Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS13-002: Θέματα ευπάθειας στις υπηρεσίες Microsoft XML Core Services θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα 8 Ιανουαρίου 2013

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει την ανακοίνωση ασφάλειας MS13-002. Για να προβάλετε την πλήρη ανακοίνωση ασφάλειας, μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web: 

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας

Βοήθεια με την εγκατάσταση ενημερώσεων: Υποστήριξη για το Microsoft Update

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας και υποστήριξη TechNet

Προστασία του υπολογιστή σας που βασίζεται σε Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Κέντρο αντιμετώπισης ιών και ασφάλειας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Γνωστά ζητήματα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας

Τα παρακάτω άρθρα περιλαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας, εφόσον σχετίζεται με εκδόσεις μεμονωμένων προϊόντων. Τα άρθρα ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με γνωστά θέματα. Σε αυτήν την περίπτωση, το γνωστό ζήτημα παρατίθεται κάτω από τη σύνδεση του κάθε άρθρου. 
 • 2687497 MS12-043 και MS13-002: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για τις υπηρεσίες XML Core Services 5.0, όταν αυτές έχουν εγκατασταθεί μαζί με το Office SharePoint Server 2007 ή το Groove Server 2007: 8 Ιανουαρίου 2013
 • 2687499 MS13-002: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το XML Core Services 5.0: 8 Ιανουαρίου 2013 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
 • 2757638 MS13-002: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για τα XML Core Services 3.0 και 6.0: 8 Ιανουαρίου 2013 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
 • 2758694 MS13-002: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το XML Core Services 4.0: 8 Ιανουαρίου 2013 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

  Γνωστά ζητήματα στην ενημέρωση ασφάλειας 2758694:
  • Όταν κάνετε εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας σε υπολογιστή που εκτελεί Windows Vista ή Windows Server 2008, ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή δύο φορές, για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει, εάν εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση βασισμένη σε XML Core Services 4.0 μαζί με μια ενημερωμένη έκδοση η οποία περιλαμβάνει προγράμματα οδήγησης που παρέχονται στο πακέτο. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες ενημερώσεις περιλαμβάνουν προγράμματα οδήγησης που παρέχονται στο πακέτο:
   956697 Το Windows Server 2008 Hyper-V VSS Writer δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας εργασίας δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας, εξαιτίας κατεστραμμένων ή μη έγκυρων αρχείων ρύθμισης παραμέτρων εικονικής μηχανής

   938371 Υπάρχει διαθέσιμη μια ενημέρωση λογισμικού για τα στοιχεία εγκατάστασης των Windows Vista
   Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή οι εγκαταστάσεις που βασίζονται σε Microsoft Windows Installer (MSI) δεν συνεχίζουν όσο ενημερώνονται τα προγράμματα οδήγησης που παρέχονται στο πακέτο. Αυτό οφείλεται στο ότι τα προγράμματα οδήγησης που παρέχονται στο πακέτο ορίζουν τη σημαία "impactful transaction" (συναλλαγή με επιπτώσεις) και τη σημαία "reboot required" (απαιτείται επανεκκίνηση) στο επίπεδο στοίβας εξυπηρέτησης για τα Windows Vista και τον Windows Server 2008. Επομένως, η ενημέρωση για το XML Core Services 4.0 θα αποτύχει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης εάν εφαρμοστεί πρώτα μια ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα οδήγησης που παρέχεται στο πακέτο. Μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης που παρέχεται στο πακέτο και μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, η εγκατάσταση της ενημέρωσης ασφάλειας για το XML Core Services 4.0 θα επιτύχει. Ωστόσο, απαιτείται μία επιπλέον επανεκκίνηση για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

   Εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το XML Core Services 4.0 προτού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση η οποία περιλαμβάνει προγράμματα οδήγησης που παρέχονται στο πακέτο, ώστε να μην προκύψει αυτό το ζήτημα.

  • Η ενημέρωση ασφάλειας 2758694 δεν υποστηρίζει την πλήρη κατάργηση του MSXML 4.0.

   Αυτή η κατάσταση προκύπτει επειδή αυτή η έκδοση του MSXML είναι εγκατεστημένη σε παράλληλη κατάσταση λειτουργίας. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Εγκαταστήστε την ενημέρωση 973685. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση 973685, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
    973685 Περιγραφή μιας ενημέρωσης για το Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 3
   2. Εγκαταστήστε την ενημέρωση ασφάλειας 2758694.
   3. Καταργήστε την ενημέρωση ασφάλειας 973685, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
   4. Διαγράψτε το αρχείο Msxml4.dll από το φάκελο %SystemRoot%\System32.
   5. Επιδιορθώστε την προηγούμενη εγκατάσταση του MSXML 4.0 (από το βήμα 2), χρησιμοποιώντας το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).


   Οι προηγούμενες εκδόσεις του αρχείου Msxml4.dll και του αρχείου Msxml4r.dll αποκαθίστανται στο φάκελο %SystemRoot%\System32 και στον διπλανό φάκελο.
 • 2758696 MS13-002: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το XML Core Services 6.0: 8 Ιανουαρίου 2013 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
 • 2760574 MS13-002: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για τις υπηρεσίες XML Core Services 5.0, όταν αυτές έχουν εγκατασταθεί μαζί με το Office 2003 Service Pack 3: 8 Ιανουαρίου 2013 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου

