Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Με ποιον τρόπο τα Windows καθορίζουν το πιο κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής να εγκαταστήσετε κατά την εγκατάσταση

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:279112
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για να επιλέξετε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για μια συσκευή στη διάρκεια της εγκατάστασης.

Όταν εκτελείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows, ενδέχεται να έχετε περισσότερα από ένα σύνολο προγραμμάτων οδήγησης συσκευών ή αρχεία .inf που λειτουργεί με μια συγκεκριμένη συσκευή. Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας και το πρόγραμμα Εγκατάστασης θα προσπαθήσει να επιλύσετε αυτές τις διενέξεις, επιλέγοντας το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που ταιριάζει πιο κατάλληλο για τη συσκευή που εγκαθίσταται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το άρθρο περιγράφει μόνο τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για τις συσκευές που εγκαθίστανται κατά τη φάση εργασίας (GUI) του χρήστη με γραφικά της εγκατάστασης (Setup) ή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (Setup). Το ελεγκτή μαζικής αποθήκευσης ανίχνευσης και προγραμμάτων οδήγησης συσκευών επιλογής διεργασίες που εκτελούνται στη διάρκεια του τμήματος λειτουργίας κειμένου του προγράμματος εγκατάστασης, ακολουθήστε μια διαφορετική διαδικασία.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εντοπισμού ελεγκτή μαζικής αποθήκευσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
220845Προσθήκη άλλων κατασκευαστών ή ενημερωμένου προγράμματος οδήγησης στη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows

Τοποθέτηση και Άμεση λειτουργία επιχειρεί να εντοπίσει ένα συμβατό πρόγραμμα οδήγησης, συγκρίνοντας τις προσδιορισμούς Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας (αναγνωριστικό) του υλικού (επιστρέφουν από το υλικολογισμικό της συσκευής ή το σύστημα BIOS κατά τη στιγμή που είχε γίνει απαρίθμηση συσκευής) με τις αντίστοιχες αναγνωριστικά Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας που βρίσκονται στα αρχεία .inf.

Τοποθέτηση και Άμεση λειτουργία να αναζητήσετε όλα τα αρχεία .inf για το πιο κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης συσκευής. Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας δεν σταματά την αναζήτηση για την πρώτη συμφωνία που βρίσκει Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας. Τοποθέτηση και Άμεση λειτουργία συνεχίζει να αναζητήσετε όλα τα αρχεία .inf που αναφέρονται στη διαδρομή αναζήτησης της Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας, όπως καθορίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
DevicePath:Reg_Expand_SZ:%Systemroot%\Inf

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, η προηγούμενη θέση μητρώου περιέχει μόνο αυτήν την καταχώρηση μόνο, όμως, επιπλέον διαδρομές μπορεί να προσαρτηθεί σε αυτή την εγγραφή όταν εκτελείτε μια εγκατάσταση χωρίς παρακολούθηση και τοOemPnpDriversPath =η παράμετρος χρησιμοποιείται στο αρχείο απαντήσεων χωρίς παρακολούθηση.

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης δημιουργεί μια λίστα με τα συμβατά προγράμματα οδήγησης που περιέχονται σε ένα αρχείο .inf που ταιριάζουν και εκχωρεί "κατάταξη" για κάθε πεδίο που είχε εντοπιστεί. Η κατάταξη μπορεί να είναι "0"σε"0xFFFF" με το 0 είναι η πιο κατάλληλη δυνατή αντιστοιχία και 0xFFFF η χειρότερη δυνατή αντιστοιχία. Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής με τη χαμηλότερη κατάταξη θεωρείται η πιο κατάλληλη δυνατή αντιστοιχία και έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής.

