Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου 6 για κεντρικό ενοποίηση Server 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2752426
Εισαγωγή
Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010 περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που έχουν διορθωθεί μετά την κυκλοφορία του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010.

Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις, πριν να αναπτύξετε σε περιβάλλον παραγωγής. Επειδή το build που είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημέρωσης κώδικα περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλαμβάνονταν στο προηγούμενο κεντρικό ενοποίηση Server 2010 έκδοση της ενημέρωσης κώδικα. Συνιστούμε ότι θεωρείτε ότι η εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης της ενημέρωσης κώδικα που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημαντικό Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων προϊόντος. Ωστόσο, αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενημερώνει μόνο τις δυνατότητες που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτή η αθροιστική ενημέρωση (CU) είναι μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων περιέχει τα εξής στοιχεία:
Σημείωση Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση δεν περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα για Microsoft Enterprise μόνο καθολικής σύνδεσης (SSO). Επομένως, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν ισχύει για μεμονωμένους διακομιστές SSO.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Κεντρικού υπολογιστή Integration Server 2010, ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6 για κεντρικό ενοποίηση Server 2010

Τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης που ασχολούνται με αυτές τις επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σφάλματα Host Integration Server, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.

Η ενημερωμένη έκδοση υποστήριξης λειτουργικά συστήματα

Οι ακόλουθες εκδόσεις των Windows και τις εκδόσεις των Windows που αναφέρονται στην το Οδηγός εγκατάστασης του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010, υποστηρίζει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6 για κεντρικό ενοποίηση Server 2010 και αργότερα αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις:

  • Windows Server 2012
  • Windows 8

Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα ζητήματα κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε Host Integration Server 2010a thatis υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2012 ή Windows 8.

Θέμα 1
Ας υποθέσουμε ότι αυτή η δυνατότητα theWEBSPHERE_MQ_CHANNEL είναι ενεργοποιημένη για την εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010. Όταν μπορείτε tryinstall κεντρικός υπολογιστής ενοποίησης Server 2010, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο γραμμής εντολών στο Windows Server 2012, η εγκατάσταση processfails.

ΣημείωσηΕάν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή "WCF κανάλι για WebSphere MQ", μπορείτε να εγκαταστήσετε με επιτυχία κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον Setup.exe GUI. Ωστόσο, το programcannot εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010 εγκαταστήσετε τη δυνατότητα "WCF κανάλι για WebSphere MQ" σε 2012 διακομιστή των Windows επειδή το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν έχει ανάγνωση/writepermissionsfor τα κλειδιά μητρώου. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κλειδιά μητρώου για να προσδιορίσετε ποια έκδοση του το 4is του .NET Framework εγκατεστημένα.

Θέμα 2
Ας υποθέσουμε ότι ορισμένοι διακομιστές ενοποίησης κεντρικού υπολογιστή 64-bit κεντρικού περιόδων λειτουργίας LU 6.2 (APPC) που χρησιμοποιούνται για σύνδεση με συστήματα κεντρικών υπολογιστών της IBM. Σε αυτήν την περίπτωση, 32-bit εφαρμογές CPI-C δεν συνδεθείτε με τους διακομιστές σύνδεσης του κεντρικού υπολογιστή 64-bit.

Ενσωμάτωση εφαρμογών

KB
άρθρο
αριθμός
Περιγραφή
2750609ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το Αναγνωριστικό συμβάντος 102 όταν TI καλεί μια εφαρμογή κεντρικού υπολογιστή που καταργεί μια συναλλαγή APPC στον κεντρικό υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2752425ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Σφάλμα "Μη έγκυρο αναγνωριστικό χρήστη μήκος" κατά τη χρήση ολοκληρωτή συναλλαγών για να συνδεθείτε σε ένα IBM iSeries (AS / 400) συστήματος στον κεντρικό υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2758122ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Event ID 102 (2138) όταν TI επικοινωνεί με συναλλαγές IMS σε ένα σύστημα mainframe IBM στο κεντρικό ενοποίηση διακομιστή 2009


Ενοποίηση δεδομένων

KB
άρθρο
αριθμός
Περιγραφή
2771299ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Υπηρεσία παροχής OLE DB για DB2 παραμέτρους δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά στο μήνυμα σφάλματος SQL σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010


