Θύρες TCP/UDP που χρησιμοποιούνται από τον Exchange 2000 Server

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Για το σκοπό της ρύθμισης παραμέτρων ενός τείχους προστασίας ή για την αντιμετώπιση θεμάτων επικοινωνίας, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ποιες θύρες TCP/UDP χρησιμοποιούνται από τον Exchange 2000 Server και Exchange 2000 Conferencing Server. Αυτό το άρθρο προσφέρει μια σύντομη περίληψη των συνηθέστερων θυρών, πρωτοκόλλων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται. Η λίστα ίσως να μην είναι πλήρης.
Περισσότερες πληροφορίες
 • Πρωτόκολλο: LDAP
  Θύρα (TCP/UDP): 389 (TCP)
  Περιγραφή: Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), χρησιμοποιείται από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, το Active Directory Connector και τον κατάλογο του Microsoft Exchange Server 5.5.
 • Πρωτόκολλο: LDAP/SSL
  Θύρα (TCP/UDP): 636 (TCP)
  Περιγραφή: LDAP μέσω Secure Sockets Layer (SSL). Όταν είναι ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο SSL, τα δεδομένα LDAP που μεταδίδονται και λαμβάνονται είναι κρυπτογραφημένα. Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο SSL, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό υπολογιστή στον ελεγκτή τομέα ή στον υπολογιστή με Exchange Server 5.5.
 • Πρωτόκολλο: LDAP
  Θύρα (TCP/UDP): 379 (TCP)
  Περιγραφή: Η υπηρεσία Site Replication Service (SRS) χρησιμοποιεί τη θύρα TCP 379.
 • Πρωτόκολλο: LDAP
  Θύρα (TCP/UDP): 390 (TCP)
  Περιγραφή: Ενώ δεν είναι τυπική θύρα LDAP, η θύρα TCP 390 είναι η συνιστώμενη εναλλακτική θύρα για τη ρύθμιση παραμέτρων του πρωτοκόλλου LDAP του Exchange Server 5.5, όταν ο Exchange Server 5.5 εκτελείται σε έναν ελεγκτή τομέα υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Microsoft Windows 2000.
 • Πρωτόκολλο: LDAP
  Θύρα (TCP/UDP): 3268 (TCP)
  Περιγραφή: Καθολικός κατάλογος. Ο καθολικός κατάλογος της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Windows 2000 (που στην πραγματικότητα είναι ένας "ρόλος" ελεγκτή τομέα) κάνει ακρόαση στη θύρα TCP 3268. Όταν επιλύετε θέματα που μπορεί να έχουν σχέση με έναν καθολικό κατάλογο, συνδεθείτε στη θύρα 3268 στο LDP.
 • Πρωτόκολλο: LDAP/SSL
  Θύρα (TCP/UDP): 3269 (TCP)
  Περιγραφή: Καθολικός κατάλογος μέσω SSL. Οι εφαρμογές που συνδέονται στη θύρα TCP 3269 ενός διακομιστή καθολικού καταλόγου, είναι δυνατό να μεταδώσουν και να λάβουν κρυπτογραφημένα δεδομένα SSL. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός καθολικού καταλόγου για υποστήριξη SSL, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό υπολογιστή στον καθολικό κατάλογο.
 • Πρωτόκολλο: IMAP4
  Θύρα (TCP/UDP): 143 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο Internet Message Access Protocol έκδοση 4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προγράμματα-πελάτες που "βασίζονται σε πρότυπα", όπως το Microsoft Outlook Express ή ο Netscape Communicator για πρόσβαση στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το IMAP4 εκτελείται πάνω από την υπηρεσία διαχείρισης (Admin Service) των υπηρεσιών Microsoft Internet Information Service (IIS) (Inetinfo.exe), και επιτρέπει την πρόσβαση προγραμμάτων-πελατών στο χώρο αποθήκευσης πληροφοριών του Exchange 2000.
 • Πρωτόκολλο: IMAP4/SSL
  Θύρα (TCP/UDP): 993 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο IMAP4 μέσω SSL χρησιμοποιεί τη θύρα TCP 993. Για να είναι δυνατή η υποστήριξη του πρωτοκόλλου IMAP4 (ή οποιουδήποτε άλλου πρωτοκόλλου) μέσω SSL από ένα διακομιστή Exchange 2000, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό υπολογιστή στο διακομιστή του Exchange 2000.
