Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Απαιτούνται δικαιώματα NTFS των Windows, όταν εκτελείτε το Word σε διαμέρισμα NTFS που έχει τα Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 ή εγκατεστημένα τα Windows Vista

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 277867
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα δικαιώματα συστήματος αρχείων NTFS των Windows της Microsoft που απαιτούνται κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών του Microsoft Word σε διαμέρισμα NTFS που έχει ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows εγκατασταθεί:
 • Τα Windows 2000
 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003
 • Τα Windows Vista
Περισσότερες πληροφορίες

Περιγραφή της φάκελο συστήματος αρχείων και των δικαιωμάτων αρχείων

Windows ενισχύει την ασφάλεια σε κάθε επίπεδο του φακέλου. Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows, εάν ένας χρήστης δεν διαθέτει δικαιώματα για ένα φάκελο υψηλού επιπέδου, ο χρήστης δεν είναι δυνατό να έχετε πρόσβαση σε αυτόν το φάκελο ή προβάλετε τα περιεχόμενά του.

Τα δικαιώματα φακέλου ελέγχουν γενικής πρόσβασης σε ένα φάκελο, τα αρχεία και τους υποφακέλους. Όταν χορηγείται σε επίπεδο φακέλου, τα δικαιώματα ισχύουν για όλα τα αρχεία και τους υποκαταλόγους αυτού του φακέλου, εκτός αν τα δικαιώματα έχουν οριστεί ξανά στο επίπεδο αρχείο ή τον υποφάκελο.

Τα ακόλουθα έξι φακέλου δικαιώματα μπορούν να εκχωρηθούν σε επίπεδο φακέλου σε ένα σύστημα αρχείων των Windows.
Δικαιώματα φακέλουΕπεξήγηση
Λίστα περιεχομένων φακέλουΧρήστη μόνο να εμφανίσετε λίστα αρχείων και υποκαταλόγων σε αυτόν το φάκελο. Χρήστης δεν μπορεί να ανοίξει τα αρχεία που δημιουργούνται σε αυτόν το φάκελο.
ΑνάγνωσηΧρήστης μπορεί να διαβάσει τα περιεχόμενα των αρχείων σε αυτόν το φάκελο.
Ανάγνωση & εκτέλεσηΧρήστης μπορεί να διαβάζει τα περιεχόμενα των αρχείων σε αυτόν το φάκελο και εκτελεί επίσης αρχεία σε αυτόν το φάκελο.
ΤροποποίησηΧρήστης μπορεί να ανάγνωσης, εγγραφής, εκτέλεσης, δημιουργία, και διαγράψτε τα αρχεία σε αυτόν το φάκελο.
ΕγγραφήΧρήστης να ανάγνωση, εγγραφή και δημιουργία αρχείων ή φακέλων σε αυτόν το φάκελο.
Πλήρης έλεγχοςΧρήστης μπορεί να διαβάσει και αλλαγή των αρχείων, προσθέσετε νέες, αλλαγή δικαιωμάτων για το φάκελο και τα αρχεία, και αναλάβετε το φάκελο και τα αρχεία.
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τη λογική ομάδα ειδικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του φακέλου.
Δικαιώματα ειδικής πρόσβασηςΠλήρης έλεγχοςΤροποποίησηΑνάγνωση & εκτέλεσηΛίστα περιεχομένων φακέλουΑνάγνωσηΕγγραφή
Αλλαγή φακέλου/εκτέλεση αρχείουxxxx
Λίστα φακέλου/ανάγνωση δεδομένωνxxxxx
Χαρακτηριστικά ανάγνωσηςxxxxx
Πρόσθετα χαρακτηριστικά ανάγνωσηςxxxxx
Δημιουργία αρχείων/εγγραφή δεδομένωνxxx
Δημιουργία φακέλων/προσάρτηση δεδομένωνxxx
Χαρακτηριστικά εγγραφήςxxx
Πρόσθετα χαρακτηριστικά εγγραφήςxxx
Διαγραφή υποφακέλων και αρχείωνx
Διαγραφήxx
Δικαιώματα ανάγνωσηςxxxxxx
Αλλαγή δικαιωμάτωνx
Ανάληψη κατοχήςx
Συγχρονισμόςxxxxxx
Αρχείο δικαιώματα έλεγχος της πρόσβασης σε συγκεκριμένα αρχεία σε ένα φάκελο. Χρησιμοποιούνται για να καθορίσετε πάλι τα δικαιώματα που μεταβιβάζονται χρήστες από τα δικαιώματα του φακέλου.