Όνομα αρχείουΚατακερματισμός SHA1Κατακερματισμός SHA256
msxml4-KB2758694-chs.exe2DDE9F5A537F2A5A4B99B080BD480F09F9C2AD7E4FA29B4B1AEFD081EA26E5BA3C2AF4988D75433C4D0A8BE253DC6BA627FD45A8
msxml4-KB2758694-cht.exeC146AE38CE2CBC39E4311D03060A9B0F57BE83CF8FE35519CBEF34FB01F00D8004EE3A02409ADB6258462F5D91004DF122BAC055
msxml4-KB2758694-deu.exe52D44FBDDDE59083D06A7D9768D5540996F4E9EC925A55CC6136F24724B6173C0CFFDE9C644FC28B1A4855D423126022B5559B44
msxml4-KB2758694-enu.exe24ABCCBCCEAF5BEA9C3E34FF1F64C2AA3D57E30852D80E6E7BA94437199A2E6B51F00C7F483269C02BEDEC2253C4602F5209B31B
msxml4-KB2758694-esn.exe067749526506E6034AD1DC7E0939E1ADAAC6476CA5D617748CD5D91E75A189BFD792207D4BD1B3C002CFF0E599659D439E1BF838
msxml4-KB2758694-fra.exeFD138306B57E35ECEA2A841FF39B4A2E5428AF0C41BC999D8F91893A278A96C8F986800C7DD80BECCD470D3CBA4C7E4276714ADA
msxml4-KB2758694-ita.exe008CB91EFFFB1366FFC4DCD6ED18D88B6E29A05CEC23C30F4BF3D896640E0B30E19756E738D388551359E0373D936555B4C0AC7F
msxml4-KB2758694-jpn.exeA0278E056A83CA51C861BB79B7875C2528193F5C7F2614BB5756E581D34AB62F6E2830A8584C41FCBD4C46F0EA631928173E2B5E
msxml4-KB2758694-kor.exeD94A96DB9A0027EC0900CFA5EAFFC198D5394F6066957848F416C95860A38DB3CE014EE417553DDB28276A3C275737D28A4E37F6
msxml52007-kb2687499-fullfile-x86-glb.exe41E9B1576AD78EC619A510F45578B2B8D8C2BE7CEBC32B61187A0AAE2728B5FDA28B2A955D984467FD7A6165F62181632EEB4E06
msxml5s2007-kb2687497-fullfile-x64-glb.exe1F163E8D62CEA3E56BA318F3E49059D0C778DE67EC391AE05C57D7B3E70EA8B9F34AF0FC77ACC1D1B1C71D8A1C2CF6926400ED07
msxml5s2007-kb2687497-fullfile-x86-glb.exeCC63A5EB4A0C383299B0BD768819BCE1E29D06714D8FD77F2BE66F3779DF23629E6739B7FEC482686969592E5BB994664D8710B2
msxml6-KB2758696-chs-amd64.exe77D9C40F8D61BB7D43CB8BE4643D5EFD2562D728DDCF9CFC66F300B2261CDFD3D07EE4E69C2E64E9B17352E48BE98207F407D351
msxml6-KB2758696-chs-ia64.exe5EDE1BCD8217A26468EC071B60E51BEAF1CFFB60130180C76CC0EF593E51A96BB0D7E320AC4A7FFB36CE2C3C3F75818C047134F5
msxml6-KB2758696-chs-x86.exe3DC36068978FDF958FB9186FF9382946ABED543141B009A3ED9941B5BAB66C256C4FBF05744A0D1061B01C649D0D13495B98EEC9
msxml6-KB2758696-cht-amd64.exe0B91CE5CBC63416C705312354C3574F1A4B67BA109ED21559608A74D5D914B2034682AE9C9D6C4BD610C18BC11668437C1A5B0F4
msxml6-KB2758696-cht-ia64.exeEC703A54D9F88360C015EB84C502090AC197E0A8D2532FDD08B4B75DE829E904D07595FBD917BC66942BDF4B5951AC1D6BA11560
msxml6-KB2758696-cht-x86.exe5DA193AECF3FE7C36C3F9D0F9479352005A4358E9608BDEF4D32F0C6356FA00114092F531EF4C8AABF2E5C689C36D8F5D9B9C748
msxml6-KB2758696-deu-amd64.exe5157CC1820F9E7E94B681B28323D5A19E40280F30E7A13DEFE8BBD529F32E99863216449D3AE4417FB1EEBE0351E8E9425BB0F31
msxml6-KB2758696-deu-ia64.exeD628A1CEB021190356FDF0FAB66B15569ACF626E663EDF4D2C0A856037F4A1AC6C4D4FD98C6911EA858D488E7152D93081140CB2
msxml6-KB2758696-deu-x86.exe3A406B65D6987940FFA5CBD476DFEBE4BAC78DCB8DBD763B77D48A6F55179BEBD14D56C3F6CD6B28379FD46A1374AB98A915F209
msxml6-KB2758696-enu-amd64.exeB933388D9E214104AC836F61D7C7EEFF5D8468D4E44E8B6962DEF66A3BEC8F684AE396423ADBE5A7FCDD79BB3B3A6C95AB7FB32E
msxml6-KB2758696-enu-ia64.exe91914004E3C342FF21CC0B92723868F2F9F57CE20CEE8CAD0A6E4F50AE75319CD0B7C914FCE83F3CF57EFF8C8E0579ADBAF82209
msxml6-KB2758696-enu-x86.exe1E869FB8AE3D16B7D988C9A9E192917B941771D9ED9C255B2D32B6BC5390F7F789E0EBE3FF34D0D6582838AA065EF36DE4678809
msxml6-KB2758696-esn-amd64.exe24B1A348E074076470E79481A358EB4FB7A93EDC300D05281464EB3A6B18365BE3AB135139A3C25CC31DDD178A67CDA2529AF7C3
msxml6-KB2758696-esn-ia64.exe29AB206114B5D0C0C6BE91321D61576D368E3E595C7B4FF167CD8F1833A3E4D95E4A337958F2DA45C36F810F841864F4A0912836
msxml6-KB2758696-esn-x86.exe82C8582F4245DDB217987E8FACB854D296637438B7366A9E438AB8132C928996B48A8A3C6DE8AE7F192D8B080B0519711D3D86FF
msxml6-KB2758696-fra-amd64.exeBFBD4C894E3557A859F26B3B1EDE01857B17AE8977F991A82D2D8C7D3374777638BD3E583B8A0D06B426211582F60CA4E7A2E5BA
msxml6-KB2758696-fra-ia64.exe52E895612AB99CC05012EAF5A4BA440BA0A0E8599CFA39CDA80C829066FDBA7ED6ED6930B91DCB8F5F959AF2E36661C6461CA69B