Την προτεραιότητα των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών έχουν τις ακόλουθες περιοχές:
  • 0x0 0xfff: το Αναγνωριστικό υλικού της συσκευής που ταιριάζει με το Αναγνωριστικό υλικού που παρατίθενται σε ένα αρχείο .inf.
  • 0x1000 0x1fff: το Αναγνωριστικό υλικού της συσκευής συμφωνεί με ένα από τα συμβατά αναγνωριστικά σε ένα αρχείο .inf.
  • 0x2000 0x2fff: μία από τις συσκευές συμβατών αναγνωριστικών που ταιριάζει με το Αναγνωριστικό υλικού σε ένα αρχείο .inf.
  • 0x3000 0x3fff: μία από τις συσκευές συμβατών αναγνωριστικών που ταιριάζει με το συμβατό Αναγνωριστικό σε ένα αρχείο .inf.
  • 0xFFFF: η αντιστοιχία χειρότερη περίπτωση.
Στα Windows XP και Windows Server 2003, δεν υπάρχουν πρόσθετες συσκευής προγράμματος οδήγησης κατάταξης περιοχές:
  • 0x8000 0x8FFF: συμφωνεί με το Αναγνωριστικό υλικού Αναξιόπιστοι
  • 0x9000 to 0x9FFF: Untrusted compatible ID matches
Some .inf files may be in the untrusted range if they are not digitally signed or if the Model section name does not contain Windows NT-specific decorations (the device can be installed on Windows NT, Windows 95, or Windows 98, but the device does not have specific entries for these operating systems).

If Setup determines that a device driver is untrusted, Setup can change the device driver rank into the preceding appropriate ranges.
Device driver ranks in the range of 0x0 to 0xfff are called "Hardware ID matches" because they match hardware ID to hardware ID. These ranks are also considered the most suitable matches and any other ranks are listed as "compatible" because there is at least one compatible ID in building the device driver rank. Class installers and co-installers can also affect the selection of the device driver by flagging the device driver as "invalid" if the installer determines that the device driver is unable to support the device, or if the installer changes the rank of a device driver.

However, if two device drivers have the same lowest rank, Setup uses the device driver with the most recent date. If one of the device drivers is signed and the other device driver is unsigned, the unsigned device driver date is assigned a value of 0xFFFFFFFF, and the signed device driver is selected and installed.

It may be possible to supply an OEM-supplied device driver, but it may not be selected and used. Even though a manufacturer has supplied an updated device driver, it may have only been written as a compatible device driver which can give it a higher rank number that results in a worse match. Setup does not consider whether the OEM-supplied device driver is digitally signed when Setup selects a device driver match. If the unsigned device driver has a lower rank and is a better match than any other in-box device driver, that device driver can be selected and installed by Setup.

When you run Setup, if a match is not found in any .inf file, the device installation is postponed and the device may become an unknown device in Device Manager. If a new device is introduced (not during Setup) and a match is not found in any .inf files on the computer, you can receive a "New Hardware Found" prompt and you can be asked to supply a device driver.

For example, you have a computer that has a PCI video adapter with a Plug and Play ID that is displayed in two different .inf files, Nv3_disp.inf and Nv4_disp.inf. Neither of these device driver files are digitally signed so both of the device driver dates are assigned a value of 0xFFFFFFFF. In this example, these files are located in the following D:\Drivers\Video1 and D:\Drivers\Video2 folders.

The current Devicepath= in the registry has the %Systemroot%\Inf;%Systemdrive%\Drivers\Video1;%Systemdrive%\Drivers\Video2 entries.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: The %Systemroot% is D:\Winnt and %Systemdrive% is D:

Both Setup and Plug and Play searches all the .inf files found in these preceding paths and records any matches that are found. If either Setup or Plug and Plug finds more that one match, the most suitable match is used.

The following excerpt from the Setupapi.log file details the preceding process. For this example, the Logging mode for setup had been placed in the Verbose mode by using the following article:
243996How to enable Verbose Logging in Windows 2000 GUI-Mode Setup

If Setup runs normally, you do not observe this much detail in the Setupapi.log file.