Σύνδεση δικτύου

KB
άρθρο
αριθμός
Περιγραφή
2739304ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εφαρμογή IPv6 καταστρέφεται μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη σελ και το SNA Server σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2771108ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια εφαρμογή Integrator περιόδου λειτουργίας δεν μπορεί να συνδεθεί με την ίδια λογική μονάδα αφού η μέθοδος SessionLU0.Disconnect καλείται σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2749443ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ο υπολογιστής-πελάτης 3270 εμφανίζει αλλοιωμένους χαρακτήρες όταν συνδέεται πρώτα σε μια εφαρμογή mainframe IBM σε περιβάλλον Host Integration Server
2754508ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ρήμα RECEIVE_AND_WAIT επιστρέφει κωδικό επιστροφής "0x9" σε μια εφαρμογή APPC στον κεντρικό υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2756124ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: TN3270 υπηρεσίας τερματιστεί απροσδόκητα όταν ένας υπολογιστής-πελάτης TN3270 το με ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή 32 χαρακτήρων συνδέεται με την υπηρεσία στον κεντρικό υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2757091ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Υπηρεσίες παροχής WMI αποτροπή σελ διαχείρισης να ξεκινήσουν ή να εμφανίζει τις πληροφορίες κατάστασης για το "Δεν εντοπίστηκε κατάσταση" σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2764942ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ο Οδηγός δημιουργίας LU στη Διαχείριση σελ δεν επιτρέπει για "Πρώτη επέκταση" τιμές μεγαλύτερες από 255
2771292ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η τιμή του μητρώου "PermanentServers" μετατρέπεται σε μια εσφαλμένη τιμή τύπου όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2774171ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "σύνδεση υπηρεσίες έχουν διαγραφεί" μήνυμα λάθους όταν ανοίγετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα MMC διαχείρισης σελ σε περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2774167ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ενδέχεται να σταματήσει την υπηρεσία SnaBase με μια παραβίαση πρόσβασης, όταν είναι κλειστή μια σύνδεση TCP/IP σε περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2479703ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ενδέχεται να διακοπεί η υπηρεσία SnaPrint όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία SnaPrint και ένα ΌΠΩΣ IBM / 400 σύνδεσης έχει ρυθμιστεί να ξεκινά αυτόματα σε ένα περιβάλλον Host Integration Server
2782858ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Integrator περιόδου λειτουργίας στο κεντρικό ενοποίηση Server 2010 ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος όταν συνδέεται σε μια θύρα με δυνατότητα TN3270 SSL ένα mainframe IBM: "Αποτυχία ελέγχου πιστοποιητικό διακομιστή"

Τρόπος απόκτησης αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6 για κεντρικό ενοποίηση Server 2010

Μια υποστηριζόμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόσετε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση πακέτου μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν δεν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα, συνιστάται να περιμένετε έως το επόμενο service pack του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010. Το επόμενο service pack θα περιέχει τις επείγουσες επιδιορθώσεις που υπάρχουν σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Εάν η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν συγκεκριμένα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμων" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες διατίθεται η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Εάν δεν βλέπετε μια συγκεκριμένη γλώσσα, κανένα πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010.

