69e57a7fb.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_c6287ebfad81c8233aec832460707485_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_d483ca5bc602a170.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_c6555ad25cc4037ce5163a965ef0faef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_ebaa510c5418e91c.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_c7d963f4521ca5d14c7b0df13e70f668_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_b2d6172d8e379fd5.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_c9fa40a22b3e53904d634b3884fe180b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_ba8098c9bd9fc870.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_ccbeb3d32466e1a2b1ffca6312f8a804_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_399324ff70ba3371.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_ce27820948d6d0707cb096b1fef1ed6c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_2df921fe42f921a4.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_cf321e0137ee4ac905c4a0d0d5f82db0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_a94d2c12ad27f909.manifest
File versionNot applicable
File size730
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_d1c55751017b806671c6ca6c40d13194_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_b65d3f6e1c6dd8e6.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_d4ccc9f5980ea696a61bf185c5542ff7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_0cebbc26abf28ade.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_da8d67839bd664c96377658d2c68159c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_f0916edfc0093662.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_db6a2156e6c9455e774478a95470da48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_222c09e7453e4c00.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_dfd42e18bfe6184c2eb4c6cbb017fa6a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_2c8f47b5d434e82d.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_e01dd7eccdec408983e00b761e357b69_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_9e4d835d4d4da409.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_e36e983afcb4297195842f3078efbf1a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_cb3d38f9ce4df7fa.manifest
File versionNot applicable
File size1,064
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_e39735d931e187075b2d9030b401c39f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_b9e1f84ad4cf012b.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_e48fcdf7ea69b0602dcf5fd4436ac887_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_e9d9100e80c02649.manifest
File versionNot applicable
File size1,414
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_e5f6dae647483d1089d4ad348029bafd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_e7c57aa2f1d4a8d5.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_e6c6585a4a2e6ccf97811b16b81ccaea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_013e53643756b099.manifest
File versionNot applicable
File size1,426
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_e7f84894c72ac89243239b34c5e9e25a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_56e32399f1e1e768.manifest
File versionNot applicable
File size1,060
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_e8e67e55d6fa9d4bd522bc632d4f9c59_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_a934add0ccc02c42.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_ec0120be32c74a90e20649ee01caa899_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_86ff8d822faf9e02.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_ed937292498f0f1aa061c95604a61841_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_b4feaff04c081483.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_f071511f18be169e06069fa88d12cfb3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_30baf484534dd798.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_f07860e13a62e874fe7f0306f8669ad2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_10a758c7d58cd57d.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_f0ed83bda0697abd97fd471015aed5c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_f48525cb7b29d619.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_f44e99cdcf7b12e6ca728ac8c58a2f65_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_f87b6cce715e9880.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_f6387968ac2e7bef991a8ce646d31de4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_2778d427a0c40998.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_f63943d43527620cab9ba5704d0dc9fe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_f1196715fc7e4a6a.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_f64161ed1a9680013951c7d8b0ef8f72_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_0d5b24247c732c8e.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_f67b4afe101cdc40762f3105367494ce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_cf47c40b69e989e5.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_fa4f76f8d06c854ac6d8047eb98abae1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_aefbfc4f746f1be8.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_fb9cf2fe5452daecc40227ec48de04a1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_f2d0041051ac2ef0.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_fe74a4506fc9cf450c169499503ebc61_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_43020c69e164da7f.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_fecaffae0591c448a4c055e7c3879988_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_e6fae600861512ef.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_ff8b666b1989831278429e94f255bd55_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_a922045347c36500.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_6fd3103d93227638.manifest
File versionNot applicable
File size126,741
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:19
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_7087c4daac1fd980.manifest
File versionNot applicable
File size126,741
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:06
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_e40d33721c35051e.manifest
File versionNot applicable
File size7,034
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:21
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_e4c1e80f35326866.manifest
File versionNot applicable
File size7,034
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:09
File nameAmd64_microsoft-windows-netcorehelperclasses_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_40183b629449ca7e.manifest
File versionNot applicable
File size52,778
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:25
File nameAmd64_microsoft-windows-netcorehelperclasses_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_40ccefffad472dc6.manifest
File versionNot applicable
File size52,778
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:12
File nameAmd64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_en-us_e0787ab9d25f6222.manifest
File versionNot applicable
File size2,187
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:12
File nameAmd64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_en-us_e12d2f56eb5cc56a.manifest
File versionNot applicable
File size2,187
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:04
File nameAmd64_microsoft-windows-netevent_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_b83655ec8156dac5.manifest
File versionNot applicable
File size18,957
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:21
File nameAmd64_microsoft-windows-netevent_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_b8eb0a899a543e0d.manifest
File versionNot applicable
File size18,957
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:09
File nameAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_b4b0db76cbf8bcd1.manifest
File versionNot applicable
File size2,542
Date (UTC)22-Aug-2012
Time (UTC)18:33
File nameAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_b5401edde512f539.manifest
File versionNot applicable
File size2,542
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:06
File nameAmd64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_c575f33221b24ff7.manifest
File versionNot applicable
File size49,461
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:25
File nameAmd64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_c62aa7cf3aafb33f.manifest
