Ονόματα κώδικα δεσμευμένο τοποθεσία στο SMS 2003 και του Configuration Manager

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 279868
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Επειδή οι AUX, CON, NUL, SMS και PRN είναι δεσμευμένα ονόματα στα Microsoft Windows, η Microsoft δεν συνιστά χρησιμοποιούν αυτά τα ονόματα ως κωδικούς τοποθεσίας, όταν εγκαθιστάτε το Microsoft System Management Server orMicrosoft System Center Configuration Manager. Αυτό includesSMS 2003, ConfigMgr 2007, orany έκδοση ofSystem Center Configuration Manager (τρέχουσα κλάδο).
Περισσότερες πληροφορίες
Κατά την εγκατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται παραπάνω, η Microsoft δεν συνιστά ότι χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα ονόματα ως κωδικούς τοποθεσίας:
  • AUX
  • CON
  • NUL
  • PRN
  • SMS
Διάφορα στοιχεία SMS και Configuration Manager, χρησιμοποιήστε τον κωδικό της τοποθεσίας ως ένα όνομα φακέλου και επειδή αυτά τα ονόματα είναι δεσμευμένα ονόματα στα Windows, οι φάκελοι δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν με αυτά τα ονόματα. Αυτά τα ονόματα είναι δεσμευμένα σε όλες τις εκδόσεις των Windows.

Παρόλο που δεν ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα κατά την εγκατάσταση SMS ή διαχείρισης ρύθμισης παραμέτρων και καθορίσετε αυτούς τους κωδικούς τοποθεσίας, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα αργότερα.


Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
120716 Τρόπος κατάργησης αρχείων με δεσμευμένα ονόματα στα Windows
prodsms, δεσμευμένη λέξη ConfigMgr 2012 R2

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Propriétés

ID d'article : 279868 - Dernière mise à jour : 01/27/2016 17:44:00 - Révision : 2.0

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft System Center Configuration Manager 2007, Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, System Center Configuration Manager version 1511

  • kbinfo kbpending kbmt KB279868 KbMtel
Commentaires