 • Πρωτόκολλο: POP3
  Θύρα (TCP/UDP): 110 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο Post Office Protocol έκδοση 3, επιτρέπει σε προγράμματα-πελάτες που "βασίζονται σε πρότυπα", όπως το Outlook Express ή ο Netscape Communicator να αποκτήσουν πρόσβαση στο διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως συμβαίνει με το πρωτόκολλο IMAP4, έτσι και το πρωτόκολλο POP3 εκτελείται πάνω από την υπηρεσία διαχείρισης (Admin Service) των υπηρεσιών IIS, και επιτρέπει την πρόσβαση προγραμμάτων-πελατών στο χώρο αποθήκευσης πληροφοριών του Exchange 2000.
 • Πρωτόκολλο: POP3/SSL
  Θύρα (TCP/UDP): 995 (TCP)
  Περιγραφή: POP3 μέσω SSL. Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο POP3 μέσω SSL, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό υπολογιστή στον Exchange 2000 server.
 • Πρωτόκολλο: NNTP
  Θύρα (TCP/UDP): 119 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο Network News Transport Protocol, που ορισμένες φορές ονομάζεται πρωτόκολλο Usenet, επιτρέπει σε προγράμματα-πελάτες που "βασίζονται σε πρότυπα" να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημόσιους φακέλους του χώρου αποθήκευσης πληροφοριών. Όπως συμβαίνει με τα πρωτόκολλα IMAP4 και POP3, έτσι και το πρωτόκολλο NNTP εξαρτάται από την υπηρεσία διαχείρισης (Admin Service) των υπηρεσιών IIS.
 • Πρωτόκολλο: NNTP/SSL
  Θύρα (TCP/UDP): 563 (TCP)
  Περιγραφή: NNTP μέσω SSL. Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο NNTP μέσω SSL, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό υπολογιστή στον Exchange 2000 Server.
 • Πρωτόκολλο: HTTP
  Θύρα (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο Hyper-Text Transfer Protocol χρησιμοποιείται κυρίως από το Microsoft Outlook Web Access (OWA), αλλά επιτρέπει επίσης και κάποιες ενέργειες διαχείρισης στο Exchange System Manager. Το πρωτόκολλο HTTP υλοποιείται μέσω της υπηρεσίας World Wide Web Publishing Service (W3Svc) και εκτελείται πάνω από την υπηρεσία διαχείρισης (Admin Service) των υπηρεσιών IIS.
 • Πρωτόκολλο: HTTP/SSL
  Θύρα (TCP/UDP): 443 (TCP)
  Περιγραφή: HTTP μέσω SSL. Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο HTTP μέσω SSL, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό υπολογιστή στον Exchange 2000 Server.
 • Πρωτόκολλο: SMTP
  Θύρα (TCP/UDP): 25 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο Simple Mail Transfer Protocol, είναι η βάση για όλες τις μεταφορές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Exchange 2000. Η υπηρεσία SMTP (SMTPSvc) εκτελείται πάνω από την υπηρεσία διαχείρισης (Admin Service) των υπηρεσιών IIS. Αντίθετα από τα πρωτόκολλα IMAP4, POP3, NNTP και HTTP, το πρωτόκολλο SMTP στο Exchange 2000 δεν χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή θύρα για ασφαλή επικοινωνία (SSL), αλλά χρησιμοποιεί ένα "υποσύστημα ασφαλείας εσωτερικής ζώνης" που ονομάζεται Transport Layer Security (TLS).
 • Πρωτόκολλο: SMTP/SSL
  Θύρα (TCP/UDP): 465 (TCP)
  Περιγραφή: SMTP μέσω SSL. Η θύρα TCP 465 χρησιμοποιείτε συνήθως από τον κλάδο για ασφαλή επικοινωνία SMTP χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SSL. Ωστόσο, αντίθετα από τα πρωτόκολλα IMAP4, POP3, NNTP και HTTP, το πρωτόκολλο SMTP στο Exchange 2000 δεν χρησιμοποιεί μια ξεχωριστή θύρα για ασφαλή επικοινωνία (SSL), αλλά χρησιμοποιεί ένα "υποσύστημα ασφαλείας εσωτερικής ζώνης" που ονομάζεται Transport Layer Security (TLS). Για να ενεργοποιήσετε το πρωτόκολλο TLS, ώστε να λειτουργεί στο Exchange 2000, πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πιστοποιητικό υπολογιστή στον Exchange 2000 Server.
