Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τα αναγνωριστικά συμβάντος ESENT 1000, 1202, 412 και 454 καταγράφονται επανειλημμένα στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής

Συμπτώματα
Τα ακόλουθα μηνύματα αναγνωριστικού συμβάντος καταγράφονται κάθε πέντε λεπτά στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:

Μήνυμα 1

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: Userenv
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1000
Ημερομηνία: 7/6/2000
Ώρα: 2:56:53 ΜM
Χρήστης: WINDOWS NT AUTHORITY\SYSTEM
Υπολογιστής: ASKO-ONE
Περιγραφή: Μεταβιβάστηκαν σημαίες (17) στην επέκταση "Security" της πολιτικής ομάδων πλευράς πελάτη, η οποία επέστρεψε κωδικό κατάστασης αποτυχίας(1208).

(Event Type: Error
Event Source: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1000
Date: 6/7/2000
Time: 2:56:53 PM
User: WINDOWS NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: ASKO-ONE
Description: The Group Policy client-side extension Security was passed flags (17) and returned a failure status code of (1208).)

Μήνυμα 2

Τύπος συμβάντος: Προσοχή
Προέλευση συμβάντος: SceCli
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 1202
Ημερομηνία: 7/6/2000
Ώρα: 2:56:53 ΜM
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: ASKO-ONE
Περιγραφή: Οι πολιτικές ασφαλείας διαδίδονται με προειδοποίηση. 0x4b8 : Παρουσιάστηκε ένα εκτεταμένο σφάλμα. Αναζητήστε περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" του θέματος "Ασφάλεια" της Βοήθειας.

(Event Category: None
Event ID: 1202
Date: 6/7/2000
Time: 2:56:53 PM
User: N/A
Computer: ASKO-ONE
Description: Security policies are propagated with warning. 0x4b8 : An extended error has occurred. Please look for more details in Troubleshooting section in Security Help.)

Μήνυμα 3

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: ESENT
Κατηγορία συμβάντος: Καταγραφή/Αποκατάσταση
Αναγνωριστικό συμβάντος: 454
Ημερομηνία: 7/6/2000
Ώρα: 2:56:53 ΜM
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: ASKO-ONE
Περιγραφή: services (PID) Database recovery/restore failed with unexpected error -530.

(Event Category: Logging/Recovery
Event ID: 454
Date: 6/7/2000
Time: 2:56:53 PM
User: N/A
Computer: ASKO-ONE
Description: services (PID) Database recovery/restore failed with unexpected error -530.)

Μήνυμα 4

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: ESENT
Κατηγορία συμβάντος: Καταγραφή/Αποκατάσταση
Αναγνωριστικό συμβάντος: 412
Ημερομηνία: 7/6/2000
Ώρα: 2:56:53 ΜM
Χρήστης: Δ/Υ
Υπολογιστής: ASKO-ONE
Περιγραφή: services (PID) Unable to read the log header. Error -530.

(Event Category: Logging/Recovery
Event ID: 412
Date: 6/7/2000
Time: 2:56:53 PM
User: N/A
Computer: ASKO-ONE
Description: services (PID) Unable to read the log header. Error -530.)

Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν το τοπικό αρχείο βάσης δεδομένων της Πολιτικής ομάδας (Group Policy) είναι κατεστραμμένο.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα για να δημιουργήσετε εκ νέου το τοπικό αρχείο Πολιτικής ομάδας (Group Policy).

Σημαντικό Η υλοποίηση ενός προτύπου ασφαλείας σε έναν ελεγκτή τομέα ενδέχεται να αλλάξει τις ρυθμίσεις της προεπιλεγμένης πολιτικής ελεγκτή τομέα ή της προεπιλεγμένης πολιτικής τομέα. Το πρότυπο που εφαρμόζεται ενδέχεται να αντικαταστήσει δικαιώματα σε νέα αρχεία, κλειδιά μητρώου και υπηρεσίες συστήματος που έχουν δημιουργηθεί από άλλα προγράμματα. Η επαναφορά αυτών των πολιτικών ίσως να είναι απαραίτητη μετά την εφαρμογή ενός προτύπου ασφαλείας. Πριν να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα σε έναν ελεγκτή τομέα, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του κοινόχρηστου στοιχείου SYSVOL.

Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε την παρακάτω διαδικασία, ο υπολογιστής σας επαναφέρεται στην αρχική κατάσταση εγκατάστασης όπου δεν καθορίζεται το στοιχείο "Τοπική πολιτική ασφαλείας" (Local Security Policy). Ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), για να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε αρχεία. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) των Windows 2000.
 1. Ανοίξτε το φάκελο %SystemRoot%\Security, δημιουργήστε έναν νέο φάκελο και, στη συνέχεια, ονομάστε τον "OldSecurity".
 2. Μετακινήστε όλα τα αρχεία που τελειώνουν σε .log από το φάκελο %SystemRoot%\Security στο φάκελο OldSecurity.
 3. Βρείτε το αρχείο Secedit.sdb του φακέλου %SystemRoot%\Security\Database και, στη συνέχεια, μετονομάστε αυτό το αρχείο σε "Secedit.old".
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mmc και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Κάντε κλικ στο μενού Κονσόλα (Console), έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in) και, στη συνέχεια, προσθέστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Ρύθμιση παραμέτρων και ανάλυση ασφαλείας" (Security Configuration and Analysis).
 6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ρύθμιση παραμέτρων και ανάλυση ασφαλείας (Security Configuration and Analysis) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα βάσης δεδομένων (Open Database).
 7. Μετακινηθείτε στο φάκελο %SystemRoot%\Security\Database, πληκτρολογήστε Secedit.sdb στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 8. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα πρότυπο, κάντε κλικ στο στοιχείο Setup Security.inf και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).

  Σημείωση Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα "Δεν επιτράπηκε η πρόσβαση" (Access denied), μπορείτε να το παραβλέψετε με ασφάλεια.
Secedit sdb
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 278316 - Τελευταία αναθεώρηση: 06/17/2005 12:48:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2

 • kberrmsg kbprb KB278316
Σχόλια