Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS12-078: Θέματα ευπάθειας στα προγράμματα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα των Windows θα μπορούσαν να επιτρέψουν την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα: 11 Δεκεμβρίου 2012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS12-078. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Βοήθεια με την εγκατάσταση ενημερώσεων: Υποστήριξη για το Microsoft Update

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας TechNet και υποστήριξη

Προστατέψτε τους υπολογιστές που εκτελούν Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Κέντρο αντιμετώπισης ιών και ασφάλειας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου

Όνομα αρχείουΚατακερματισμός SHA1Κατακερματισμός SHA256
Windows6.0-KB2753842-ia64.msu6F33BAEEFBA382B629274EE219E1E9066E97E6AA41B479E6FAB64380DBC68BD9440D8B882B91096C866330C125558A3422525C98
Windows6.0-KB2753842-x64.msuC379E76409D382E0EEA907660BF4C7A39D60E3A0D838861CD0E0ED5C779F812A0F96D8114C9647326235E2A30EFAD9B160E9C991
Windows6.0-KB2753842-x86.msu6DB4756E2852A023B86F6B91A9DFF45A87369D083971E08E97715471F113E9351A8B95B51852800964BAAA50DCC21A5786EFF82F
Windows6.1-KB2753842-ia64.msuD4813F51B30D27E049CED7BE94537052835F586364CC247BBB840D861465C241DD3019952B78E87460BB6569A738CC0FC6D6F2B8
Windows6.1-KB2753842-x64.msu6A339ED6C17EFEBFE670E71F0559B3130BC935A32E93B1E97261653586E9C18AC2F034B203E9482006CA6720C8E1E09F7A426DC2
Windows6.1-KB2753842-x86.msu7AC7AF283796DE74F02EF09D98B01020914A1420F52427E18D7B70A6E1EC1D80579D7F23D7F588D64845741F9F1D5540C7DDCFCD
Windows8-RT-KB2753842-arm-RP.msu4418240E4FBA677FE97D49F4DEDF3F590BC6E29C5329B8E0297A6AB7319D22DED43A5C968C4120773EC499CC847426291F528EB2
Windows8-RT-KB2753842-arm.msu20B857940BB7198B3842FDFC0DFE849B6046C5BD7A5DAC57CEBAE8D5C19DDB7FD75157C3A3C0BBBE0D09E54B83741646C114F5E1
Windows8-RT-KB2753842-x64-RP.msu10F5CC14FC5CC9DD5872ED3F9D4199C7B8F43EA5C60F4321ABC24B75BF26161C77522DE90F5C644E4ED8511FD92090149CB0825B
Windows8-RT-KB2753842-x64.msu8CE0FFD63CEBF9D67C58CC9E3F20CD7D9D5CE53A185C15BD039C0B1A8845BAF5AD556C2DD984A7730ECB7F1676375BB615DC4B4C
Windows8-RT-KB2753842-x86-RP.msuEEAD270984FF7EF00C16090AB7DCD27995F4C5F4ED532F64A1F8FAAF1DD0D743CE0FDA01BC226BCA32BE0271F44B88ADFF512AD8
Windows8-RT-KB2753842-x86.msuEF52C44D4CA00E4DF0009C88C556AFCB1C3EA48A1F858301626C56C46A79F72628197EA7A0C07F042C0BA04D8C82ABFD81277D43
WindowsServer2003-KB2753842-ia64-DEU.exe3A806F9E41B382196D94E797004F75BA0FF63463416C2FAEF1A170EFFE0DC124A80E3856441962A070B7CCA9B6DD42F3EA61DBC6
WindowsServer2003-KB2753842-ia64-ENU.exe55B4E9631B59EC947363306D4ADA2DD1D4C1ABCEE797B71AFC2D5AE6EFD9051550333EF493821763C6AD5063DFF6960BAE1D9529
WindowsServer2003-KB2753842-ia64-FRA.exe0C379FC0078FB3CF71A5C0AD2224A05A7AF7AD206C8C45FC29ABD7D732D8B6D22A96B5935FADCDD89D930BAE84296E540D073254
WindowsServer2003-KB2753842-ia64-JPN.exeE1DE837519F96AECF883D293165F958CCE5E811598389383F00E4928D7935B95F71AEBEFD071A71E67D6E87A39AFF96F199DE3FD
