Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής του Web Components: Μαρτίου 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2793338
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα που επιδιορθώνονται στο πακέτο ενημερωμένης έκδοσης για το Microsoft Lync Server 2010, διακομιστής στοιχεία Web που κυκλοφόρησε Μαρτίου 2013.
Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης:
 • Τα ζητήματα που διορθώνει το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης.
 • Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης
 • Αν πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης
 • Αν το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης αντικαθίσταται από οποιοδήποτε άλλο πακέτο ενημερωμένης έκδοσης
 • Αν πρέπει να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στο μητρώο
 • Τα αρχεία που περιέχει το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης
Εισαγωγή

Ζητήματα που διορθώνει αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την αξιοπιστία, σταθερότητα και τις επιδόσεις του Lync Server 2010, διακομιστής στοιχεία Web. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις ενημερωμένες εκδόσεις που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) της Microsoft:
 • 2737902 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής του Web Components: Οκτωβρίου 2012
 • 2710559 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής του Web Components: Ιουνίου 2012
 • 2670534 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής του Web Components: Φεβρουαρίου 2012
 • 2514979 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής του Web Components: Νοεμβρίου 2011
 • 2571547 Περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής του Web Components: Ιουλίου 2011
 • 2500441 Περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής του Web Components: Απριλίου 2011
 • 2449497 Περιγραφή του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής του Web Components: Ιανουαρίου 2011
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Ενημερωμένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών

Κέντρο λήψης της Microsoft

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης.
Ημερομηνία κυκλοφορίας: Μαρτίου 2013

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία στην οποία καταχωρήθηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια που βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντικαθιστά την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση:
2737902 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync Server 2010, διακομιστής του Web Components: Οκτωβρίου 2012

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων σε αυτό το πακέτο, δεν έχετε να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες εγκατάστασης πακέτου ενημερώσεων

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης, εγκαταστήστε το πακέτο WebComponents.msp σε υπολογιστές που εκτελούν τις ακόλουθες πλατφόρμες:
 • Lync Server 2010 - Standard Edition
 • Lync Server 2010 - Enterprise Edition - περιβάλλοντος χρήστη

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα " Προσθαφαίρεση προγραμμάτων " στον πίνακα ελέγχου.

Όταν καταργείτε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, τοποθετήστε το CD προέλευσης ή δώστε τη διαδρομή όπου τα αρχεία προέλευσης μπορεί να βρεθεί εάν σας ζητηθεί να το κάνετε αυτό.

Αφού καταργήσετε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης, Internet Information Services (IIS) ενδέχεται να σταματήσει να εκτελείται. Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή ισχύουν οι ακόλουθες αλλαγές στο αρχείο ApplicationHost.config όταν καταργείτε την εγκατάσταση αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης.

Σημείωση Το αρχείο ApplicationHost.config βρίσκεται στον ακόλουθο κατάλογο:
%Windir%\System32\inetsrv\config\
 1. Διπλότυπες εγγραφές δημιουργούνται στις δύο ενότητες μετά το <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">και <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">ετικετών.

  Αφού δημιουργηθούν οι διπλότυπες εγγραφές, οι δύο ενότητες μοιάζουν με τα ακόλουθα:</location></location>
  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
 2. Οι παρακάτω παράμετροι δημιουργούνται πριν από την ετικέτα στο τέλος του αρχείου:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Καταργήστε τις διπλότυπες καταχωρήσεις στις δύο ενότητες, μετά την <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">και <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">ετικετών. Αφού καταργήσετε τις καταχωρήσεις, οι δύο ενότητες μοιάζουν με τα ακόλουθα:</location> </location>
  <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
 2. Διαγράψτε τις ακόλουθες καταχωρήσεις στο αρχείο ApplicationHost.config τέλος:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο ApplicationHost.config, και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση των υπηρεσιών IIS.

