Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Exchange Server 2010 Service Pack 3

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 2803727
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου 2013. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη συνάθροιση ενημερώσεων:
 • Τα ζητήματα που επιλύει η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων.
 • Τον τρόπο λήψης ενημερωμένων εκδόσεων του.
 • Οι προϋποθέσεις για να εγκαταστήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων.
Σημείωση Εάν κάνετε εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Exchange Server 2010 SP3 σε περιβάλλον Windows Server 2012 set (DBCS) χαρακτήρων των δύο byte, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τις προτιμήσεις γλώσσας συστήματος για μη-Unicode προγράμματα. Για να κάνετε αυτήν την αλλαγή, δείτε τα "Περισσότερες πληροφορίες".
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θέματα που επιλύει η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων

Η συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Exchange Server 2010 SP3 επιλύει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (KB):
 • 2561346 Γραμματοκιβώτιο αποθήκευσης σφάλμα όριο όταν ένας πληρεξούσιος χρησιμοποιεί το γραμματοκιβώτιο του διαχειριστή για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2729954 Δεν είναι δυνατή η αποστολή φωνητικό μήνυμα σε μια διεύθυνση email επιλεγμένο μη πρωτεύοντος σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2750846 Η υπηρεσία χώρου αποθήκευσης πληροφοριών διακόπτεται όταν μοντάρετε βάσεις δεδομένων δημόσιου φακέλου σε ένα διακομιστή Exchange Server 2010
 • 2751628 Το Αναγνωριστικό συμβάντος 9682 δεν καταγράφει το όνομα του φακέλου όταν διαγράφετε έναν δημόσιο φάκελο σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2756460 Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα γραμματοκιβώτιο που βρίσκεται σε διαφορετική τοποθεσία, χρησιμοποιώντας το Outlook Anywhere σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2763065 Λειτουργία μετακίνησης γραμματοκιβωτίου αποτυγχάνει όταν εγκαθίσταται συνάθροισης ενημερώσεων 3 ή μια νεότερη έκδοση ενημερωμένων εκδόσεων για τον Exchange Server 2010 SP2
 • 2777742 Διεύθυνση βιβλίο service διακόπτεται η λειτουργία σε ένα διακομιστή πρόσβασης πελάτη του Exchange Server 2010, όταν ένας διακομιστής έχει εκτελεστεί για 25 ημερών ή περισσότερο
 • 2781488 Κωδικός σφάλματος RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE (0x6BA) όταν χρησιμοποιείτε ένα MAPI ή μια εφαρμογή που βασίζεται στο CDO σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2782683 Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλει ο χρήστης, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα "Αποστολή ως" ή "Send On Behalf" αποθηκεύεται μόνο στο φάκελο "Απεσταλμένα" του αποστολέα σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2784210 Δεοντολογικές τοίχου δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, όταν η ιδιότητα ReportToOriginatorEnabled είναι απενεργοποιημένη σε ένα περιβάλλον συνύπαρξης Exchange Server 2010 και Exchange Server 2003
 • 2793348 Αποδεικτικό ανάγνωσης αποστέλλεται απροσδόκητα, όταν προβάλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας το Outlook Web App
 • 2796490 Διακόπτεται η υπηρεσία Microsoft Exchange Information Store σε ένα διακομιστή γραμματοκιβωτίου του Exchange Server 2010
 • 2802569 Γραμματοκιβώτιο συγχρονισμός αποτυγχάνει σε μια συσκευή Exchange ActiveSync σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2803132 Καθυστερημένη παράδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια φορητή συσκευή BlackBerry, αφού εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 4 συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων για τον Exchange Server 2010 SP2
 • 2806602 Η διαδικασία EdgeTransport.exe διακόπτεται η λειτουργία σε ένα διακομιστή Exchange Server 2010 Hub Transport
 • 2814723 Διακομιστής χάσει τη σύνδεση δικτύου και θύρες UDP χρησιμοποιούνται σε ένα διακομιστή Exchange Server 2010
 • 2814847 Ταχεία ανάπτυξη στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, χρήση CPU και η κατανάλωση μνήμης στον Exchange Server 2010, όταν ένας χρήστης συγχρονίζει ένα γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιώντας ένα iOS 6.1 ή συσκευή 6.1.1-based
 • 2816934 Κωδικός σφάλματος 0X800CCC13 όταν χρησιμοποιείται ένα επιπλέον λογαριασμό POP3 ή IMAP για να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το Outlook σε λειτουργία με σύνδεση χρησιμοποιείται για να συνδεθείτε σε ένα περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2817140 Υπηρεσία αναπαραγωγής Exchange διακόπτεται κατά διαστήματα σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2817852 Κυριλλικό χαρακτήρες εμφανίζονται ως αγγλικά ερωτηματικά στο πεδίο "Προς" του μηνύματος στοιχεία στο φάκελο "Απεσταλμένα" σε περιβάλλον Exchange 2010
 • 2818456 Τα συνημμένα που λείπουν από ένα ενσωματωμένο μήνυμα σε περιβάλλον Exchange Server 2010 SP2
 • 2822208 Δεν είναι δυνατό να διαγράψετε απαλές ορισμένα μηνύματα μετά την εγκατάσταση του RU6 του Exchange 2010 SP2 ή SP3
 • 2826066 Λογισμικό προστασίας από ιούς με βάση το VSAPI προκαλεί καθυστέρηση απόκρισης σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2827037 Δημιουργείται αντίγραφο ενός στοιχείου στον υποφάκελο έκδοση σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2833888 Δεν υπάρχουν στοιχεία εμφανίζονται στο Outlook μετά την εγκατάσταση του Exchange Server 2010 SP3 ή συνάθροιση ενημερώσεων 6 για το SP2 του Exchange Server 2010
 • 2840099 ArgumentOutOfRangeException εξαίρεση όταν μια εφαρμογή EWS δημιουργεί ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MIME σε περιβάλλον Exchange Server 2010
 • 2855809 Συνημμένα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταργούνται εσφαλμένα σε ένα διακομιστή Exchange Server 2010 άκρη μεταφοράς
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες συνάθροισης ενημερώσεων

Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Exchange Server 2010 SP3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web Microsoft Update: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη συνάθροιση ενημερώσεων για το Exchange 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:Σημείωση Το Microsoft Update δεν ανιχνεύει συλλογές ενημερώσεων σε διακομιστές γραμματοκιβωτίου του Exchange Server 2010 που αποτελούν μέρος της ομάδας διαθεσιμότητας βάσης δεδομένων (DAG).

Για να μπορέσετε να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στα ακόλουθα σενάρια, τη συνάθροιση ενημερώσεων είναι επίσης διαθέσιμο από το Κέντρο λήψης της Microsoft:
 • Ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Exchange Server 2010 SP3 σε πολλούς υπολογιστές που εκτελούν τον Exchange Server 2010 SP3.
 • Ανάπτυξη ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Exchange Server 2010 SP3 σε διακομιστές αλληλογραφίας που αποτελούν μέρος μιας DAG.
Το αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από την ακόλουθη τοποθεσία Web του Κέντρου λήψης της Microsoft: Ημερομηνία κυκλοφορίας: 29 Μαΐου 2013.

Σημαντικές πληροφορίες για τους πελάτες που εγκαθιστούν την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστές που δεν είναι συνδεδεμένοι στο Internet

Όταν κάνετε εγκατάσταση αυτής της συνάθροισης ενημερώσεων σε έναν υπολογιστή που δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγάλους χρόνους εγκατάστασης. Επιπλέον, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
Δημιουργία τοπικών ειδώλων για συγκροτήσεις .net.
Αυτή η συμπεριφορά προκαλείται από αιτήσεις δικτύου για να συνδεθείτε με την ακόλουθη τοποθεσία Web:

http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL

Αυτές οι αιτήσεις δικτύου αντιπροσωπεύουν προσπάθειες πρόσβασης σε λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών για κάθε συγκρότημα που μεταγλωττίζει γενιά τοπικής εικόνας (NGen) σε τοπικό κώδικα. Ωστόσο, επειδή ο διακομιστής Exchange δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet, κάθε αίτηση πρέπει να περιμένει για να λήξει το χρονικό όριο πριν συνεχιστεί η διαδικασία.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σχετικά με το Εργαλεία Κάντε κλικ στο μενού του Windows Internet Explorer, Επιλογές Internet, και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή του Για προχωρημένους στην καρτέλα.
 2. Με το Ασφαλείας ενότητα, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του Έλεγχος για ανάκληση πιστοποιητικών του εκδότη το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Καταργήστε αυτήν την επιλογή ασφαλείας στον Internet Explorer, μόνο αν ο υπολογιστής βρίσκεται σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ για να επιλέξετε το Έλεγχος για ανάκληση πιστοποιητικών του εκδότη το πλαίσιο ελέγχου ξανά.