msxml6-KB2758696-fra-x86.exe4D91DE9127047944719470E33900C419705A5D18028583BBF42D9807694EB56E747DF9A892A267C3E5119CC99B417D7646C532FF
msxml6-KB2758696-ita-amd64.exe4A01EA45C626F77C35D4AF5001BCAD2EEF9D4861CC10B749847BC48A12E1764C6B5F83C2E93E7C90DDADA179B9EF197072AB715D
msxml6-KB2758696-ita-ia64.exe316060A31D1118B50B4982E7DEE6E46A90A06A7B20FD116FDEDE8A4654372F29DD49D7B88054E00819B1374697F8A61073F4F776
msxml6-KB2758696-ita-x86.exeD58B231322B3E7425C08F052465F52E22F022ADDB310B4D5C90E2EA7F2E97D28AAF315EBF19A01441D656DDF4F4B28C33EED65DA
msxml6-KB2758696-jpn-amd64.exeF32849FF53B9EEE3F88F615D2ED7F367FC82206ACC158D359158A9663DCBB35DB976D482CE3238845959DBF238A6EFA1934B3FCE
msxml6-KB2758696-jpn-ia64.exeE9B2FE1D71FE6C3A15E5CA9D14981B1560AF9533ACE326AE2CBB2643DC9CE9CD767EEE4722AC2036603F3A7C547EBF1F6E9E6C0E
msxml6-KB2758696-jpn-x86.exeF25B05D2514F2F906CAD0C2F433E152E47E8DBD1DF635EE1154147354191493CDFB5DECDFA95305FD6B945DF785960A4F4BFCD28
msxml6-KB2758696-kor-amd64.exe6848BA2E9CC8F25B99D5BC411844F217ACA120AE93E90FB619701783DF0EDF8B0502EE0F6A12A6443DC36B099EFF5F942621F869
msxml6-KB2758696-kor-ia64.exeF56B3AFC83C2786DDBF9370C66720922D78EEBE3D6B95ED9E026C4E6D299C974B80750F3B301A2027FE53E7021BA3A91501EBEED
msxml6-KB2758696-kor-x86.exe03D750035CF3AB829E9A52ECEB96216DB7227092F24107611DC67F102EB3430EE1575B82B87E974E1A9E7DFC51DC5C4D46371483
msxml6-KB2758696-nld-amd64.exeABC6397F3424EB91F16AE9167AE084E79FFDAD7517D5FE7D9FFBC0E6366D945FE97AA6F1763169819CA6AD2DE5F2426523257100
msxml6-KB2758696-nld-ia64.exeE36C295A3D334F432755AC153F28A7D6BF2742252EE4CE066E8A9D3B615EA59A8518AA9B1D46F1F286DD31B508394C83A2FD8990
msxml6-KB2758696-nld-x86.exeB9860F4C8E65F545C1523A4C4B57389854A1B496BD8F5264560A84AC7CE2318622DC099E9C97F7B1D74DA2C259682848246294F1
msxml6-KB2758696-ptb-amd64.exe327767CE0066246B97411255E8615CB2B25E74F565A94413A8225FD64006B3D89CC4640BC4073BEC2C23D7C8375E0C0BC9D56133
msxml6-KB2758696-ptb-ia64.exeA8F57EE5E5FDC4115A2F0B3693AC03DC55AC77772B519BE01E809B958B11AF2E923D29DCA7CD5263967AD6C628F6F3E0CF58EF78
msxml6-KB2758696-ptb-x86.exe7B6BFDAD4EABC7B5B027DDC5C75AF8E8C104A09B0FF7A77B68A50A12CF122C00CB87FD89128F818B976D0F64E75D632FFA42737C
msxml6-KB2758696-rus-amd64.exe7DED429BFD7D006D99D039C958E022C058100FBA527AA907D082C1808FB202DB0B9A82F13559F82A35866772D0393B090F8C6849
msxml6-KB2758696-rus-ia64.exeD6FB9163B38B51D6B4FDFED49A7A0D4B3287D96BA5CF6600BAC3E70CC101ED3EFE93E99101D290FCEDE9A07EFD37B6103CFF96E3
msxml6-KB2758696-rus-x86.exeDD312D40A03E1D0D38F17758E2E31BEF33EA49A2D0DD613E0F1A320CE94F06A04363DFA829BB80F03AEC30ADAB2E9ABCEE20C413
msxml6-KB2758696-sve-amd64.exe4D1F7AF08A6027ED21FE6C4AAAA8CAC16B645380A09286B052A28367CD942FB437209598414B382E3D2ABB7B46FBF555694C4E74
msxml6-KB2758696-sve-ia64.exe05E0DBE63751F6302980BC460B4322810CF679CC49474FD329511F6ED2257E03A58A4207A147EE4B68221832F76B9236112F66E7
msxml6-KB2758696-sve-x86.exeF5DBB6B7D40BC596AD792DFBA0B852637504782ABF39E576D8B5A73B182990B81C6E88B6BB72F7E0B817D5C7228EE8DFC0047C3E
office2003-kb2760574-fullfile-ara.exeB3FE0FD3F7399945493E97DFB58C1BE13C5153D7445E791B35CFEE90D58B112404903D4FD464544743FEF685716D5B8A06F9F2C0
office2003-kb2760574-fullfile-bgr.exe02CA56668815392E2E7BAC0FABD57612ABAD28DDD514C3714B3151C693BA0523541F1EE72597E2EC9677E4511773EC2CC50ED3B8
office2003-kb2760574-fullfile-chs.exe757CDD6698DFFE0BC1D50807F464A7595E4A488CC15D86E8473C6FDE493BEE5167898E88833386B647FAAB22BD441862E4747A5C
office2003-kb2760574-fullfile-cht.exe09FF4B8CBE5ADB273EE73E362EA5A58F40245151A9A62A77DE7E968D1F01E857403A07A51D014A632940FA81118E9A2FB43A4792
office2003-kb2760574-fullfile-csy.exeA0880F680AA678C27808F691845D792A053CC3C2FE1AB1E2F112D4D407E3EB3DB2A96BE0F70805CE757CFDCF1F9DE36F27665ABD
office2003-kb2760574-fullfile-dan.exeFEEBC2EBE33E156FEF9F2546BD9C4ED3E7F4E61CD9C41060359AD2C67803AE7D91182F32DF64429FF5A5A9181D26492CF4D91A90
office2003-kb2760574-fullfile-deu.exeB42156865B681F1E6D315ACD205C37822615AF70C31F539939CC270EE40CB0ABAA1E2110482564E96491BF920093D2BD2642781D
