Τρόπος χρήσης του Office 2013 οικογένειες προγραμμάτων και προγράμματα (MSI ανάπτυξης) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί άλλη έκδοση του Office

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2784668

Για μια έκδοση του Microsoft Office 2010 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 2121447.
Για την έκδοση του Microsoft Office 2007 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 928091.
Για μια έκδοση του Microsoft Office 2003 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 828956.
Για την έκδοση Microsoft Office XP αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 290576.
Για μια έκδοση του Microsoft Office 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 218861.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Microsoft Office 2013 οικογένειες προγραμμάτων και προγράμματα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί άλλη έκδοση του Office. Αυτό το άρθρο παρέχει επίσης συμβουλές για την αποτροπή διενέξεων μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων του Office.

Περισσότερες πληροφορίες
Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία εκδόσεις του Office σε έναν μόνο υπολογιστή. Για παράδειγμα, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Office 2010 και το 2013 του Office στον ίδιο υπολογιστή. Ωστόσο, δεν συνιστάται.

Σημείωση Εμείς δεν υποστηρίζουν τη χρήση πολλών εκδόσεων του Office σε εκδόσεις των Windows που διαθέτουν τις υπηρεσίες Terminal Services. Εάν θέλετε να εκτελέσετε πολλές εκδόσεις του Office στα Windows, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες Terminal Services.

Εικονική διαμόρφωση

Για να αποφύγετε τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, μπορεί να αναπτυχθεί ένα ή περισσότερα προϊόντα του Office σε περιβάλλον εικονικής διαμόρφωσης, χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες λύσεις.

Λογαριασ Windows Virtual PC και W7

Windows Virtual PC είναι ένα δωρεάν στοιχείο λήψης για τα Windows 7 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εγκαταστήσετε πολλές εκδόσεις του Office στον ίδιο υπολογιστή Windows 7 χωρίς διενέξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Virtual PC, μεταβείτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
958559 Περιγραφή των Windows Virtual PC
Υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας και υπηρεσιών τερματικού

Απομακρυσμένες υπηρεσίες επιφάνειας εργασίας ή υπηρεσιών Terminal Services μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φιλοξενήσει την εγκατάσταση σε ένα διακομιστή στον οποίο οι υπολογιστές-πελάτες να συνδεθείτε για να παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον των Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft TechNet στο Web:
Η λειτουργία Application Virtualization

Αναπαράσταση εφαρμογών Microsoft (App-V) μπορεί να ενεργοποιήσει μη συμβατές εφαρμογές να εκτελούνται στην ίδια παρουσία του λειτουργικού συστήματος. Οι εφαρμογές είναι κεντρική διαχείριση υπηρεσιών που έχουν εγκατασταθεί ποτέ, ελαχιστοποίηση των διενέξεων και που διοχετεύονται στη ζήτηση για τους τελικούς χρήστες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το App-V, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 2013 Office Resource Kit, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft TechNet στο Web:Τα Windows 8 και Hyper-V

Επειδή το Hyper-V περιλαμβάνεται στα Windows 8, δεν χρειάζεται να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Hyper-V στα Windows 8 και 2012 διακομιστή των Windows, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web του Microsoft TechNet:

Σειρά εγκατάστασης

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία εκδόσεις του Office στον ίδιο υπολογιστή χωρίς εικονική διαμόρφωση, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σειρά.

ΈκδοσηΣειρά εγκατάστασης
Microsoft Office 2003Πρώτη
Microsoft Office 2007Δεύτερη
Οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2010 και προγράμματα (μόνο για εκδόσεις 32-bit)Τρίτη
Οικογένειες προγραμμάτων του Microsoft Office 2013 και προγράμματα (μόνο για εκδόσεις 32-bit)Τέταρτο
Πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την παλαιότερη έκδοση του Office. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα προγράμματα του Office 2007 και Office 2013 στον ίδιο υπολογιστή, εγκαταστήστε πρώτα το Office 2007. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη σειρά εξαιτίας τον τρόπο διαχείρισης των κλειδιών μητρώου, κοινόχρηστων προγραμμάτων, επεκτάσεις ονομάτων αρχείων και άλλων ρυθμίσεων για κάθε έκδοση του τις οικογένειες προγραμμάτων του Office και τα προγράμματα.