When a device is queried, it returns a list of hardware IDs and compatible IDs. Not all devices return multiple IDs, but in most cases, they do. In this example, a video card returns the following IDs:
Searching for hardware IDs:Pci\Ven_10de&dev_0028&subsys_5a001092&rev_11,Pci\Ven_10de&dev_0028&subsys_5a001092,Pci\Ven_10de&dev_0028&cc_030000,Pci\Ven_10de&dev_0028&cc_0300Searching for compatible IDs:Pci\Ven_10de&dev_0028&rev_11,Pci\Ven_10de&dev_0028,Pci\Ven_10de&cc_030000,Pci\Ven_10de&cc_0300,Pci\Ven_10de,pci\cc_030000,Pci\Cc_0300Enumerating files D:\Winnt\Inf\*.inf@ 07:11:59.191 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\1394.inf".@ 07:11:59.191 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\accessor.inf".@ 07:11:59.191 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\acpi.inf".@ 07:11:59.191 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\adm_mult.inf".@ 07:11:59.191 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\adm_port.inf".@ 07:11:59.207 : Opened PNF of "D:\Winnt\Inf\agtinst.inf"....Enumerating files D:\Drivers\Video1\*.inf@ 07:12:00.660 : Opened PNF of "D:\Drivers\Video1\NV4_DISP.inf".@ 07:12:00.660 : The file (D:\Drivers\Video1\NV4_DISP.inf) is not digitally signed, ignoring driver date.@ 07:12:00.660 :Found Pci\VEN_10DE&DEV_0028 in D:\Drivers\Video1\NV4_DISP.inf; Device: NVIDIA RIVA TNT2; Driver: NVIDIA RIVA TNT2; Provider: NVIDIA; Mfg: NVIDIA; Section: nv4@ 07:12:00.660 : Decorated section name: nv4Enumerating files D:\Drivers\Video2\*.inf@ 07:12:00.660 : Opened PNF of "D:\Drivers\Video2\NV3_DISP.inf".@ 07:12:00.675 : The file (D:\Drivers\Video2\NV3_DISP.inf) is not digitally signed, ignoring driver date.@ 07:12:00.675 : Found PCI\VEN_10DE&DEV_0028 in D:\Drivers\Video2\NV3_DISP.inf; Device: NVIDIA RIVA TNT2; Driver: NVIDIA RIVA TNT2; Provider: NVIDIA; Mfg: NVIDIA; Section: nv4@ 07:12:00.675 : Decorated section name: nv4@ 07:12:01.706 : Device install function: DIF_SELECTBESTCOMPATDRV.@ 07:12:01.706 : Executing class installer.@ 07:12:01.894 : Completed class installer.@ 07:12:01.894 : Executing default installer.@ 07:12:01.894 : Selected driver installs from section nv4 in D:\Drivers\Video1\Nv4_disp.inf.@ 07:12:01.894 : Changed class GUID of device to {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.@ 07:12:01.894 : Set selected driver.@ 07:12:01.894 : Selected best compatible driver.@ 07:12:01.894 : Completed default installer.@ 07:12:06.565 : Device install function: DIF_ALLOW_INSTALL.@ 07:12:06.565 : Executing class installer.@ 07:12:06.565 : Completed class installer.@ 07:12:06.581 : Device install function: DIF_INSTALLDEVICEFILES.@ 07:12:06.581 : Executing class installer.@ 07:12:06.581 : Completed class installer.@ 07:12:06.581 : Executing default installer.				
In the example output, Setup selected and installed the device driver by using the D:\Drivers\Video1\Nv4_disp.inf file because Setup found that device driver to be the most suitable match.

To easily locate the installed devices and the .inf files that had been used to install the device, open the %Systemroot%\Setupapi.log file in Windows Notepad and search for DIF_SelectBestCompatDrv for Plug and Play installed devices or DIF_SelectDevice for devices that had been installed manually.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 279112 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/19/2010 20:28:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB279112 KbMtel
Σχόλια