Εάν ένα αρχείο Readme.txt περιλαμβάνεται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ανατρέξτε στο αρχείο Readme.txt για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα "ζώνη ώρας" στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x 86 του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
802cfg.dll8.5.4661.2153,76809-Nov-201220:33x 86
Accessddm.dll8.5.4661.288,24009-Nov-201220:33x 86
Adloc.dll8.5.4661.230,88809-Nov-201220:33x 86
Db2oledb.dll8.5.4661.2633,00809-Nov-201220:33x 86
Dbgtrace.dll8.5.4661.251,37609-Nov-201220:33x 86
Ddm.dll8.5.4661.275,93609-Nov-201220:33x 86
Ddmserv.exe8.5.4661.275,94409-Nov-201220:33x 86
Ddmstr.dll8.5.4661.267,75209-Nov-201220:33x 86
Delnamespace.exe8.5.4661.216,05609-Nov-201220:33x 86
Democfg.dll8.5.4661.2129,19209-Nov-201220:33x 86
Drdaresync.exe8.5.4661.2530,60809-Nov-201220:33x 86
Dtcwrapper.dllΔεν ισχύει59,56809-Nov-201220:33x 86
Duwtcpcleanup.SQLΔεν ισχύει1,28309-Nov-201218:57Δεν ισχύει
Essohelper.dll8.5.4661.263,66409-Nov-201220:33x 86
Fmistr32.dll8.5.4661.218,09609-Nov-201220:33x 86
Hipadmin.dll8.5.4661.2200,70409-Nov-201219:32x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4661.2637,11209-Nov-201220:33x 86
Hipobjects.dll8.5.4661.21,271,98409-Nov-201220:33x 86
Hisconfig.dll8.5.4661.2506,03209-Nov-201220:33x 86
Histrace.exe8.5.4661.2116,91209-Nov-201220:33x 86
Hisvsswriter.exe8.5.4661.267,76809-Nov-201220:33x 86
Ibmcobol.XMLΔεν ισχύει83,79809-Nov-201218:57Δεν ισχύει
Ibmrpg400.XMLΔεν ισχύει67,57409-Nov-201218:57Δεν ισχύει
Linkcfg.exe8.5.4661.224,23209-Nov-201220:33x 86
Mgddtcob390.dll8.5.4661.2387,24809-Nov-201220:33x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.mqsc.dll8.5.4661.2133,33609-Nov-201220:33x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.mqscadmin.dll8.5.4661.288,28809-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4661.280,12809-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.mshostfile.Management.dll8.5.4661.2399,63209-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.5.4661.2145,66409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4661.284,22409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4661.21,304,82409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4661.2198,89609-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4661.259,61609-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4661.280,10409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4661.2276,71209-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4661.2395,51209-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4661.2194,80009-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4661.251,45609-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4661.263,79209-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Trace.dll8.5.4661.247,32809-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.aggregateconverter.dll8.5.4661.276,03209-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.assemblyutilities.dll8.5.4661.2166,13609-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4661.280,13609-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.clientcontext.dll8.5.4661.255,53609-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dotnetinvoker.dll8.5.4661.230,96009-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4661.288,32009-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dpctransport.dll8.5.4661.267,82409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dplflowcontrol.dll8.5.4661.235,06409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dplhelper.dll8.5.4661.235,04809-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.elmflowcontrol.dll8.5.4661.255,54409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.elmtransport.dll8.5.4661.263,72809-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4661.243,26409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.essohelper.Interop.dll7.0.2304.011,52009-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.globals.dll8.5.4661.2174,31209-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.hipgen.dll8.5.4661.222,24009-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.httptransport.dll8.5.4661.247,34409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.imsconnecttransport.dll8.5.4661.284,22409