Σημειώσεις
 • Αυτή η σειρά εγκατάστασης ισχύει επίσης για αυτόνομα προϊόντα του Office, όπως το Visio.
 • Office 2003 δεν υποστηρίζεται στα Windows 8
 • Εάν καταργήσετε μία από τις εκδόσεις του Office, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά τις υπόλοιπες εκδόσεις του Office με αυτήν τη σειρά για να λειτουργήσουν σωστά.
 • Αυτή η σειρά εγκατάστασης πρέπει να ακολουθήσετε κατά την εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων του Office (όπως αρχεία .msp). Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν εφαρμόζεται μια ενημερωμένη έκδοση, το συγκεκριμένο προϊόν του Office έχει επιδιορθωθεί. Εφαρμογή μιας ενημερωμένης έκδοσης σε μια παλαιότερη έκδοση του Office, ενδέχεται να προκαλέσει νεότερες εκδόσεις του Office για να λειτουργήσει σωστά. Πρέπει να εφαρμογή ενημερωμένων εκδόσεων για την παλαιότερη έκδοση του Office, και στη συνέχεια είτε να επιδιορθώσετε ή να εφαρμόσετε ενημερώσεις σε νεότερες εκδόσεις του Office σε χρονολογική σειρά.

Τύποι εγκατάστασης

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις οικογένειες προγραμμάτων του Office 2013 ή προγράμματα χρησιμοποιώντας το παραδοσιακό MSI ή κάντε κλικ στην εντολή προς εκτέλεση (C2R) μεθόδους ανάπτυξης. Παρόλο που ίσως μπορέσετε να εγκαταστήσετε το Office 2013 χρησιμοποιώντας και τις δύο μεθόδους, δεν υποστηρίζουμε τη συνύπαρξη μιας εγκατάστασης Office 2013 MSI και κάντε κλικ στο κουμπί του Office 2013 προς εκτέλεση στον ίδιο υπολογιστή.

Έκδοση Office 2013 οικογένειες προγραμμάτων και τα προϊόντα 64-bit

Toinstall και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία εκδόσεις 64-bit του Office στον ίδιο υπολογιστή χωρίς τη χρήση της εικονικής διαμόρφωσης, εγκαταστήστε την ακόλουθη σειρά:
ΈκδοσηΣειρά εγκατάστασης
Microsoft Office 2010 64 bitΠρώτη
Microsoft Office 2013 64-bit Δεύτερη

Δεν μπορείτε να εκτελέσετε την έκδοση 64-bit του οποιαδήποτε οικογένεια προγραμμάτων Office 2013 ή πρόγραμμα όταν μια έκδοση 32-bit του Office είναι εγκατεστημένο στον ίδιο υπολογιστή. Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα εντοπίσει έχετε προηγούμενες εκδόσεις 32 bit των προγραμμάτων του Office στον υπολογιστή σας και να τους ζητήσετε να καταργηθούν πριν να εγκαταστήσετε το Office 2013 64-bit.

Σημείωση Η δήλωση αυτή ισχύει για το MSI, κάντε κλικ στην εντολή προς εκτέλεση (C2R) και το App-V τύπους ανάπτυξης.

Η θέση του φακέλου Κάδος Office

Όταν εγκαθιστάτε το Office 2013 οικογένειες προγραμμάτων ή προγράμματα, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) χρησιμοποιεί το φάκελο Κάποιου προγράμματος ως τον προεπιλεγμένο φάκελο σε μια έκδοση 32-bit των Windows ή στο φάκελο Program Files (x 86) \Microsoft Officeως τον προεπιλεγμένο φάκελο σε μια έκδοση 64-bit των Windows. Προεπιλεγμένος φάκελος σε αυτές τις εκδόσεις των windows είναιΠρόγραμμα Files\Microsoft Office\Office15 και \Microsoft Office\Office15 Program Files (x 86) αντίστοιχα. Ο φάκελος είναι ο φάκελος όπου είναι εγκατεστημένα τα εκτελέσιμα αρχεία του Office. Αυτή η θέση παρέχει μια καλύτερη εμπειρία χρήστη για τα άτομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πολλές εκδόσεις του Office στον ίδιο υπολογιστή. Να έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του ο φάκελος.