Πληροφορίες αρχείου

Αυτό το πακέτο ενημέρωσης δεν μπορεί να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτό το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να επιλύσετε τα ζητήματα που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτού του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον ακόλουθο πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, την ημερομηνία μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε το Ζώνη ώρας στην καρτέλα στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, η καθολική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου ή μια νεότερη έκδοση των χαρακτηριστικών αρχείου, που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Ext_error.aspx.ar_sa.resxΔεν ισχύει6,60518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.bg_bg.resxΔεν ισχύει6,75518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ca_es.resxΔεν ισχύει6,61818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.cs_cz.resxΔεν ισχύει6,55018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.da_dk.resxΔεν ισχύει6,51418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.de_de.resxΔεν ισχύει6,64218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.el_gr.resxΔεν ισχύει6,81318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.es_es.resxΔεν ισχύει6,63718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.et_ee.resxΔεν ισχύει6,59818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.fi_fi.resxΔεν ισχύει6,53418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.fr_fr.resxΔεν ισχύει6,60818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.he_il.resxΔεν ισχύει6,60318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.hi_in.resxΔεν ισχύει6,93418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.hr_hr.resxΔεν ισχύει6,56518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.hu_hu.resxΔεν ισχύει6,59118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.it_it.resxΔεν ισχύει6,53618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ja_jp.resxΔεν ισχύει6,62318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.kk_kz.resxΔεν ισχύει6,75418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει6,56318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.lt_lt.resxΔεν ισχύει6,58418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.lv_lv.resxΔεν ισχύει6,57218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.nb_no.resxΔεν ισχύει6,52718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.nl_nl.resxΔεν ισχύει6,56218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.pl_pl.resxΔεν ισχύει6,61218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.pt_br.resxΔεν ισχύει6,58718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.pt_pt.resxΔεν ισχύει6,57018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ro_ro.resxΔεν ισχύει6,57718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.ru_ru.resxΔεν ισχύει6,76918-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.sk_sk.resxΔεν ισχύει6,56618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.sl_si.resxΔεν ισχύει6,57718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει6,54418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.sv_se.resxΔεν ισχύει6,54118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.th_th.resxΔεν ισχύει6,95718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.tr_tr.resxΔεν ισχύει6,53518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.uk_ua.resxΔεν ισχύει6,80518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.zh_cn.resxΔεν ισχύει6,50118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_error.aspx.zh_tw.resxΔεν ισχύει6,49218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ar_sa.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.bg_bg.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ca_es.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.cs_cz.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.da_dk.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.de_de.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.el_gr.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.es_es.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.et_ee.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.fi_fi.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.fr_fr.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.he_il.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.hi_in.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.hr_hr.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.hu_hu.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.it_it.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ja_jp.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.kk_kz.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ko_kr.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.lt_lt.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.lv_lv.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.nb_no.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.nl_nl.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.pl_pl.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.pt_br.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.pt_pt.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ro_ro.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.ru_ru.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.sk_sk.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.sl_si.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.sv_se.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.th_th.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.tr_tr.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.uk_ua.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.zh_cn.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_rgsclients.zh_tw.