Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS12-080: Θέματα ευπάθειας στον Microsoft Exchange Server θα μπορούσαν να επιτρέψουν την απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS12-080. Για να προβάλετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας, μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημέρωση ασφαλείας

Βοήθεια με την εγκατάσταση ενημερώσεων: Υποστήριξη για το Microsoft Update

Λύσεις ασφάλειας για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής: Αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας TechNet και υποστήριξη

Προστατέψτε τους υπολογιστές που εκτελούν Windows από ιούς και λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας: Κέντρο αντιμετώπισης ιών και ασφάλειας

Τοπική υποστήριξη σύμφωνα με τη χώρα σας: Διεθνής υποστήριξη

Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά ζητήματα και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας

Τα ακόλουθα άρθρα περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας, εφόσον σχετίζεται με εκδόσεις μεμονωμένων προϊόντων. Τα άρθρα ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες για γνωστά ζητήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, το γνωστό ζήτημα παρατίθεται κάτω από τη σύνδεση του κάθε άρθρου.
  • 2787763 Περιγραφή της συνάθροισης ενημερώσεων 8 για τον Exchange Server 2010 Service Pack 1 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  • 2785908 Περιγραφή της έκδοσης 2 της συνάθροισης ενημερώσεων 5 για τον Exchange Server 2010 Service Pack 2 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
  • 2746157 Περιγραφή της συνάθροισης ενημερώσεων 9 για τον Exchange Server 2007 Service Pack 3
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Πληροφορίες κατακερματισμού αρχείου