WindowsServer2003-KB2753842-x86-CHS.exe44556781CD6F1C6AB5FC8AE5422042FC0F9AC2EB52A6B8FC6C2B9E1545016E5A0DF7132C701D35194DDC59CC0AD2C81A381BBFAF
WindowsServer2003-KB2753842-x86-CHT.exe8C1F1B1D1CC875FC6A185A15FA9FED9A4EA93FB5B50548CB02A087BA4CBD4A461AE5B9D27F0277BA42A3A01D99C5C439F83A9C36
WindowsServer2003-KB2753842-x86-CSY.exe08651FA188F4355E65E36201BBEE02A2C95C6943AA20E26E9CF5C07D00307F889E9E18E947E76707E295E361F01DA7A538A5153E
WindowsServer2003-KB2753842-x86-DEU.exe999FF61783DA34002CF9892EB0C8A90CB08C2D4DE00198BC7C8018B128F470D11817E9DF2BF9341CB30AE0AD300545FED2E468F7
WindowsServer2003-KB2753842-x86-ENU.exeD623019E4AE1DA1C8AC7492253CD6846139D3E1C7CE10DAA80C122F6E9C4F99A07402F6687A369017B19F010BF975354B589055B
WindowsServer2003-KB2753842-x86-ESN.exeE54C93C5607609C32D22A46EE7092BE854FBE047D0F6838772C9ACCF8A653371B6ECBB78DC338C3E9290C53C0349BF3ADFE4FB72
WindowsServer2003-KB2753842-x86-FRA.exe70D2802DAFCD343193A5B2F8B1CB1BD34B18BF43EB1DD9734CB8446A31E1CBE5C61ED26B7E8774E07CF19A05F21ADFD8364430E5
WindowsServer2003-KB2753842-x86-HUN.exe5CDF8F77827A0D688B8B230EA51660FC508F9AD9DF578C04FAC1C5A8D922928BF7F5A5FF1C09C69600C9287C90E0AAB7E1B130DB
WindowsServer2003-KB2753842-x86-ITA.exe80E4958C445E882B63F4305427E69F07F9024FC2E29BB959C7D9D5D14C3D9C02C06DCBA6B8861E73AECB1579190A0182E1D20B15
WindowsServer2003-KB2753842-x86-JPN.exe98FD5D52092ADB62B68E773B887A1E91B7739A378AD4963DF83BB27778F06A3D6A45A91622C59733240E7D51546E15B2A833D6A4
WindowsServer2003-KB2753842-x86-KOR.exe1E843B4B534AF3F8ED606FBFED8273C4C0B674DD877B5BA0C2AB18C5354957E3EFA6DA5A948FF0E334BCD4D0D1D365234BF18C76
WindowsServer2003-KB2753842-x86-NLD.exeBD22A16CE2F2812CE9928CD996B9C5FFBD98D6617C8B7B1544F680B9269F535699CD5DE27572A40F1CB7FC4AB1397E21010FB71D
WindowsServer2003-KB2753842-x86-PLK.exeF34CA75FA110B335D1C2F0EF9532AA470DCF297BF5452CC14295892FB85A82864DFAE04CB161EB26C278A4BCE3ECA710DCFB9AA7
WindowsServer2003-KB2753842-x86-PTB.exe9B13C4CC45F9B7DFBB3FAED9C7BDB7C2E4CE82507854086FE0D487C983E8B8B3724E9621847E646DF789B44423DFDB67DE1B04D5
WindowsServer2003-KB2753842-x86-PTG.exe00FFDCD56DDAAC0979692086710FA9EDC5BB99590A30047509A0A910938AA223177FEEC04F0CA3026882AA9E0ECB48BE4B371B08
WindowsServer2003-KB2753842-x86-RUS.exe974D87A9503CF931DFBF92B9E814550A9F4F082540839629EA4082829A576972CC8F46E05A3736842A19260505DB4A0B3873D291
WindowsServer2003-KB2753842-x86-SVE.exe555A7DF589E5911A57C2AC1F19286F59472269568429F3F652244697B7BDD91BAE42A4D75CC59216CFA4F032C7293B790F71C8EB
WindowsServer2003-KB2753842-x86-TRK.exe62BAD18839444E30823AEF41B3D92AF1A24B4AD106EC8BB3A2C340E605AB8274E356CD25245673354F7269AABEF5EACD182A3C44
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-CHS.exe93D2C6C9318DDCD6C7C94DE488A5D28446B8F24204EB51973DABBC5D074DBD8E888307935AAF055BB10350D6ADB27AC546CBCE02
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-CHT.exe0BB30DC7AFE926769A90CCAF2CA5C6F1587ADAD12DF3D32955B98F46F3012B1A3F65B4D396698CAD1B1C9004C2A6081FFC272618
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-DEU.exeAED9D2ECBD4F81AD0E69A851BF943B5C3A1E2671478E242B7423BDFC990282C58265DED43ED29354E7545ADB0D6AA163A7A1DBB4
