SDP [71eeb57a-b16d-4b6b-bb3d-5c03e7cfec7d] περιγραφή του πακέτου διαγνωστικών το στοιχείο διακομιστή Lync 2010\2013 πυρήνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2778244
Περίληψη
Το Microsoft Lync Server 2010\2013 πυρήνα στοιχείο Διαγνωστικά του πακέτου για Windows Server 2008 R2 χρησιμοποιείται για να συλλέξετε πληροφορίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων 2010\2013 διακομιστή Lync ένα ολοκληρωμένο σύνολο.
Περισσότερες πληροφορίες
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει το Lync εξυπηρετούν 2010\2013 βασικό στοιχείο Διαγνωστικά πακέτο από έναν υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Office Communications Server 2007 R2, Lync Server 2010 ή 2013 διακομιστή Lync.

Σημείωση Τα ονόματα αρχείων εξόδου είναι το πρόθεμα, χρησιμοποιώντας το όνομα του είδους για το οποίο δημιουργήθηκε το προϊόν τους. Στα ονόματα αρχείων εξόδου, το σύμβολο κράτησης θέσηςπρόθεμα> αντιπροσωπεύει το όνομα του είδους για το οποίο δημιουργούνται εξόδου.

Πληροφορίες που συλλέγονται

Τα αρχεία καταγραφής διακομιστή Lync
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
Μορφές αρχείου καταγραφής συμβάντων – εφαρμογής – κείμενο, .csv και.evt/.evtxπρόθεμα> _evt_Application.*
Αρχείο καταγραφής συμβάντων – σύστημα – μορφές κειμένου .csv και.evt/.evtxπρόθεμα> _evt_System.*
Μορφές αρχείου καταγραφής συμβάντων – Lync διακομιστή – κείμενο, .csv και.evt/.evtxπρόθεμα> _evt_LyncServer.*
Η τοπολογία διακομιστή Lync
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
GET-CsTopology - AsXML cmdlet εξόδουπρόθεμα> _lync_topology.xml
Lync Server DHCPUtil εξόδου
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
DHCPUtil - EmulateClientπρόθεμα> _DHCPUtil_EmulateClient.txt
Ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή Lync
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
GET-CsConfiguarionπρόθεμα> _LyncServer_CsConfiguration.zip
Αρχείο ανίχνευσης του διακομιστή Lync
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
Αρχεία παρακολούθησης_.etl _ {ανίχνευση όνομα_αρχείου} {πρόθεμα}
Πληροφορίες ομάδας απόκρισης του διακομιστή Lync
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
Πληροφορίες ομάδας απόκρισης{το πρόθεμα} _ LyncServer_RGS _.txt
Πληροφορίες σχετικά με εκχωρήσεις δικαιωμάτων χρήστη στον υπολογιστή προορισμού
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
Τοπικό εκχωρήσεις δικαιωμάτων χρήστηπρόθεμα> _UserRights.txt
Πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και αν ο υπολογιστής προορισμού είναι μια εικονική μηχανή
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
Αναφορές κατάστασης εικονικής διαμόρφωσης της τιμής-στόχου VMπρόθεμα> _Virtualization.htm
Αναφορές κατάστασης εικονικής διαμόρφωσης της τιμής-στόχου VMπρόθεμα> _Virtualization.txt
Πληροφορίες δικτύωσης
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
Βασικό IP δικτύου πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων, όπως το κλειδί μητρώου TCP/IP, η εντολή ipconfig, arp,
Netstat, nbtstat και netsh εξόδου
πρόθεμα> _TcpIp-Info.txt
Εξόδου του βοηθητικού προγράμματος netdiag.exeπρόθεμα> _netdiag.txt
Πληροφορίες τείχους προστασίας netsh firewallπρόθεμα> _FirewallConfig.txt
Πληροφορίες Netsh για IPv4πρόθεμα> _TCPIP-Netsh-IPv4.txt
Πληροφορίες Netsh για το IPv6πρόθεμα> _TCPIP-Netsh-IPv6.txt
Πληροφορίες Netsh για καθολική TCP και καπνοδόχωνπρόθεμα> _TCPIP-Netsh-TCP.txt
Πληροφορίες αυτόματης εκτέλεσης

Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βοηθητικό πρόγραμμα αυτόματης εκτέλεσης, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web TechNet:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Sysinternals/bb963902.aspx
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
Πληροφορίες αυτόματης εκτέλεσης με μορφή .htmπρόθεμα> _Autoruns.htm
Πληροφορίες αυτόματης εκτέλεσης σε μορφή .xmlπρόθεμα> _Autoruns.xml