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ar_sa.resxΔεν ισχύει8,30918-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.bg_bg.resxΔεν ισχύει8,60218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ca_es.resxΔεν ισχύει8,10318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.cs_cz.resxΔεν ισχύει7,88618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.da_dk.resxΔεν ισχύει7,89218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.de_de.resxΔεν ισχύει8,06018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.el_gr.resxΔεν ισχύει8,81018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.es_es.resxΔεν ισχύει8,14918-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.et_ee.resxΔεν ισχύει7,95318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.fi_fi.resxΔεν ισχύει7,99018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.fr_fr.resxΔεν ισχύει8,10318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.he_il.resxΔεν ισχύει8,17318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.hi_in.resxΔεν ισχύει9,17718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.hr_hr.resxΔεν ισχύει7,87818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.hu_hu.resxΔεν ισχύει8,01718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.it_it.resxΔεν ισχύει7,94618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ja_jp.resxΔεν ισχύει8,45418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.kk_kz.resxΔεν ισχύει8,63418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει8,12018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.lt_lt.resxΔεν ισχύει7,91618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.lv_lv.resxΔεν ισχύει8,04418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.nb_no.resxΔεν ισχύει7,88118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.nl_nl.resxΔεν ισχύει7,97118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.pl_pl.resxΔεν ισχύει8,10818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.pt_br.resxΔεν ισχύει8,00618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.pt_pt.resxΔεν ισχύει8,10818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ro_ro.resxΔεν ισχύει8,04218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.ru_ru.resxΔεν ισχύει8,62018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.sk_sk.resxΔεν ισχύει7,94518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.sl_si.resxΔεν ισχύει7,88018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει7,82818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.sv_se.resxΔεν ισχύει7,96018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.th_th.resxΔεν ισχύει9,51218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.tr_tr.resxΔεν ισχύει7,94118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.uk_ua.resxΔεν ισχύει8,64518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.zh_cn.resxΔεν ισχύει7,81318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Ext_tab.aspx.zh_tw.resxΔεν ισχύει7,83118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_presenter_xapΔεν ισχύει1,207,49415-Nov-1120:14Δεν ισχύει
File_bigfin_rtcmgmt_ui_xapΔεν ισχύει381,71015-Nov-1120:16Δεν ισχύει
File_certprov_ext_bin_certprov.dll4.0.7577.1971,239,67227-Μαρ-1214:41x 86
File_certprov_int_bin_certprov.dll4.0.7577.1971,239,67227-Μαρ-1214:41x 86
File_ext_communicatorlogotype.PNGΔεν ισχύει5,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_default.aspxΔεν ισχύει20,32318-Φεβ-136:52Δεν ισχύει
File_ext_defaultmobile.aspxΔεν ισχύει15,46618-Φεβ-136:52Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.ResourcesΔεν ισχύει4,40818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.ResourcesΔεν ισχύει5,02718-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.ResourcesΔεν ισχύει3,67418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.ResourcesΔεν ισχύει3,70418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.ResourcesΔεν ισχύει3,46918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.de_de.ResourcesΔεν ισχύει3,88118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.ResourcesΔεν ισχύει5,62118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.en_us.ResourcesΔεν ισχύει3,34418-Φεβ-1216:21Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.es_es.ResourcesΔεν ισχύει3,61518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.ResourcesΔεν ισχύει3,44318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.ResourcesΔεν ισχύει3,48818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.ResourcesΔεν ισχύει3,79218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.he_il.ResourcesΔεν ισχύει4,01918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.ResourcesΔεν ισχύει5,97818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.ResourcesΔεν ισχύει3,67518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.ResourcesΔεν ισχύει3,80518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.it_it.ResourcesΔεν ισχύει3,73318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.ResourcesΔεν ισχύει4,11818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.ResourcesΔεν ισχύει4,83018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.ResourcesΔεν ισχύει3,86418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.ResourcesΔεν ισχύει3,72818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.ResourcesΔεν ισχύει3,86618-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.ResourcesΔεν ισχύει3,45218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.ResourcesΔεν ισχύει3,69318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.ResourcesΔεν ισχύει3,80418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.ResourcesΔεν ισχύει3,67018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.ResourcesΔεν ισχύει3,65118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.ResourcesΔεν ισχύει3,72018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.ResourcesΔεν ισχύει4,74518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.ResourcesΔεν ισχύει3,77118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.ResourcesΔεν ισχύει3,62618-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.ResourcesΔεν ισχύει3,57618-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.ResourcesΔεν ισχύει3,49918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.th_th.ResourcesΔεν ισχύει5,85018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.ResourcesΔεν ισχύει3,69318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.ResourcesΔεν ισχύει5,11318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.ResourcesΔεν ισχύει3,25318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.ResourcesΔεν ισχύει3,32218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialinform.jsΔεν ισχύει91,71315-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_dialinhandler.dll4.0.7577.190281,42418-Φεβ-1220:21x 86