office2003-kb2760574-fullfile-ell.exe0BCB66FC6D65A080E85BF4F8CAD88EA11374467AC846C1D31205B74251998AAB47422B3E0A2B0E73654C5490542BE1502A83C7AE
office2003-kb2760574-fullfile-enu.exe89578B7E4C253794B443396D144CDC77DA6FD2CA7DEE61ED48938917BFFF0381055D4F17B0899F2F9E0952EA743A87A42FAC6868
office2003-kb2760574-fullfile-esn.exeD7815CA6B2C3DC3914DF71B79C60ECF080F9F570FC2813AC42C0FB101655A4B25FE05C04EFCC1EE82D2DCD8C99EB4D94672A4CBB
office2003-kb2760574-fullfile-eti.exeB922F4A2B88AD94757042AA6B3BA018D7911CEA3D5D6E9B55CD71D2EB28DBE0169A130F00529B018F21272AC64C67E986ECF461C
office2003-kb2760574-fullfile-fin.exe5F3524AA83BB1AF8F32EDD0D6BC4A569846644DA8A2BC401D96B3F5EF32846EDD50A2C3AD7991DB2A71A4BBE4E6E633EED4421B5
office2003-kb2760574-fullfile-fra.exe82DC77BDABFC81000853CB8648A2A532EACE05563CA82BFB26F4E12768EB536FC71E4B4AA556360D5F61855270FCA69E3BD80C84
office2003-kb2760574-fullfile-heb.exe2FC53FE0DC344140AE9DDF1A7E60EA1EEBCA946BBCC006F0969C8C38FB1FB910E6DF6A1BF5795DAB6BBE4B8507F5E62324A6E10D
office2003-kb2760574-fullfile-hin.exeAD5B3024EB61896CA48F30D56C7E44FC42761BA2F05433AF68D26B24B6BB86A5CBF55FFE2DA26302AF8332AB0C1AEC4A75BBE3C7
office2003-kb2760574-fullfile-hrv.exeA2987AC633602D973D365F57375909B9E2285D61FC7CA93D6DE5692E6B68F1B27ACA3EB04694C53DCC7258BFD32D4A26F03C857E
office2003-kb2760574-fullfile-hun.exeD8DAC392A06AE0239E466FB203B581812C15C81E0EE74AD06C74439D09402E986814EEAA380B344F9A7E88CA80371E803C44BACE
office2003-kb2760574-fullfile-ita.exe4B2317A5C5F714CD05E9B73A554BBAB118048C43E32FF22CADAA34CDF819B65EC0C4328EDDBD6A5B8CB650651042E355B1008ADC
office2003-kb2760574-fullfile-jpn.exe4DD628483F578BE2DA4B01AD8F68F7E38C59E23D9CDB7B9F459890A165D65A38F5DCE5571D88D03EE0E29B2D370E412C853DBD2A
office2003-kb2760574-fullfile-kor.exe5C62347219E8209E623AA999B1C64EA6A2C6C20B07B636C3B52C9AC0EBCDB7B13038A3A93C2549A0FA2414F54407A31E43939D26
office2003-kb2760574-fullfile-lth.exe25F615901F44A699CDB361B26176B1EEDF4BD7717B839E3ECEE0213B7E119BDAA25E189EFD9512735042C651D17D2490567BB229
office2003-kb2760574-fullfile-lvi.exeF7759A2B6DCBC1A7F80856A513E5EC217091393A22F0573E8EF38BE795757A1F8EAFEED90D06D50F1D32B71817AC85169D423A28
office2003-kb2760574-fullfile-nld.exe497FE98E777D869A485865194B0C8894A68C3A0A150302CCC8860EE1475BFDB95038633103BFF7F2656972608C4BA44D01B8B982
office2003-kb2760574-fullfile-nor.exeC552FA6096F20945F7D88DC741F73B7367DB9B16D76613108DB440E7812C5BC5B8B990BA3CDEA77FA9C5F1F0B884D2879396F14A
office2003-kb2760574-fullfile-plk.exe2C3AA9EFADBA56BA9B66B2D38561AFB46A516A8B5153451123E4D7A9183BD9684589F6EDB141E5383A80F8A270DE0B5EAE89AAF4
office2003-kb2760574-fullfile-ptb.exe46DAEF62C32B2BCC0D5D7DCED6B440A24F1B6FF3B9E9B9BF57768E3FA1CB55AA79E75AD39B0CB7A0A0DFB2CCFEE12EF1A5025BB8
office2003-kb2760574-fullfile-ptg.exe8C53CDC01D1EE811A76507D548CF79670BCC312D22F472A09AF2E2E0305A0B83BB9CC91BC7307502C59B351E37F46318662658A3
office2003-kb2760574-fullfile-rom.exeC796F0DF41ED8C261526323B4F8C26D20E3AEC442849281506DC036F3DE8D5F59F4F5A84B66A317F4AD897F5E7C8B2AF853B8980
office2003-kb2760574-fullfile-rus.exe135C597E7786CB6335419F26C65C11AE727C7AF5286A2AE9A35D7544E72D5C1ABFE9DAE89591BC0B108B08D28E168C5A003DED9D
office2003-kb2760574-fullfile-sky.exe0DF01CB67FA0433BEBD230755D86EF3AC1B2D8B3BDE8443C967DDAC5E274D2292F68643DC5779E58F0F4E0C7FB92039F0D19D310
office2003-kb2760574-fullfile-slv.exe09422DE5EF746468EDABB097EF9FF033A172425299318CE1ACD069E453F33C98636499D2594BD1E5E69D87F185E862BE852C7B9F
office2003-kb2760574-fullfile-srl.exeB9291918EB030445C894B619CBE6FE7D8D73FAF4E0AB4D9704DAA052240DC8902A166D553D10EEC06E50A5855FD491A6B64923A6
office2003-kb2760574-fullfile-sve.exe30F52EE8F8D74948DBCEAF8588257986C6F74F67516258E828546A4B2018C3DECD58A8E1B017886EA3E52074AC18A2FB5E8A2545
office2003-kb2760574-fullfile-tha.exe691628E9091874C19AA7C4EBC75B339ECE23FA96A28C127233849A19F8F0F13B0945C5490B68980863F6283BBEB9671BE650EA68
office2003-kb2760574-fullfile-trk.exe64A52428FF5C5253964FD58154CE45201F2A4C80E27A7024EA1D4BBB042D7D89F03AA53029923A196BF14E6AA2F7BCA2116ED93A