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.libraryreader.dll8.5.4661.267,82409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.snatransport.dll8.5.4661.267,82409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4661.2104,72009-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.tbgen.dll8.5.4661.243,23209-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.tcptransport.dll8.5.4661.255,53609-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.trmflowcontrol.dll8.5.4661.255,54409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.trmtransport.dll8.5.4661.263,72809-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4661.243,26409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4661.243,27209-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.App.dll8.5.4661.2735,47209-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.as400cobolimporter.dll8.5.4661.217,16809-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.5.4661.263,74409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.CTRL.dll8.5.4661.2141,55209-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.5.4661.215,61609-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4661.2100,60009-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4661.2272,62409-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.5.4661.267,84009-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.tadtlb.dll8.5.4661.218,68009-Nov-201220:33x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4661.2465,14409-Nov-201220:33x 86
Mmcsna.dll8.5.4661.2342,18409-Nov-201220:33x 86
Mngagent.exe8.5.4661.2129,20009-Nov-201220:33x 86
Mngbase.dll8.5.4661.2116,90409-Nov-201220:33x 86
Mngcli.exe8.5.4661.2129,19209-Nov-201220:33x 86
Mngext.dll8.5.4661.225,25609-Nov-201220:33x 86
Mngsna.dll8.5.4661.2137,38409-Nov-201220:33x 86
Mobase.dll8.5.4661.2338,08809-Nov-201220:33x 86
Msdrda.dll8.5.4661.2985,25609-Nov-201220:33x 86
Ppd5250.dll8.5.4661.2121,00009-Nov-201220:33x 86
Prmngext.dll8.5.4661.267,76009-Nov-201220:33x 86
Remcfg.dll8.5.4661.2182,44009-Nov-201220:33x 86
Resyncsvc.exe8.5.4661.2145,58409-Nov-201220:33x 86
Siproxy.dll8.5.4661.2444,58409-Nov-201220:33x 86
Siserver.exe8.5.4661.2243,88809-Nov-201220:33x 86
Snaadmin.dll8.5.4661.2346,28809-Nov-201220:33x 86
Snabase.exe8.5.4661.2264,36009-Nov-201220:33x 86
Snacfg.dll8.5.4661.2297,12809-Nov-201220:33x 86
Snadmod.dll8.5.4661.2854,18409-Nov-201220:33x 86
Snadump.dll8.5.4661.216,55209-Nov-201220:33x 86
Snaip.dll8.5.4661.2121,00009-Nov-201220:33x 86
Snaip6.dll8.5.4661.2125,09609-Nov-201220:33x 86
Snaipcfg.dll8.5.4661.2149,68009-Nov-201220:33x 86
Snaipdlc.dll8.5.4661.21,013,93609-Nov-201220:33x 86
Snalink.dll8.5.4661.263,65609-Nov-201220:33x 86
Snalm.dll8.5.4661.267,75209-Nov-201220:33x 86
Snamanag.dll8.5.4661.2141,48809-Nov-201220:33x 86
Snanls.dll8.5.4661.2121,00009-Nov-201220:33x 86
Snaprint.exe8.5.4661.292,33609-Nov-201220:33x 86
Snareg.dll8.5.4661.239,59209-Nov-201220:33x 86
Snaservr.exe8.5.4661.2694,44809-Nov-201220:33x 86
Snashmem.exe8.5.4661.263,66409-Nov-201220:33x 86
Snasii.dll8.5.4661.236,52009-Nov-201220:33x 86
Snasvc.dll8.5.4661.216,04009-Nov-201220:33x 86
Snatrc.dll8.5.4661.280,04009-Nov-201220:33x 86
Snatrcsn.dll8.5.4661.255,47209-Nov-201220:33x 86
Snawiz.dll8.5.4661.21,050,79209-Nov-201220:33x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4661.2177,41609-Nov-201220:33x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4661.2120,06409-Nov-201220:33x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4661.2177,42409-Nov-201220:33x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Server.dll8.5.4661.2177,40809-Nov-201220:33x 86
T3mngext.dll8.5.4661.259,56809-Nov-201220:33x 86
T5mngext.dll8.5.4661.259,56809-Nov-201220:33x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4661.263,68009-Nov-201220:33x 86
Tn3servr.exe8.5.4661.2260,27209-Nov-201220:33x 86
Trcipdlc.dll8.5.4661.23,041,45609-Nov-201220:33x 86
Trcservr.exe8.5.4661.2932,01609-Nov-201220:33x 86
Trnsbidi.dll8.5.4661.275,95209-Nov-201220:33x 86
Wappc32.dll8.5.4661.2198,82409-Nov-201220:33x 86
Wcpic32.dll8.5.4661.2112,80809-Nov-201220:33x 86
Win3270.exe8.5.4661.2161,96009-Nov-201220:33x 86
Winappc.dll8.5.4661.211,94409-Nov-201220:33x 86
Wincsv32.dll8.5.4661.251,37609-Nov-201220:33x 86