File_ext_dialin_resource.ar_sa.ResourcesΔεν ισχύει15,48818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.bg_bg.ResourcesΔεν ισχύει17,77018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ca_es.ResourcesΔεν ισχύει13,08418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.cs_cz.ResourcesΔεν ισχύει12,61418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.da_dk.ResourcesΔεν ισχύει12,04918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.de_de.ResourcesΔεν ισχύει13,07818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.el_gr.ResourcesΔεν ισχύει19,64418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.es_es.ResourcesΔεν ισχύει12,94518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.et_ee.ResourcesΔεν ισχύει12,21818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.fi_fi.ResourcesΔεν ισχύει12,71518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.fr_fr.ResourcesΔεν ισχύει13,98518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.he_il.ResourcesΔεν ισχύει15,13918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.hi_in.ResourcesΔεν ισχύει21,13818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.hr_hr.ResourcesΔεν ισχύει12,33418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.hu_hu.ResourcesΔεν ισχύει13,36518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.it_it.ResourcesΔεν ισχύει12,35718-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ja_jp.ResourcesΔεν ισχύει13,98918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.kk_kz.ResourcesΔεν ισχύει17,20218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ko_kr.ResourcesΔεν ισχύει12,93218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.lt_lt.ResourcesΔεν ισχύει12,62718-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.lv_lv.ResourcesΔεν ισχύει12,84318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.nb_no.ResourcesΔεν ισχύει12,21318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.nl_nl.ResourcesΔεν ισχύει12,46818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.pl_pl.ResourcesΔεν ισχύει13,06118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.pt_br.ResourcesΔεν ισχύει12,50818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.pt_pt.ResourcesΔεν ισχύει12,96818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ro_ro.ResourcesΔεν ισχύει13,08818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.ru_ru.ResourcesΔεν ισχύει17,10018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sk_sk.ResourcesΔεν ισχύει12,98218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sl_si.ResourcesΔεν ισχύει11,99818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.ResourcesΔεν ισχύει12,45418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.sv_se.ResourcesΔεν ισχύει12,35818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.th_th.ResourcesΔεν ισχύει21,09018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.tr_tr.ResourcesΔεν ισχύει12,84018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.uk_ua.ResourcesΔεν ισχύει16,78018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.zh_cn.ResourcesΔεν ισχύει10,92118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_dialin_resource.zh_tw.ResourcesΔεν ισχύει11,23018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75215-Nov-1115:14x 86
File_ext_launch.jsΔεν ισχύει29,97715-Φεβ-1316:01Δεν ισχύει
File_ext_launchv1425.jsΔεν ισχύει17,93722-Ιουν-118:23Δεν ισχύει
File_ext_launchv143.jsΔεν ισχύει21,28619-Ιουλ-1114:34Δεν ισχύει
File_ext_lynclogo.PNGΔεν ισχύει3,30715-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll4.0.7577.2161,591,94418-Φεβ-1310:07x 86
File_ext_microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll4.0.7577.216273,00818-Φεβ-1310:07x 86
File_ext_microsoft.RTC.Internal.webrelay.dll4.0.7577.199461,44025-Μαΐου-127:29x 86
File_ext_myutilities.jsΔεν ισχύει12,23615-Φεβ-1316:01Δεν ισχύει
File_ext_officelogo2011.PNGΔεν ισχύει4,74515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_pluginloader.jsΔεν ισχύει7,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachclient.CSSΔεν ισχύει4,37515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.216232,05618-Φεβ-1310:07x 86
File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.21615,48818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.21615,48818-Φεβ-1310:07Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.21615,48818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.21615,50418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.21615,48818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.21614,99218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.21614,99218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.21616,51218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xapΔεν ισχύει3,635,92515-Nov-1120:16Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapΔεν ισχύει708,88714-Ιαν-118:33Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapΔεν ισχύει1,528,23018-Φεβ-1310:11Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_plugins_324.0.7577.2164,987,97618-Φεβ-139:50Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_plugins_644.0.7577.2165,012,56818-Φεβ-1310:15Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_pngΔεν ισχύει5,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_cssΔεν ισχύει4,37515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_scripts_rc_globals_jsΔεν ισχύει3,41215-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_jsΔεν ισχύει12,23615-Φεβ-1316:01Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspxΔεν ισχύει39,19415-Φεβ-1316:01Δεν ισχύει
File_ext_reachweb_web.configΔεν ισχύει4,82615-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_da_dkΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_de_deΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_es_esΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_fi_fiΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_fr_frΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_it_itΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_ja_jpΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_ko_krΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_nb_noΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_nl_nlΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_pt_brΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_ru_ruΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_sv_seΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_zh_cnΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_supportmatrix_zh_twΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_ext_utilities.jsΔεν ισχύει12,23615-Φεβ-1316:01Δεν ισχύει
File_ext_web.configΔεν ισχύει1,82315-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_ext_webticketmanager.jsΔεν ισχύει61,39315-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415-Nov-1120:12x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.webinfrastructure.dll4.0.7577.2052,327,71221-Σεπ-1218:52Δεν ισχύει