 • Πρωτόκολλο: SMTP/LSA
  Θύρα (TCP/UDP): 691 (TCP)
  Περιγραφή: Ο μηχανισμός δρομολόγησης Microsoft Exchange Routing Engine (γνωστός και ως RESvc) κάνει ακρόαση για πληροφορίες κατάστασης της σύνδεσης δρομολόγησης στη θύρα TCP 691. Το Exchange 2000 χρησιμοποιεί τις πληροφορίες κατάστασης της σύνδεσης δρομολόγησης για τη δρομολόγηση των μηνυμάτων, και ο πίνακας δρομολόγησης ενημερώνεται τακτικά. ΟΙ αλγόριθμος κατάστασης σύνδεσης Link State Algorithm (LSA) μεταδίδει πληροφορίες κατάστασης εξόδου μεταξύ διακομιστών του Exchange 2000. Αυτός ο αλγόριθμος βασίζεται στο πρωτόκολλο Open Shortest Path First (OSPF) από την τεχνολογία δικτύων, και μεταφέρει πληροφορίες κατάστασης σύνδεσης μεταξύ ομάδων δρομολόγησης, χρησιμοποιώντας το ρήμα εντολής X-LSA-2 μέσω SMTP, και μια σύνδεση του πρωτοκόλλου Transmission Control Protocol (TCP) στη θύρα 691 σε μια ομάδα δρομολόγησης. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  260995 Ορισμοί σημαντικών στοιχείων μεταφοράς στον Exchange 2000 Server
 • Πρωτόκολλο: RVP
  Θύρα (TCP/UDP): 80 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο RVP είναι η βάση για την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging) στο Exchange 2000. Ενώ η επικοινωνία του RVP ξεκινά με τη θύρα TCP 80, ο διακομιστής δημιουργεί γρήγορα μια νέα σύνδεση με τον υπολογιστή-πελάτη σε μια προσωρινή θύρα TCP πάνω από 1024. Επειδή αυτή η θύρα δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, δημιουργούνται ζητήματα όταν ενεργοποιείτε την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων μέσω τείχους προστασίας.
 • Πρωτόκολλο: IRC/IRCX
  Θύρα (TCP/UDP): 6667 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο Internet Relay Chat (IRC) είναι το πρωτόκολλο συνομιλίας. Το IRCX είναι η εκτεταμένη έκδοση που παρέχει η Microsoft. Ενώ η θύρα TCP 6667 είναι η συνηθέστερη θύρα για το IRC, πολύ συχνά χρησιμοποιείται και η θύρα TCP 7000.
 • Πρωτόκολλο: IRC/SSL
  Θύρα (TCP/UDP): 994 (TCP)
  Περιγραφή: IRC (ή Συνομιλία (Chat)) μέσω SSL. Το πρωτόκολλο IRC ή το IRCX μέσω SSL δεν υποστηρίζεται στο Exchange 2000.
 • Πρωτόκολλο: X.400
  Θύρα (TCP/UDP): 102 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο ITU-T Recommendation X.400 είναι στην πραγματικότητα μια σειρά συστάσεων για το θα έπρεπε να δείχνει ένα σύστημα χειρισμού ηλεκτρονικών μηνυμάτων (MHS). Η θύρα TCP 102 προσδιορίζεται το IETF RFC-1006, που περιγράφει τις επικοινωνίες OSI μέσω δικτύου TCP/IP. Με λίγα λόγια, η θύρα TCP 102 είναι η θύρα που χρησιμοποιείται από τον παράγοντα μεταφοράς μηνύματος του Exchange (MTA) για την επικοινωνία με άλλους παράγοντες MTA με δυνατότητα X.400.
 • Πρωτόκολλο: MS-RPC
  Θύρα (TCP/UDP): 135 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο Microsoft Remote Procedure Call είναι μια υλοποίηση της Microsoft των κλήσεων απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC). Η θύρα TCP 135 είναι στην πραγματικότητα απλώς η υπηρεσία εντοπισμού (Locator) RPC, που μοιάζει με την αρχή καταχώρησης για όλες τις υπηρεσίες με δυνατότητα RPC που εκτελούνται σε έναν συγκεκριμένο διακομιστή. Στο Exchange 2000, η σύνδεση ομάδων δρομολόγησης (Routing Group Connector) χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο RPC αντί για το SMTP, όταν ο διακομιστής ζεύξης προορισμού εκτελεί το Exchange 5.5. Επίσης, το πρωτόκολλο RPC απαιτείται και για ορισμένες λειτουργίες διαχείρισης. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός τείχους προστασίας, ώστε να επιτρέπεται η κίνηση RPC, πρέπει να ενεργοποιηθούν πολλές περισσότερες θύρες και όχι μόνο η θύρα 135.