Άλλα
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
Εγκατεστημένες ενημερωμένες εκδόσεις και επείγουσες επιδιορθώσειςπρόθεμα> _Hotfixes.*
Πληροφορίες συστήματοςπρόθεμα> _sym_ *. *
Πληροφορίες για το ρόλο διακομιστήπρόθεμα> _ServerManagerCmdQuery.*
Αντίγραφο του ServerManager.log από το φάκελο Windows\Logsπρόθεμα> _ServerManager.log
Πληροφορίες διαδικασίας και νήματα μέσω pstat.exeπρόθεμα> _PSTAT.txt
Πληροφορίες/δίσκος αποθήκευσης
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
Πληροφορίες καναλιού οπτικών ινών μέσω του βοηθητικού προγράμματος FCInfo.exeπρόθεμα> _FCInfo.txt
Πληροφορίες τόμου υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου (VSS)πρόθεμα> _VSSAdmin.txt
Πληροφορίες Active Directory και την πολιτική
ΠεριγραφήΌνομα αρχείου
Το Προκύπτον σύνολο πολιτικής (RSoP) πληροφοριών μέσω gpresult.exeπρόθεμα> _GPResult.*
Πρότυπα ασφαλείας που αυτήν τη στιγμή στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης του συστήματοςπρόθεμα> _AppliedSecTempl.txt
Πληροφορίες για το λειτουργικό επίπεδο και την ιδιότητα μέλους ομάδαςπρόθεμα> _DSMisc.txt
Τους ελέγχους που εκτελούνται από το Lync Server βασικό στοιχείο Διαγνωστικά πακέτο
ΌνομαΠεριγραφή
Του εντοπισμού και προειδοποίησης σχετικά με το δίκτυο προσαρμογέας σχηματισμού σε ένα διακομιστή.Αυτό το προειδοποιητικό μήνυμα δηλώνει ότι είναι ενεργοποιημένη η δημιουργία ομάδων προσαρμογέα δικτύου στο διακομιστή Lync που αναλύεται. Παρόλο που η δημιουργία ομάδων προσαρμογέα δικτύου γενικά δεν είναι ένα ζήτημα, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι σχηματισμού έχει ρυθμιστεί σωστά με την πιο πρόσφατη προσαρμογέα δικτύου σχηματισμού διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
278431Χρήση προσαρμογέων teaming με εξισορρόπηση φόρτου δικτύου ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες στο δίκτυο
Ελέγξτε αν υπάρχει μια νεότερη CU.Αυτό πρέπει να ελέγξετε αν έχει εφαρμοστεί το πιο πρόσφατο CU. Ο ιδανικός κανόνας προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο θέμα και να αναφέρει οπωσδήποτε ότι ένα συγκεκριμένο CU επιλύει το ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2493736 Ενημερωμένες εκδόσεις για το 2010 διακομιστή Lync
Ελέγξτε ασθενής πιστοποιητικά κλειδιών RSA.Για να μειώσετε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένη έκθεση ευαίσθητων πληροφοριών, η Microsoft κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας (KB 2661254) για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα αποκλείσει κλειδιά κρυπτογράφησης που είναι πολύ μικρότερο από 1024 bit. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν ισχύει για τα Windows 8 Release Preview ή Windows Server 2012 Release Candidate, επειδή αυτά τα λειτουργικά συστήματα περιλαμβάνουν ήδη τις λειτουργίες αποκλεισμού ασθενής κλειδιών RSA που είναι πολύ μικρότερο από 1024 bit. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:
Εκκίνηση της υπηρεσίας, εάν δεν εκτελείται η υπηρεσία εντοπισμού διακομιστή Lync.Οι υπηρεσίες που απαιτούνται για το διακομιστή Lync δεν εκτελούνται στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε το cmdlet Έναρξης υπηρεσίας για να ξεκινήσετε τις υπηρεσίες που απαιτούνται και δεν έχουν ξεκινήσει σε αυτόν τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2747217Διαχείριση των υπηρεσιών Lync Server 2010 από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή που βασίζεται στα Windows
Ελέγξτε την έκδοση αξιολόγησης του διακομιστή Lync.Την έκδοση αξιολόγησης του Lync έχει εγκατασταθεί σε αυτόν το διακομιστή. Υπηρεσίες Lync πλέον θα ξεκινήσει μετά το τέλος της περιόδου αξιολόγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
2468019 Έχει λήξει η περίοδος αξιολόγησης Lync Server 2010
Στους εξωτερικούς χρήστες να συνδεθείτε χωρίς να εισαγάγετε πιστοποιήσειςΕξωτερικοί χρήστες μπορούν να συνδεθούν μέσω το άκρο εξυπηρετούν χωρίς να εισαγάγετε πιστοποιήσεις (όνομα χρήστη/κωδικός πρόσβασης), όταν του εξωτερικού πιστοποιητικού διακομιστή ακμή ήταν ένα πιστοποιητικό με χαρακτήρα μπαλαντέρ. Ή στο εσωτερικό άκρο διακομιστή χρησιμοποιούσε τη διασύνδεση πελάτη ένα πιστοποιητικό με SAN.
Θέμα μετακίνησης χρήστη LyncΤο πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν έχετε διακομιστή του FE 2 (ή περισσότερες) έχει ρυθμιστεί με μια HLB και η τιμή μητρώου
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Policies\ Microsoft\Windows NT\RPC
RestrictRemoteClients έχει οριστεί σε '2'
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αλλάξτε την τιμή για το RestrictRemoteClients
Αναπαραγωγή CMS αποτυγχάνει όταν απενεργοποιείται το τείχος προστασίαςΤο πρόβλημα συμβαίνει επειδή η υπηρεσία τείχους προστασίας των Windows έχει διακοπεί/απενεργοποιημένη αλλά τα προγράμματα οδήγησης φίλτρου είναι ακόμα ενεργά. Συνιστάται να εκτελείται σε όλους τους διακομιστές Lync η υπηρεσία τείχους προστασίας, επομένως, η λύση είναι η έναρξη/ενεργοποίηση του τείχους προστασίας και το άνοιγμα των απαιτούμενων θυρών. Εκτέλεση ενεργοποίηση CsComputer ανοίγει τις απαιτούμενες θύρες με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων του διακομιστή.
Ακμή Lync διακομιστή με πολλά NIC εξωτερικού πρέπει να έχει προεπιλεγμένη πύλη οριστεί σε όλες τις κάρτες διασύνδεσης δικτύουΕάν μόνο μία εξωτερική NIC προεπιλεγμένη πύλη έχει οριστεί, το προειδοποιητικό μήνυμα θα ενεργοποιηθεί, λύση είναι να ορίσετε την προεπιλεγμένη πύλη σε όλες ΤΙΣ εξωτερικές διασυνδέσεις άκρη.
Lync κατάσταση αναπαραγωγής δεν είναι ενημερωμένοΗ κατάσταση αναπαραγωγής CMS δεν είναι ενημερωμένο, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο διακομιστής δεν μπορεί να έχετε ένα αντίγραφο της πιο πρόσφατης ρύθμισης παραμέτρων Lync.
2667713 Εισαγωγή στις το CMS Lync Server 2010
Συνθετικό συναλλαγές PowerShell αποτύχει όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα διακομιστή στο χώρο συγκέντρωσης LyncΣύμβουλος εντόπισε ότι το τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένη σε αυτόν το διακομιστή και ότι δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για το Windows PowerShell. Εάν έχετε περισσότερα από ένα διακομιστή Lync είναι στο χώρο συγκέντρωσης, συνθετικό συναλλαγές θα αποτύχει. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης για περισσότερες πληροφορίες.