office2003-kb2760574-fullfile-ukr.exeD6DAB50146DFDE416585B2ABF5CC97EB50ED0EB50697277993E74F58F4459DB3F809D068182C6A2D6C394B2662673A5EB3343CD3
office2003-kb2760574-fullfile-zhh.exeB25F1FEECE115568289829637EC0E76468854D55AF7D8B52595D6F1D2464055CC7182D3DB85A4CCB3959CE94B2D3F7EDD0B9B756
Windows6.0-KB2757638-ia64-custom.msu7056AA853F8FA1DB5A4885B96FF10032FE71E807D2BB1BA2829FEBE34A86F9D21FBA7A46E7A613481276B80CD04D3DB5A0FAFC68
Windows6.0-KB2757638-ia64.msu4B034328D2B25210E6BE8BA2333D767F9D5C87F385A6CD5F723BC3B985340A49F4902293F79A891EF6C0C2469ED66BAA4E91A787
Windows6.0-KB2757638-x64-custom.msu74892779862588309CFD8CDCBDBD0C8EC0FF1B0FB931F75CBF8F8F7F1447035A0566DB6EF32B2E597CCE688637ABD8CE89150FFF
Windows6.0-KB2757638-x64.msu0AEA699CD83BF4F0F7234418E01E49F8F8EBF5BF6069BDC86ACEC0834EE0AEF68E60A76A50C17C5EB1DD4637371DC137CE68E125
Windows6.0-KB2757638-x86-custom.msuDBAD4E3E90B32A76151DFF5D0724DCBC511AAD920C3002ED3E707971342B09FA819E6AAC9BEC90A0835D54599511A142F462DF8C
Windows6.0-KB2757638-x86.msu60A0159626D4304D24765359142892D0998F4729448B31737410B716002E307C5D0D98F025C6B10EBDC89AE3ACCAE20FA399D603
Windows6.1-KB2757638-ia64.msu274C82C0553811FCBF3474A765C4F34F7328F217FF9DC36A585C048C7B216EDAA1A4C5874AADF8F20289B5BF317B42A8B601C093
Windows6.1-KB2757638-x64.msu0CB4653FFAB002F8B1966C5A2539D2CC65CE0C7356FD51266F2A9FE5E036B2B0001D7EE223DB23EF1DD404C0E70E29DD623D9E5F
Windows6.1-KB2757638-x86.msuD767A35F05EBD6E0B58806A5C7115E906DDB5002E91DE897105A028FEB1121FEFCCC45FFCF9C4C68B7719A2FAAFB7877631CBE37
Windows8-RT-KB2757638-arm.msu7AFC82CE42E16C955A136512B9F44FA433BA85FB82EE35BC6DC03CD8655A9A0FB98896FDBA91E08E75D396A587C6FB8D5FBBEE96
Windows8-RT-KB2757638-x64.msuD93A5C3FCF03A818A9C3FE4CCE3A291D6971A1362F54477F7820FD69B0D34F6D54A8BE1461A58AAC955955AED04152862DF8280E
Windows8-RT-KB2757638-x86.msu6C05F16C90AB26990F2AD574ABA2CE2BCEE58B5D4C8EEA70F08CC21F8F27F07902EEB057533FE9D7BE91BC626F036E1A47B98A16
WindowsServer2003-KB2757638-ia64-custom-DEU.exe87C3175079EC28BAAEC3488971E5B659B955792D93FBD57ADA3C907640A3A07B14356D08A404CF789B3BC8BC1403A457D0D0F515
WindowsServer2003-KB2757638-ia64-custom-ENU.exeAF6F01DF3F048376043B8F005E563515062266CE37C1A37AE73C6D22156497ACCF6074BF0DF8638C2222BB6BEED4997E1CD49C34
WindowsServer2003-KB2757638-ia64-custom-FRA.exeDC2DF6ACDEC39807C91E9639F75B7846B507554060A5300AB255462611ED9F4CBE9530FFA6579D1913CB63AEFA4A51841260052B
WindowsServer2003-KB2757638-ia64-custom-JPN.exe5E3E97D4274A0DBF1AE355C7362D830E1D665E210321F167E1A8699D09AC9C1748E3754A5CD690DD8BE13143CBE6714829C54F9C
WindowsServer2003-KB2757638-ia64-DEU.exe38C534F236C3354DCE2B4585DD75B87DC1A2E8A7381C3E6F56953AA12052071FCF2FD75EB437AAAEC72AB7A82CA165D18511D0D0
WindowsServer2003-KB2757638-ia64-ENU.exe42528D4BABA0FBC1E59784BC50CB81FF261EE1C7F67362AB8B82F2AFAE60A05609E7AE4415B76678740D20D80C74CAF134F09329
WindowsServer2003-KB2757638-ia64-FRA.exe5E08234FBFDB020A01E7E79B6DD4C753A35B05C82DAF26E0EFD583370E951BC22CA1A0E2EC90C08D76AFAEFDE16949DF25A9875D
WindowsServer2003-KB2757638-ia64-JPN.exe07FE65F8782E832EAC483D305971499E9C58A562EEC6BEF43393F8B09A2F6DFA861F1787B41042D1728661520A53D0C62E7370F0
WindowsServer2003-KB2757638-x86-CHS.exeE27F7476ED1BD4A72E779A59A20C90E92B69EB481BC93E1D2C782BCC7C786BC37A116CA29C69DD6DF21203F07AB89825935B4099
WindowsServer2003-KB2757638-x86-CHT.exeF00FE71B5AA5DE3AA8F18162199E29B901E643AF1320ED4750AFAA8D8BC6CFC6E9B94BE3E7B9E72B41E1012BA6C3CA9DACE71193
WindowsServer2003-KB2757638-x86-CSY.exe4746B6711FB5611E665C7BC6C8F0D7FB0286121F118255214CCE3A06C6F4696381BC41E9DA69ED41C650D4D59253440CF7808CCF
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-CHS.exe6B66C3B7C0FD135F1DDF24B9EE3817D5F0AECC0A26DFC85C66888F0FDF02E4A2AD6D153FB01B27D7A4DEE1CBA91DBD226245CF5B
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-CHT.exeD2D8284703C1901965D9EFA42B8E5E59711A40AC7A4312F9D93CE82959C7CE060D17C1FC49FC96C423A704E9FBDDB57FDDDE4177
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-CSY.exe9C5E49D1AE548E7F83DF6577C267301CC2F9C4F8154177C9B4B8E225BAF4556AEA301BBBB94C4EA77BF56427365D06031C2B6267