Τα ακόλουθα δικαιώματα μπορούν να εκχωρηθούν σε επίπεδο αρχείων σε ένα σύστημα αρχείων των Windows.
Δικαιώματα αρχείουΠεριγραφή
Ανάγνωση & εκτέλεσηΧρήστης μπορεί να διαβάζει τα περιεχόμενα ενός αρχείου ή να εκτελέσετε ένα αρχείο.
ΑνάγνωσηΧρήστης μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο του αρχείου.
ΤροποποίησηΧρήστης να ανάγνωση εγγραφή, διαγραφή και δημιουργία ενός αρχείου.
ΕγγραφήΧρήστη μπορούν να γράψουν σε αρχεία.
Πλήρης έλεγχος (όλα)Χρήστης μπορεί να διαβάσει και αλλάξετε το αρχείο, προσθέσετε νέες, να αλλάξετε τα δικαιώματα για το αρχείο, και ανάληψη κατοχής του αρχείου.
Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τη λογική ομάδα ειδικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα αρχείων.
Δικαιώματα ειδικής πρόσβασηςΠλήρης έλεγχοςΤροποποίησηΑνάγνωση & εκτέλεσηΑνάγνωσηΕγγραφή
Αλλαγή φακέλου/εκτέλεση αρχείουxxx
Λίστα φακέλου/ανάγνωση δεδομένωνxxxx
Χαρακτηριστικά ανάγνωσηςxxxx
Πρόσθετα χαρακτηριστικά ανάγνωσηςxxxx
Δημιουργία αρχείων/εγγραφή δεδομένωνxxx
Δημιουργία φακέλων/προσάρτηση δεδομένωνxxx
Χαρακτηριστικά εγγραφήςxxx
Πρόσθετα χαρακτηριστικά εγγραφήςxxx
Διαγραφή υποφακέλων και αρχείωνx
Διαγραφήxx
Δικαιώματα ανάγνωσηςxxxxx
Αλλαγή δικαιωμάτωνx
Ανάληψη κατοχήςx
Συγχρονισμόςxxxxx

Περιγραφή των ειδικών δικαιωμάτων για αρχεία και φακέλους

Μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε ή όλα τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα σε αρχεία και φακέλους.
Δικαιώματα ειδικής πρόσβασηςΠεριγραφή
Αλλαγή φακέλου/εκτέλεση αρχείου Αλλαγής φακέλου επιτρέπει ή αρνείται τη μετακίνηση μέσω φακέλων για πρόσβαση σε άλλα αρχεία ή φακέλους, ακόμη και αν ο χρήστης δεν διαθέτει δικαιώματα για τους ενδιάμεσους φακέλους (ισχύει μόνο για φακέλους). Δικαίωμα αλλαγής φακέλου ενεργοποιείται μόνο όταν δεν έχει εκχωρηθεί στην ομάδα ή το χρήστη το δικαίωμα χρήστη παράκαμψης διέλευσης ελέγχου με το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτική ομάδας (από προεπιλογή, όλοι ομάδα εκχωρείται το δικαίωμα χρήστη παράκαμψης διέλευσης ελέγχου.)

Εκτέλεση αρχείου επιτρέπει ή αρνείται την εκτέλεση αρχείων προγράμματος (ισχύει μόνο για αρχεία).