File_int_communicatorlogotype.PNGΔεν ισχύει5,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_default.aspxΔεν ισχύει20,32318-Φεβ-136:52Δεν ισχύει
File_int_defaultmobile.aspxΔεν ισχύει15,46618-Φεβ-136:52Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.ResourcesΔεν ισχύει4,40818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.ResourcesΔεν ισχύει5,02718-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ca_es.ResourcesΔεν ισχύει3,67418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.ResourcesΔεν ισχύει3,70418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.da_dk.ResourcesΔεν ισχύει3,46918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.de_de.ResourcesΔεν ισχύει3,88118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.el_gr.ResourcesΔεν ισχύει5,62118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.en_us.ResourcesΔεν ισχύει3,34418-Φεβ-1216:21Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.es_es.ResourcesΔεν ισχύει3,61518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.et_ee.ResourcesΔεν ισχύει3,44318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.ResourcesΔεν ισχύει3,48818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.ResourcesΔεν ισχύει3,79218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.he_il.ResourcesΔεν ισχύει4,01918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.hi_in.ResourcesΔεν ισχύει5,97818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.ResourcesΔεν ισχύει3,67518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.ResourcesΔεν ισχύει3,80518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.it_it.ResourcesΔεν ισχύει3,73318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.ResourcesΔεν ισχύει4,11818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.ResourcesΔεν ισχύει4,83018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.ResourcesΔεν ισχύει3,86418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.ResourcesΔεν ισχύει3,72818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.ResourcesΔεν ισχύει3,86618-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.nb_no.ResourcesΔεν ισχύει3,45218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.ResourcesΔεν ισχύει3,69318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.ResourcesΔεν ισχύει3,80418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.pt_br.ResourcesΔεν ισχύει3,67018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.ResourcesΔεν ισχύει3,65118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.ResourcesΔεν ισχύει3,72018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.ResourcesΔεν ισχύει4,74518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.ResourcesΔεν ισχύει3,77118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sl_si.ResourcesΔεν ισχύει3,62618-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.ResourcesΔεν ισχύει3,57618-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.sv_se.ResourcesΔεν ισχύει3,49918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.th_th.ResourcesΔεν ισχύει5,85018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.ResourcesΔεν ισχύει3,69318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.ResourcesΔεν ισχύει5,11318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.ResourcesΔεν ισχύει3,25318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.ResourcesΔεν ισχύει3,32218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialinform.jsΔεν ισχύει91,71315-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_dialinhandler.dll4.0.7577.190281,42418-Φεβ-1220:21x 86
File_int_dialin_resource.ar_sa.ResourcesΔεν ισχύει15,48818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.bg_bg.ResourcesΔεν ισχύει17,77018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ca_es.ResourcesΔεν ισχύει13,08418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.cs_cz.ResourcesΔεν ισχύει12,61418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.da_dk.ResourcesΔεν ισχύει12,04918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.de_de.ResourcesΔεν ισχύει13,07818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.el_gr.ResourcesΔεν ισχύει19,64418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.es_es.ResourcesΔεν ισχύει12,94518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.et_ee.ResourcesΔεν ισχύει12,21818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.fi_fi.ResourcesΔεν ισχύει12,71518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.fr_fr.ResourcesΔεν ισχύει13,98518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.he_il.ResourcesΔεν ισχύει15,13918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.hi_in.ResourcesΔεν ισχύει21,13818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.hr_hr.ResourcesΔεν ισχύει12,33418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.hu_hu.ResourcesΔεν ισχύει13,36518-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.it_it.ResourcesΔεν ισχύει12,35718-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ja_jp.ResourcesΔεν ισχύει13,98918-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.kk_kz.ResourcesΔεν ισχύει17,20218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ko_kr.ResourcesΔεν ισχύει12,93218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.lt_lt.ResourcesΔεν ισχύει12,62718-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.lv_lv.ResourcesΔεν ισχύει12,84318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.nb_no.ResourcesΔεν ισχύει12,21318-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.nl_nl.ResourcesΔεν ισχύει12,46818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.pl_pl.ResourcesΔεν ισχύει13,06118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.pt_br.ResourcesΔεν ισχύει12,50818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.pt_pt.ResourcesΔεν ισχύει12,96818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ro_ro.ResourcesΔεν ισχύει13,08818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.ru_ru.ResourcesΔεν ισχύει17,10018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sk_sk.ResourcesΔεν ισχύει12,98218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sl_si.ResourcesΔεν ισχύει11,99818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.ResourcesΔεν ισχύει12,45418-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.sv_se.ResourcesΔεν ισχύει12,35818-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.th_th.ResourcesΔεν ισχύει21,09018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.tr_tr.ResourcesΔεν ισχύει12,84018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.uk_ua.ResourcesΔεν ισχύει16,78018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.zh_cn.ResourcesΔεν ισχύει10,92118-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_dialin_resource.zh_tw.ResourcesΔεν ισχύει11,23018-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_joinlauncher_antixsslibrary.dll3.1.3524.16873761,75215-Nov-1115:14x 86