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-DEU.exe7F26805B0189F905EC16EF2CCA97A71D4E139CC77F63A43A483A63592277BF297D6B5BB066EE1E5D797C27262E1A51A4D0B7B603
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-ENU.exeC80019681C641011FA4D75E5E1F4BF3533F30C5FED3D3EC714B90E5D00CB8B774147DDC36F22E31C7843F496FBB1B2277BAA624B
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-ESN.exe99CBB2EBDE10104B4C0334C3BCA85E403C03E67FE4C763152A13F6D463E51AF034836747A4DAD6116CD4EAF1AC8A8584F747BE96
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-FRA.exe913B864DB552490B9591FDF5E911CAA08373344A42BC0D9CA05338F14A1FBB1B835B5707DDF9FDBBF67A3DF7791F9DB277D3594B
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-HUN.exe20B85439125271AC897C383D773C8709867AF69704DE2136CF0CE21612D48314E23F3149521452CB59CFE62C00916333B8078308
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-ITA.exe407B7E62A2C309CD2855E33DFADEE8CD36547F408E8C7222B05D03D23E079CC45B4E505ABE9D137D6517FFD4EA24BDB619A29ED6
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-JPN.exe9C187A4E7D2E4F4FB9AAA7BC723F7264F618C250EA4FE057072F90CF0E7DF7033C1368DEA6D3865BD6655D152F81CB6C7FD9AE2A
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-KOR.exe0FB2CADF3ABAE6C1FDB38AFB1962136C6941320F63F7DC16DCD6084CEE903FAF627C0DBCFE3A1BA3155EFC852BA5C7B22B0ADED9
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-NLD.exe2A76952E425543973381BA0E607CA30896451E828DA0D2590B7252A0A04C907928F9EC0D4CAC5F740A459204CCDCE93C7E11B931
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-PLK.exe23A5D0F3E533BDC2DA95FF3A470AA16793BF6158BECAFE03254467F55300DF9E39608081FDE544192430AFC4A07A912A3CC9C7BF
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-PTB.exe178DB1C759386E1631A5DBE21C238E4C435BE84E68D288F9022F4E1F38AA24714730AEC4A8C7A566B5B52D7D2A40386E932B80B6
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-PTG.exeCC7FD74401E1E6EF12FF542013A98FE17388454C6965727E2D201912D62E9742841FBB797175D2ED823268EF469B80C38C637076
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-RUS.exeFF4240FD2A7D75FCFA8870C1B749AC2C50EDBA1A9AF0EBE33B4ED8A7932A2E2D9EC1C0D34B714DA35407E1DAF77059C213FEE1B2
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-SVE.exe52A4B1094CCD5B400D5964B8DDCBF2F9507FB33BEC1D2C1138B41F05B67EB9F3C5F5DFD773AF231960AD66D78B73247B794ED6C1
WindowsServer2003-KB2757638-x86-custom-TRK.exeBF25E3D797F3F35971CCA80626A7B970453DECC8459E64771872CCC142856BA49FCC6E3A0C1A989C9FBC8B8FB8C49821C18FCFF1
WindowsServer2003-KB2757638-x86-DEU.exe9FB7956C43530D14EA55D8BAF7E4AE8C96B74D5A761F9764C1343DAAE7F62D288DF7938C58206D84858A6EEEE9DF22F1319DDA3D
WindowsServer2003-KB2757638-x86-ENU.exeD54545E389875CBC55A5C45AFC4B9C1AAD4EB9430240EC59006D6F52CA7ACE1C2063DD6FCFE506E29EEF8BDB4A0EE3C75F91324D
WindowsServer2003-KB2757638-x86-ESN.exeBAD6E6FDD425C458A0BABB0F331D6DEB34D2C506E348C53FB4D9B0595622EEEB6E35BA628A9F6B4365FF380A62AF16D311C6FF61
WindowsServer2003-KB2757638-x86-FRA.exe0653700679ED9C50DDAEA96EAC34B4F781630B87A9FD7D7F93BA7C190F868C044C14582D3B181EF62FBF1148224071586987512B
WindowsServer2003-KB2757638-x86-HUN.exeF522DFD3D4BED6D2B0B32423A709FF780F54FA7A39762A18D9BC264E969D2DCD87C09BD661C6C12B7CE8891A74A4725771F38B70
WindowsServer2003-KB2757638-x86-ITA.exe50CFA497BEB137B8D0DCCEC1D0012D44FDFA7BCA25859EF017074CDAF23CFB623EA1CDE757ED9265D022C81877F4B0A12672412B
WindowsServer2003-KB2757638-x86-JPN.exe6D87BF0CF119B33491514D4F6AA7234A686DF1E5542C5AA76F5C77F293AB92B044D56FE5E6D5AEBBB00ABD3D2B5737E45E1CE2DD
WindowsServer2003-KB2757638-x86-KOR.exe763D121EBAD1C682452E4F70F82D2AAD9CA617F6A86B661868FF988FD779BBB6A59A00B63A48873A651D3497C4602102164CD67E
WindowsServer2003-KB2757638-x86-NLD.exe372BED78AC13360D2D7B7439A1B482150491389CED062FA3746312EC5C5B85E5A6C3D0442C6702CCCC1135A2A17D197847A07B15
WindowsServer2003-KB2757638-x86-PLK.exeA875D94FD0E905427A70083C177B85F25A78DEBD82D919395E38703821228282C23B727E3416118EA9CA45B8DF2865406FAFF6F2