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-ENU.exe54CB8821A3DCEE51A1A4DDD90CAF4914FC59EA299AB4288095B9A0399EE116933D870C90B900F31B6083754FB61E66EA266EE7D3
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-ESN.exeB066BFE5CDA2F30E887386BE1697215E642398954E6CA3FB3E7FC859E0CEC4B8017932609DEDD7A05C43AAAE4687EAB956B25D5D
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-FRA.exe222CD62675DE08C4C742D2B0001EF59E376741D2ACEE3D91C718DACA7810D6D91C4BEE03E75F409BCC802547631AE8BA157F5D75
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-ITA.exe5D37DB26807DC95DC40EDFFA94360FEBF18458B2D69B1694648C4D9751B5C95D9C490B0657975FD326A2EE768D205AF55EFB9415
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-JPN.exe28392322CCC6ED2D6E78C62E39331859285B20D2EA8795F11DBDD68437A6F2619981B56FE843F7106F767CE22C4A1EC16DD008B0
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-KOR.exeA3D1351AA810C0A681EDDDCBD1F02BAFCAFF2C015D51BCDA114E71C1CFF13CE42B01C713FD63ACF34DC28C92550528DD2D84BE90
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-PTB.exe4F5CFF0FAF23FD8CA1953DEA4A98D349F58BEA5EF02641F1C1341122EC1F7845C127373B5F731814179C543F3BE721511134FA6A
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2753842-x64-RUS.exeB36732799F7A7D3EBAB1AD6E08968C8DB42F3A4FCBD7F2895BDC5017FDC5A5CC76B674CC5E50C5AE7814139710984F4D85457D3A
WindowsXP-KB2753842-x86-ARA.exe09AA7D1C8A0359CF9112D69D33D96C59C8EA3BAC244337685A0199902A5825F20DAB702C3C4B419D00390E59107F09D4BA7B678D
WindowsXP-KB2753842-x86-CHS.exe6656B5748446C277AC83DE1882C2D17B9F067DBAF5CC91A69C0BCCBDD6364188E3276DD8C9244FBC5E4D710AE301A2465228691F
WindowsXP-KB2753842-x86-CHT.exe8D8D09E097C820DB88C8A119F5DA9D8FC0E6FB08E41135C52824F37781CC35BCD84CE1F0CADF80F718F2BD060AEB925619A6F860
WindowsXP-KB2753842-x86-CSY.exe537CFEE2D0907F372B6FAE56CE57ED64E5FC85BE7DFA382DA8171CE28CDFCA0E62BF86DB82E2FC718A30D6824D94F015C61B38EF
WindowsXP-KB2753842-x86-DAN.exe08C6AAA7886A3CCCA29765EF513CC632A1E15FE60B8271BB1A2B80F95AF7DDC26A2EB113051D4CE9553E8B4A7DD165FF640891ED
WindowsXP-KB2753842-x86-DEU.exeCF20225891915BC1A99666015227F1C7B2CBE68E053FB36F131C9DDC82B87786632870AED1C32C914565BD17F3FBF15E56B563E7
WindowsXP-KB2753842-x86-ELL.exeBB953EC6198E9ADBAA5FECF03B66A9FF93B3BF585936AAF3122ADB1D2FE8E9EBEC90676190FC2F172504825B21EEDC664A46694C
WindowsXP-KB2753842-x86-ENU.exe3BFECC3BB381CAA25CBF9EFE3B01AF21B9D280EA2403FAE72EC934FE94D16ACE5ECB75D7614151BB9372B8F1A1CE6891E53B3F44
WindowsXP-KB2753842-x86-ESN.exe19997868826E01B862F7F94B3248D716E25ACC5FEB04FBE693FDF2F61D35EF41E299CCA50A02A09BF018B9404501393B1DBFE015
WindowsXP-KB2753842-x86-FIN.exeD8EF4D0B65C501E980C7A934FA0E60C53F6C3BB2A52F7DEBD93D8FAF7FFAD0202E649769507436D39679C0D4E5F665A8686565CE
WindowsXP-KB2753842-x86-FRA.exe4CCC45B71CA3E0760D22369E8013C3D20DD5F497C9B305561D89BECB80C781AF6FF6A0A4941A2B26A25051FAEEFD7FC636243C6B
WindowsXP-KB2753842-x86-HEB.exeD0CEDDAF4591079F06B52A155CB1FD3E8B591CD23662C818CB4185524ACCC057E6025BB389EAF2F7B1D79194B6077EE77480543D