File_int_launch.jsΔεν ισχύει29,97715-Φεβ-1316:01Δεν ισχύει
File_int_launchv1425.jsΔεν ισχύει17,93722-Ιουν-118:23Δεν ισχύει
File_int_launchv143.jsΔεν ισχύει21,28619-Ιουλ-1114:34Δεν ισχύει
File_int_lynclogo.PNGΔεν ισχύει3,30715-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll4.0.7577.2161,591,94418-Φεβ-1310:07x 86
File_int_microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll4.0.7577.216273,00818-Φεβ-1310:07x 86
File_int_microsoft.RTC.Internal.webrelay.dll4.0.7577.199461,44025-Μαΐου-127:29x 86
File_int_myutilities.jsΔεν ισχύει12,23615-Φεβ-1316:01Δεν ισχύει
File_int_officelogo2011.PNGΔεν ισχύει4,74515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_pluginloader.jsΔεν ισχύει7,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachclient.CSSΔεν ισχύει4,37515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll4.0.7577.216232,05618-Φεβ-1310:07x 86
File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de4.0.7577.21615,48818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us4.0.7577.21615,48818-Φεβ-1310:07Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr4.0.7577.21615,48818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp4.0.7577.21615,50418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr4.0.7577.21615,48818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl4.0.7577.21614,99218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br4.0.7577.21614,99218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru4.0.7577.21616,51218-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:08Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw4.0.7577.21614,97618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extcmp_xapΔεν ισχύει3,635,92515-Nov-1120:16Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xapΔεν ισχύει708,88714-Ιαν-118:33Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xapΔεν ισχύει1,528,23018-Φεβ-1310:11Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_plugins_324.0.7577.2164,987,97618-Φεβ-139:50Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_plugins_644.0.7577.2165,012,56818-Φεβ-1310:15Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_resources_communicatorlogotype_pngΔεν ισχύει5,06815-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_resources_reachclient_cssΔεν ισχύει4,37515-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_scripts_rc_globals_jsΔεν ισχύει3,41215-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_scripts_utilities_jsΔεν ισχύει12,23615-Φεβ-1316:01Δεν ισχύει
File_int_reachweb_client_webpages_reachjoin_aspxΔεν ισχύει39,19415-Φεβ-1316:01Δεν ισχύει
File_int_reachweb_web.configΔεν ισχύει4,99915-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_da_dkΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_de_deΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_es_esΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_fi_fiΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_fr_frΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_it_itΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_ja_jpΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_ko_krΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_nb_noΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_nl_nlΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_pt_brΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_ru_ruΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_sv_seΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_zh_cnΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_supportmatrix_zh_twΔεν ισχύει30,4713-Nov-1010:33Δεν ισχύει
File_int_utilities.jsΔεν ισχύει12,23615-Φεβ-1316:01Δεν ισχύει
File_int_web.configΔεν ισχύει1,82315-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_int_webticketmanager.jsΔεν ισχύει61,39315-Nov-1115:14Δεν ισχύει
File_webcompperf.dll4.0.7577.18342,26415-Nov-1120:12x 64
File_webticket_web_ext.configΔεν ισχύει7,30715-Nov-1117:37Δεν ισχύει
File_webticket_web_int.configΔεν ισχύει7,53715-Nov-1117:37Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ar_sa.resxΔεν ισχύει6,60518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.bg_bg.resxΔεν ισχύει6,75518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ca_es.resxΔεν ισχύει6,61818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.cs_cz.resxΔεν ισχύει6,55018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.da_dk.resxΔεν ισχύει6,51418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.de_de.resxΔεν ισχύει6,64218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.el_gr.resxΔεν ισχύει6,81318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.es_es.resxΔεν ισχύει6,63718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.et_ee.resxΔεν ισχύει6,59818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.fi_fi.resxΔεν ισχύει6,53418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.fr_fr.resxΔεν ισχύει6,60818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.he_il.resxΔεν ισχύει6,60318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.hi_in.resxΔεν ισχύει6,93418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.hr_hr.resxΔεν ισχύει6,56518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.hu_hu.resxΔεν ισχύει6,59118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.it_it.resxΔεν ισχύει6,53618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ja_jp.resxΔεν ισχύει6,62318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.kk_kz.resxΔεν ισχύει6,75418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει6,56318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.lt_lt.resxΔεν ισχύει6,58418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.lv_lv.resxΔεν ισχύει6,57218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.nb_no.resxΔεν ισχύει6,52718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.nl_nl.resxΔεν ισχύει6,56218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.pl_pl.resxΔεν ισχύει6,61218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.pt_br.resxΔεν ισχύει6,58718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.pt_pt.resxΔεν ισχύει6,57018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ro_ro.resxΔεν ισχύει6,57718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.ru_ru.resxΔεν ισχύει6,76918-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.sk_sk.resxΔεν ισχύει6,56618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.sl_si.resxΔεν ισχύει6,57718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει6,54418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.sv_se.resxΔεν ισχύει6,54118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.th_th.resxΔεν ισχύει6,95718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.tr_tr.resxΔεν ισχύει6,53518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.uk_ua.resxΔεν ισχύει6,80518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.zh_cn.resxΔεν ισχύει6,50118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_error.aspx.zh_tw.resxΔεν ισχύει6,49218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ar_sa.