WindowsServer2003-KB2757638-x86-PTB.exe51404CCB54758430AEE3FCD95EB0A2431DE945868000A5FAF21BBFB392FAA6ABCD8653AA33BF40C9E201595582EE73F8A7E57C0F
WindowsServer2003-KB2757638-x86-PTG.exe8AC19CB335D4B040D7D468F8CD9E2DD0A34CE13DDF90086D06EC18C81FE3106C692A69F805D3A3DF525458F792A0C4EB0D37BE58
WindowsServer2003-KB2757638-x86-RUS.exeC049A623E2736903E846547E47076B48F8AF339BB027856A722E766CF2C73CA44F991725FCE1FC1108A4CAD4274ECFFFBA37302A
WindowsServer2003-KB2757638-x86-SVE.exe2CEE78B2474BF91AB1B644A256CA82DF6A0AF7C5CF45DDF1BB356ADCBDBFC0EF3AC0C5AFAF7E9D163587DD5335C9C4BA8F2FA8A0
WindowsServer2003-KB2757638-x86-TRK.exe6481F04CA5DED181E327A115AD9E9F2CDB163CBDBD0A3850BA4AE302FEA5CEB9A3AAC7633EC9DB94B0031FE308D6B52B6E3BD30F
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-CHS.exe2D770C3BD457D875E8704DC43450F4650E047EC7437A825DDDBB419EEC42E4A6B722E85FED6B76BA5B756A3EEE26EF96494FF7A5
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-CHT.exe2758AFF8A659EDEA2336C0CACC3614492B5BBDF5E098B3E7B1362205CCC23BB79434815FA3FFC010D18D63386D2656C95F1A577C
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-custom-ENU.exeA639C6024B203BBF99AF20201312BA6D05BCE7A972116732696FB29024491CF3AD1DED5A56CDAD4C35E6774115B22E5076FF32E7
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-custom-JPN.exe379CACBC60DAC075DFB71CCF2EB3690699E0976C4EE3646C1439E2EBB48DBBB2AB380A851DB9DC4196E6196B16DF7C5C50E482F4
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-DEU.exe6F9CCD08D00F475E1B55CB235CE388D8B5862962CA3A03165B86208A721D08C89A61DDF76548F13C6B8682A17F422986E4D29154
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-ENU.exe585B0C4EA998939602405A7724A7817DB9830804406B231C85D49B308C442C2D8F8C32969501E0D522252357086575D4A35F81BB
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-ESN.exeDA379DAAED3E82DBBA5C452677C5ACA66C5AA2185081B0D6941E9473BADE9D663E6360F84FA5C468A4BEE5057FE5B2FF53E8396B
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-FRA.exe88E69E5696EA5CCF39A25329932D20579F9E90E04BB66E0A792C9EBC1EBF3FAD62159300799B60D90C7EBFD797A7882C9409D86F
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-ITA.exe50D9835CD3A2B4E366BA56D72806D5DEC7FE26F6C9EABE09808651474233D8F94C1555488981E049CE0653F26A7E6A4CAABDBEBB
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-JPN.exe6A3CB95A2D876EA9B0E8AFF0523E3AD4F999E2CD20005EA4558575206253F90DA9C1FC73505B6CAA19E4B21A1E06FDA825F53BA0
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-KOR.exe1E1CA26313F3732D9BD080CEB4E8A00DBD6C6A32EB441395B5661543B85E8A7353240F600A0DB1E72A85F4A8BF648BEB11A46D8C
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-PTB.exeD5C4085115F1B3C1189A638F7B04EC43E4CCAD2EDE2D33558B097821D5C312A58E6C47BCC05F141FFFC6F501A6C20CFBEF8322AD
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2757638-x64-RUS.exe164A95DCB1E4F60A27A8E551BE2B75A238BB2FD84A5C8E2C3458F81F89235ED125D7F7EFEAB6D31EFB3457103FCCA8E46C534D0D
WindowsXP-KB2757638-x86-ARA.exe6A617755AB03589BB306494FB55B738A441319720E2867E0576D6BAC947F1D4478431B2AC84706DE8B1504C4B723B24E3E3BC7D6
WindowsXP-KB2757638-x86-CHS.exe4EED045635CC223841543EFEA877941163F2F0666B756DE8A4BE420A839184984F14C87E6B464B2E3C31635328B5880732B90A97
WindowsXP-KB2757638-x86-CHT.exe7A8C26A306880C2FDD8BBAC4135D80C6662263BAF9BCF43994637B135D0AA7EDA14D6B6E40628AFE94AEE85E98DBF36B404EB0E2
WindowsXP-KB2757638-x86-CSY.exeC62CE78EE8BA03E342A7391F771E458272FD75EBA200A5C5F514C594772265F6A84350945853518128FBA70D59255555422DDFB3
WindowsXP-KB2757638-x86-DAN.exeFD3C5C974760B2D867AC92DD7F8289A1924FEAF242F571AF2DFCECFD4698DF92E801A970B9C57794EF517B4BA9E22F11B1F1EAA9
WindowsXP-KB2757638-x86-DEU.exe5A373E3A5D691E1D9C107ABA574FAF1908BF37E8F10F2E143ED8EFC17AAC1DA1DD75D75193CB2CBBDE2A8B67E45DA18ADB076F33
WindowsXP-KB2757638-x86-ELL.exeBD5DD6A6657C604296BDB5B1341CBF214D1B26D78DFDBF5F414F2CB4636EDDA037649C0CBD5A0ABDB53BBA3F9E49CB0198CF193B
WindowsXP-KB2757638-x86-ENU.exeDF96D391E60C5BE205071DD64D8C59884E9AE7C6383D1932CB7D4EB08D05FA12FCABF9F2755C2DA7C85C44CACA190AD1A2E9F500