Ζήτημα της ενημερωμένης έκδοσης σε υπολογιστές που έχουν προσαρμοσμένα αρχεία Outlook Web App

Σημαντικό Πριν να εφαρμόσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των προσαρμοσμένων αρχείων του Outlook Web App. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής του Outlook Web App, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Όταν εφαρμόζετε ένα πακέτο συνάθροισης ενημερώσεων, η διαδικασία ενημέρωσης ενημερώνει τα αρχεία Outlook Web App, εάν είναι απαραίτητο. Επομένως, τυχόν προσαρμογές στο αρχείο Logon.aspx ή σε άλλα αρχεία του Outlook Web App θα αντικατασταθούν και θα πρέπει να δημιουργήσετε ξανά τις προσαρμογές του Outlook Web App στο Logon.aspx.

Ζήτημα της ενημερωμένης έκδοσης για πελάτες CAS Proxy Deployment Guidance που αναπτύσσουν διακομιστές μεσολάβησης CAS-CAS

Εάν πληρούνται και οι δύο παρακάτω όροι, εφαρμόστε τη συνάθροιση ενημερώσεων στους διακομιστές πρόσβασης πελάτη με πρόσβαση στο Internet, πριν να εφαρμόσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων στους διακομιστές πρόσβασης πελάτη χωρίς πρόσβαση στο Internet:
 • Είστε πελάτης CAS Proxy Deployment Guidance.
 • Έχετε αναπτύξει διακομιστές μεσολάβησης CAS-CAS.

Σημείωση Για άλλες παραμέτρους του Exchange Server 2010, δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων στους διακομιστές με κάποια συγκεκριμένη σειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διακομιστές μεσολάβησης CAS-CAS, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία Web της Microsoft:

Γνωστό ζήτημα

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, υπάρχει ένα θέμα σε ποια stick μηνύματα σε μια ουρά αλλοίωσης και η διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας μεταφοράς.

Αυτό το ζήτημα προκαλείται από έναν κανόνα μεταφοράς (αποποίηση ευθυνών) που προσπαθεί να προσαρτήσετε την αποποίηση ευθυνών στο τέλος των μηνυμάτων με μορφή HTML. Όταν συμβεί αυτό, τα μηνύματα τοποθετούνται στην ουρά αλλοίωσης και η διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας μεταφοράς με εξαίρεση. Μας επενδύουν τους πόρους για την ανάπτυξη μια ενημέρωση κώδικα του κώδικα. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε ξανά τις παραμέτρους του κανόνα μεταφοράς αποποίηση ευθυνών.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Exchange Server 2010 SP3.

Σημαντικό Καταργήστε όλες τις προσωρινές ενημερωμένες εκδόσεις για τον Exchange Server 2010 SP3 πριν να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες επανεκκινούνται αυτόματα όταν εφαρμόζετε αυτήν τη συνάθροιση ενημερώσεων.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε τη συνάθροιση ενημερώσεων 1 για το Exchange Server 2010 SP3, χρησιμοποιήστε το Προσθήκη ή κατάργηση προγραμμάτων στοιχείο στον πίνακα ελέγχου για να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση 2803727.


Περισσότερες πληροφορίες
Δεν εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων 1 για το Exchange Server 2010 SP3 σε χαρακτήρων των δύο byte set (DBCS) έκδοση του Windows Server 2012 εάν η προτίμηση γλώσσας για τα μη-Unicode προγράμματα έχει οριστεί για την προεπιλεγμένη γλώσσα. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει πρώτα να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον πίνακα ελέγχου, ανοίξτε το Ρολόι, περιοχής και γλώσσας το στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Περιοχή.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή του Διαχείρισης στην καρτέλα.
 3. Με το Γλώσσα για μη Unicode προγράμματα περιοχή, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων συστήματος.
 4. Σχετικά με το Τοπικές ρυθμίσεις συστήματος λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών), και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση ή κατάργηση εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων 1, επαναφέρετε αυτήν τη ρύθμιση γλώσσας, ανάλογα με την περίπτωση.
Κατάσταση
Μια ενημέρωση κώδικα για αυτό το ζήτημα έχει προγραμματιστεί να συμπεριληφθεί σε μελλοντικές ενημερωμένων εκδόσεων.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να μεταβείτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2803727 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/01/2013 07:58:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2803727 KbMtel
Σχόλια