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.bg_bg.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ca_es.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.cs_cz.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.da_dk.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.de_de.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.el_gr.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.es_es.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.et_ee.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.fi_fi.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.fr_fr.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.he_il.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.hi_in.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.hr_hr.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.hu_hu.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.it_it.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ja_jp.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.kk_kz.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ko_kr.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.lt_lt.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.lv_lv.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.nb_no.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.nl_nl.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.pl_pl.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.pt_br.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.pt_pt.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ro_ro.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.ru_ru.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.sk_sk.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.sl_si.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.sv_se.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.th_th.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.tr_tr.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.uk_ua.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.zh_cn.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_rgsclients.zh_tw.resxΔεν ισχύει6,32818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ar_sa.resxΔεν ισχύει8,30918-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.bg_bg.resxΔεν ισχύει8,60218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ca_es.resxΔεν ισχύει8,10318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.cs_cz.resxΔεν ισχύει7,88618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.da_dk.resxΔεν ισχύει7,89218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.de_de.resxΔεν ισχύει8,06018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.el_gr.resxΔεν ισχύει8,81018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.es_es.resxΔεν ισχύει8,14918-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.et_ee.resxΔεν ισχύει7,95318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.fi_fi.resxΔεν ισχύει7,99018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.fr_fr.resxΔεν ισχύει8,10318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.he_il.resxΔεν ισχύει8,17318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.hi_in.resxΔεν ισχύει9,17718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.hr_hr.resxΔεν ισχύει7,87818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.hu_hu.resxΔεν ισχύει8,01718-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.it_it.resxΔεν ισχύει7,94618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ja_jp.resxΔεν ισχύει8,45418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.kk_kz.resxΔεν ισχύει8,63418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ko_kr.resxΔεν ισχύει8,12018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.lt_lt.resxΔεν ισχύει7,91618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.lv_lv.resxΔεν ισχύει8,04418-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.nb_no.resxΔεν ισχύει7,88118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.nl_nl.resxΔεν ισχύει7,97118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.pl_pl.resxΔεν ισχύει8,10818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.pt_br.resxΔεν ισχύει8,00618-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.pt_pt.resxΔεν ισχύει8,10818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ro_ro.resxΔεν ισχύει8,04218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.ru_ru.resxΔεν ισχύει8,62018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.sk_sk.resxΔεν ισχύει7,94518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.sl_si.resxΔεν ισχύει7,88018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.sr_latn_cs.resxΔεν ισχύει7,82818-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.sv_se.resxΔεν ισχύει7,96018-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.th_th.resxΔεν ισχύει9,51218-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.tr_tr.resxΔεν ισχύει7,94118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.uk_ua.resxΔεν ισχύει8,64518-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.zh_cn.resxΔεν ισχύει7,81318-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Int_tab.aspx.zh_tw.resxΔεν ισχύει7,83118-Φεβ-1310:09Δεν ισχύει
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες ενημερώσεις για Lync Server 2010, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2493736 Ενημερωμένες εκδόσεις για το 2010 διακομιστή Lync

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Vlastnosti

ID článku: 2793338 - Poslední kontrola: 03/14/2013 17:04:00 - Revize: 1.0

Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition, Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition

 • kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2793338 KbMtel
Váš názor