2751720Αποτυχία Lync Server 2010 PowerShell συνθετικό συναλλαγές
CsAdForest ενεργοποίηση αποτυγχάνειΣυμβαίνει όταν έχετε κλειδώσει κάτω περιβάλλον AD. Εξαιτίας αυτού λείπουν απαιτούμενα δικαιώματα στο κοντέινερ διαγραμμένων αντικειμένων.
Εκδίδει τους χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών υπηρεσία Lync Server 2010 webΑπό προεπιλογή, η ρύθμιση του .NET Framework έκδοση είναι v4.0 για τους χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών Lync Server 2010, κατά την εγκατάσταση σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 Lync Server 2010. Ωστόσο, οι υπηρεσίες web Lync Server 2010 που χρησιμοποιούν το Microsoft .NET Framework 2.0Preparing υπηρεσίες τομέα Active Directory Locked-Down
2777747404.17 - Δεν βρέθηκε το μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία web Lync Server 2010
Lync πιστοποιητικού μπορεί να λήγει σε 21 ημέρες ή λιγότεροΈχει λήξει ή σύντομα να λήξει πιστοποιητικά σε 21 ημέρες θα εντοπιστεί
Lync πιστοποιητικού μπορεί να λήγει σε 7 ημέρες ή λιγότεροΈχει λήξει ή σύντομα να λήξει πιστοποιητικά 7 ημέρες θα εντοπιστεί
Λείπει το KB975954 για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα στο Lync διακομιστή των WindowsΛείπει KB975954 ενημερωμένη έκδοση των Windows. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση .NET Framework αντιμετωπίζει ένα γνωστό ζήτημα που οδηγεί σε κακή απόδοση σε διακομιστές Lync. Όταν αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται, ενδέχεται να δείτε μια παραβίαση πρόσβασης σε διάφορες διαδικασίες Lync ή ενδέχεται να εμφανιστεί μια "κολλάει" σε ορισμένες διεργασίες Lync. Εφαρμόστε την επείγουσα επιδιόρθωση του .NET Framework από KB975954. Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος.