Winmgt32.dll8.5.4661.267,76009-Nov-201220:33x 86
Winrui32.dll8.5.4661.2100,52809-Nov-201220:33x 86
Winsli32.dll8.5.4661.2121,00809-Nov-201220:33x 86
Wmisna.dll8.5.4661.2333,99209-Nov-201220:33x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4661.2112,83209-Nov-201220:33x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4661.280,05609-Nov-201220:33x 86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x 64 του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
802cfg.dll8.5.4661.2153,76809-Nov-201220:40x 86
Accessddm.dll8.5.4661.288,24009-Nov-201220:40x 86
Adloc.dll8.5.4661.230,88809-Nov-201220:39x 86
Db2oledb.dll8.5.4661.2633,00809-Nov-201220:39x 86
Dbgtrace.dll8.5.4661.251,37609-Nov-201220:40x 86
Ddm.dll8.5.4661.275,93609-Nov-201220:40x 86
Ddmserv.exe8.5.4661.275,94409-Nov-201220:40x 86
Ddmstr.dll8.5.4661.267,75209-Nov-201220:39x 86
Delnamespace.exe8.5.4661.216,05609-Nov-201220:39x 86
Democfg.dll8.5.4661.2129,19209-Nov-201220:39x 86
Drdaresync.exe8.5.4661.2530,60809-Nov-201220:39x 86
Dtcwrapper.dllΔεν ισχύει59,56809-Nov-201220:39x 86
Duwtcpcleanup.SQLΔεν ισχύει1,28309-Nov-201218:57Δεν ισχύει
Essohelper.dll8.5.4661.263,66409-Nov-201220:39x 86
Fmistr32.dll8.5.4661.218,09609-Nov-201220:40x 86
Hipadmin.dll8.5.4661.2207,02409-Nov-201220:39x 86
Hipadminclasses.dll8.5.4661.2637,11209-Nov-201220:39x 86
Hipobjects.dll8.5.4661.21,271,98409-Nov-201220:39x 86
Hisconfig.dll8.5.4661.2506,03209-Nov-201220:39x 86
Histrace.exe8.5.4661.2116,91209-Nov-201220:39x 86
Hisvsswriter.exe8.5.4661.267,76809-Nov-201220:39x 86
Ibmcobol.XMLΔεν ισχύει83,79809-Nov-201218:57Δεν ισχύει
Ibmrpg400.XMLΔεν ισχύει67,57409-Nov-201218:57Δεν ισχύει
Linkcfg.exe8.5.4661.224,23209-Nov-201220:39x 86
Mgddtcob390.dll8.5.4661.2387,24809-Nov-201220:40x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.mqsc.dll8.5.4661.2133,33609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.mqscadmin.dll8.5.4661.288,28809-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4661.280,12809-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.mshostfile.Management.dll8.5.4661.2399,63209-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.5.4661.2145,66409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4661.284,22409-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4661.21,304,82409-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4661.2198,89609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4661.259,61609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4661.280,10409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4661.2276,71209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4661.2395,51209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4661.2194,80009-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4661.251,45609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4661.263,79209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Trace.dll8.5.4661.247,32809-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.aggregateconverter.dll8.5.4661.276,03209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.assemblyutilities.dll8.5.4661.2166,13609-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4661.280,13609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.clientcontext.dll8.5.4661.255,53609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dotnetinvoker.dll8.5.4661.230,96009-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4661.288,32009-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dpctransport.dll8.5.4661.267,82409-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dplflowcontrol.dll8.5.4661.235,06409-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dplhelper.dll8.5.4661.235,04809-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.elmflowcontrol.dll8.5.4661.255,54409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.elmtransport.dll8.5.4661.263,72809-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4661.243,26409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.essohelper.Interop.dll7.0.2304.011,52009-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.globals.dll8.5.4661.2174,31209-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.hipgen.dll8.5.4661.222,24009-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.httptransport.dll8.5.4661.247,34409