WindowsXP-KB2757638-x86-ESN.exe19700AB8413DA0A6139EE59B80D6FD95F8234CFCDB6D0FCA2324CBF887A9153C0D7BEC0495605A4B2863A447119AD81AADE62604
WindowsXP-KB2757638-x86-FIN.exe1A4F5C9EB5C0FD6CFF209749B95D3F07DBCDBB1C66F34DCACFF772FF24E4BD1E003545017BB021534CF159ABDD58FC4ED289548C
WindowsXP-KB2757638-x86-FRA.exe70F1D2A16FEB5EAE14DB923D721EC8EFAE6E1FDDA206B8018E44AF20D149E5BADF29C0B896D1721C40407E815F16847C0E0966E6
WindowsXP-KB2757638-x86-HEB.exe85A83039DCE794FAD6188722E4F417EC25D4C640BCBE2C725CB203509E60230A3B9FF8191305A324A7321D222396374DE3EC4B55
WindowsXP-KB2757638-x86-HUN.exeFEB024D8B704974DB7B208B33E5527CC23EE8851C430BE2BAC6B8CBCD298FEC951FE3BFF867BE368CB2C196D1B435A99DB710BE0
WindowsXP-KB2757638-x86-ITA.exeA891988F91FF7E033BE80727225F7015CCA830B8B352AF25B2BB8B26FEA5B216606FBD4E5448FE99B45316CEA79627FC60545F2D
WindowsXP-KB2757638-x86-JPN.exe48EB2D0EC26722E62C96C89EB93F5AA29FB0578AF9E93AC961FEC7AB5B0E34DCEEA1D74D2449B39219CDBDF3719E9A52A7F4EA9F
WindowsXP-KB2757638-x86-KOR.exe67C4731B38275FF869F8FD70CD0AE16A29E3255678C65D10735099979E9F1343872F28BFE79533DA69D1AD11CF975B86534A2B5C
WindowsXP-KB2757638-x86-NLD.exeFB422E9A5B9320FCB660553DD52CA4E14A545E8D014556C12778857693AE0483C61925370BC46892C633F5CF3199F21388B3E349
WindowsXP-KB2757638-x86-NOR.exe99480495BA613DAACA42DAFD1A062DB0905D25AD6F680360FDD642CABC5EB606F7A0B0C17151ABE3717718089B396430FF583750
WindowsXP-KB2757638-x86-PLK.exe533BA82E8269884B4A32DB9C445CBA19117B09E2C5AF463B845820BAEEE40AC150F6C2C0EFA1EA99AB439535D5CCA30C9823D19F
WindowsXP-KB2757638-x86-PTB.exe82EA21D37DB1E820ED92B6325255A4CB3873EBF2E7AD0DEA41310BD11A303FB9B209A8D6E2D46F229D19463520B72EE639D3BC9E
WindowsXP-KB2757638-x86-PTG.exeADE1F6030B3C5B8C2467562FDC61DFBE79114E5C0F5BF9CE398F959DD44794DC8077EABE69F648C953EC763D290FF8E9F7FDDBBD
WindowsXP-KB2757638-x86-RUS.exe65E58DE09D7A56F8C0599EE8F22339BE83F6A34E97920CC35C916320F0F4862AE08E19B7DB9C7470C46679B800A3DB6AF1363D6D
WindowsXP-KB2757638-x86-SVE.exeCF04543E559B4FA873474AA1C3BD47CE96AC2C969B91311843A816A2C4CDDAB721CFE8BDBB8F1882300DFB096CDD4AB787468AA4
WindowsXP-KB2757638-x86-TRK.exe30AF83FE7B57B135A08192BD991861D0590CAC5BB6D3C2218CEC55E139DF850BDA1C858C0ADAB73B411DBF11F1E58804FB1FE174
ενημέρωση ενημέρωση_κώδικα_ασφαλείας ενημέρωση_ασφαλείας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο εφαρμογής ειδικά_δημιουργημένο άρνηση_εξυπηρέτησης dos

Ισχύει για

Αυτό το άρθρο ισχύει για τα ακόλουθα προϊόντα:
 • Microsoft XML Core Services 6.0 Service Pack 2, όταν χρησιμοποιείται με:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows RT
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft XML Core Services 5,0, όταν χρησιμοποιείται με:
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 Service Pack 2
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 Service Pack 3
  • Microsoft Groove Server 2007 Service Pack 2
  • Microsoft Groove Server 2007 Service Pack 3
  • Microsoft Office Suite 2007 Service Pack 2
  • Microsoft Office Suite 2007 Service Pack 3
  • Microsoft Office Word Viewer
  • Πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office Service Pack 2
  • Πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office Service Pack 3
  • Microsoft Expression Web Service Pack 1
  • Microsoft Expression Web 2
  • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft XML Core Services 4,0 Service Pack 3, όταν χρησιμοποιείται με:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows RT
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft XML Core Services 3.0, όταν χρησιμοποιείται με:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows XP Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
  • Windows Server 2003 Service Pack 2
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2756145 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/11/2013 15:32:00 - Αναθεώρηση: 2.0

 • atdownload kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew KB2756145
Σχόλια