ΣΗΜΕΊΩΣΗ Ρύθμιση το δικαίωμα αλλαγής φακέλου σε ένα φάκελο δεν ορίζει αυτόματα το δικαίωμα "Εκτέλεση αρχείου" σε όλα τα αρχεία μέσα σε αυτόν το φάκελο.
Λίστα φακέλου/ανάγνωση δεδομένωνΛίστα φακέλου επιτρέπει ή αρνείται την προβολή ονομάτων αρχείων και υποφακέλων στο φάκελο (ισχύει μόνο για φακέλους). Ανάγνωση δεδομένων επιτρέπει ή αρνείται την προβολή δεδομένων σε αρχεία (ισχύει μόνο για αρχεία).
Χαρακτηριστικά ανάγνωσηςΕπιτρέπει ή αποτρέπει την προβολή των ιδιοτήτων ενός αρχείου ή φακέλου, όπως μόνο για ανάγνωση και κρυφά. Ιδιότητες ορίζονται από το σύστημα αρχείων NTFS.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά ανάγνωσηςΕπιτρέπει ή αποτρέπει την προβολή των πρόσθετων ιδιοτήτων ενός αρχείου ή φακέλου. Οι πρόσθετες ιδιότητες καθορίζονται από προγράμματα και ποικίλλουν ανάλογα με το πρόγραμμα.
Δημιουργία αρχείων/εγγραφή δεδομένωνΔημιουργία αρχείων επιτρέπει ή αρνείται τη δημιουργία αρχείων στο φάκελο (ισχύει μόνο για φακέλους).

Εγγραφή δεδομένων επιτρέπει ή αρνείται τις αλλαγές στο αρχείο και την αντικατάσταση του περιεχομένου (ισχύει μόνο για αρχεία).
Δημιουργία φακέλων/προσάρτηση δεδομένωνΔημιουργία φακέλων επιτρέπει ή αρνείται τη δημιουργία φακέλων στο φάκελο (ισχύει μόνο για φακέλους).

Προσάρτηση δεδομένων επιτρέπει ή αρνείται την πραγματοποίηση αλλαγών στο τέλος του αρχείου αλλά όχι την αλλαγή, διαγραφή ή αντικατάσταση των υπαρχόντων δεδομένων (ισχύει μόνο για αρχεία).
Χαρακτηριστικά εγγραφήςΕπιτρέπει ή αποτρέπει την αλλαγή των ιδιοτήτων ενός αρχείου ή φακέλου, όπως μόνο για ανάγνωση ή κρυφό. Ιδιότητες ορίζονται από το σύστημα αρχείων NTFS.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά εγγραφήςΕπιτρέπει ή αποτρέπει την αλλαγή των πρόσθετων ιδιοτήτων ενός αρχείου ή φακέλου. Οι πρόσθετες ιδιότητες καθορίζονται από προγράμματα και ποικίλλουν ανάλογα με το πρόγραμμα.
Διαγραφή υποφακέλων και αρχείωνΕπιτρέπει ή αποτρέπει τη διαγραφή υποφακέλων και αρχείων, ακόμη και αν το δικαίωμα διαγραφής έχει δεν έχει εκχωρηθεί στον υποφάκελο ή το αρχείο.
ΔιαγραφήΕπιτρέπει ή αποτρέπει τη διαγραφή του αρχείου ή του φακέλου. Εάν δεν έχετε δικαίωμα διαγραφής σε ένα αρχείο ή φάκελο, μπορείτε να το διαγράψετε ακόμα Εάν σας έχουν παραχωρηθεί διαγραφής υποφακέλων και αρχείων στο γονικό φάκελο.
Δικαιώματα ανάγνωσηςΕπιτρέπει ή αποτρέπει την ανάγνωση των δικαιωμάτων του αρχείου ή του φακέλου, όπως πλήρη έλεγχο, ανάγνωση και εγγραφή.
Αλλαγή δικαιωμάτωνΕπιτρέπει ή αποτρέπει την αλλαγή των δικαιωμάτων του αρχείου ή του φακέλου, όπως πλήρη έλεγχο, ανάγνωση και εγγραφή.
Ανάληψη κατοχήςΕπιτρέπει ή αποτρέπει την ανάληψη της κατοχής του αρχείου ή του φακέλου. Ο κάτοχος ενός αρχείου ή φακέλου μπορεί πάντα να αλλάξετε δικαιώματα για αυτό, ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχοντα δικαιώματα που προστατεύουν το αρχείο ή το φάκελο.
ΣυγχρονισμόςΕπιτρέπει ή αρνείται διαφορετικών νημάτων δικαίωμα να περιμένετε στο δείκτη χειρισμού για το αρχείο ή το φάκελο και ο συγχρονισμός με άλλο νήμα που ενδέχεται να παρουσιαστεί. Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για προγράμματα πολλών νημάτων.