File versionNot applicable
File size49,461
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:12
File nameAmd64_microsoft-windows-t..onfiguration-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_8ac30e1204e6a075.manifest
File versionNot applicable
File size1,189
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:15
File nameAmd64_microsoft-windows-t..onfiguration-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_8b77c2af1de403bd.manifest
File versionNot applicable
File size1,189
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:02
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-adm.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_en-us_34f7ec0a24942c66.manifest
File versionNot applicable
File size2,382
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:12
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-adm.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_es-es_34c348ee24bb1e0b.manifest
File versionNot applicable
File size2,382
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)20:04
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-adm.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_en-us_35aca0a73d918fae.manifest
File versionNot applicable
File size2,382
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:05
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-adm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_90f97c439ec3e033.manifest
File versionNot applicable
File size2,682
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:25
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-adm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_91ae30e0b7c1437b.manifest
File versionNot applicable
File size2,682
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:12
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_110e0fbd7d2e4b88.manifest
File versionNot applicable
File size3,784
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)16:32
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_11c2c45a962baed0.manifest
File versionNot applicable
File size3,838
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:10
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7a27ba8fc7833833.manifest
File versionNot applicable
File size123,749
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:04
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_7adc6f2ce0809b7b.manifest
File versionNot applicable
File size123,749
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)16:51
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
File versionNot applicable
File size1,166
Date (UTC)22-Aug-2012
Time (UTC)17:23
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_bf94c9301973b734.manifest
File versionNot applicable
File size1,166
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)16:49
File nameWow64_microsoft-windows-nlasvc-servercore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_3656149afbd0b3d3.manifest
File versionNot applicable
File size2,664
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:03
File nameWow64_microsoft-windows-nlasvc-servercore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_370ac93814ce171b.manifest
File versionNot applicable
File size2,664
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)16:50
File nameWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_cfca9d84561311f2.manifest
File versionNot applicable
File size50,099
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)16:32
File nameWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_d07f52216f10753a.manifest
File versionNot applicable
File size47,677
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)16:51
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
File nameIa64_0a51683b88305d6f42d19e3c0fdf759b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_cc8f0a1caaddaf01.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_0e99075386911ddce5d6de712d68bded_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_4f942395bd94b605.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_1124f131df86d65fe81bfdd2989b5528_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_ffed45af0d9bf19b.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_13358b3b1826d82cb087bbaf994d5755_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_747a15f92cf0eb24.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_1ae55d25e569368f0ca0219c9a28ae8b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_7e5635c38dba6c0a.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_1c09ce923926482c1a444884ee28a959_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_449ee5ab702c9894.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_1e84e1903ec3512415bc8c2596300808_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_5973489c8559e319.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_1f260b691f9da506cb0fdc2cdc07d492_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_d91f0a6f07b9236f.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_1fb9cdadb4a1749e7ead9b0d1c3707c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_8fe10175a069bcc2.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_200dc79e7e219e40cb86c52494b7b29c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_10fe7a0e08874465.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_22ed8c17f1006025f450d9d4463eb1f4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_53d60da723cc8cb4.manifest
File versionNot applicable
File size719
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_2a43ac1bbb4b20c8cbcb9ea10febce3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7a4bde0c4fb1f95d.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_2e0fc18e822f7bd7f5e30441c64e77b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5a760a30b3a82244.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_3272db1b0edabb3dd313bcdd7d59f2cc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_fe5830c660d6b892.manifest
File versionNot applicable
File size719
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_38532ed34bd8a929f7680094bd2faa26_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_f0efd2b8e4e6100d.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_3b3190f714c19860d54870d7fba6632c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_0fed55109a120822.manifest
File versionNot applicable
File size1,411
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_434345646588f6b13aa985218cef439c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_1653d7d859f1197f.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_46a2b09239df95e002ac8bd7b2ed2775_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_63774a5633c3239b.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_4abc32edc60076132f701f17d93ecdc5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_63931879e934aaeb.manifest
File versionNot applicable
File size728
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_4e6665bcd1721de7e75a0ee4fb29aef5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_529c8814f6506b4d.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_518d39d01cb03f076e6d6bc90da6ae80_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7e6eec743be4c017.manifest
File versionNot applicable
File size728
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_5421d5e0d58d7b57b55923fe3ea0a76b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_d5e4ce2b200d4a7b.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_629ab8e59242badde738ad2d91cae15d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7572851061a06f60.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_6b2c492f663417bfb26045539afa05cd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_c50bbd07357f6f98.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_6b7acf74ed53d445c75121df592675d9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_80461cf6fd581335.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_7eabdab7a2e276dbba2547ff5dc16736_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_6ef5a0e1c529bbfd.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_89bbc0dee464ae6da0720c52aa16a821_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_79da32628cfe8a64.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_96ff57a3303c9e322505f9ec77d506d4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_4b9e2954364b875e.manifest
File versionNot applicable
File size1,411