-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.imsconnecttransport.dll8.5.4661.284,22409-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.libraryreader.dll8.5.4661.267,82409-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.snatransport.dll8.5.4661.267,82409-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4661.2104,72009-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.tbgen.dll8.5.4661.243,23209-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.tcptransport.dll8.5.4661.255,53609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.trmflowcontrol.dll8.5.4661.255,54409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.trmtransport.dll8.5.4661.263,72809-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4661.243,26409-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4661.243,27209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.App.dll8.5.4661.2735,47209-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.as400cobolimporter.dll8.5.4661.217,16809-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.5.4661.263,74409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.CTRL.dll8.5.4661.2141,55209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.5.4661.215,61609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4661.2100,60009-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4661.2272,62409-Nov-201220:40x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.5.4661.267,84009-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.tadtlb.dll8.5.4661.218,68009-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.5.4661.2465,14409-Nov-201220:39x 86
Mmcsna.dll8.5.4661.2342,18409-Nov-201220:39x 86
Mngagent.exe8.5.4661.2129,20009-Nov-201220:39x 86
Mngbase.dll8.5.4661.2116,90409-Nov-201220:39x 86
Mngcli.exe8.5.4661.2129,19209-Nov-201220:39x 86
Mngext.dll8.5.4661.225,25609-Nov-201220:39x 86
Mngsna.dll8.5.4661.2137,38409-Nov-201220:39x 86
Mobase.dll8.5.4661.2338,08809-Nov-201220:40x 86
Msdrda.dll8.5.4661.2985,25609-Nov-201220:39x 86
Ppd5250.dll8.5.4661.2121,00009-Nov-201220:39x 86
Prmngext.dll8.5.4661.267,76009-Nov-201220:40x 86
Remcfg.dll8.5.4661.2182,44009-Nov-201220:40x 86
Resyncsvc.exe8.5.4661.2145,58409-Nov-201220:39x 86
Siproxy.dll8.5.4661.2444,58409-Nov-201220:39x 86
Siserver.exe8.5.4661.2243,88809-Nov-201220:40x 86
Snaadmin.dll8.5.4661.2346,28809-Nov-201220:39x 86
Snabase.exe8.5.4661.2264,36009-Nov-201220:40x 86
Snacfg.dll8.5.4661.2297,12809-Nov-201220:40x 86
Snadmod.dll8.5.4661.2854,18409-Nov-201220:39x 86
Snadump.dll8.5.4661.216,55209-Nov-201220:39x 86
Snaip.dll8.5.4661.2121,00009-Nov-201220:39x 86
Snaip6.dll8.5.4661.2125,09609-Nov-201220:39x 86
Snaipcfg.dll8.5.4661.2149,68009-Nov-201220:39x 86
Snaipdlc.dll8.5.4661.21,013,93609-Nov-201220:40x 86
Snalink.dll8.5.4661.263,65609-Nov-201220:40x 86
Snalm.dll8.5.4661.267,75209-Nov-201220:39x 86
Snamanag.dll8.5.4661.2141,48809-Nov-201220:39x 86
Snanls.dll8.5.4661.2121,00009-Nov-201220:39x 86
Snaprint.exe8.5.4661.292,33609-Nov-201220:39x 86
Snareg.dll8.5.4661.239,59209-Nov-201220:39x 86
Snaservr.exe8.5.4661.2694,44809-Nov-201220:39x 86
Snashmem.exe8.5.4661.263,66409-Nov-201220:39x 86
Snasii.dll8.5.4661.236,52009-Nov-201220:39x 86
Snasvc.dll8.5.4661.216,04009-Nov-201220:39x 86
Snatrc.dll8.5.4661.280,04009-Nov-201220:39x 86
Snatrcsn.dll8.5.4661.255,47209-Nov-201220:39x 86
Snawiz.dll8.5.4661.21,050,79209-Nov-201220:39x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4661.2177,41609-Nov-201220:39x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4661.2120,06409-Nov-201220:39x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4661.2177,42409-Nov-201220:39x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Server.dll8.5.4661.2177,40809-Nov-201220:39x 86
T3mngext.dll8.5.4661.259,56809-Nov-201220:39x 86
T5mngext.dll8.5.4661.259,56809-Nov-201220:39x 86
Ticonversiontool.exe8.5.4661.263,68009-Nov-201220:39x 86
Tn3servr.exe8.5.4661.2260,27209-Nov-201220:39x 86
Trcipdlc.dll8.5.4661.23,041,45609-Nov-201220:39x 86
Trcservr.exe8.5.4661.2932,01609-Nov-201220:39x 86
Trnsbidi.dll8.5.4661.275,95209-Nov-201220:39x 86
Wappc32.dll8.5.4661.2198,82409-Nov-201220:39x 86
Wcpic32.dll8.5.4661.2112,80809-Nov-201220:39x 86
Win3270.exe8.5.4661.2161,96009-Nov-201220:39x 86
Winappc.dll8.5.4661.211,94409-Nov-201220:39x 86