Τα δικαιώματα NTFS που απαιτούνται για την ανάγνωση μόνο έγγραφα

ΑΝΆΓΝΩΣΗ, Ή Η ΑΝΆΓΝΩΣΗ & ΕΚΤΈΛΕΣΗ
Ακολουθεί μια λίστα των φακέλων, όπου οι χρήστες χρειάζονται μόνο ανάγνωση ή ανάγνωση Execute & δικαιώματα για την εκτέλεση του Word (χρειάζεται να έχετε τη δυνατότητα να διαβάσει από αυτούς τους φακέλους):
 • Θέση της δομής φακέλου προγράμματος Word (διαχειριστική εγκατάσταση)
 • Θέση της δομής φακέλου εφαρμογών (MSAPPS) κοινόχρηστο Microsoft (διαχειριστική εγκατάσταση)
 • Φάκελος πρόγραμμα των Windows, εάν λειτουργεί με Windows κοινόχρηστο
 • Τους καταλόγους του διακομιστή όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε γραφικά ή άλλα αρχεία προέλευσης για συνδέσεις που δεν θέλετε οι χρήστες να μπορούν να τροποποιήσετε στο Word
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: επιπλέον, πρέπει να εφαρμόσετε μόνο για ανάγνωση "και" Shareable σημαίες σε όλα τα αρχεία σε αυτές τις θέσεις. Συνήθως, ο διαχειριστής του δικτύου των Windows ορίζει αυτήν την ακολουθία των δικαιωμάτων και των χαρακτηριστικών μετά την εκτέλεση της εγκατάστασης του διακομιστή των Windows ή ένα πρόγραμμα.

Δικαιώματα NTFS που απαιτούνται για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε τα έγγραφα

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ Ή ΠΛΉΡΗΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
Ακολουθεί μια λίστα των φακέλων, όπου οι χρήστες χρειάζονται αυτά τα δικαιώματα για την εκτέλεση του Word:
 • Δομή προγράμματος φακέλου του σταθμού εργασίας Word, εάν βρίσκεται στο διακομιστή
 • Προσωρινό φάκελο, εάν βρίσκεται στο διακομιστή
 • Τους φακέλους του διακομιστή όπου ο χρήστης αποθηκεύει έγγραφα
 • Τους φακέλους του διακομιστή όπου βρίσκονται ότι ο χρήστης θα πρέπει να τροποποιήσετε (για παράδειγμα, σε φύλλα εργασίας του Microsoft Excel ή σε γραφήματα), τα αρχεία προέλευσης για συνδέσεις
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: το ελάχιστο δικαίωμα ρύθμιση που απαιτείται για το άνοιγμα, επεξεργασία και αποθήκευση ενός εγγράφου μέσα Windows φάκελος είναι τροποποίηση.

Συμπτώματα που λείπουν δικαιώματα NTFS

ΔικαίωμαΤο σύμπτωμα
Εγγραφή και λίστα φακέλουΤο σφάλμα εμφανίζεται το μήνυμα "Το Word δεν είναι δυνατό να ανοίξει το έγγραφο" κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα αρχείο.
Ανάγνωση, εγγραφήΑυτά τα δικαιώματα σας επιτρέπουν να ανοίξετε ένα έγγραφο, αλλά όταν κλείσετε το έγγραφο, δεν διαγράφονται τα αρχεία temp που σχετίζεται με αυτό το έγγραφο. Επίσης δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο, επειδή τα αρχεία temp δεν είναι να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί.
δικαιώματα winnt wd2000 WD2002 WD2003 WD2007

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 277867 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/02/2015 02:02:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB277867 KbMtel
Σχόλια