975954 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Όταν εκτελείτε μια εφαρμογή που βασίζεται στο .NET Framework 2.0, παρουσιάζεται μια εξαίρεση System.AccessViolationException ή νεκρά-κλείδωμα παρουσιάζεται σε δύο νήματα σε έναν τομέα εφαρμογής
Διασυνδέσεις δικτύου διακομιστή διαμεσολάβησης δεν έχουν ρυθμιστεί σωστάΌλα τα δίκτυο διασύνδεσης διευθύνσεων IP για το διακομιστή διαμεσολάβησης είναι από το ίδιο υποδικτύων ή υπάρχει μόνο 1 NIC. Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής έχει δύο διασυνδέσεις δικτύου που έχουν ρυθμιστεί με τις διευθύνσεις IP από διαφορετικά δευτερεύοντα δίκτυα. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης για περισσότερες πληροφορίες.

2758662 Ζήτημα προσαρμογέα δικτύου μόνο διακομιστή διαμεσολάβησης 2010 διακομιστή Lync
Διασυνδέσεις δικτύου διακομιστή άκρο δεν έχουν ρυθμιστεί σωστάΌλες τις δίκτυο διασύνδεσης διευθύνσεις IP για το διακομιστή άκρο είναι από το ίδιο υποδικτύων ή υπάρχει μόνο 1 NIC. Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής έχει δύο διασυνδέσεις δικτύου που έχουν ρυθμιστεί με τις διευθύνσεις IP από διαφορετικά δευτερεύοντα δίκτυα. Ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης για περισσότερες πληροφορίες.
2757916Ακμή Lync Server 2010, διακομιστής ζήτημα ρύθμισης παραμέτρων δικτύου
App Store Lync των Windows δεν είναι δυνατό είσοδος χώρο συγκέντρωσης Lync Server 2010 με CU7 ή χώρο συγκέντρωσης 2013 διακομιστή LyncApp Store Windows Lync (γνωστά και ως Lync MX) δεν είναι δυνατό να εισέλθετε σε χώρο συγκέντρωσης Lync Server 2010 με CU7 (Οκτωβρίου 2012 ενημερώσεις) ή στο χώρο συγκέντρωσης Lync Server 2013 ως εσωτερικό χρήστη.

Ίδιο θέμα να είναι ορατά ως εξωτερικό χρήστη καθώς και εάν το πιστοποιητικό που έχει αντιστοιχιστεί σε υπηρεσία Lync Access άκρη έχει έχουν εγγραφεί χωρίς μια CDP που οδηγεί σε μια θέση HTTP
Παρουσιάζονται σφάλματα δρομολόγησης, κάθε φορά που οι διακομιστές προσκηνίου είναι διπλής παρουσίας με κύρια και PSTN NICΌταν ένας διακομιστής Front End/διαμεσολάβησης ρυθμίζεται με το χώρο συγκέντρωσης εκτεθειμένοι πρωτεύον NIC (για εσωτερική επικοινωνία) και μια εξωτερική NIC PSTN (για επικοινωνία παροχής πύλη/SIP), δρομολόγησης σφάλματα μπορούν να προκύψουν - ιδιαίτερα που συνεπάγονται Lync φορητούς υπολογιστές-πελάτες.

Lync server 2010 2013 επικοινωνιών SDP διαγνωστικών βασικό στοιχείο

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

خصائص

رقم الموضوع: 2778244 - آخر مراجعة: 01/22/2013 18:13:00 - المراجعة: 13.1

Microsoft Lync Server 2013, Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition, Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition, Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition

  • kbsurveynew kbmt KB2778244 KbMtel
تعليقات