File nameSHA1 hashSHA256 hash
Exchange2007-KB2746157-x64-DE.mspAF9EEA4D0E7EF0BF9C144C46DE6EF1DCF2328FF5837B3212749A84CAAB71664C0FCDA546D14B7CD560F15CE2477B415FEA783FDB
Exchange2007-KB2746157-x64-EN.mspFBA7079D61D0D36C9F987BD2B39BF80E95241084F237B4B4C519A7FA20FB5CE939244C9AB06C529D5DB21CBA35F9D08C97C05E7B
Exchange2007-KB2746157-x64-ES.msp832E32FA55E0A23D6900FF85752E23C739141C7C5325A26C220D32FB9555934E854C0244070CF3FE12AFAAB397FE8C97AFAF5942
Exchange2007-KB2746157-x64-FR.msp971C8F5BFE741A527F4D605F717F0BD1F8B59265C5049A83002AF654F5FAEAD4B49BACDFDD565233414C044E0D441E23DFD8FC69
Exchange2007-KB2746157-x64-IT.mspDEAE8A642022840442B6F1A7A0BF2446342DCFD482FE78B6DB5198CCEA7562D70C2D8425AF8FEB6187434D756C830C29B4158535
Exchange2007-KB2746157-x64-JA.msp7F971D0D28B4D40EEAC460A680ADE91758B021ADDDB3A931E32C3E1A27D8928C448DF3F4809B6257D1A50A025AD5BC18EC9475A0
Exchange2007-KB2746157-x64-KO.msp20299DFED6F4E883FCE371FE1FDF6B9E9765BA32C1FE1F5FFD06AB974BC1F1F3978BC7354A4C8D6C198FFAE7776F12C15E7AA588
Exchange2007-KB2746157-x64-PT.msp327FC082EDA86B66F52A5969212FDA777D677500CEF300568799F6FCB6489852D053292E57246942879C6D7A50BA0DFED946EA8E
Exchange2007-KB2746157-x64-RU.mspF6C0901DD2C5A5A064D41EDBBBAFFA5B190B14247CE0F73289E00336FF96D02B8EAC3E3D6D7250D061203A2E78CABC0332AC1C9F
Exchange2007-KB2746157-x64-ZH-CHS.mspECB5650BA9D23E9CD7B28E8035C25602B60E709E2F4F83149A365732E6F387CD9453F37CD33BFE931AC99924B97118521DAD92E3
Exchange2007-KB2746157-x64-ZH-CHT.msp62DEDBC014BB30F4C610E6771CA833547B494102724478C509B472469B3A95589E8AF44317B71699297AD808E81853E391B4D6D9
Exchange2007-KB2746157-x86-DE.msp35842C01C3DEA97E75A42C4CD9CD788A5668DDFAC7BD87FE77908FD2B183AFF9241EA5AA49BEF6D6B40F6E1C0D5A35F4FDDF9D3B
Exchange2007-KB2746157-x86-EN.mspA7C9D4C2E5DA18CE04520D7065F9C92B661E4CABC6C81AF1F0F9CC2DEC897AD528A4C9E3D219AC1182039AA3C13F99B2BECE65F5
Exchange2007-KB2746157-x86-ES.mspD1D5636BE04BDEDFF3116165CCB4BBAC85F8ADE0B38E12A07957F3B4F30F12CFD9D135ED9E310AAE3A5DE9188380C29CF14B5766
Exchange2007-KB2746157-x86-FR.mspFB6112F8B729E258CA91AEA51EF2FEF9C208C12B2A24526D65601650292BAE692124F0A73043D68F6D1AA60453003A61988F867A
Exchange2007-KB2746157-x86-IT.mspBAFBA1A8B84DAEE7613181BB1ED1D357279E2E9393309347956EA0EBE709AC3D854BB4241298F1FD72D2842719E4C0C38610BEF2
Exchange2007-KB2746157-x86-JA.mspECE4C7D3040582F9FE7DCA0277D44D9F33765B6F1683D5398FF448475D855775D7AFCC4B2C0F08FD4832DE3E9CB81C7A61906479
Exchange2007-KB2746157-x86-KO.msp9E4BD6937BDBA75BADC6B3A5BBB624BC8012AB2C8B0F998266680857E7806A9CF0E013B1B27A59F0FA159DC6A82F386CA09B3E8A
Exchange2007-KB2746157-x86-PT.msp2602F2C20D93AF02CB9A0A4FDAEB2CD4CD0B2B715B9F6B85643C42A35EBA1C16F7B5C29E7E7BA9000659E154AD48E8C9E1BF52C1
Exchange2007-KB2746157-x86-RU.msp97F3DBE0DF4A5F8CF795710D5D3BF3BD5F4859C103D5BC2335C94062FA087CF95F3488F51CF8EE6788739FCB956A215CBDA90965
Exchange2007-KB2746157-x86-ZH-CHS.mspD47E8CD5FE64A295ADB563F052D93896476C862E5D1580B6D821BB988A0D97AEBA410C834D33A90F7320C10B9A180B2395E58ECB
Exchange2007-KB2746157-x86-ZH-CHT.mspB3503AEA81AF8C2A00A0F10460402B43CD8E7834D0D1B806C2D4547B239660494234C58F7E929DE56A3592BCEFD980AE4ABC27B7
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-ar.msp2E728B909A5879E1747913B36A4EA114FC233223A38D47983D9D73982D1F2AF54FE6F17788BD14F0DFF84E1F251C94F2EA3AF12A
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-de.msp7C4F38B437CC07A362E047E7D16FB6AA06C7EFFAECA253FE3C66C14D869A0BDBDBFAF7050523AE337C3C05AB98618F833F6A220F
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-en.msp5952745F826E9698459C748422993F50304F6B4B8ACA7CECD0ACD77824FC8E749F15A0860758972696D33FC88F6D1AEB3AEBF92E
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-es.msp64E2E56AA198B3C9BA85A1AB43ED651C942567F8535F22D2356BAC6C478E3347ED9624DF4FBB88758C54DDADF59F853FF079E558