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_9739ca74e12513b3c423fd6353e722f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_5c31f7e8a1dc8ed1.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_97c85d331c7e70abc8605a2ce6ed8839_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_9d3eaaab0cd42e95.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_9a99140a67eaa715f8841bf3f5e74247_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_666174338ee4652c.manifest
File versionNot applicable
File size1,785
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_9e5dc73b685cf6063b152dd23722a00a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_0dd4e068d23ac58a.manifest
File versionNot applicable
File size1,785
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_9f674e528db81f78114b6fe2b65a9c3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_342b0295a1eac54b.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_ae40807cde1450e5312ff33974cecd45_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_fc13ebd66795f9da.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_b48809b7c93953657748761925bb6088_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_227eb382f5065b92.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_b67dace847956bc72b975018d6c19786_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_8122e0edbf3c8e70.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_b72eece0ee86566ffc755e54a747f800_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_9099aec564f69f5c.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_bec005ef03bf1f6da0dd6d69b0866f17_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_e6e6db2e21829141.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_bef723f064cf95459d8e7d6688fe5610_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_34009d8dbeaa446c.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_d5ad578db173128f605febedc5bcb14d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_d755675988fdb0e6.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_e660b181e4db11999972abbdbb6b6365_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_205c50d8e365bc7b.manifest
File versionNot applicable
File size1,054
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_f878bfbc5471d57bd75ae4fe821c5b9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7a9894d8e74b6fc9.manifest
File versionNot applicable
File size707
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:38
File nameIa64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_13b618afdac30dfe.manifest
File versionNot applicable
File size126,738
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:06
File nameIa64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_146acd4cf3c07146.manifest
File versionNot applicable
File size126,738
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:53
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_87f03be463d59ce4.manifest
File versionNot applicable
File size7,033
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:08
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_88a4f0817cd3002c.manifest
File versionNot applicable
File size7,033
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:55
File nameIa64_microsoft-windows-netcorehelperclasses_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_e3fb43d4dbea6244.manifest
File versionNot applicable
File size52,776
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:11
File nameIa64_microsoft-windows-netcorehelperclasses_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_e4aff871f4e7c58c.manifest
File versionNot applicable
File size52,776
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:57
File nameIa64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_en-us_845b832c19fff9e8.manifest
File versionNot applicable
File size2,186
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)16:55
File nameIa64_microsoft-windows-netevent.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_en-us_851037c932fd5d30.manifest
File versionNot applicable
File size2,186
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:01
File nameIa64_microsoft-windows-netevent_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_5c195e5ec8f7728b.manifest
File versionNot applicable
File size18,955
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:07
File nameIa64_microsoft-windows-netevent_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_5cce12fbe1f4d5d3.manifest
File versionNot applicable
File size18,955
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:54
File nameIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_5893e3e913995497.manifest
File versionNot applicable
File size2,541
Date (UTC)22-Aug-2012
Time (UTC)18:25
File nameIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_592327502cb38cff.manifest
File versionNot applicable
File size2,541
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:52
File nameIa64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_6958fba46952e7bd.manifest
File versionNot applicable
File size49,459
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:11
File nameIa64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_6a0db04182504b05.manifest
File versionNot applicable
File size49,459
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:58
File nameIa64_microsoft-windows-t..onfiguration-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_2ea616844c87383b.manifest
File versionNot applicable
File size1,188
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:02
File nameIa64_microsoft-windows-t..onfiguration-regkey_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_2f5acb2165849b83.manifest
File versionNot applicable
File size1,188
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:49
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-adm.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_en-us_d8daf47c6c34c42c.manifest
File versionNot applicable
File size2,380
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)16:55
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-adm.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_en-us_d98fa91985322774.manifest
File versionNot applicable
File size2,380
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:01
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-adm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_34dc84b5e66477f9.manifest
File versionNot applicable
File size2,679
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)18:10
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-adm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_35913952ff61db41.manifest
File versionNot applicable
File size2,679
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:57
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_b4f1182fc4cee34e.manifest
File versionNot applicable
File size3,782
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:39
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_b5a5ccccddcc4696.manifest
File versionNot applicable
File size3,836
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:56
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_7a27ba8fc7833833.manifest
File versionNot applicable
File size123,749
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)17:04
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_7adc6f2ce0809b7b.manifest
File versionNot applicable
File size123,749
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)16:51
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17939_none_bf0585c900597ecc.manifest
File versionNot applicable
File size1,166
Date (UTC)22-Aug-2012
Time (UTC)17:23
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_bf94c9301973b734.manifest
File versionNot applicable
File size1,166
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)16:49
File nameWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17964_none_cfca9d84561311f2.manifest
File versionNot applicable
File size50,099
Date (UTC)04-Oct-2012
Time (UTC)15:39
File nameWow64_microsoft-windows-nlasvc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22124_none_d07f52216f10753a.manifest
File versionNot applicable
File size47,677
Date (UTC)03-Oct-2012
Time (UTC)16:51
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2750841 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/29/2014 13:30:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

  • kbfix atdownload kbExpertiseAdvanced kbsurveynew KB2750841
Σχόλια