 • Πρωτόκολλο: T.120
  Θύρα (TCP/UDP): 1503 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο ITU-T Recommendation T.120 είναι μια σειρά συστάσεων που προσδιορίζουν τη διάσκεψη με δεδομένα. Η διάσκεψη με δεδομένα υλοποιείται στην πλευρά του διακομιστή ως υπηρεσία παροχής τεχνολογίας διασκέψεων (Conferencing Technology Provider - CTP) στη μονάδα Multipoint Control Unit (MCU), που είναι ένα από τα στοιχεία των υπηρεσιών Exchange Conferencing Services (ECS). Η διάσκεψη με δεδομένα υλοποιείται στην πλευρά του υπολογιστή-πελάτη ως "Συνομιλία" (Chat), "Κοινή χρήση εφαρμογών" (Application Sharing), "Πίνακας" (Whiteboard) και "Μεταφορά αρχείων" (File Transferring) στο Microsoft NetMeeting.
 • Πρωτόκολλο: ULS
  Θύρα (TCP/UDP): 522 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο User Locator Service είναι ένα είδος υπηρεσίας καταλόγου Internet για προγράμματα-πελάτες διασκέψεων, όπως το NetMeeting. Οι Exchange 2000 Server και Exchange 2000 Conferencing Server δεν υλοποιούν ένα πρωτόκολλο ULS, αλλά αξιοποιούν την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για υπηρεσίες καταλόγου (μέσω της θύρας TCP 389).
 • Πρωτόκολλο: H.323 (Video)
  Θύρα (TCP/UDP): 1720 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο ITU-T Recommendation H.323 προσδιορίζει τις διασκέψεις πολυμέσων. Η θύρα TCP 1720 είναι η θύρα δημιουργίας κλήσης του πρωτοκόλλου H.323 (video). Αφού συνδεθεί κάποιος υπολογιστής-πελάτης, ο διακομιστής του πρωτοκόλλου H.323 διαπραγματεύεται τη χρήση μιας νέας, δυναμικής θύρας UDP για τα δεδομένα συνεχούς ροής.

  161931 Ρύθμιση παραμέτρων θύρας TCP/IP # ενός παράγοντα MTA για ακροάσεις X.400 και RPC
  Το πρωτόκολλο H.323 Video Conferencing υλοποιείται στην πλευρά του διακομιστή ως CTP στη μονάδα MCU στις υπηρεσίες ECS. Στην πλευρά του υπολογιστή-πελάτη, υλοποιείται ως "Βίντεο" (Video) στο NetMeeting.
 • Πρωτόκολλο: Audio
  Θύρα (TCP/UDP): 1731 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο διασκέψεων με ήχο (Audio) ενεργοποιείται περίπου με τον ίδιο τρόπο που ενεργοποιείται το πρωτόκολλο H.323 για διασκέψεις με βίντεο στον Exchange 2000 Server. Αφού συνδεθεί κάποιος υπολογιστής-πελάτης στη θύρα TCP 1731, γίνεται διαπραγμάτευση για μια νέα, δυναμική θύρα για άλλα δεδομένα συνεχούς ροής.
 • Πρωτόκολλο: DNS
  Θύρα (TCP/UDP): 53 (TCP)
  Περιγραφή: Το πρωτόκολλο Domain Name System (DNS) βρίσκεται στην καρδιά όλων των υπηρεσιών και των λειτουργιών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Windows 2000 και του Exchange 2000 Server. Δεν πρέπει να υποτιμήσετε την επίδραση που μπορεί να έχει ένα θέμα DNS στο σύστημα. Επομένως, όταν προκύπτουν θέματα υπηρεσιών, είναι καλό να εξασφαλίζετε τη σωστή επίλυση ονομάτων.
GC IM inetinfo exe
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 278339 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/05/2015 22:31:01 - Αναθεώρηση: 4.3

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Conferencing Server

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB278339
Σχόλια