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-fr.mspB695028E85ABF697E86908171F8B4441B4FC14F59A2B00AFC3359284DAB7089ECC50198FC9A259065BB0AE5137977D05B26007CA
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-he.msp36BB5E1D5D93BD1B1176625FFDE83E5775B4DBDFEC9967242ADA3BA1186223F76E20DC4AA186E964CF5196332B7CF03475DF26B0
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-it.msp363CCC7797A5AF7286B14AB31620160E73B81AF70CD4FDFF3937733A049F14E8ACF6FCB432F70C1851BA0E851F6D4707A784BF8E
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-ja.msp3EA6F3AAEAF5ACC136C10E3789B802C4B3BA44FCAF25DCB3E0961FA5B8F788B984671A46B217F8DD297A27FB59D3D585861B7EF6
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-ko.msp4BE8A0BEE9C59B2FB252B9E1376D876DB9785B3B671CBD35D2A77225C794FC846ACF743C983CA284AE6D0C509D940EB3E29B6392
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-pt.msp47E0C689F31F14CF91074122803053CC6281E5BE8CCF92E7A770E9961CABFE14BA69E7AD753F42FACADB7CCD5502C42D3EBB418B
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-ru.msp0EB75EF28EA8CBD57AC74ECE8B0D58552C2AD84780324E13184DB409B689EC7ED161F8A4135D8F410FB98A0E0603D4893106308B
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-zh-hans.mspC2933693CD41F263C58A3B77075976A8FA50AEC21C8CDF13D36CF6A24A16BBE184C56D6027DCAA451B64E31540B6F639A5E79EB1
Exchange2010-KB2785908-v2-x64-zh-hant.mspB5E8B61DC43747EEE865F9699E8ED6164E22EDE314ADABD1A96B99BE885416906D90B4B1252960EBE406D00F86FDA047D3FF2682
Exchange2010-KB2787763-x64-ar.mspD04E76E3E43042E0A0636FE1883A1E8FD8DC2781AB0E77FCA82176714C2A90D1F2981A00614F209D9A0ECC5DC25523DB160ECD7A
Exchange2010-KB2787763-x64-de.mspAAF58D00EB73B7536236AF71ECCFDDF03FC339CD92B75F5950C765730C6EB69453CE311EB6660FF5169349DC0706ECD797CDC42D
Exchange2010-KB2787763-x64-en.msp5C47107535F762F7DDCC29C7E212AB32E2F1D2712D0020DD1595B78585081BFB22AA663451844A4D9C615F5CC92C5D6BCEB44AD2
Exchange2010-KB2787763-x64-es.mspE83049A6DEF4E29D656F4A313C0EA9BE4237FE4A5002886C80AFF4263FF3CFDA96F6C476688A3E2422280B6043F3F76298746AD6
Exchange2010-KB2787763-x64-fr.msp96193BFB159EDD8D4E3701EA4CD70B1A0310AC00AFD4E9BCDE2E63679537A6E9CD545595C0DDFE636112BA6D4FA96A0327240A80
Exchange2010-KB2787763-x64-he.msp224202C61DC25E6024A272E3685A913BDD0FDBA0B892DEE049604D78AB5E61055187624F10674BBCAE581999A74C225049FDE04A
Exchange2010-KB2787763-x64-it.msp271DFF319ED1EF43BEBB77B3CCB8BC1370BE5EA44525E8F309F9BB7C56AD693229F3731E3F2744D3BDD7CB0B1F49007101401123
Exchange2010-KB2787763-x64-ja.msp7667B9A2F0B6D875AACCBA56088F9A91F7664620203399282A74E9C0D7E5385EB093E984EBCB4EA8DC1D687199BDD8D386DE44E1
Exchange2010-KB2787763-x64-ko.msp9F9BEAB1A4860D53BC72A7803DD4913B04E47AB6B41FFDAFC770A99134D66742B71BEDA50943009124E3A81C2BA7777D61EC1D3F
Exchange2010-KB2787763-x64-pt.msp9302593B044AF709115E873154E705E52141C21A5B60D13FD5D01B49F4BAE5C0EB75734F449B766E3FAA18C022C723144CAD3B2A
Exchange2010-KB2787763-x64-ru.mspDDABE5D91E93DE4621D09881F30C94FAADCE81A9EB91885FB384F24BB9130414D718B21D7A3EA708B734378DC9164DEEC9230F68
Exchange2010-KB2787763-x64-zh-hans.msp74A3B43ADF62C75F9A01BFB4199FBC6D82D4E912329A35691742665BB76CBBAF4594F4BE81A14C979337A228CC2608333DAB2AB9
Exchange2010-KB2787763-x64-zh-hant.msp79D80484A69AF76ADF2DF34F773CFAF1905FA9DD445DD5D479C9B0CFE82A684EEA519E9B63808B078D585A3DBB2C355C1F9ABD5A

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2784126 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/29/2013 17:32:00 - Αναθεώρηση: 3.0

  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3
  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2784126
Σχόλια
body> "'><\/script>"); >'="">