Δεν μπορεί να για την εξέλιξη του εργαλείου προετοιμασίας προϊόντων του SharePoint Server 2013 πέρα από "Ρύθμιση παραμέτρων ρόλος διακομιστή εφαρμογών, ρόλος του Web Server (IIS)"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2765260
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το Microsoft SharePoint Server 2013 σε ορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων του Windows Server 2012, το εργαλείο προετοιμασίας προϊόντα ενδέχεται να μην μπορείτε να ρυθμίσετε σωστά και να εγκαταστήσετε τις απαιτούμενες δυνατότητες των Windows για το SharePoint. Εάν συμβεί αυτό, το εργαλείο συνεχώς θα προσπαθήσει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και να εγκαταστήσετε τις απαιτούμενες δυνατότητες και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση.

Σημείωση Από προεπιλογή, το εργαλείο προετοιμασίας προϊόντα κάνει επανεκκίνηση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια μια τυπική ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας.

Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, το εργαλείο προετοιμασίας προϊόντα δεν εξέλιξη πέρα από το στάδιο "Ρύθμιση παραμέτρων ρόλος διακομιστή εφαρμογών, ρόλος του Web Server (IIS)".
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Εγκαταστήστε την επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB) 2771431. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επείγουσα επιδιόρθωση 2771431, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2771431 Μια ενημέρωση συντήρησης στοίβας είναι διαθέσιμη για τα Windows 8 και Windows Server 2012

Σημείωση Αν και KB 2771431 αναφέρει ότι δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για να εφαρμόσετε την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να επανεκκινήσετε το διακομιστή του SharePoint ως μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Μέθοδος 2

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο μόνο εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση 2771431 όπως περιγράφεται στο το "Μέθοδος 1" ενότητα.
 1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού για το 2013 διακομιστή του SharePoint. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις υλικού για το 2013 διακομιστή του SharePoint, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web Microsoft TechNet
 2. Εγκαταστήστε με μη αυτόματο τρόπο τις δυνατότητες που απαιτούνται από το SharePoint 2013 και ρόλοι 2012 διακομιστή των Windows. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με το αν ο διακομιστής του SharePoint είναι συνδεδεμένος στο Internet ή είναι χωρίς σύνδεση.

  Ηλεκτρονική μέθοδος: διακομιστής είναι συνδεδεμένος στο Internet

  Ανοίξτε μια αναβαθμισμένη γραμμή εντολών Windows PowerShell στο διακομιστή του SharePoint (που είναι, εκτέλεση ως διαχειριστής) και εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:
  Εισαγωγή-λειτουργική μονάδα ServerManager


  Προσθήκη WindowsFeature NET-WCF-HTTP-Activation45,NET-WCF-TCP-Activation45,NET-WCF-Pipe-Activation45


  Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Application-Server,AS-Web-Support,AS-TCP-Port-Sharing,AS-WAS-Support, AS-HTTP-Activation,AS-TCP-Activation,AS-Named-Pipes,AS-Net-Framework,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation,Xps-Viewer

  Ο διακομιστής σας θα απαιτήσει επανεκκίνηση μετά την εκτέλεση του παρόντος κώδικα του Windows PowerShell.

  Όταν χρησιμοποιείτε το PrerequisiteInstaller.exe, αυτό θα εκτελεστεί αυτός ο κωδικός Windows PowerShell για να εγκαταστήσετε τα απαραίτητα ρόλους και τις δυνατότητες για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Windows Server 2012 για το 2013 του SharePoint. Μέρος του κώδικα Windows PowerShell για εγκατάσταση προσθήκη WindowsFeature εγκαθιστά τη δυνατότητα Windows NET Framework-πυρήνα που είναι το Microsoft.NET Framework 3.5. Αυτή η δυνατότητα εγκατάστασης απαιτεί τα δυαδικά αρχεία και άλλα αρχεία που δεν περιλαμβάνονται στην προεπιλεγμένη εγκατάσταση του Windows Server 2012. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, και για την εγκατάσταση για να συνεχίσετε, θα γίνει λήψη αυτά τα δυαδικά αρχεία και άλλα αρχεία από την εφαρμογή PrerequisiteInstaller.exe από το Windows Update μέσω μιας ηλεκτρονικής σύνδεσης.

  Σημειώσεις
  • Εάν ο διακομιστής δεν διαθέτει σύνδεση στο Internet, το PrerequisiteInstaller.exe δεν μπορεί να συνεχιστεί πέρα από τη "Ρύθμιση παραμέτρων ρόλος διακομιστή εφαρμογών, διακομιστή Web (IIS ρόλο)" φάση, και ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

   Προσθήκη-WindowsFeature: Η αίτηση για να προσθέσετε ή να καταργήσετε δυνατότητες στον καθορισμένο διακομιστή απέτυχε.
   Απέτυχε η εγκατάσταση ενός ή περισσότερων ρόλων, υπηρεσίες ρόλων ή δυνατότητες.Δεν ήταν δυνατή η λήψη των αρχείων προέλευσης.
   Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Προέλευση", για να καθορίσετε τη θέση των αρχείων που απαιτούνται για να επαναφέρετε τη δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό μια θέση προέλευσης, ανατρέξτε στο θέμα http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077. Σφάλμα: 0x800f0906

   Ο κωδικός σφάλματος 0x800F0906 υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής δεν είναι δυνατό να λήψη των απαιτούμενων αρχείων από το Windows Update.