Wincsv32.dll8.5.4661.251,37609-Nov-201220:39x 86
Winmgt32.dll8.5.4661.267,76009-Nov-201220:39x 86
Winrui32.dll8.5.4661.2100,52809-Nov-201220:39x 86
Winsli32.dll8.5.4661.2121,00809-Nov-201220:39x 86
Wmisna.dll8.5.4661.2333,99209-Nov-201220:39x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4661.2112,83209-Nov-201220:39x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4661.280,05609-Nov-201220:39x 86
802cfg.dll8.5.4661.2166,56809-Nov-201220:39x 64
Accessddm.dll8.5.4661.296,94409-Nov-201220:39x 64
Adloc.dll8.5.4661.236,00809-Nov-201220:39x 64
Db2oledb.dll8.5.4661.2882,35209-Nov-201220:39x 64
Dbgtrace.dll8.5.4661.264,17609-Nov-201220:39x 64
Ddm.dll8.5.4661.283,61609-Nov-201220:39x 64
Ddmserv.exe8.5.4661.287,20809-Nov-201220:39x 64
Ddmstr.dll8.5.4661.255,97609-Nov-201220:39x 64
Delnamespace.exe8.5.4661.217,59209-Nov-201220:39x 64
Democfg.dll8.5.4661.2132,77609-Nov-201220:39x 64
Drdaresync.exe8.5.4661.2719,02409-Nov-201220:39x 64
Dtcwrapper.dllΔεν ισχύει62,64009-Nov-201220:39x 64
Duwtcpcleanup.SQLΔεν ισχύει1,28309-Nov-201218:57Δεν ισχύει
Essohelper.dll8.5.4661.267,76009-Nov-201220:39x 64
Fmistr32.dll8.5.4661.219,63209-Nov-201220:39x 64
Hipadmin.dll8.5.4661.2285,36009-Nov-201220:39x 64
Hipadminclasses.dll8.5.4661.21,155,76809-Nov-201220:39x 64
Hipobjects.dll8.5.4661.22,204,33609-Nov-201220:39x 64
Hisconfig.dll8.5.4661.2506,03209-Nov-201220:39x 86
Histrace.exe8.5.4661.2116,91209-Nov-201220:39x 86
Hisvsswriter.exe8.5.4661.286,71209-Nov-201220:39x 64
Linkcfg.exe8.5.4661.228,84009-Nov-201220:39x 64
Microsoft.BizTalk.Adapter.mqsc.dll8.5.4661.2133,33609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.mqscadmin.dll8.5.4661.288,28809-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.5.4661.280,12809-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.mshostfile.Management.dll8.5.4661.2399,63209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.5.4661.2145,66409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.5.4661.284,22409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4661.21,304,82409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.5.4661.2198,89609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4661.269,85609-Nov-201220:39x 64
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4661.280,10409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4661.2276,71209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4661.2395,51209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4661.2194,80009-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4661.251,45609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4661.263,79209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Trace.dll8.5.4661.247,32809-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.aggregateconverter.dll8.5.4661.276,03209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.assemblyutilities.dll8.5.4661.2166,13609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4661.280,13609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.clientcontext.dll8.5.4661.255,53609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dotnetinvoker.dll8.5.4661.230,96009-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4661.288,32009-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dpctransport.dll8.5.4661.267,82409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dplflowcontrol.dll8.5.4661.235,06409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.dplhelper.dll8.5.4661.235,04809-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.elmflowcontrol.dll8.5.4661.255,54409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.elmtransport.dll8.5.4661.263,72809-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.endpointflowcontrol.dll8.5.4661.243,26409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.essohelper.Interop.dll7.0.2304.011,52009-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.globals.dll8.5.4661.2174,31209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.hipgen.dll8.5.4661.222,24009-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.httptransport.dll8.5.4661.247,34409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.imsconnecttransport.dll8.5.4661.284,22409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.libraryreader.dll8.5.4661.267,82409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.snatransport.dll8.5.4661.267,82409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4661.291,92009-Nov-201220:39x 64