WindowsXP-KB2753842-x86-HUN.exe1FA345089F93410075F30067A042D840A6BDAB1927D13D59B8B80F2B88B27D291AF5CB86658335593A13A71FCB77C6A356FC862D
WindowsXP-KB2753842-x86-ITA.exeD43F3E99697CB0737C8C539BEFB637EE19E4B22B8FF41B02EC105B87FB07CB30F269F68F83DA147574A32EA8FA1A0EA856B1C263
WindowsXP-KB2753842-x86-JPN.exe34C7FCC08EA38FBF225E099FE4A99D0DF621C5613E6A4D09C4435F109D2925FEC48456BF49FED4E9EAB1BE61DED0C804A0761B9F
WindowsXP-KB2753842-x86-KOR.exeF2B7AF379F0633C79882538DB6016171EFDE341867F50862C4A0D21D5B8FC956B796A6131118C7EF12E0C986EB5B23DB7E4D2F5B
WindowsXP-KB2753842-x86-NLD.exe8A4FFB86B14EC1363FA79A2287152592CAF0A496942A3811FBA5A593A770E551EE46EEDF72FCFE9528934132B6F4D7E0979FA602
WindowsXP-KB2753842-x86-NOR.exe390853566811900DCE84EE6DCCA5741C700C44FB241DCF1678D031DAADCB49CE6918143A48EDA49F9AC2D50B54BE213CE5FEB960
WindowsXP-KB2753842-x86-PLK.exe01BBADBF67BC700B0132A031436C2F65ADA04F5613B9ADB6FB4E8BEE3BE3AB48DE263187D72E880415762A5DFA71E766E921C166
WindowsXP-KB2753842-x86-PTB.exeC15A4990A38662A512BCC8E15C8AE1EFEBDD91B2B8BB151B27C79F836C2F004EE34F0F42EB4A5FBC3347F7B93D5251B7A8F83FC4
WindowsXP-KB2753842-x86-PTG.exeFCCCCAB02FC83C024BF08E3D81BA295D509C07F877FD95BF9B005CA69C2DB7E5475F47BCC474B507BA28ECEBCCB060F8B871B5F5
WindowsXP-KB2753842-x86-RUS.exe924D8350906E814156031DBA18A652BE5F6212C4F27F72186FF360AA5032149ED2C7B4FD9571B0505DC97720D854165C99C291FA
WindowsXP-KB2753842-x86-SVE.exeB5AF55E0AE2D2103A6374946F4439B2410E0B7A17D19777B3CDA927C519437E57DB04A8F6E7A189DDA741BFF89938DFDFAE4AEBB
WindowsXP-KB2753842-x86-TRK.exe33333FB8D1D31BB1AF2F709B7DDE65BCB9CCBB1728FD3E8314049CF21681CDE6B35B6323514727F7991A6B859AB7A3F1D395B1E4

Γνωστά ζητήματα και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας

Τα ακόλουθα άρθρα περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας, εφόσον σχετίζεται με εκδόσεις μεμονωμένων προϊόντων. Τα άρθρα ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για γνωστά ζητήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, το γνωστό ζήτημα παρατίθεται κάτω από τη σύνδεση του κάθε άρθρου.
  • 2779030 MS12-078: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για προγράμματα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα των Windows: 11 Δεκεμβρίου 2012 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  • 2753842 MS12-078: Περιγραφή της ενημέρωσης ασφάλειας για το πρόγραμμα οδήγησης Windows OpenType Compact Font Format (CFF): 11 Δεκεμβρίου 2012 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
ενημέρωση ενημέρωση_κώδικα_ασφάλειας ενημέρωση_ασφάλειας ασφάλεια σφάλμα ελάττωμα ευπάθεια κακόβουλος εισβολέας εκμετάλλευση μητρώο χωρίς_έλεγχο_ταυτότητας buffer υπέρβαση υπερχείλιση ειδικά_διαμορφωμένο πεδίο_εφαρμογής ειδικά_δημιουργημένο άρνηση_υπηρεσίας DoS TSE
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2783534 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/14/2012 19:14:00 - Αναθεώρηση: 1.0

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2783534
Σχόλια