  • Γιατί λαμβάνουμε αυτό το σφάλμα;

   Στα Windows Server 2012 και 8 των Windows, το .NET Framework 3.5 είναι μια δυνατότητα σε ζήτηση. Τα μετα-δεδομένα για τις δυνατότητες σε ζήτηση περιλαμβάνονται στο Windows Server 2012 και στα Windows 8. Ωστόσο, τα δυαδικά αρχεία και άλλα αρχεία που σχετίζονται με τη δυνατότητα δεν περιλαμβάνονται. Όταν ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, τα Windows προσπαθεί να επικοινωνήσει με το Windows Update για να κάνετε λήψη των πληροφοριών που λείπουν για να εγκαταστήσετε τη δυνατότητα.

   Η ρύθμιση παραμέτρων δικτύου και πώς ρυθμίζονται οι υπολογιστές για να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις στο περιβάλλον μπορούν να επηρεάσουν αυτήν τη διαδικασία. Επομένως, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σφάλματα όταν εγκαθιστάτε για πρώτη φορά αυτές τις δυνατότητες.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς σφαλμάτων που ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το .NET Framework 3.5 στο Windows 8 ή το 2012 διακομιστή των Windows, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft

   2734782 Οι κωδικοί σφάλματος όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το .NET Framework 3.5 στο Windows 8 ή το Windows Server 2012

  Μέθοδος για εργασία χωρίς σύνδεση: Server δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet

  Για να εγκαταστήσετε τους ρόλους και τις δυνατότητες που απαιτούνται από το SharePoint 2013 στον Windows Server 2012 σε περιβάλλον χωρίς σύνδεση, πρέπει να έχετε πρόσβαση στο μέσο εγκατάστασης 2012 διακομιστή των Windows. Στη συνέχεια, μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες εντολές του Windows PowerShell που χρησιμοποιήσατε στη μέθοδο 2, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε το -προέλευσης παράμετρο για να καθορίσετε τη θέση των απαιτούμενων αρχείων στο μέσο εγκατάστασης.

  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θα μονταριστεί το μέσο εγκατάστασης των Windows Server 2012 (ISO) στη μονάδα δίσκου D του διακομιστή. Στη συνέχεια, η διαδρομή για την παροχή για το -προέλευσης παράμετρος είναι η εξής:
  D:\sources\sxs

  Σημείωση Να θυμάστε ότι μπορείτε να επίσης να αντιγράψετε τα αρχεία τοπικά ή καθορίστε μια διαδρομή UNC όπου αποθηκεύονται τα αρχεία εγκατάστασης.

  Ανοίξτε μια αναβαθμισμένη γραμμή εντολών Windows PowerShell στο διακομιστή του SharePoint (που είναι, εκτέλεση ως διαχειριστής) και εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές:
  Εισαγωγή-λειτουργική μονάδα ServerManager


  Προσθήκη WindowsFeature NET-WCF-HTTP-Activation45,NET-WCF-TCP-Activation45,NET-WCF-Pipe-Activation45-D:\Sources\sxs προέλευσης


  Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Application-Server,AS-Web-Support,AS-TCP-Port-Sharing,AS-WAS-Support, AS-HTTP-Activation,AS-TCP-Activation,AS-Named-Pipes,AS-Net-Framework,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation,Xps-Viewer -D:\Sources\sxs προέλευσης

  Ο διακομιστής σας θα απαιτήσει επανεκκίνηση μετά την εκτέλεση του παρόντος κώδικα του Windows PowerShell.
 3. Εγκαταστήστε τις άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται από το SharePoint 2013.
 4. Εκτέλεση του εργαλείου προετοιμασίας προϊόντων - PrerequisiteInstaller.exe ξανά.

Λήψη προϋποθέσεις για εγκατάσταση χωρίς σύνδεση

Σε ορισμένα σενάρια όπου εγκατάσταση προϋποθέσεις απευθείας από το Internet δεν είναι δυνατή, μπορείτε να λάβετε τις προϋποθέσεις και να τις εγκαταστήσετε από ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου ή μια διαδρομή UNC. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο:

Προϋποθέσεις λογισμικού που απαιτούνται για την εγκατάσταση του SharePoint Server 2013 στον Windows Server 2012 αναφέρονται στις ακόλουθες μαζί με τις συνδέσεις λήψης ενδεχομένως. Να θυμάστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ρόλο του διακομιστή Web (IIS) και ο ρόλος διακομιστή εφαρμογών στη Διαχείριση διακομιστή. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα των προϋποθέσεις Εδώ.

Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα στα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Αναφορές
Εγκατάσταση προϋποθέσεις 2013 SharePoint χωρίς σύνδεση ή με μη αυτόματο τρόπο στον Windows Server 2012 - ένα αναλυτικό οδηγό

Κάντε λήψη και εγκατάσταση του SharePoint 2013 προϋποθέσεις στον Windows Server 2012 με PowerShell

Σημείωση Αυτές οι δέσμες ενεργειών ισχύουν μόνο για Windows Server 2012. Μην χρησιμοποιείτε τους σε ένα διακομιστή που εκτελεί Windows Server 2008 R2 SP1.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2765260 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/07/2013 06:03:00 - Αναθεώρηση: 5.0

Microsoft SharePoint Server 2013

 • kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmt KB2765260 KbMtel
Σχόλια