Microsoft.hostintegration.Ti.tbgen.dll8.5.4661.243,23209-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.tcptransport.dll8.5.4661.255,53609-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.trmflowcontrol.dll8.5.4661.255,54409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.trmtransport.dll8.5.4661.263,72809-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.userdataflowcontrol.dll8.5.4661.243,26409-Nov-201220:39x 86
Microsoft.hostintegration.Ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4661.243,27209-Nov-201220:39x 86
Mmcsna.dll8.5.4661.2445,60809-Nov-201220:39x 64
Mngagent.exe8.5.4661.2149,16809-Nov-201220:39x 64
Mngbase.dll8.5.4661.2152,23209-Nov-201220:39x 64
Mngcli.exe8.5.4661.2148,64809-Nov-201220:39x 64
Mngext.dll8.5.4661.229,86409-Nov-201220:39x 64
Mngsna.dll8.5.4661.2159,91209-Nov-201220:39x 64
Mobase.dll8.5.4661.2500,90409-Nov-201220:39x 64
Msdrda.dll8.5.4661.21,710,76009-Nov-201220:39x 64
Ppd5250.dll8.5.4661.2134,82409-Nov-201220:39x 64
Prmngext.dll8.5.4661.263,66409-Nov-201220:39x 64
Remcfg.dll8.5.4661.2183,97609-Nov-201220:39x 64
Resyncsvc.exe8.5.4661.2163,50409-Nov-201220:39x 64
Siproxy.dll8.5.4661.2593,57609-Nov-201220:39x 64
Siserver.exe8.5.4661.2306,35209-Nov-201220:39x 64
Snaadmin.dll8.5.4661.2500,40009-Nov-201220:39x 64
Snabase.exe8.5.4661.2296,61609-Nov-201220:39x 64
Snacfg.dll8.5.4661.2389,28809-Nov-201220:39x 64
Snadmod.dll8.5.4661.21,057,44809-Nov-201220:39x 64
Snadump.dll8.5.4661.218,60009-Nov-201220:39x 64
Snaip.dll8.5.4661.2131,24009-Nov-201220:39x 64
Snaip6.dll8.5.4661.2137,89609-Nov-201220:39x 64
Snaipcfg.dll8.5.4661.2196,27209-Nov-201220:39x 64
Snaipdlc.dll8.5.4661.21,398,96009-Nov-201220:39x 64
Snalink.dll8.5.4661.270,31209-Nov-201220:39x 64
Snalm.dll8.5.4661.269,28809-Nov-201220:39x 64
Snamanag.dll8.5.4661.2181,42409-Nov-201220:39x 64
Snanls.dll8.5.4661.2130,21609-Nov-201220:39x 64
Snaprint.exe8.5.4661.292,84809-Nov-201220:39x 64
Snareg.dll8.5.4661.249,83209-Nov-201220:39x 64
Snaservr.exe8.5.4661.2968,36809-Nov-201220:39x 64
Snashmem.exe8.5.4661.270,32009-Nov-201220:39x 64
Snasii.dll8.5.4661.248,80809-Nov-201220:39x 64
Snasvc.dll8.5.4661.218,08809-Nov-201220:39x 64
Snatrc.dll8.5.4661.290,79209-Nov-201220:39x 64
Snatrcsn.dll8.5.4661.255,98409-Nov-201220:39x 64
Snawiz.dll8.5.4661.21,271,97609-Nov-201220:39x 64
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.baseclient.dll8.5.4661.2205,06409-Nov-201220:39x 64
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Channel.dll8.5.4661.2120,06409-Nov-201220:39x 86
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.extendedclient.dll8.5.4661.2205,07209-Nov-201220:39x 64
System.ServiceModel.Channels.webspheremq.Server.dll8.5.4661.2205,05609-Nov-201220:39x 64
T3mngext.dll8.5.4661.257,52009-Nov-201220:39x 64
T5mngext.dll8.5.4661.257,52009-Nov-201220:39x 64
Tn3servr.exe8.5.4661.2320,17609-Nov-201220:39x 64
Trcipdlc.dll8.5.4661.23,787,95209-Nov-201220:39x 64
Trcservr.exe8.5.4661.21,263,79209-Nov-201220:39x 64
Trnsbidi.dll8.5.4661.268,27209-Nov-201220:39x 64
Wappc32.dll8.5.4661.2252,58409-Nov-201220:39x 64
Wcpic32.dll8.5.4661.2115,36809-Nov-201220:39x 64
Win3270.exe8.5.4661.2207,52809-Nov-201220:39x 64
Winappc.dll8.5.4661.212,45609-Nov-201220:39x 64
Wincsv32.dll8.5.4661.249,84009-Nov-201220:39x 64
Winmgt32.dll8.5.4661.275,95209-Nov-201220:39x 64
Winrui32.dll8.5.4661.2105,13609-Nov-201220:39x 64
Winsli32.dll8.5.4661.2133,29609-Nov-201220:39x 64
Wmisna.dll8.5.4661.2606,88809-Nov-201220:39x 64
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4661.2151,74409-Nov-201220:39x 64
Wmisnastatus.dll8.5.4661.2111,28809-Nov-201220:39x 64

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2752426 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/27/2013 03:49:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2752426 KbMtel
Σχόλια
p;t=">acking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ngRepeat: language in languagesListForLargeScreens track by $index -->
0&did=1&t=">p;did=1&t=">d=1&t=">r varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" pt" src="https://c.microsoft.com/ms.js">