Πολυκάναλη SMB παραλείπει δεν υποστηρίζει δρομολόγηση διευθύνσεων IP μιας διασύνδεσης δικτύου εάν ρυθμίζονται επίσης η δυνατότητα δρομολόγησης IP διευθύνσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2777646
Συμπτώματα
Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 ή έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 8 που συνδέεται με ένα κοινόχρηστο στοιχείο αρχείου 3.0 διακομιστή μηνυμάτων μπλοκ (SMB), SMB πολυκάναλη αγνοεί δεν υποστηρίζει δρομολόγηση IP διευθύνσεις, αν η διασύνδεση του δικτύου έχει δυνατότητα δρομολόγησης και δεν υποστηρίζει δρομολόγηση διευθύνσεις IP που έχουν ρυθμιστεί. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει ακόμα και όταν πολυκάναλη SMB συνήθως προσπαθεί να συνδεθεί με πρόσθετες διασυνδέσεις, εάν υπάρχουν πολλές διασυνδέσεις δικτύου, και προσπαθεί να δημιουργήσει πολλαπλές συνδέσεις TCP/IP για μια διασύνδεση δικτύου με δυνατότητα κλιμάκωση πλευράς λήψης (RSS).

Σημείωση Μη δυνατότητα δρομολόγησης IP διευθύνσεις περιλαμβάνουν IPv6 διευθύνσεις τοπικών συνδέσεων και διευθύνσεις IPv4 αυτόματης απόδοσης ιδιωτικών διευθύνσεων IP (APIPA).

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο-παράδειγμα:
 • Το πρόγραμμα-πελάτη SMB έχει την ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων:
  • Πολλές διασυνδέσεις δικτύου είναι διαθέσιμο και ενεργοποιημένο για IPv4 και IPv6.
  • Μια στατική διεύθυνση IPv4 δυνατότητα δρομολόγησης είναι ρυθμισμένο για κάθε διασύνδεση δικτύου.
  • Η μόνη διεύθυνση IPv6 που έχει αντιστοιχιστεί σε κάθε διασύνδεση δικτύου είναι μια διεύθυνση τοπικής σύνδεσης.
  • Οι διασυνδέσεις δικτύου είναι ικανό να RSS.
 • Ο διακομιστής SMB έχει την ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων:
  • Μια διασύνδεση δικτύου μόνο είναι διαθέσιμο και είναι ενεργοποιημένη μόνο για το IPv6.
  • Η μοναδική διεύθυνση IPv6 που αντιστοιχίζεται στη διασύνδεση δικτύου είναι μια διεύθυνση τοπικής σύνδεσης.
  • Η διασύνδεση δικτύου είναι ικανό να RSS.
Σε αυτό το σενάριο, δημιουργείται μόνο μία περίοδος λειτουργίας SMB και το πρόγραμμα-πελάτη SMB δημιουργεί μια μεμονωμένη σύνδεση TCP/IP, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IPv6 τοπικής σύνδεσης σε μόνο μία από τις διασυνδέσεις δικτύου. Δεν χρησιμοποιούνται άλλες διασυνδέσεις δικτύου. Επιπλέον, πολλές συνδέσεις TCP/IP δεν δημιουργούνται, παρόλο που η διασύνδεση δικτύου είναι ικανό να RSS.
Αιτία
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση. Πολυκάναλη SMB χρησιμοποιεί δεν υποστηρίζει δρομολόγηση διευθύνσεις IP για μια διασύνδεση δικτύου, μόνο αν δεν υποστηρίζει δρομολόγηση διευθύνσεων IP που είναι διαθέσιμες για τη διασύνδεση. Εάν μια διασύνδεση δικτύου έχει δυνατότητα δρομολόγησης και δεν υποστηρίζει δρομολόγηση διευθύνσεων IP που έχει ρυθμιστεί, SMB πολυκάναλη αγνοεί τις διευθύνσεις IP που δεν υποστηρίζει δρομολόγηση.

Στο σενάριο παράδειγμα, μία μόνο διασύνδεση δικτύου (διασύνδεση A) χρησιμοποιείται για την περίοδο λειτουργίας SMB, επειδή οι διευθύνσεις τοπικών συνδέσεων άλλες διασυνδέσεις παραβλέπονται από την πολυκάναλη SMB και στο πρόγραμμα-πελάτη να συνδέονται μόνο με τη διεύθυνση τοπικής σύνδεσης του διακομιστή. Επιπλέον, μία μόνο σύνδεση TCP/IP δημιουργείται για διασύνδεση A επειδή η διεύθυνση τοπικής σύνδεσης του A παραβλέπεται από πολυκάναλη SMB και στο πρόγραμμα-πελάτη να συνδέονται μόνο με τη διεύθυνση τοπικής σύνδεσης του διακομιστή.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για την ενεργοποίηση των πολλαπλών συνδέσεων για μια διασύνδεση δικτύου:
 • Ρύθμιση παραμέτρων υποστηρίζει δρομολόγηση διευθύνσεων IP για διασυνδέσεις δικτύου που πρέπει να αξιοποιούν πολυκάναλη 3.0 SMB.
 • Ρύθμιση παραμέτρων υποστηρίζει μόνο μη δρομολόγηση διευθύνσεων IP (APIPA ή διευθύνσεις τοπικών συνδέσεων) για διασυνδέσεις δικτύου που πρέπει να αξιοποιούν πολυκάναλη 3.0 SMB.

  Σημειώσεις
  • Η πρώτη μέθοδος είναι η προτεινόμενη λύση.
  • Στη δεύτερη μέθοδο, τόσο το πρόγραμμα-πελάτη SMB και στο διακομιστή SMB πρέπει να είναι στο ίδιο τμήμα δικτύου επειδή δεν υποστηρίζει δρομολόγηση τις διευθύνσεις IP.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολυκάναλη SMB, μεταβείτε στο ακόλουθο άρθρο του Microsoft Server και διαχείρισης ιστολογίου:Οι διευθύνσεις APIPA IPv4, χρησιμοποιήστε το πρόθεμα 169.254.0.0/16. Διευθύνσεις IPv6 τοπικής σύνδεσης, χρησιμοποιήστε το FE80:: /64 πρόθεμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα APIPA IPv4 και IPv6 διευθύνσεις τοπικών συνδέσεων, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web του Windows Server:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προγράμματα-πελάτες SMB επιλέξτε διασυνδέσεις δικτύου, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web MSDN:
SMB 3.0

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Vlastnosti

ID článku: 2777646 - Poslední kontrola: 01/03/2013 23:54:00 - Revize: 2.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Microsoft Hyper-V Server 2012, Windows Server 2012 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbtshoot kbexpertiseadvanced kbsmb kbmt KB2777646 KbMtel
Váš názor