Συντομεύσεις του μενού "Έναρξη"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο προσαρμογής του Office για να καθορίσετε μια διαφορετική θέση για τις συντομεύσεις του Office 2007, Office 2010 και Office 2013. Για να ανοίξετε το εργαλείο προσαρμογής του Office, εκτελέστε την εντολήsetup/Admin στο ριζικό κατάλογο του CD του Office 2013, σε μια γραμμή εντολών:

Σημείωση Το εργαλείο προσαρμογής του Office είναι διαθέσιμη μόνο για μη εμπορική έκδοση εκδόσεις του Office 2007, Office 2010 και Office 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο προσαρμογής του Office, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft TechNet στο Web:

Πολλαπλές εκδόσεις του Outlook

Outlook 2013 δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν με προηγούμενες εκδόσεις του Outlook. Όταν εγκαθιστάτε το Outlook 2013, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) καταργεί οποιεσδήποτε προηγούμενες εκδόσεις του Outlook που είναι εγκατεστημένη. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) καταργεί αυτές τις εκδόσεις του Outlook, ακόμα και εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση αυτών των προγραμμάτων στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση προηγούμενων εκδόσεων .

Microsoft Office Groove 2007 και του Microsoft SharePoint Workspace 2010


Microsoft SharePoint Workspace 2010 δεν είναι δυνατό να συνυπάρχουν με το Microsoft Office Groove 2007. Κατά την εγκατάσταση του SharePoint Workspace 2010, το πρόγραμμα εγκατάστασης καταργεί το Groove 2007. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) καταργεί Groove 2007, ακόμα και εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση αυτών των προγραμμάτων στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση προηγούμενων εκδόσεων .

Πολλές εκδόσεις του Word

Εάν έχετε δύο εκδόσεις του Word που είναι εγκατεστημένη στον ίδιο υπολογιστή, αντιμετωπίζετε μια καθυστέρηση κατά την εκκίνηση του Word 2010. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει επειδή το Word 2010 αυτόματα καταχωρείται αυτόματα στον υπολογιστή.

Μπορείτε να παρακάμψετε αυτή η καταχώρηση για να ενεργοποιήσετε το Word 2010 για να ξεκινούν γρηγορότερα. Ωστόσο, δεν συνιστάται επειδή το Word ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά, εάν αυτό δεν είναι δυνατό να καταχωρηθεί.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν τροποποιήσετε το μητρώο λανθασμένα. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το αλλάξετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη καταχώρηση του Word 2010, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή μητρώου.
  • Στα Windows 7 ή Windows Vista, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.

   Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή δώστε επιβεβαίωση.
  • Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη , επιλέξτε Εκτέλεση , πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK .
 2. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 3. Αφού επιλέξετε το δευτερεύον κλειδί που καθορίζεται στο βήμα 3, επιλέξτε " Δημιουργία " από το μενού Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD.
 4. Πληκτρολογήστε NoReReg και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο NoReReg και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση .
 6. Στο πλαίσιοδεδομένωντιμής, πληκτρολογήστε 1και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK .
 7. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στο κουμπί Exit για να κλείσετε τον Επεξεργαστή μητρώου.
Σημείωση Για να απενεργοποιήσετε την καταχώρηση σε άλλες εκδόσεις του Word, πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το κλειδί μητρώου για κάθε έκδοση. Για να γίνει αυτό, αντικαταστήστε τον αριθμό έκδοσης της διαδρομής με την κατάλληλη έκδοση του Word.

Τα αρχεία του Office στην Εξερεύνηση των Windows

Όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο στην Εξερεύνηση των Windows για να ανοίξετε το αρχείο του Office, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες. Αυτοί οι κανόνες ισχύουν επίσης όταν κάνετε διπλό κλικ στο αρχείο του Office στο φάκελο "πρόσφατα έγγραφα" στα Windows.
 • Εάν εκτελείται μια έκδοση του προγράμματος στην οποία δημιουργήθηκε το αρχείο στον υπολογιστή, το αρχείο ανοίγει σε αυτήν την έκδοση.
 • Για την πρόσβαση και για το Word, εάν καμία έκδοση του προγράμματος στην οποία δημιουργήθηκε το αρχείο εκτελείται στον υπολογιστή, το αρχείο ανοίγει στην έκδοση του προγράμματος που ξεκινήσατε πιο πρόσφατα.
 • Για να συσχετίσετε τα αρχεία με τα προγράμματα που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη έκδοση του Office, εκτελέστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση του Office. Όταν το κάνετε αυτό, καταχωρούνται οι συσχετίσεις αρχείων για εκείνη την έκδοση του Office.
Σημείωση Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για να δηλώσετε συσχετισμούς αρχείων στο Word ή την Access.

Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού για την έκδοση του Office, η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού επιδιορθώνει αυτήν την έκδοση του Office. Ίσως χρειαστεί να επιδιορθώσετε ορισμένα ή όλα τα προϊόντα του Office μετά την εγκατάσταση μιας ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για να επαναφέρετε τις συσχετίσεις αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιδιόρθωσης των δυνατοτήτων του Office 2013, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για να προβάλετε το θέμα της Βοήθειας:

Επιδιορθώσετε ή να καταργήσετε τα προγράμματα του Office

Τα Windows 8 βήματα για να επιδιορθώσετε ή να καταργήσετε το Office 2013:

Επιδιόρθωση προγραμμάτων του Office
 1. Από την έναρξη των Windows 8 οθόνη, πληκτρολογήστε Τον πίνακα ελέγχου.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ή κτυπήστε την επιλογή Πίνακας ελέγχου.
 3. Στην περιοχή Προγράμματα, κάντε κλικ ή πιέστε το κουμπί στη Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.
 4. Επιλέξτε το πρόγραμμα του Office που θέλετε να επιδιορθώσετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ή κτυπήστε Αλλαγή.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ή κτύπημα Επιδιόρθωση > Συνεχίστε. Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης.
Καταργήστε την εγκατάσταση του Office
 1. Από την έναρξη των Windows 8 οθόνη, πληκτρολογήστε Τον πίνακα ελέγχου.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ή κτυπήστε στον Πίνακα ελέγχου.
 3. Στην περιοχή Προγράμματα, κάντε κλικ ή πιέστε το κουμπί στη Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.
 4. Επιλέξτε την έκδοση του Office που θέλετε να απεγκαταστήσετε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ή κτύπημα Κατάργηση εγκατάστασης > Συνεχίστε. Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την ολοκλήρωση της κατάργησης.

Αντικείμενα OLE του Office σε άλλα προγράμματα

Εάν εισαγάγετε ένα αντικείμενο του Office σε κάποιο άλλο πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί πολλές εκδόσεις του Office, χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε ένα αντικείμενο φύλλου εργασίας του Microsoft Excel σε ένα έγγραφο του Word, χρησιμοποιούνται οι πιο πρόσφατες εκδόσεις του Word και του Excel. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εάν κάνετε κοινή χρήση του αρχείου κοντέινερ με χρήστες που δεν χρησιμοποιούν προγράμματα του Office 2010.

Κοινόχρηστα προγράμματα

Εάν εγκαταστήσετε τις διαφορετικές εκδόσεις του Office με τη σειρά που περιγράφεται στην ενότητα "Σειρά εγκατάστασης", θα πρέπει να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση κοινόχρηστων προγραμμάτων, όπως το Equation Editor και η συλλογή Clip. Ωστόσο, το παράθυρο διαλόγου αντικείμενο ενδέχεται να εμφανίζει περισσότερες από μία καταχωρήσεις για κάθε κοινόχρηστο πρόγραμμα. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή πολλές εκδόσεις του κοινόχρηστου προγράμματος είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή.

Τα μηνύματα του Windows Installer στο Word

Εάν έχετε πολλές εκδόσεις του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή, ο Windows Installer ενδέχεται να ξεκινήσει κατά την εκκίνηση του Word 2013. Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο Windows Installer προετοιμάζει την εγκατάσταση του Word πριν από την εκκίνηση του Word. Αυτό συμβαίνει όταν η έκδοση του Word που ξεκινάτε δεν είναι αυτή που έχει καταχωρηθεί. Η λειτουργία επιδιόρθωσης μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί.

Τα μηνύματα του Windows Installer στην Access

Κατά την εκκίνηση μιας έκδοσης της Access σε έναν υπολογιστή που έχει πολλές εκδόσεις της Access που εγκαταστάθηκε, ενδέχεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο Windows Installer προετοιμάζει για την εγκατάσταση της Access, πριν από την εκκίνηση της Access.

Κάθε φορά που ξεκινάτε Access 2003, Access 2007 ή 2010 πρόσβασης μετά τη χρήση της Access 2013, η λειτουργία επιδιόρθωσης του Windows Installer καταγράφει συγκεκριμένη έκδοση της Access. Ομοίως, η λειτουργία επιδιόρθωσης του Windows Installer καταγράφει Access 2010 κάθε φορά που θα ξεκινήσετε το αφού χρησιμοποιήσετε μια παλαιότερη έκδοση της Access. Αυτό δεν συμβαίνει όταν ξεκινάτε την Access 2002, ούτε παρουσιάζεται όταν ξεκινάτε πάλι την ίδια έκδοση της Access.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

خصائص

رقم الموضوع: 2784668 - آخر مراجعة: 08/04/2015 22:58:00 - المراجعة: 5.0

Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Personal 2013, Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Professional Plus 2013, Microsoft Office Standard 2013

 • kbinfo kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2784668 KbMtel
تعليقات